Početna stranica Početna stranica

Exoderil
naftifin

UPUTSTVO ZA LEK


Exoderil, rastvor za kožu, 10 mg/mL

naftifin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Exoderil i sadržaj pakovanja


Lek Exoderil, rastvor za kožu je bistar, bezbojan do svetložut rastvor mirisa na etanol.


Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla (tip III) sa polietilenskom kapaljkom i polietilenskim zatvaračem sa sigurnosim prstenom koja sadrži 10 mL rastvora za kožu.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10 mL rastvora za kožu (1 x 10 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođači Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Kneginje Zorke 2, Beograd


Proizvođači:

SANDOZ GMBH

Biochemiestrasse 10, Kundl, Austrija


LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04456-19-001 od 16.09.2020.