Početna stranica Početna stranica

Ampril HD
ramipril, hidrohlortiazid

CENE

tableta 28 po (5 mg + 25 mg)

Veleprodaja: 159,20 din
Maloprodaja: 192,64 din
Participacija: 50,00 din


UPUTSTVO ZA LEK


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ampril HD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HD

 3. Kako se uzima lek Ampril HD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ampril HD

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ampril HD i čemu je namenjen

  Lek Ampril HD tablete, predstavljaju kombinaciju dve aktivne supstance ramiprila i hidrohlortiazida.

  Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što:

  • Smanjuje stvaranje supstanci u organizmu koje mogu da povećaju krvni pritisak;

  • Opušta i širi krvne sudove;

  • Omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.

   Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju tiazidni diuretici ili lekovi za izbacivanje tečnosti. Deluje tako što povećava količinu mokraće (urina) koja se izbacuje iz Vašeg organizama. Na ovaj način se snižava krvni pritisak.

   Lek Ampril HD tablete primenjuju se za lečenje povišenog krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno i koriste se ako prethodno lečenje sa pojedinačnim aktivnim supstancama (ramipril ili hidrohlortiazid) nije dalo dovoljno dobre rezultate.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HD Lek Ampril HD ne smete uzimati:

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na ramipril, hidrohlortiazid ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav ovih tableta (navedenih u odeljku 6. Dodatne informacije);

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na lekove slične leku Ampril HD tabletama (drugi ACE inhibitori ili derivati sulfonamida). Znaci alergijske reakcije su: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika;

  • ukoliko ste već imali alergijsku reakciju koja se zove „angioedem”. Znaci ove alergijske reakcije uključuju svrab, koprivnjaču (urtikarija), crvene tačke na rukama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teško disanje i gutanje;

  • ukoliko ste na dijalizi ili lečenju hemofiltracijom. U zavisnosti od aparata koji se koristi, lek Ampril HD tablete možda neće biti pogodne za Vas;

  • ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre;

  • ukoliko imate neuobičajene vrednosti soli (kalcijum, natrijum, kalijum) u krvi;

  • ukoliko imate problema sa bubregom zbog smanjenog snabdevanja bubrega krvlju (suženje bubrežne arterije);

  • tokom poslednjih 6 meseci trudnoće (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • ukoliko dojite bebu (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • Ukoliko imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i uzimate lekove za sniženje krvnog pritiska koji sadrže aliskiren

   Ne uzimajte lek Ampril HD tablete ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD tableta.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Ampril HD:

  • ukoliko imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima;

  • ukoliko ste izgubili dosta tečnosti ili soli iz organizma zbog povraćanja ili ste imali proliv (dijareju), znojili ste se više nego što je to uobičajeno, bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duže vreme ili ste išli na dijalizu;

  • ukoliko imate u planu terapiju za smanjenje alergije na ujede pčele ili ose (desenzitizacija);

  • ukoliko treba da primite anestetik, npr. zbog operacije ili bilo kog stomatološkog zahvata.Možda će biti potrebno da prekinete uzimanje leka Ampril HD tableta, jedan dan pre intervencije, o čemu se morate konsultovati sa lekarom;

  • ukoliko imate velike koncentracije kalijuma u krvi (dokazane laboratorijskim analizama krvi);

  • ukoliko uzimate lekove ili imate stanja koja mogu dovesti do smanjenih vrednosti natrijuma u krvi. Vaš lekar će možda redovno sprovoditi laboratorijske analize krvi, posebno za proveru vrednosti natrijuma u krvi, naročito kod starijih;

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji povećavaju rizik od razvoja angioedema:

   • sirolimus, everolimus, temsirolimus, koji pripadaju grupi mTOR inhibitora (koriste se kako bi se izbeglo odbacivanje presađenih organa);

   • DPP-IV inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin);

  • ukoliko imate kolagenu vaskularnu bolest (npr. lupus erythematosus i scleroderma);

  • morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Lek Ampril HD tablete se ne preporučuju u prva tri meseca trudnoće a posle prvog trimestra može izazvati ozbiljna oštećenja ploda (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • ukoliko imate slabljenje vida ili Vam se javi bol u oku, naročito ako imate rizik za razvoj stanja koje se naziva glaukom ili imate alergiju na lekove koji sadrže penicilin ili sulfonamide;

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska:

   • blokatore receptora angiotenzina II (ARB) (nazivaju se sartani, npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), posebno ako imate problema sa bubrezima a koji su povezani sa šećernom bolešću;

   • aliskiren

   Vaš lekar će možda morati da prati i proverava rad Vaših bubrega, krvni pritisak i vrednosti elektrolita (npr. kalijuma) u krvi, putem laboratorijskih testova krvi u redovnim vremenskim intervalima. Takođe, potrebno je pogledati informacije u odeljku " Lek Ampril HD ne smete koristiti".

   Deca i adolescenti

   Lek Ampril HD se ne preporučuju deci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog nedovoljno dostupnih podataka efikasnosti i bezbednosti u ovoj populaciji

   Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas (ili niste u to sigurni), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD.


   Drugi lekovi i Ampril HD

   Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali ili ste možda uzeli bilo koji drugi lek, zbog toga što lek Ampril HD može da utiče na delovanje drugih lekova, odnosno drugi lekovi mogu da utiču na delovanje leka Ampril HD.

   Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Ampril HD tablete:

   • lekovi koji se koriste za smanjenje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni antinflamatorni lekovi (NSAIL) kao što su ibuprofen ili indometacin i acetilsalicilna kiselina)

   • lekovi koji se koriste za lečenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija poput epinefrina, noradrenalina ili adrenalina. Ako koristite ove lekove, neophodno je da Vam lekar proveri krvni pritisak.

    Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, jer oni mogu da povećaju rizik od pojave neželjenih dejstava ako se uzimaju sa lekom Ampril HD:

   • lekovi koji se koriste za smanjenje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni antinflamatorni lekovi (NSAIL) kao što su ibuprofen ili indometacin i acetilsalicilna kiselina)

   • lekovi koji mogu smanjiti koncentracije kalijuma u krvi npr. lekovi protiv zatvora, diuretici (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma), amfotericin B (koristi se za lečenje gljivičnih infekcija) i ACTH (koristi se u ispitivanju funkcije nadbubrežne žlezde)

   • lekovi za lečenje raka (hemioterapija)

   • lekovi za lečenje srčanih problema, uključujući i lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma

   • lekovi za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa (npr. ciklosporin)

   • diuretici (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma) kao furosemid

   • lekovi koji mogu povećati koncentracija kalijuma u krvi kao spironolakton, triamteren, amilorid, soli kalijuma, trimetoprim sam, ili u kombinaciji sa sulfametoksazolom ( za lečenje infekcija) i heparin (protiv zgrušavanja krvi)

   • lekovi iz grupe kortikosteroida kao što je prednizolon

   • lekovi koji nadoknađuju kalcijum

   • alopurinol (lek za smanjenje količine mokraćne kiseline u krvi)

   • prokainamid (lek za lečenje srčane aritmije)

   • holestiramin (lek za smanjenje količine masnoća u krvi)

   • karbamazepin (lek za lečenje epilepsije)

   • heparin ( protiv zgrušavanja krvi)

   • temsirolimus (lek za lečenje raka)

   • sirolimus, everolimus (za prevenciju odbacivanja grafta)

   • vildagliptin (lek za lečenje dijabetesa tipa 2)

   • racekadotril (koristi se za zaustavljanje dijareje)

   • Vaš lekar će možda morati da promeni dozu lekova i/ ili preduzme druge mere opreza: Ako uzmete blokatore receptora angiotenzina II (ARB) ili aliskiren (vidi takođe delove "Lek Ampril HD ne smete koristiti" i " Kada uzimate lek Ampril HD, posebno vodite računa").

    Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, jer lek Ampril HD može uticati na njihovo delovanje:

   • lekovi za lečenje šećerne bolesti kao što su oralni lekovi za smanjenje koncentracije glukoze i insulina. Lek Ampril HD može takođe da smanje koncentraciju šećera u krvi. Dok ste na terapiji lekom Ampril HD , morate redovno kontrolisati koncentraciju šećera u krvi

   • litijum (za probleme sa mentalnim zdravljem). Lek Ampril HD može da poveća koncentraciju litijuma u krvi, zbog čega je potrebno da Vaš lekar redovno i pažljivo pratiti koncentraciju litijuma u krvi

   • lekovi za opuštaje mišića

   • hinin (za lečenje malarije)

   • lekovi koji sadrže jod, a koriste se kao kontrastno sredstvo pri različitim snimanjima u bolnicama.

   • penicilin (za lečenje infekcija)

   • lekovi protiv zgrušavanja krvi, a uzimaju se oralno (oralni antikoagulansi) kao npr. varfarin

   Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD .

   Testovi

   Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek:

   • ukoliko ispitujete funkciju paratiroidne žlezde, lek Ampril HD može da utiče na rezultate ispitivanja

   • ukoliko ste sportista i imate antidoping test, lek Ampril HD može dati pozitivan rezultat.

    Ukoliko ste sportista i imate antidoping test.


    Uzimanje leka Ampril HD sa hranom, pićima i alkoholom

   • Uzimanje alkohola sa lekom Ampril HD može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko brinete koliko alkoholnih pića možete da uzimate dok ste na terapiji lekom Ampril HD tabletama, porazgovarajte sa Vašim lekarom, jer lekovi za smanjenje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivno dejstvo (dolazi do većeg nepoželjnog smanjenja krvnog pritiska)

   • Lek Ampril HD se može uzimati sa ili bez hrane.

   Trudnoća, dojenje

   Trudnoća

   Morate reći Vašem lekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.

   Ne treba da uzimate lek Ampril HD tablete u prvih 12 nedelja trudnoće i ne smete da ga uzimate posle 13. nedelje trudnoće jer njegova primena u trudnoći može oštetiti Vaš plod.

   Ukoliko zatrudnite dok ste na terapiji lekom Ampril HD tableta, odmah se javite Vašem lekaru. U slučaju planiranja trudnoće potrebno je preći na neku drugu alternativnu terapiju.

   Dojenje

   Lek Ampril HD ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.

   Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Možete da osetite vrtoglavicu nakon uzimanja leka Ampril HD. Postoji veća mogućnost da se ovo desi u početku lečenja ili kada počnete da uzimate veće doze leka. Ako osetite vrtoglavicu nemojte da vozite ili da rukujete bilo kojim alatom ili mašinom.


   Lek Ampril HD sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Ampril HD

  Uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je lekar rekao.

  Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Doziranje kod sledećih indikacija:

  Snižavanje povišenog krvnog pritiska:

  Vaš lekar će odrediti doziranje na osnovu Vašeg stanja dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

  Stariji pacijenti

  Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i postepeno prilagoditi terapiju.

  Uzimanje leka Ampril HD

  • Uzimajte lek Ampril HD oralno, svakoga dana u isto vreme, uobičajeno je ujutro

  • Lek progutajte sa dovoljno tečnosti

  • Nemojte žvakati i drobiti tabletu


   Ako ste uzeli više leka Ampril HD nego što treba

   Recite Vašem lekaru ili idite što je pre moguće u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti do bolnice, zamolite nekoga da Vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite sa sobom pakovanje leka koji ste uzeli. Ovo je potrebno da bi lekar znao koji lek ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ampril HD

  • Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

  • Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili to što ste propustili da uzmete lek.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ampril HD

   Važno je da nastavite da uzimate lek Ampril HD, sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa terapijom. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekaraili farmaceuta.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah prekinite sa uzimanjem leka Ampril HD i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć:

  • Otok lica, usana ili grla, što stvara poteškoće pri gutanju i disanju,kao i pojavu svraba i osipa. To može biti znak ozbiljne alergijske reakcije na lek Ampril HD .

  • Ozbiljne reakcije na koži: osip, čirevi u ustima, pogoršanje postojećih oboljenja kože, crvenilo, plikovi ili ljušćenje kože ( npr. Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme)

   Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neku od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija:

  • Ubrzan rad srca, neujednačeno ili snažno lupanje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje i teskoba u grudima ili ozbiljni problemi, uključujući srčani udar ili moždani udar (šlog).

  • Nedostatak daha ili kašalj i groznica koji traju 2-3 dana, smanjenje apetita. Ovi simptomi mogu da budu znaci problema sa plućima, uključujuću i zapaljenje pluća.

  • Ako Vam se pojavljuju modrice češće nego pre, krvarenje koje je duže od uobičajenog, bilo koji znak krvarenja (npr.krvarenje desni), crvene tačkice na koži ili crvene mrlje na koži, veća sklonost ka infekcijama nego što je to uobičajeno, bol u grlu i groznica, osećaj umora, nesvestice, vrtoglavice ili bledilo kože. Ovo mogu biti znaci oboljenja krvi ili koštane srži.

  • Ozbiljan bol u stomaku koji se može proširiti i na leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenja gušterače).

  • Groznica, jeza, umor, gubitak apetita, bol u stomaku, osećaj mučnine, žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica). Ovo mogu biti simptomi problema sa jetrom, npr. hepatitisa (zapaljenje jetre) ili oštećenja jetre.

   Ostala neželjena dejstva uključuju:

   Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Glavobolja, slabost ili umor

   • Osećaj vrtoglavice. Češće se dešava nakon prve doze ili povećanja doze.

   • Suv, nadražajni kašalj ili bronhitis

   • Laboratorijski testovi pokazuju povećanu koncentraciju šećera u krvi. Ukoliko imate dijabetes, ovo može pogoršati stanje

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanu koncentraciju mokraćne kiseline i masnoća u krvi

   • Bolni, crveni i otečeni zglobovi

    Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Osip na koži sa ili bez uzdignutih površina

   • Crvenilo, nesvestica, hipotenzija (izuzetno nizak krvni pritisak), naročito pri naglom ustajanju ili sedanju

   • Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica)

   • Svrab i neuobičajene reakcije na koži kao što su neosetljivost, žmarci, peckanje, osećaj toplote (parestezija)

   • Gubitak ili promene ukusa

   • Problemi sa spavanjem

   • Depresija, neraspoloženje, nervoza ili uznemirenost

   • Zapušen nos, zapaljenje sinusa (sinuzitis), nedostatak daha

   • Zapaljenje desni (gingivitis), otečena usta

   • Crvenilo, svrab, otok i suzenje očiju

   • Zujanje u ušima

   • Zamućen vid

   • Gubitak kose

   • Bolovi u grudima

   • Bolovi u mišićima

   • Zatvor, bolovi u stomaku ili crevima

   • Problemi sa varenjem ili mučnina

   • Pojačano mokrenje

   • Pojačano znojenje i žeđ

   • Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

   • Ubrzan ili nepravilan srčani rad

   • Otok ruku i nogu. Može biti znak da organizam zadržava više vode nego obično

   • Povišena temperatura

   • Seksualna nemoć kod muškaraca

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita ili količine hemoglobina

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju promene u radu jetre, pankreasa i bubrega

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje koncentracije kalijuma

    Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Mučnina, proliv ili gorušica

   • Crven i otečen jezik ili suva usta

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanje koncentracije kalijuma

    Druga neželjena dejstva:

    Obratite se Vašem lekaru ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje nekoliko dana

   • Otežana koncentracija, osećaj nesigurnosti ili zbunjenosti

   • Promene boje prstiju na rukama ili nogama kada je hladno i peckanje ili bol pri zagrevanju prstiju (Raynaud-ov fenomen)

   • Uvećanje grudi kod muškaraca

   • Stvaranje krvnih ugrušaka

   • Poremećaji sluha

   • Smanjena količina suzne tečnosti

   • Predmeti izgledaju žućkasto

   • Dehidratacija

   • Otok, bolovi i crvenilo obraza (zapaljenje pljuvačnih žlezda)

   • Bol u stomaku, proliv ili povraćanje. Može biti znak da imate bolest zvanu intestinalni angioedem.

   • Preosetljivost na sunčevu svetlost

   • Jako perutanje ili ljušćenje kože, osip praćen svrabom, druge kožne reakcije kao crveni osip na licu i čelu

   • Osip ili modrice na koži

   • Mrlje na koži i hladnoća ekstremiteta

   • Problemi sa noktima (gubitak ili odvajanje nokatne ploče)

   • Ukočenost mišića i nemogućnost pomeranja vilice (tetanija)

   • Slabost ili grčevi mišica

   • Smanjen libido kod muškaraca i žena

   • Krv u mokraći. Može biti znak oštećenja bubrega (intersticijalni nefritis)

   • Povećana koncentracija šećera u mokraći

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećan broj jedne vrste belih krvnih zrnaca (eozinofilija)

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi (pancitopenija)

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju manju koncentraciju soli kao npr. natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i hlorida u krvi

   • Ukoliko Vam je urin tamno prebojen, osećate se umorno, imate grčeve u mišićima, stanje konfuzije što može biti posledica nedostatka ADH (anti-diuretskog hormona.Ako se kod Vas jave ovi simptomi, odmah se javite lekaru

   • Usporene ili neprimerene reakcije

   • Promene mirisa

    • Teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme

    • Jak bol u oku, zamućen vid ili svetli krugovi oko izvora svetlosti, glavobolja, obilno suzenje ili mučnina i povraćanje, koji mogu biti stanje koje se naziva glaukom


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Ampril HD

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Ampril HD posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju ("Važi do"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ampril HD

Aktivna supstanca lekaAmpril HD :

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida


Pomoćne supstance: natrijum-hidrogenkarbonat, laktoza, monohidrat, kroskarmeloza-natrijum, skrob preželatinizovan i natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek Ampril HD i sadržaj pakovanja


Tableta

Neobložene, pljosnate tablete oblika kapsule, bele do skoro bele boje koje sa jedne strane i bočno imaju podeonu liniju i oznaku 25.


Tableta se može podeliti po podeonoj liniji na dve jednake doze. Unutrašnje pakovanje je blister (Al/Al) u kome se nalazi 7 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze četiri (Al/Al) blistera leka Ampril HD sa po 7 tableta (ukupno 28 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul, 2018.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-02105-17-001 od 16.07.2018.