Početna stranica Početna stranica

REFERUM
gvožđe (III)-hidroksid polimaltozni kompleks

CENE

sirup boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)

Veleprodaja: 235,10 din
Maloprodaja: 284,48 din
Participacija: 50,00 din

sirup boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)

Veleprodaja: 523,90 din
Maloprodaja: 633,93 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


REFERUM, 50 mg/5 mL, sirup REFERUM, 100 mg/5 mL, sirup


gvožđe (III) - hidroksid polimaltozni kompleks


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

sorbitol, tečni, nekristališući (E420); glicerol; metilparahidroksibenzoat (E 218); propilparahidroksibenzoat (E 216); natrijum-ciklamat; aroma lešnika (vanilin, karamel, propilenglikol, benzilalkohol); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek REFERUM i sadržaj pakovanja


Sirup.

Viskozan, crvenkastosmeđ, rastvor, karakterističnog mirisa na lešnik, slatkog ukusa.


Unutrašnje pakovanje je boca od tamnog stakla tip III koja sdrži 100 mL sirupa, boca je zatvorena aluminijumskim zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca (1 x 100 mL), plastična graduisana merica za doziranje i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

SLAVIAMED DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 97, Beograd-Voždovac


Proizvođač:

SLAVIAMED DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 97, Beograd, Republika Srbija;

mesto proizvodnje: SLAVIAMED D.O.O., Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


REFERUM, 50 mg/5 mL, sirup: 515-01-03844-21-002 od 26.09.2022.

REFERUM, 100 mg/5 mL, sirup: 515-01-03845-21-002 od 26.09.2022.