Početna stranica Početna stranica

Gefitinib Corapharm
gefitinib

UPUTSTVO ZA LEK


Gefitinib Corapharm, 250 mg, film tablete gefitinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je lek Gefitinib Corapharm i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gefitinib Corapharm

  1. Kako se uzima lek Gefitinib Corapharm

  2. Moguća neželjena dejstva

  3. Kako čuvati lek Gefitinib Corapharm

  4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Gefitinib Corapharm i čemu je namenjen


   Lek Gefitinib Corapharm sadrži aktivnu supstancu gefitinib koja blokira protein pod imenom

   „receptor epidermalnog faktora rasta“ (EGFR). Ovaj protein učestvuje u rastu i širenju ćelija raka.


   Lek Gefitinib Corapharm se koristi za lečenje odraslih osoba sa nemikrocelularnim karcinomom pluća. To je bolest kod koje se u tkivu pluća stvaraju maligne ćelije (ćelije raka).


  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gefitinib Corapharm Lek Gefitinib Corapharm ne smete uzimati:

   • ako ste alergični na gefitinib ili na bilo koji od sastojaka ovog leka (navedeni su u odeljku 6, „Šta lek Gefitinib Corapharm sadrži“)

   • ako dojite


    Upozorenja i mere opreza

    Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate lek Gefitinib Corapharm:

    • ako ste ikad imali bilo kakve druge probleme sa plućima. Neki problemi sa plućima mogu da se pogoršaju tokom terapije lekom Gefitinib Corapharm.

    • ako ste ikada imali problema sa jetrom.


    Deca i adolescenti

    Lek Gefitinib Corapharm nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


    Drugi lekovi i lek Gefitinib Corapharm

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Posebno, recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate neki od sledećih lekova:

    • Fenitoin ili karbamazepin (za lečenje epilepsije).

    • Rifampicin (za lečenje tuberkuloze).

    • Itrakonazol (za lečenje gljivičnih infekcija).

    • Barbiturate (vrsta lekova koji se koriste kod problema sa spavanjem).

    • Biljne lekove koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum), koji se koriste za lečenje depresije i anksioznosti).

    • Inhibitore protonske pumpe, antagoniste H2-receptora i antacide (za lečenje čira, tegoba sa varenjem, gorušice i za smanjenje kiseline u želucu).

     Ovi lekovi mogu uticati na delovanje leka Gefitinib Corapharm.

    • Varfarin (takozvani oralni antikoagulans, za sprečavanje stvaranja ugrušaka krvi). Ako uzimate lek koji sadrži ovu aktivnu supstancu, lekar će morati češće da obavlja analize Vaše krvi.


    Ako se nešto od napred navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego uzmete lek Gefitinib Corapharm.


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek

    Preporučuje se da izbegavate trudnoću tokom terapije lekom Gefitinib Corapharm jer lek Gefitinib Corapharm može da naškodi Vašoj bebi.

    Ne smete da uzimate lek Gefitinib Corapharm ako dojite, jer lek Gefitinib Corapharm može da naškodi Vašoj bebi.

    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Tokom uzimanja ovog leka možete osećati slabost. Ako se to dogodi, ne smete voziti niti koristiti alate i mašine.


    Lek Gefitinib Corapharm sadrži laktozu

    Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre nego što uzmete ovaj lek.


    Lek Gefitinib Corapharm sadrži natrijum

    Ovaj lek sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po tableti, to jest suštinski je „bez natrijuma“.


  3. Kako se uzima lek Gefitinib Corapharm


   Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


   • Preporučena doza je jedna tableta od 250 mg na dan.

   • Tabletu uzimajte u približno isto vreme svakoga dana.

   • Tabletu možete uzeti sa ili bez hrane.

   • Nemojte uzimati antacide (za smanjenje kiseline u želucu) 2 sata pre ili 1 sat posle uzimanja leka Gefitinib Corapharm.


    Ako imate teškoća sa gutanjem tablete, rastvorite je u pola čaše (negazirane) vode. Ne smete koristiti nijednu drugu tečnost. Tabletu ne smete drobiti. Vodu mešajte sve dok se tableta ne rastvori. To može potrajati i do 20 minuta. Tu tečnost odmah popijte. Kako biste bili sigurni da ste popili sav lek, isperite čašu sa pola čaše vode pa i to popijte.


    Ako ste uzeli više leka Gefitinib Corapharm nego što treba

    Ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Gefitinib Corapharm


    Šta treba da uradite ako zaboravite da uzmete tabletu, zavisi od toga koliko je vremena preostalo do Vaše sledeće doze.

   • Ako je do sledeće doze ostalo 12 sati ili više: uzmite propuštenu tabletu čim se setite. Zatim uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.

   • Ako je do sledeće doze ostalo manje od 12 sati: preskočite propuštenu tabletu. Zatim uzmite sledeću tabletu u uobičajeno vreme.

    Nemojte uzimati dvostruku dozu (dve tablete u isto vreme), kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


    Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  4. Moguća neželjena dejstva


   Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


   Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

   • Alergijska reakcija (često), posebno ako simptomi uključuju otok lica, usana, jezika ili grla, otežano gutanje, osip, koprivnjaču i otežano disanje.

   • Ozbiljan nedostatak daha ili nedostatak daha koji se iznenada pogoršava, uz moguć kašalj ili povišenu telesnu temperaturu. To može da znači da imate upalu pluća koja se zove "intersticijalna bolest pluća". Ona može da se javi kod približno 1 od 100 pacijenata koji uzimaju lek Gefitinib Corapharm i može biti opasna po život.

   • Teške kožne reakcije (retko) koje zahvataju velike površine Vašeg tela. Znakovi mogu da uključuju crvenilo, bol, čireve, plikove i ljuštenje kože. Usne, nos, oči i genitalije takođe mogu da budu zahvaćeni.

   • Dehidracija – gubitak tečnosti (često) izazvana dugotrajnim ili teškim prolivom, povraćanje, mučnina ili gubitak apetita.

   • Problemi sa očima (povremeno), kao što su bol, crvenilo, suzenje očiju, osetljivost na svetlost, promene vida ili urastanje trepavica. To može značiti da imate čir na površini oka (rožnjači).


    Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:


    Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Proliv

   • Povraćanje

   • Mučnina

   • Kožne reakcije kao što je osip u obliku akni, koji ponekad svrbi, a koža je suva i/ili ispucala

   • Gubitak apetita

   • Slabost

   • Crvena ili bolna usta

   • Povećanje vrednosti enzima jetre koji se zove alanin aminotransferaza u krvi; ako su vrednosti previsoke, lekar Vam može reći da prestanete da uzimate lek Gefitinib Corapharm.


    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Suva usta

   • Suvoća, crvenilo ili svrab očiju

   • Crveni i bolni kapci

   • Problemi sa noktima

   • Gubitak kose

   • Povišena telesna temperatura

   • Krvarenje (kao što je krvarenje iz nosa ili krv u mokraći)

   • Povećanje vrednosti bilirubina i drugog enzima jetre koji se zove aspartat aminotransferaza u nalazu analize krvi; ako su vrednosti previše visoke, lekar Vam može reći da prestanete da uzimate lek Gefitinib Corapharm

   • Povećanje vrednosti kreatinina u nalazu analize krvi (ukazuje na funkciju bubrega)

   • Cistitis (osećaj pečenja prilikom mokrenja i učestala , hitna potreba za mokrenjem).


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Zapaljenje pankreasa. Znakovi uključuju vrlo snažan bol u gornjem delu stomaka i tešku mučninu i povraćanje.

   • Zapaljenje jetre. Simptomi mogu da obuhvataju opšte loše osećanje sa ili bez prisutne žutice (žuta prebojenost kože i beonjača). Ovo neželjeno dejstvo se javlja povremeno; međutim, kod nekih pacijenata je došlo do smrtnog ishoda.

   • Perforacija (pucanje) organa za varenje.

   • Kožna reakcija na dlanovima i tabanima, uključujući trnce, utrnulost, bol, oticanje ili crvenilo (zove se sindrom palmarno-plantarne eritrodizestezije ili sindrom šaka-stopalo).

    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Zapaljenje krvnih sudova u koži. Ona može imati izgled modrica ili područja osipa na koži koji ne bledi.

   • Hemoragijski cistitis (osjećaj pečenja prilikom mokrenja i učestala , hitna potreba za mokrenjem sa prisustvom krvi u mokraći).


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. Kako čuvati lek Gefitinib Corapharm


   Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


   Ovaj lek ne smete koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kutiji i blisteru nakon oznake „Važi do“. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


   Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

   Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gefitinib Corapharm

   • Aktivna supstanca je gefitinib. Jedna tableta sadrži 250 mg gefitiniba.

   • Pomoćne supstance su: natrijum-laurilsulfat, laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, povidon, kroskarmeloza-natrijum, magnezijum-stearat, polivinilalkohol, makrogol, talk, gvožđe(III)-oksid crveni (E172), gvožđe(III)-oksid žuti (E172) i gvožđe(III)-oksid crni (E172).


  Kako izgleda lek Gefitinib Corapharm i sadržaj pakovanja


  Lek Gefitinib Corapharm su okrugle, bikonveksne film tablete braon boje, sa utisnutom oznakom G9FB 250 sa jedne strane.

  Unutrašnje pakovanje je blister oPA/Alu/PVC-Alu blister.

  Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 film tableta) i Uputstvom za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač

  Nosilac dozvole

  CORAPHARM D.O.O

  Venac Stepe Stepanovića 22 Sombor


  Proizvođač

  SYNTHON HISPANIA S.L.

  C/Castello 1, Poligono Las Salinas

  Sant Boi de Llobregat, Barselona


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Avgust, 2021.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i na lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-03064-19-001 od 10.08.2021.


  image

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM

  STRUČNJACIMA


  Terapijske indikacije


  Lek Gefitinib Corapharm je indikovan kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (eng. non-small cell lung cancer, NSCLC) koji imaju aktivirajuće mutacije tirozin kinaze receptora epidermalnog faktora rasta (eng. epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, EGFR-TK) (videti odeljak 4.4 Sažetka karakteristika leka).


  Doziranje i način primene


  Terapiju lekom Gefitinib Corapharm treba da započne i nadgleda lekar koji ima iskustva u lečenju karcinoma.


  Doziranje

  Preporučena doza leka Gefitinib Corapharm je jedna tableta od 250 mg jednom dnevno. Ukoliko se doza propusti, pacijent treba da je uzme čim se seti. Ako je do sledeće doze ostalo manje od 12 sati, pacijent ne treba da uzima propuštenu dozu. Pacijenti ne treba da uzimaju dvostruku dozu (dve doze u isto vreme) kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Pedijatrijska populacija

  Bezbednost i efikasnost leka Gefitinib Corapharm kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu ustanovljene. Primena gefitiniba nije relevantna u pedijatrijskoj populaciji za indikaciju nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC).

  Oštećenje funkcije jetre

  Pacijenti sa umerenim do teškim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh B ili C) usled ciroze imaju povišene koncentracije gefitiniba u plazmi. Ove pacijente treba pažljivo pratiti radi mogućih neželjenih događaja. Koncentracije u plazmi nisu bile povišene kod pacijenata sa povišenim vrednostima aspartat transaminaze (AST), alkalne fosfataze ili bilirubina usled metastaza u jetri (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Oštećenje funkcije bubrega

  Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije koji imaju klirens kreatinina > 20 mL/min. Dostupni su samo ograničeni podaci o pacijenatima sa klirensom kreatinina

  ≤ 20 mL/min pa se kod tih pacijenata savetuje oprez (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Starije osobe

  Nije potrebno prilagođavanje doze prema starosti pacijenata (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Spori metabolizeri CYP2D6

  Nema posebnih preporuka vezanih za prilagođavanje doze kod pacijenata za koje je poznato da su po genotipu spori metabolizeri izoenzima CYP2D6, ali te pacijente treba pažljivo pratiti zbog mogućih neželjenih reakcija (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Prilagođavanje doze zbog toksičnosti

  Pacijentima koji teško podnose dijareju ili neželjene reakcije na koži, može se uspešno pomoći ako se njihova terapija na kratko prekine (do 14 dana), a zatim ponovno započne primenom doze od 250 mg (videti odeljak 4.8 Sažetka karakteristika leka). Kod pacijenata koji ni posle prekida ne podnose terapiju, primenu gefitiniba treba prekinuti i razmotriti drugu odgovarajuću terapiju.


  Način primene

  Tableta se uzima oralno sa ili bez hrane, u približno isto vreme svakoga dana. Tableta se može progutati cela sa malo vode ili, ako nije moguće uzeti celu tabletu, tablete se mogu primeniti u obliku disperzije u (negaziranoj) vodi. Druge tečnosti se ne smeju koristiti. Tabletu treba ubaciti celu, bez drobljenja, u pola čaše vode za piće. Čašu treba povremeno protresti dok se tableta ne disperguje (to može potrajati do 20 minuta). Disperzija se mora popiti odmah nakon pripreme (tj. u roku od 60 minuta). Čašu treba isprati sa pola čaše vode, koju takođe treba popiti. Disperzija se može primeniti i kroz nazogastričnu sondu ili gastrostomu.


  Lista pomoćnih supstanci


  Jezgro tablete Natrijum-laurilsulfat Laktoza, monohidrat

  Celuloza, mikrokristalna Povidon K 29/32 Kroskarmeloza-natrijum Magnezijum-stearat


  Film obloga tablete Polivinilalkohol Makrogol

  Talk

  Gvožđe(III)- oksid, crveni (E172) Gvožđe(III)- oksid, žuti (E172) Gvožđe(III)- oksid, crni (E172)

  Inkompatibilnost


  Nije primenjivo.


  Rok upotrebe


 3. godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je blister oPA/Alu/PVC-Alu blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 film tableta) i Uputstvom za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Sav neupotrebljeni lek ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa nacionalnim propisima.