Početna stranica Početna stranica

ZEMPLAR
parikalcitol

UPUTSTVO ZA LEK


ZEMPLAR, rastvor za injekciju, 5 mikrograma/ml, Pakovanje: ampula, 5 x 1 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbott S.R.L.


Adresa: Via Pontina km. 52, Campoverde di Aprilia (Latina), Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


ZEMPLAR, 5 mikrograma/ml, rastvor za injekciju parikalcitol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZEMPLAR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZEMPLAR

 3. Kako se upotrebljava lek ZEMPLAR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZEMPLAR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZEMPLAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Zemplar je sintetski analog aktiviranog vitamina D koji se koristi za sprečavanje i lečenje visokih nivoa paratireoidnog hormona u krvi kod ljudi sa oslabljenom funkcijom bubrega, a koji se nalaze na hemodijalizi. Visoki nivoi paratireoidnog hormona mogu da budu izazvani niskim nivoima „aktiviranog“ vitmina D kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega.


  Aktivirani vitamin D je neophodan za normalno funkcionisanje brojnih tkiva u telu, uključujući bubrege i kosti.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZEMPLAR

  Lek Zemplar ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na parikalcitol ili na bilo koji sastojak leka Zemplar (videti odeljak 6).

  • ako imate veoma visoke nivoe kalcijuma ili vitamina D u krvi. Vaš lekar će pratiti nivoe u Vašoj krvi i moći će da Vam kaže ukoliko se ovi uslovi odnose na Vas.


   Kada uzimate lek Zemplar, posebno vodite računa:

  • Pre početka terapije, važno je da ograničite količinu fosfora u ishrani. Primeri hrane bogate fosforom su čaj, gazirana pića, pivo, sir, mleko, pavlaka, riba, pileća ili goveđa džigerica, pasulj, grašak, žitarice, orasi.

  • Možda ćete radi kontrole nivoa fosfora u krvi morati da uzimate lekove koji vezuju fosfate i sprečavaju njihovu resorpciju iz hrane.

  • Ukoliko uzimate lekove koji vezuju fosfate na bazi kalcijuma, lekar će možda morati da Vam promeni dozu.

  • Vaš lekar će Vam raditi ispitivanja krvi radi praćenja terapije.

   Primena drugih lekova

   Obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta o svim lekovima koje trenutno uzimate ili ste nedavno uzimali, pa čak i o onim lekovima koje ste nabavili bez recepta.


   Neki lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Zemplar ili mogu da dovedu do pojave neželjenih dejstava. Veoma je važno da obavestite svog lekara ako uzimate lekove:


   • za lečenje gljivičnih infekcija kao što je kandida ili sor (npr. ketokonazol)

   • za lečenje bolesti srca ili povišenog krvnog pritiska (npr. digoksin i diuretici ili lekovi koji pospešuju izlučivanje tečnosti)

   • koji sadrže magnezijum (npr. neke vrste lekova za probavu koji se nazivaju antacidi, kao što je magnezijum-trisilikat)

   • koji sadrže aluminijum (npr. lekovi koji vezuju fosfate, kao što je aluminijum-hidroksid).


  Posavetujte se sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

  Uzimanje leka Zemplar sa hranom ili pićima


  Lek Zemplar se može davati sa ili bez hrane.


  Primena leka Zemplar u periodu trudnoće i dojenja

  Ukoliko ste trudni ili planirate da zatrudnite, obavestite o tome svog lekara pre nego što počnete da primate lek Zemplar.


  Nema podataka da li je bezbedno primenjivati ovaj lek u periodu trudnoće ili dojenja. Stoga, treba da ga koristite samo nakon konsultacija sa svojim lekarom, koji će Vam pomoći da donesete odluku koja je najbolja za Vas.


  Posavetujte se sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

  Uticaj leka Zemplar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nisu rađena ispitivanja uticaja leka Zemplar na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Dok ste na terapiji lekom Zemplar Vaša sposobnost da bezbedno upravljate motornim vozilima ili rukujete teškim mašinama može da bude umanjena. Lek Zemplar može da izazove osećaj vrtoglavice, slabosti i/ili pospanosti.

  Nemojte da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama ukoliko osetite ove simptome.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Zemplar


  Ovaj lek sadrži 20% v/v (zapreminskih delova) etanola (alkohol). Svaka doza može da sadrži do 1.3 grama etanola. Ovo je štetno za ljude koji boluju od alkoholizma. Treba voditi računa kod trudnica i dojilja, dece i visokorizičnih grupa, kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili sa epilepsijom (padavicom).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZEMPLAR

  Doziranje


  Vaš lekar će Vam na osnovu rezultata Vaših laboratorijskih ispitivanja odrediti tačnu početnu dozu leka. Nakon početka terapije lekom Zemplar, doza se može podešavati, na osnovu rezultata redovnih laboratorijskih ispitivanja. Pomoću laboratorijskih rezultata, Vaš lekar će Vam odrediti tačnu dozu leka Zemplar.


  Lek Zemplar će Vam dati lekar ili medicinska sestra za vreme hemodijalize. Lek se primenjuje preko cevčice kojom ste priključeni na aparat za hemodijalizu (cevčica za dovod krvi). Nećete morati da primate injekciju jer lek Zemplar može da se da direkto u cevčicu koja se koristi kod hemodijalize. Lek Zemplar nećete primati češće od svakog drugog dana i ne više od tri puta nedeljno.


  Ako ste uzeli više leka Zemplar nego što je trebalo


  Ako ste primili više leka Zemplar nego što je trebalo, može doći do pojave visokih nivoa kalcijuma u krvi koji zahtevaju terapiju.

  Simptomi koji se mogu javiti odmah nakon primene previsoke doze leka Zemplar uključuju:


  • osećaj slabosti i/ili pospanosti

  • glavobolju

  • osećaj mučnine ili mučninu

  • suva usta, zatvor

  • bolovi u mišićima ili kostima

  • neobičan ukus u ustima


   Simptomi koji se mogu razviti nakon dužeg perioda od primene previsoke doze leka Zemplar uključuju:

  • gubitak apetita

  • pospanost

  • gubitak telesne mase

  • crvenilo i svrab očiju

  • curenje iz nosa

  • svrab na koži

  • osećaj vrućine i groznice


  • gubitak seksualne želje

  • jak bol u trbuhu

  • kamen u bubregu

  • može biti i uticaja na krvni pritisak i i možete da osetite snažno lupanje srca (palpitacije).


   Zemplar sadrži 30% v/v (zapreminskih delova) propilenglikola kao pomoćnu supstancu. Slučajevi trovanja usled visokih doza propilenglikola retko su zabeleženi i takvo dejstvo se ne očekuje za vreme primene leka Zemplar kod bubrežnih pacijenata na hemodijalizi jer se propilenglikol odstranjuje iz krvi tokom dijalize.

   Ukoliko se kod Vas jave visoki nivoi kalcijuma u krvi nakon primene leka Zemplar, Vaš lekar će se postarati da primate odgovarajuću terapiju radi vraćanja nivoa kalcijuma u normalne granice. Kada se nivoi kalcijuma vrate u normalne granice mogu da Vam budu date niže doze leka Zemplar.


   Ipak, Vaš lekar će Vam kontrolisati nivoe u krvi i ukoliko primetite neki od gore navedenih simptoma odmah zatražite medicinsku pomoć.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi i lek Zemplar može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Različite alergijske rekcije su zapažene kod primene leka Zemplar.

  Važno: Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite neko od navedenih neželjenih dejstava:

  • gubitak daha

  • otežano disanje i gutanje

  • otežano disanje praćeno šištanjem

  • osip, svrab na koži, koprivnjača

  • oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla.


   Obavestite lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite neko od navedenih neželjenih dejstava:


   Najčešća neželjena dejstva (javljaju se kod najmanje 1 u 100 pacijenata) su:


  • glavobolja

  • neobičan ukus u ustima

  • svrab na koži

  • niski nivoi paratireoidnog hormona

  • visoki nivoi kalcijuma (osećaj mučnine ili mučnina, zatvor, ili zbunjenost); visoki nivoi fosfora u krvi (verovatno bez simptoma ali može povećati rizik od preloma kostiju).


   Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod najmanje 1 u 1000 pacijenata) su:


  • alergijske reakcije (kao što je gubitak daha, otežano disanje praćeno šištanjem, osip, svrab ili oticanje lica i usana); plikovi praćeni svrabom

  • infekcija krvi; smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija – osećaj slabosti, gubitak daha, bledilo); smanjen broj belih krvnih zrnaca (veća verovatnoća od pojave infekcije); oticanje žlezda u vratu, ispod

   pazuha i/ili na preponama; produženo vreme krvarenja (krv se ne zgrušava tako brzo)

  • srčani udar; moždani udar; bol u grudima; poremećen/ubrzan srčani ritam; nizak krvni pritisak; visok krvni pritisak

  • koma (stanje duboke nesvesti u kojem osoba ne reaguje na okolinu)

  • neuobičajen zamor, slabost, vrtoglavica, nesvestica


  • bol na mestu davanja injekcije

  • zapaljenje pluća; tečnost u plućima; astma (šištanje pri disanju, kašalj, otežano disanje)

  • upaljeno grlo; prehlada; visoka temperatura; simptomi slični gripu; crvenilo očiju (svrab/skoreni kapci); povećan očni pritisak; bol u uhu; krvarenje iz nosa

  • nervozni trzaji; zbunjenost, koja nekad može biti teška (delirijum); uzbuđenost (osećaj nervoze i uznemirenosti); uzrujanost; poremećaji ličnosti (osećaj kao da to niste Vi)

  • peckanje i obamrlost; slabljenje osećaja dodira; poremećaji sna; noćno znojenje; grčevi u mišićima ruku i nogu, čak i tokom spavanja

  • suva usta; osećaj žeđi; mučnina; otežano gutanje; povraćanje; gubitak apetita; gubitak telesne mase; gorušica; proliv i bol u stomaku; zatvor; krvarenje iz debelog creva

  • problemi sa erekcijom; rak dojke; vaginalna infekcija

  • bol u dojkama; bol u leđima; bol u zglobovima/mišićima; osećaj težine uzrokovan opštim ili lokalizovanim oticanjem gležnjeva, stopala i nogu (edem); poremećaj hoda

  • opadanje kose; preterana maljavost

  • povećane vrednosti enzima jetre; visoki nivoi paratireoidnog hormona; visoki nivoi kalijuma u krvi, niski nivoi kalcijuma u krvi.


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti:


  • oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla što može prouzrokovati otežano gutanje ili disanje; svrab na koži (koprivnjača). Krvarenje u želucu. Potražite hitnu medicinsku pomoć.

   Možda nećete znati da imate neka od gore navedenih neželjenih dejstava ukoliko Vam na to ne ukaže Vaš lekar. Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu

   navedena u ovom Uputstvu za lek, odmah obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZEMPLAR


  Držati lek van domašaja dece.


  Ne smete upotrebljavati lek Zemplar nakon datuma isteka roka upotrebe, koji je označen na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.

  Ne smete upotrebljavati lek Zemplar ukoliko uočite prisustvo čestica ili gubitak boje.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili u otpad. Posavetujte se sa Vašim farmaceutom o načinu odlaganja neupotrebljenih lekova. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Upotrebiti odmah nakon otvaranja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek ZemplarKako izgleda lek Zemplar i sadržaj pakovanja


Zemplar rastvor za injekciju je bistar, bezbojan vodeni rastvor, bez vidljivih čestica. Lek je pakovan u kutiju sa 5 ampula od 1 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Proizvođač:

Abbott S.R.L.

Via Pontina km. 52, Campoverde di Aprilia (Latina), Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-6420-11-001 od 17.07.2012.


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA


Terapijske indikacije


Parikalcitol je indikovan za sprečavanje i lečenje sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji su na hemodijalizi.


Doziranje i način primene


Zemplar rastvor za injekciju obično se daje kroz centralnu liniju za vreme hemodijalize.


Odrasli


 1. Početna doza se izračunava na osnovu početnih vrednosti PTH: Početna doza parikalcitola izračunava se prema formuli:


  početna doza (mikrograma) = početna vrednost intaktnog PTH u pmol/l 8

  ili


  početna doza (mikrograma) = početna vrednost intaktnog PTH u pg/ ml 80


  i daje se u obliku intravenske bolus injekcije za vreme hemodijalize, ne češće od svakog drugog dana.


  Najveća doza primenjena u kliničkim ispitivanjima bez štetnih posledica bila je 40 mikrograma.


 2. Titriranje doze:


Trenutno prihvaćen ciljni raspon vrednosti PTH kod dijaliziranih bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom u završnoj fazi svega je 1,5 do 3 puta viši od gornje granice referentnih vrednosti pri urednoj funkciji bubrega 15,9 do 31,8 pmol/l (150–300 pg/ml) za intaktni PTH. Zbog toga su pomno praćenje bolesnika i individualno određivanje doze nužni za dostizanje normalnih fizioloških vrednosti. Ako se razvije

hiperkalcijemija ili je proizvod korigovanog nivoa kalcijuma i fosfora (Ca x P) trajno veći od 5,2 mmol2/l2 (65 mg2/dl2), dozu treba smanjiti ili primenu leka potpuno obustaviti sve dok se te vrednosti ne normalizuju. Nakon

toga primenu parikalcitola treba nastaviti, ali u manjim dozama. Doze ponekad treba smanjivati i zato što se vrednost PTH snižava za vreme lečenja.


Preporučuje se da se doza titrira na način kako je prikazano u tabeli:


Preporuke za doziranje

(Prilagođavanje doze u intervalima od 2 do 4 nedelje)

iPTH nivo u odnosu na početnu vrednost

Prilagođavanje doze parikalcitola

jednak ili u porastu

povećati za 2–4 mikrograma

snižen za < 30%

snižen za ≥ 30%, ≤ 60%

održavati

snižen za > 60%

smanjiti za 2–4 mikrograma

iPTH < 15,9 pmol/l (150 pg/ml)


Nakon utvrđivanja potrebne doze parikalcitola serumske nivoe kalcijuma i fosfata treba meriti najmanje jedanput mesečno. Preporučuje se da se kontrolišu serumski nivoi intaktnog PTH svaka tri meseca. Za vreme prilagođivanja doze parikalcitola laboratorijske analize treba češće ponavljati.


Insuficijencija jetre


Koncentracije nevezanog parikalcitola kod bolesnika sa blagom do umerenom insuficijencijom jetre slične su onima kod zdravih osoba pa kod takvih bolesnika ne treba prilagođavati dozu. Međutim, nema kliničkih iskustava kod bolesnika sa teškom insuficijencijom jetre.


Pedijatrijska populacija (0-18 godina)


Efikasnost i bezbednost leka Zemplar kod dece nije utvrđena. Nema podataka o primeni leka kod dece mlađe od 5 godina. Trenutno dostupni podaci o primeni kod dece opisani su u odeljku Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka.


Primena kod starijih bolesnika (preko 65 godina)


Postoje ograničeni podaci o primeni parikalcitola kod bolesnika starijih od 65 godina, dobijeni iz kliničkih studija III faze. U sprovedenim ispitivanjima nisu zabeležene razlike u efikasnosti i bezbednosti leka između pacijenata starijih od 65 godina i mlađih.

Kontraindikacije


Preosetljivost na parikalcitol ili na bilo koji od ekscipijenasa (videti odeljak Lista pomoćnih supstanci) Toksičnost vitamina D.

Hiperkalcijemija.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Prevelika supresija paratireoidnog hormona može da rezultira povišenjem nivoa serumskog kalcijuma i može voditi ka metaboličkoj bolesti kostiju. Praćenje bolesnika i individualno titriranje doze su potrebni kako bi se postigli odgovarajući fiziološki efekti.


Ukoliko se razvije klinički značajna hiperkalcijemija, a bolesnik prima lekove koji vezuju fosfate na bazi kalcijuma, dozu lekova koji vezuje fosfate na bazi kalcijuma treba smanjiti ili obustaviti njihovu primenu.


Hronična hiperkalcijemija može biti povezana sa opštom vaskularnom kalcifikacijom i kalcifikacijom drugih mekih tkiva.


Toksičnost digitalisa je povećana usled hiperkalcijemije iz bilo kog razloga, zbog toga treba biti vrlo oprezan kada se digitalis propisuje zajedno sa parikalcitolom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Treba voditi računa kada se parikalcitol daje zajedno sa ketokonazolom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Zemplar sadrži 20% v/v etanola (alkohola). Svaka doza sadrži do 1,3 g etanola. Štetan je za osobe koje pate od alkoholizma. Treba uzeti u obzir prilikom primene kod trudnica ili dojilja, dece i populacije visokog rizika kao što su bolesnici sa bolestima jetre ili epilepsijom.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedena posebna ispitivanja mogućih interakcija između parikalcitola u obliku rastvora za injekciju i drugih lekova. Ipak, sprovedeno je ispitivanje interakcije između ketokonazola i parcikatola u obliku kapsula.


Fosfati i razni oblici vitamina D ne smeju se uzimati u isto vreme sa parikalcitolom, zbog povećanog rizika od pojave hiperkalcijemije i povećanja proizvoda Ca x P.


Visoke doze lekova na bazi kalcijuma ili tiazidnih diuretika mogu povećati rizik od hiperkalcijemije.


Proizvodi koji sadrže aluminijumove soli (npr. antacidi ili lekovi koji vezuju fosfate) ne smeju se dugotrajno uzimati zajedno sa lekovima na bazi vitamina D jer mogu izazvati porast serumske koncentracije aluminijuma i pojavu toksičnih učinaka aluminijuma u kostima.


Proizvodi na bazi magnezijuma (npr. antacidi) ne smeju se uzimati u isto vreme sa proizvodima vitamina D, jer se može razviti hipermagnezijemija.


Ketokonazol je poznat kao nespecifični inhibitor nekoliko enzima citohroma P450. Dostupni in vivo i in vitro podaci ukazuju da ketokonazol može da stupi u interakciju sa enzimima koji su uključeni u metabolizam parikalcitola i drugih analoga vitamina D. Treba obratiti pažnju kada se parikalcitol daje zajedno sa ketokonazolom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Na zdravim ispitanicima je proučavan uticaj višestrukih doza ketokonazola od 200 mg, davanih dva puta dnevno, tokom pet dana, na farmakokinetiku parikalcitola u obliku kapsula. Uticaj na Cmax parikalcitola je minimalan, ali PIK0-∞ se uvećala približno dva puta u prisustvu ketokonazola. Srednji poluživot parikalcitola u prisustvu ketokonazola bio je 17.0 sati, u odnosu na 9.8 sati kada je davan samo parikalcitol. Rezultati ovih ispitivanja ukazuju da nakon oralne primene najveće povećanje PIK parikalcitola usled interakcije sa ketokonazolom najverovatnije neće biti veće od dva puta.


Budući da hiperkalcijemija bilo kojeg porekla povećava toksičnost digitalisa, potreban je oprez ako se digitalis daje zajedno sa parikalcitolom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća:

Za sada nema odgovarajućih kliničkih podataka o primeni parikalcitola kod trudnica. U ispitivanjima na životinjama zabeleženi su toksični učinci na reproduktivne procese (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka, u Sažetku karakteristika leka). Budući da potencijalne opasnosti za ljude nisu poznate, lek Zemplar se ne sme davati trudnicama osim ukoliko to izričito nije potrebno.


Dojenje:

Ispitivanja na životinjama su pokazala da se parikalcitol ili njegovi metaboliti u malim količinama izlučuju mlekom dojilja. Odluku o tome da li treba nastaviti/prekinuti dojenje ili nastaviti/prekinuti terapiju parikalcitolom treba doneti uzimajući u obzir koje su koristi od dojenja za dete, a koje su koristi od terapije parikalcitolom za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedena ispitivanja mogućeg uticaja parikalcitola na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Približno 600 bolesnika je bilo lečeno lekom Zemplar u kliničkim ispitivanjima II/III/IV faze. Neželjena dejstva su zabeležena kod ukupno 6% bolesnika lečenih lekom Zemplar.


Za vreme lečenja lekom Zemplar najčešće neželjeno dejstvo je bila hiperkalcijemija, koja se javila kod 4.7% pacijenata. Hiperkalcijemija je uglavnom zavisna od stepena sniženja vrednosti PTH i može se ublažiti pravilnim titriranjem doze.


Neželjena dejstva iz kliničkih studija, koja su bila makar s najmanjom verovatnoćom povezana sa parikalcitolom, prikazana su u sledećoj tabeli prema MedDRA klasifikaciji sistema organa, nazivu i učestalosti pojavljivanja, i to kao vrlo česta (≥1/10), česta (≥1/100, <1/10), povremena (≥1/1 000, <1/100), retka (≥1/10 000, <1/1 000), vrlo retka (<1/10 000), nije poznato (ne može se proceniti prema dostupnim podacima).


Sistem organa

Neželjena dejstva

Učestalost

Laboratorijska ispitivanja

Produženo vreme krvarenja,

povišene vrednosti aspartat- aminotransferaze, anbormalni rezultati laboratorijskih ispitivanja, smanjenje telesne mase

Povremeno

Kardiološki poremećaji

Prestanak rada srca, aritmija, fibrilacija pretkomora

Povremeno

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Anemija, leukopenija,

limfadenopatija

Povremeno

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, poremećaj ukusa

Često


Koma, cerebrovaskularni insult, tranzitorni ishemijski napad, sinkopa, mioklonus, hipoestezija, parestezija, vrtoglavica

Povremeno

Poremećaji na nivou oka

Glaukom, konjunktivitis

Povremeno

Poremećaji na nivou uha i

centra za ravnotežu

Poremećaji uha

Povremeno

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Edem pluća, astma, dispneja,

epistaksa, kašalj

Povremeno

Gastrointestinalni poremećaji

Rektalno krvarenje, kolitis,

dijareja, gastritis, dispepsija, disfagija, bol u trbuhu, konstipacija, mučnina, povraćanje, suva usta, gastrointestinalne smetnje


Gastrointestinalno krvarenje

Povremeno


Nepoznato

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Svrab


Bulozni dermatitis, alopecija, hirzutizam, osip, prekomerno znojenje

Često


Povremeno

Poremećaji mišićno- skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Artralgija, ukočenost zglobova, bol u leđima, grčenje mišića, mijalgija

Povremeno

Endokrinološki poremećaji

Hipoparatireoidizam


Hiperparatireoidizam

Često


Povremeno

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Hiperkalcijemija,

hiperfosfatemija


Hiperkalijemija, hipokalcijemija, anoreksija

Često


Povremeno

Infekcije i infestacije

Sepsa, pneumonija, infekcija,

faringitis, vaginalna infekcija, influenca

Povremeno

Maligne i benigne neoplazme

(uključujući ciste i polipe)

Karcinom dojke

Povremeno

Vaskularni poremećaji

Hipertenzija, hipotenzija

Povremeno


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Poremećaj hoda, edem, periferni edem, bol, bol na mestu primene injekcije, povišena temperatura, bol u grudima, pogoršanje zdravstvenog stanja, astenija, slabost, osećaj žeđi

Povremeno

Imunološki poremećaji

Preosetljivost


Edem larinksa, angioedem, urtikarija

Povremeno


Nije poznato

Poremećaji reproduktivnog

sistema i na nivou dojki

Bolovi u dojkama, erektilna

disfunkcija

Povremeno

Psihijatrijski poremećaji

Konfuzija, delirijum,

depersonalizacija, agitacija, nesanica, nervoza

Povremeno

Predoziranje


Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja lekom.


Predoziranje parikalcitolom može prouzrokovati hiperkalcijemiju, hiperkalciurija, hiperfosfatemija, prekomerna supresija PTH (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


U slučaju predoziranja, treba pratiti i prijaviti lekaru znake i simptome hiperkalcijemije (nivoi serumskog kalcijuma). Treba što pre krenuti sa lečenjem.


Parikalcitol se ne može odstraniti dijalizom u velikoj meri. Lečenje pacijenata sa klinički značajnom hiperkalcijemijom se sastoji od trenutnog smanjenja doze ili prekida terapije parikalcitolom, a uključuje i ishranu sa niskim sadržajem kalcijuma, prestanak uzimanja suplemenata sa kalcijumom, mobilizaciju pacijenta, vođenje računa o ravnoteži tečnosti i elektrolita, procenu izmena u elektrokardiogramu (od ključnog značaja kod pacijenata koji primaju digitalis) i hemodijalizu ili peritonealnu dijalizu protiv dijalizata bez kalcijuma, u skladu sa preporukama.


Nakon što se vrednosti serumskog kalcijuma vrate u normalne granice, može se ponovo započeti terapija nižim dozama parikalcitola. Ukoliko se jave perzistentni i jako povišeni nivoi serumskog kalcijuma, mogu se uzeti u obzir različite alternativne terapije, uključujući upotrebu lekova poput fosfata i kortikosteroida, kao i mere za podsticanje diureze.


Zemplar rastvor za injekciju sadrži 30% v/v propilenglikola kao ekscipijens. Zabeleženi su izolovani slučajevi depresije centralnog nervnog sistema, hemolize i laktatne acidoze kao toksična dejstva povezana sa primenom propilenglikola u velikim dozama. Iako se ne očekuju u toku primene leka Zemplar jer se propilenglikol odstranjuje tokom dijalize, rizik od toksičnih dejstava u situacijama predoziranja se mora uzeti u obzir.


Lista pomoćnih supstanci

Pomoćne supstance: etanol (20 % v/v); propilenglikol;

voda za injekcije.


Inkompatibilnost

Pošto nisu rađene studije o kompatibilnosti, ovaj se lek ne sme mešati sa drugim lekovima. Propilenglikol stupa u interakciju sa heparinom i neutrališe njegovo delovanje.

Zemplar rastvor za injekciju sadrži propilenglikol kao ekscipijens, stoga Zemplar rastvor za injekciju ne treba

davati kroz isti injekcioni port kao i heparin.


Zemplar 5 mikrograma/ml rastvor za injekciju Priprema rastvora za injekciju

Zemplar 5 mikrograma/ml rastvor za injekciju je namenjen samo za jednokratnu up otrebu. Kao i kod ostalih

lekova koji se daju injekciono, razblaženi rastvor treba pre upotrebe pregledati, kako bi se proverilo da ne sadrži čvrste čestice i da nije promenio boju.


Čuvanje i rok upotrebe


Lekove za parenteralnu primenu treba pre upotrebe vizuelno pregledati, kako bi se proverilo da ne sadrže čvrste čestice i da nisu promenili boju. Rastvor je bistar i bezbojan.


Čuvati na temperaturi do 30°C.

Ovaj lek ima rok upotrebe od 2 godine.