Početna stranica Početna stranica

Milgamma 100
benfotiamin, piridoksin

UPUTSTVO ZA LEKMilgamma 100, 100 mg/100 mg, obložene tablete benfotiamin, piridoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; talk; gliceridi parcijalni velikih lanaca.

Obloga tablete: šelak; saharoza; kalcijum-karbonat (E170); arapska guma; skrob, kukuruzni; titan-dioksid (E171); makrogol 6000; glicerol 85%; polisorbat 80; montanglikol vosak; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K30.


Kako izgleda lek Milgamma 100 i sadržaj pakovanja

Okrugle, bele, bikonveksne, glatke, obložene tablete.


Milgamma 100, obložene tablete, 30 x (100 mg/100 mg):

Unutrašnje pakovanje leka je blister (Al-PVC/PVDC) sa 15 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 30 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.


Milgamma 100, obložene tablete, 60 x (100 mg/100 mg):

Unutrašnje pakovanje leka je blister (Al-PVC/PVDC) sa 15 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 blistera (ukupno 60 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG (NOVI BEOGRAD), Bulevar Zorana

Đinđića 81, sprat 4, stan 10, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

WÖRWAG PHARMA GMBH & CO. KG, Flugfeld-Allee 24, Böblingen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Milgamma 100, obložene tablete, 30 x (100 mg/100 mg): 515-01-04818-21-001 od 06.12.2022.

Milgamma 100, obložene tablete, 60 x (100 mg/100 mg): 515-01-04819-21-001 od 06.12.2022.