Početna stranica Početna stranica

Herbion sirup od bokvice
askorbinska kiselina

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Herbion sirup od bokvice, 2.5g/5ml+65mg/5ml Pakovanje: boca staklena, 1x150 ml sirupa


Proizvođač: Krka, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Herbion sirup od bokvice

mešavina lista bokvice, tečni ekstrakt i cveta crnog sleza, tečni ekstrakt, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Herbion sirup od bokvice, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Herbion sirup od bokvice i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od bokvice

 3. Kako se upotrebljava lek Herbion sirup od bokvice

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Herbion sirup od bokvice

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HERBION SIRUP OD BOKVICE I ČEMU JE NAMENJEN


  Herbion sirup od bokvice sadrži ekstrakt mešavine od listova muške (uskolisne) bokvice i cvetova crnog sleza, kao i vitamin C. Lepljivi sok koji obe lekovite biljke sadrže kao aktivnu supstancu stvara tanak sloj preko sluzokože usta i grla i tako ih štiti od nadražaja koje izaziva kašalj.


  Herbion sirup od bokvice je lek biljnog porekla koji se preporučuje za suv, iritirajući kašalj koji prati oboljenje gornjih respiratornih organa.


  Herbion sirup od bokvice je tradicionalni lek biljnog porekla čija se primena kod pomenute indikacije zasniva jedino na dugotrajnom iskustvu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HERBION BOKVICA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Herbion sirup od bokvice ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt od lista bokvice, ekstrakt od cveta crnog sleza, vitamin C ili na bilo koji drugi sastojak Herbion sirupa od bokvice.


   Kada uzimate lek Herbion sirup od bokvice, posebno vodite računa:


   • ako imate produženu bolest respiratornih organa, otežano disanje, temperaturu, hronični kašalj ili promuklost ili krv u ispljuvku morate odmah posetiti lekara;

   • ako bolujete od šećerne bolesti morate biti svesni da ovaj sirup sadrži saharozu i da stoga nije preporučljiv za Vas;

   • ako kašalj ne prestane posle 5 do 7 dana uzimanja sirupa, posavetujte se sa lekarom;

   • upotreba ovog sirupa ne preporučuje se kod dece mlađe od 4 godine bez prethodnog savetovanja sa lekarom.


   Primena drugih lekova


   Obavestite lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.

   Nije poznato da ovaj lek utiče na delovanje drugih lekova.


   Uzimanje leka Herbion sirup od bokvice sa hranom ili pićima


   Nisu zabeležene nikakve interakcije sa hranom.

   Preporučuje se da pijete čaj i tople napitke dok uzimate ovaj sirup.


   Primena leka Herbion sirup od bokvice u periodu trudnoće i dojenja


   Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.

   Pošto su podaci o bezbednosti korišćenja tokom trudnoće i dojenja nedovoljni, ne preporučuje se upotreba ovog sirupa tokom trudnoće i dojenja.


   Uticaj leka Herbion sirup od bokvice na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Nije poznato da ovaj lek utiče na sposobnost za upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka Herbion sirup od bokvice

   Herbion sirup od bokvice sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.

   Metilparaben (E218) može izazvati alergijske reakcije trenutno ili usporeno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Herbion sirup od bokvice


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uobičajena doza za odrasle i decu preko 14 godina iznosi 2 dozirne kašičice sirupa 3 do 5 puta na dan. Deci od 7 do 14 godina treba davati 1 do 2 dozirne kašičice sirupa 3 puta na dan, a deci od 4 do 7 godina 1 dozirnu

  kašičicu sirupa 3 puta na dan.

  Nemojte ništa jesti ili piti neposredno posle uzimanja ovog leka jer hrana i piće mogu da ubrzaju uklanjanje leka iz sluzokože usta i grla.


  Ako se simptomi ne povuku posle nedelju dana, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Bočicu promućkajte pre upotrebe.

  Preporučuje se da pijete mnogo čaja i toplih napitaka dok uzimate ovaj sirup.


  Ako ste uzeli više leka Herbion sirup od bokvice nego što je trebalo


  Nemojte uzimati veće doze od preporučenih. Ako uzmete preveliku dozu, posavetujte se sa lekarom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion sirup od bokvice


  Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije približno vreme za sledeću dozu. U tom slučaju nemojte uzimati propuštenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Herbion sirup od bokvice može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Veoma često:

  Kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  Kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  Kod 1 do 10 na 1000 korisnika

  Retko:

  Kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  Kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  Učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Poremećaji imunog sistema

  Retko: reakcije preosetljivosti na sastojke ovog leka.


  Ako se javi preosetljivost, prestanite da uzimate sirup i posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Herbion sirup od bokvice


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rokupotrebepre otvaranja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.

  Nemojte koristiti lek Herbion sirup od bokvice posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Pre otvaranja bočice: Nema posebnih zahteva čuvanja.

  Nakon otvaranja bočice: Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 3 meseca. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Herbion bokvicaKako izgleda lek Herbion sirup od bokvice i sadržaj pakovanja

Smeđi do crvenkastosmeđi sirup specifičnog mirisa i ukusa; može biti prisutan mali talog tipičan za prirodne supstance.


Boca od tamnog stakla sa 150 ml sirupa, sa plastičnim zatvaračem i kašikom za doziranje, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-1679-09-002.........29.09.2011.