Početna stranica Početna stranica

Hloramfenikol Alkaloid
hloramfenikol

CENE

mast za oči tuba, 1 po 5 g (1%)

Veleprodaja: 130,50 din
Maloprodaja: 157,92 din
Participacija: 50,00 din


UPUTSTVO ZA LEK


Hloramfenikol Alkaloid, 10 mg/g, mast za oči


hloramfenikol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Trudnoća i dojenje


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Bezbednost primene hloramfenikol masti za oči tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Hloramfenikol dospeva u sistemsku cirkulaciju nakon lokalne primene masti u oko, prolazi placentu i izlučuje se u majčino mleko.

Zbog toga se ovaj lek ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Hloramfenikol, mast za oči može izazvati prolazno zamućenje vida posle nanošenja leka. Ukoliko Vam se to desi ne treba da upravljate vozilima i rukujete mašinama dok Vam se vid ne razbistri.


Lek Hloramfenikol Alkaloid sadrži lanolin, bezvodni i ulje ricinusa

Lek Hloramfenikol Alkaloid sadrži lanolin, bezvodni koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

Ovaj lek sadrži ulje ricinusa koje može izazvati reakcije na koži.


 1. Kako se primenjuje lek Hloramfenikol Alkaloid


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka

  Nemojte primenjivati ovaj lek duže od 5 dana bez prethodne konsultacije sa lekarom.


  Način primene

  • Operite ruke.

  • Skinite zatvarač sa tube.

  • Nagnite glavu unazad i povucite malo donji kapak oka da obezbedite prostor.

  • Istisnite mast (oko 1 cm) u taj prostor ne dodirujući tubom oko.

  • Pustite kapak i lagano zatvorite oči.

  • Trudite se da ne trepćete.

  • Držite oči zatvorene 1 do 2 minuta da Vam mast dođe u kontakt sa inficiranim delom oka.

  • Obrišite višak masti čistom maramicom.

  • Zatvorite tubu odmah nakon primene leka.


   Odrasli, starije osobe i deca starija od 2 godine

   Stavite mast u oko (oči) 3 do 4 puta dnevno.

   Ukoliko preko dana koristite kapi, hloramfenikol mast možete koristiti samo noću.

   Ukoliko Vam se simptomi ne poboljšaju u roku od 2 dana, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


   Da biste sačuvali lek od zagađenja, ne dodirujte vrh tube bilo kojom površinom, uključujući i okom.


   Ako ste primenili više leka Hloramfenikol Alkaloid nego što treba


   S obzirom da se pri lokalnoj primeni u oko koristi mala doza leka, mogućnost predoziranja je minimalna.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Hloramfenikol Alkaloid


   Primenite lek čim se setite da ste zaboravili da primenite Vašu dozu. Ukoliko je vreme za narednu dozu, sačekajte i nanesite lek, i preskočite zaboravljenu dozu.

   Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Hloramfenikol Alkaloid


   Nastavite sa primenom leka 5 dana i u slučaju poboljšanja stanja. Nemojte prestati sa korišćenjem leka čak i ako Vam se stanje poboljša. Ukoliko ranije prestanete sa korišćenjem leka može se desiti da Vam se infekcija vrati.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Ukoliko Vam se jave neka od sledećih neželjenih dejstava prekinite sa primenom leka i javite se Vašem lekaru što je pre moguće:

  • promene na koži, kao što su osip ili svrab oko očiju ili pojačano crvenilo očiju,

  • pojava modrica ili infekcija koje nastaju lakše ili češće nego uobičajeno,

  • zamor i slabost.


  Depresija koštane srži, uključujući aplastičnu anemiju (anemija usled smanjenog stvaranja eritrocita u koštanoj srži) prijavljena je nakon lokalne primene hloramfenikola.


  Ostala neželjena dejstva:

  Iritacija kao npr. peckanje, bockanje, svrab, nadražaj i zapaljenje kože. Neposredno nakon primene leka možete imati zamućen vid.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju


  na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Hloramfenikol Alkaloid


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Hloramfenikol Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati 5 dana, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Nemojte upotrebljavati preostalu količinu masti nakon petodnevnog lečenja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Hloramfenikol Alkaloid

  • Aktivna supstanca je hloramfenikol.

1 g masti za oči sadrži 10 mg hloramfenikola.


Kako izgleda lek Hloramfenikol Alkaloid i sadržaj pakovanja


Lek Hloramfenikol Alkaloid je homogena, providna mast bele boje.

Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa polipropilenskim zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 tubu sa 5 g masti za oči i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12 Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00561-19-005 od 29.10.2019.