Početna stranica Početna stranica

Vancomycin Enterocaps 250 mg
vankomicin

UPUTSTVO ZA LEK


VANCOMYCIN ENTEROCAPS (vankomicin), 250 mg, kapsule tvrde, 10 x 250 mg


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: RIEMSER Arzneimittel AGAdresa:

Leipziger Arzneimittelwerk Elisabeth-Schumacher str.54/56 04328 Lajpcig

Nemačka


Podnosilac zahteva: Beohem-3 d.o.o.


Trstenjakova 9.

11090 Beograd Srbija


Adresa:

Tel/fax +381 11 3676166

  1. l:


   2


   VANCOMYCIN ENTEROCAPS (vankomicin), 250 mg, kapsule tvrde 250 mg,

   INN : vankomicin


   Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vancomycin Enterocaps 250 mg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vancomycin Enterocaps 250 mg

 3. Kako se upotrebljava lek Vancomycin Enterocaps 250 mg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vancomycin Enterocaps 250 mg

 6. Dodatne informacijeNije poznato da Vancomycin Enterocaps 250 mg utiče na sposobnost vožnje i rukovanje mašinama.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg

  Lek VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni kako da uzimate lek, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

  Lek je namenjen za oralnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu.


  Lekar će odrediti koliko kapsula vankomicina treba da uzimate svaki dan. To će zavisiti od oboljenja koje imate. Broj kapsula koje pacijent treba da uzima, nije isti kod svakog pacijenta.


  Ako Vaš lekar nije drugačije propisao:

  Odrasli sa enterokolitisom obično uzimaju vankomicin kapsule od 250 mg na 8 ili 6 sati, 7-10 dana, uvek u isto vreme. Ukupna dnevna doza je 500mg -2 grama. (Npr. ako Vam je lekar propisao da uzimate kapsule vankomicina od 250 mg na 6 sati, Vaša ukupna dnevna doza vankomicina je 1 gram).


  Deci se daje 40 mg/kg telesne težine dnevno. Deca ne bi trebalo da primaju ukupno više od 2 grama vankomicina na dan. Dete treba da prima lek na 8 ili 6 sati, uvek u isto vreme, 7-10 dana.


  Ako ste starija osoba ili imate oboljenje bubrega, posavetujte se sa Vašim lekarom. U ovim slučajevima možda treba da uzimate manji broj kapsula na dan.


  Važno je da uzimate lek onoliko dugo koliko je odredio Vaš lekar. Nemojte prekidati uzimanje leka, čak i ako osetite da se osećate bolje posle nekoliko dana.

  Molimo Vas popričajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako Vam se učini da su efekti vankomicin kapsula suviše jaki ili suviše slabi.

  Ako ste uzeli više leka VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg nego što je trebalo


  Hitno se javite Vašem lekaru, farmaceutu, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi, čak iako nemate nikakve znakove nelagodnosti ili trovanja.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vancomycin Enterocaps 250 mg

  Ako ste zaboravili da uzmete kapsulu, a skoro da je vreme za sledeću kapsulu, onda preskočenu kapsulu uzmite u sledeće predviđeno vreme. U protivnom, uzmite kapsulu čim se setite, a potom nastavite da uzimate kaspule u isto vreme kao što bi ste uzimali da niste preskočili ni jednu kapsulu.

  Nemojte uzimati dve kapsule istovremeno da bi ste nadoknadili propuštenu kapsulu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vancomycin Enterocaps 250 mg


  Ne prekidajte uzimanje leka bez dogovora sa Vašim lekarom, jer možete da ugrozite Vaš oporavak, a bakterije koje su izazvale Vaše oboljenje mogu postati neosetljive na dejstvo leka.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Svi lekovi mogu ispoljiti neželjena dejstva. Kod većine ljudi koji uzimaju vankomicin kapsule u uobičajenim dozama neželjena dejstva se ne javljaju , ali kod malog broja pacijenata, naročito kod onih koji imaju oslabljenu funkciju bubrega, mogu se javiti. Nemojte brinuti da ćete i Vi imati neko neželjeno dejstvo. U slučaju da se ipak kod Vas javi neko neželjeno dejstvo, obratite se lekaru.


  Ozbiljna neželjena dejstva su retka kod osoba koje uzimaju vankomicin kapsule. HITNO se javite lekaru, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi ako zapazite:

  • nepravilan ili ubrzan rad srca

  • stezanje u grudima, sviranje u grudima ili gušenje

  • crvenilo gornjeg dela tela, ili bol i stezanje u mišićima grudi ili leđa

  • plikove na koži, krvarenje na usnama, krvarenje iz usta, nosa i genitalija.


   Javite se lekaru štojemogućepre ako zapazite neki od sledećih neželjenih dejstava:

  • povećanu temperaturu

  • izražen osećaj hladnoće

  • upalu grla ili oštečenje sluznice usta (ulceracije)

  • krvarenje, ili povećanu sklonost ka pojavi modrica

  • vrtoglavicu, nesvesticu, zujanje u ušima

  • slabljenje sluha

  • svrab kože

  • gubitak apetita

  • zamor


   Javite se lekaru, ili farmaceutu ako zapazite neko od sledećih neželjenih dejstava:

  • smetnje sa varenjem

  • bol u stomaku

  • mučnina

  • povraćanje

  • proliv

  • osećaj hladnoće


   Posle završetka uzimanja vankomicin kapsula, naročito ako je prošlo nekoliko nedelja ako se kod Vas javi neko od sledećih neželjenih dejstava, koja mogu ukazivati da imate oboljenje creva, nemojte uzimati lekove protiv proliva, već se odmah javite Vašem lekaru:

  • grčevi ili jak bol u stomaku

  • vodeni ili krvavi proliv

  • povišena temperatura zajedno sa nekim od navedenih neželjenih dejstava.


 3. KAKO ČUVATI LEK VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg

  Lek čuvati u originalnom pakovanju van domašaja i vidokruga dece. Lek čuvati na temperaturi do 30° C, zaštićen od vlage.

  Rok upotrebe

  Rok upotrebe VANCOMYCIN ENTEROCAPS je dve (2) godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na unutrašnjem i spoljašnjem pakovanju kao : ''upotrebiti do''. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  6


  Pitajte farmaceuta šta da radite sa kapsulama vankomicina koje niste upotrebili. Nemojte bacati lek u kanalizaciju. Ove mere doprinose očuvanju životne sredine.

 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg Aktivna supstanca je vankomicin.

Jedna kapsula tvrda sadrži vankomicin-hidrohlorid 250 mg (što je ekvivalentno najmanje 262,500 I.U.)


Pomoćne supstance:

Kapsula: Macrogol 6000


Kapa kapsule: želatin; voda, prečišćena; indigo karmin (E132); titan-dioksid (E171).

Telokapsule: želatin, voda, prečišćena; gvožđe (III) - oksid, crni (E172); gvožđe (III) - oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).

Bojazaštampu: shellac; etanol, bezvodni; izopropanol; butanol; propilenglikol; amonijak, koncentrovani rastvor; gvožđe (III) - oksid, crveni (E172); kalijum-hidroksid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Vancomycin Enterocaps 250 mg i sadržaj pakovanja

Kartonska kutija sa 10 kapsula tvrdih u blister pakovanju.

Kapsula je tamnoplave kape i sivog tela; na telu kapsule je odštampana oznaka 250.


Proizvođač:

Leipziger Arzneimittelwerk RIEMSER Arzneimittel AG Elisabeth-Schumacher str.54/56 04328 Lajpcig

Nemačka

Nosilac dozvole: Beohem-3 d.o.o Trstenjakova 9.

11090 Beograd

Tel/fax +381 11 3676166

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj 2011

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-2773-10-001 26.5.2011.