Početna stranica Početna stranica

Zanfexa XR
venlafaksin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ΔZANFEXA XR 75 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde 30 tvrdih kapsula, blister, 3 x 10

ΔZANFEXA XR 150 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde

30 tvrdih kapsula, blister, 3 x 10


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. SrbijaZANFEXA XR 75 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde ZANFEXA XR 150 mg kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde


INN: venlafaksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zanfexa XR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zanfexa XR

 3. Kako se upotrebljava lek Zanfexa XR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zanfexa XR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZANFEXA XR I ČEMU JE NAMENJEN


  Zanfexa XR je antidepresiv koji pripada grupi inhibitora preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI). Lekovi iz ove grupe koriste se u terapiji depresije i drugih poremećaja psihičkog stanja, kao što je anksiosnost. Smatra se da osobe koje boluju od depresije i/ili anksioznost mogu imati niže nivoe serotonina i noradrenalina u mozgu. Iako se u potpunosti ne razume kako antidepresivi deluju, Zanfexa XR može pomoći u olakšavanju simptoma depresije ili anksioznosti, povećavajući nivo ovih supstanci u mozgu.

  Zanfexa XR je lek koji se koristi kod odraslih osoba sa depresijom.Takođe se koristi u lečenju

  odraslih osoba sa sledećim anksioznim poremećajima: generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj (strah i intezivan osećaj zabrinutosti i uznemirenosti u određenim društvenim situacijama) i panični poremećaj (napad panike).

  Pravilno lečenje depresije ili anksioznih poremećaja je važno jer Vam pomaže da se osećate bolje. Ako

  se ne leči, Vaše stanje će ostati nepromenjeno a može postati ozbiljnije i teže za lečenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZANFEXA XR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Zanfexa XR ne smete koristiti:

  - Ako ste alergični na venlafaksin ili bilo koji drugi sastojak Zanfexa XR kapsula

  - Ako takođe koristite ili ste koristili u prethodnih 14 dana, bilo koji lek iz grupe ireverzibilnih inhibitora monoamino-oksidate (MAOI), u terapiji depresije ili Parkinsonove bolesti. Istovremena primena ovih lekova može dovesti do ozbiljnih i životno-ugrožavajućih

  neželjenih reakcija. Takođe, nakon prestanka upotrebe leka Zanfexa XR neophodno je sačekati najmanje

  7 dana pre nego što počnete koristiti bilo koji lek iz grupe inhibitora MAO.


  Kada uzimate lek Zanfexa XR, posebno vodite računa:


  Ukoliko se bilo koje od navedenih stanja odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe leka Zanfexa XR :

  • Ukoliko koristite druge lekove koji pri zajedničkoj upotrebi sa lekom Zanfexa XR mogu povećati rizik od nastanka serotoninskog sindroma (vidi odeljak” Primena drugih lekova”)

  • Ako imate ili ste ranije imali probleme sa očima, ili bolujete od glaukoma (povećan očni pritisak).

  • Ako imate ili ste imali povišen krvni pritisak

  • Ako imate ili ste imali srčane probleme.

  • Ako imate ili ste ranije imali konvulzije (napadi grčenja mišića).

  • Ako imate ili ste imali nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatremija).

  • Ako ste skloni stvaranju modrica i krvarenju ili koristite lekove koji povećavaju sklonost ka krvarenju npr. Varfarin (koristi se u prevenciji stvaranja krvnih ugrušaka).


  • Ako imate ili ste ranije patili od bipolarnog poremećaja (smenjivanje perioda manije i depresije), ili je neko od članova Vaše porodice imao ili ima ovaj poremećaj.

  • Ako ste skloni agresivnom ponašanju


  Zanfexa XR može izazvati osećaj nemira i nemogućnosti da se sedi ili stoji u miru. Ukoliko Vam se javi ovaj osećaj , obratite se Vašem lekaru.


  SamoubilačkeidejeipogoršanjeVašedepresijeilianksioznogporemećaja

  Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj mogu Vam se ponekad javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Ovi simptomi se mogu pojačati na početku terapije antidepresivima, jer ovi lekovi deluju tek nakon određenog vremena, najčešće posle dve nedelje, ali nekada i duže.

  Još je izvesnije je da će Vam se ove misli javiti:

  • Ako ste ikada ranije razmišljali o samopovređivanju ili samoubistvu

  • Ako ste mlađa osoba. Klinička ispitivanja su pokazala povećan rizik od suicidalnog ponašanja kod odralih uzrasta ispod 25 godina sa psihijatrijskim tegobama koje su lečene nekim antidepresivom.

   Ako Vam se bilo kada jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu, kontaktirajte Vašeg lekara ili se odmah javite u bolnicu.

   Može Vam biti od koristi da obavestite nekog od Vaših rođaka ili prijatelja da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj i zamolite ih da pročitaju ovo uputstvo. Možete im reći da Vas obaveste ako smatraju da se Vaša depresija pogoršava, ili ukoliko su zabrinuti zbog bilo kakvih promena u Vašem ponašanju.


   Suvausta

   Primena venlafaksina može dovesti do suvoće usta kod oko 10% paicjenata. Ovo može povećati rizik

   od nastanka karijesa. Potrebno je da posebno vodite računa o higijeni usta i zuba.


   Dijabetes

   Vaš nivo šećera u krvi može se menjati zbog Zanfexa XR, stoga će doza Vaših antidijabetika možda morati da se prilagodi.


   Upotrebalekakoddeceiadolescenataispod18godina

   Zanfexa XR ne bi trebalo upotrebljavati u lečenju dece i adolescenata uzrasta do 18 godina. Kod pacijenata mlađih od 18 godina koji su na terapiji ovm lekom, postoji povećan rizik od nastanka neželjenih efekata kao što su samoubilačke misli i namere ili izražavanje neprijateljstva (agresija, bes, protivljenje). Uprkos tome, lekar može propisati ovaj lek pacijentu mlađem od 18 godina ako proceni da je to u njegovom najboljem interesu.

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko želite dodatna objašnjenja o primeni ovog leka kod dece.

   Potrebno je da obavestite lekara o nastanku opisanih simptoma ili njihovom pogoršanju u slučaju da je lek uveden u terapiju. Efekti dugotrajne upotrebe ovog leka koji se odbnosi na rast, sazrevanje, ponašanje, mišljenje i pamćenje u ovoj uzrasnoj grupi nisu još utvrđeni.


   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Vaš lekar će odlučiti da li možete da uzimate lek Zanfexa XR zajedno sa drugim lekovima.


   Nemojte počinjati niti prekidati terapiju bilo kojim lekom, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta i biljne lekove pre nego što razgovarate o tome sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   • Inhibitori monoamino-oksidaze koji se koriste u terapiji depresije ili Parkinsonove bolesti se ne smeju upotrebljavati istovremeno sa lekom Zanfexa XR. Recite Vašem doktoru ako ste uzimali ovaj lek u poslednjih 14 dana (MAO I vidi odeljak “ Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zanfexa XR“).

   • Serotoninski sindrom – opasno, ponekad životno ugrožavajuće stanje ili slične reakcije NMS (vidi odeljak „Moguća neželjena dejstva“), mogu nastati prilikom upotrebe venlafaksina, posebno ukoliko se istovremeno primenjuju i drugi lekovi kao što su:

    • triptan (u terapiji migrene),

    • bilo koji drugi antidepresivi (kao što su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina – SSRI) ili litijum,

    • lekovi koji sadrže linezolid , antibiotik(u lečenju infekcija),

    • moklobemid (reverzibilni inhibitor MAO, u lečenju depresije),

    • sibutramin (lek koji se koristi u cilju smanjenja telesne težine),

    • tramadol (za otklanjanje bolova),

    • biljni preparati koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum, prirodni ili biljni lek koji se koristi u terapiji depresije),

    • proizvodi koji sadrže triptofan (koristi se kod problema sa spavanjem i depresije).

    • antipsihotici (koristi za lečenje bolesti sa simptomima kada vidimo, čujemo ili osećamo stvari koje nisu tamo, pogrešna verovanja, neobična sumnjičavost, nejasno rezonovanje i povlačenje)

  Simptomi i znaci serotoninskog sindroma su: uznemirenost, halucinacije, poremećaj koordinacije pokreta, ubrzan rad srca, povišena telesna temperatura, promene krvnog pritiska, pojačani refleksi,

  dijareja, koma, mučnina, povraćanje.

  Najteži oblik serotoninskog sindroma može podsećati na Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Znaci i simptomi mogu da uključuju NMS-kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca, znojenja, teške mišića ukočenosti, konfuzije, povećanja mišićnih enzima (određenih putem analiza krvi). Recite odmah svom lekaru, ili idite u hitnu ili u najbližu bolnicu, ako mislite da imate serotoninski sindrom.


  Sledeći lekovi mogu takođe da interaguju sa lekom Zanfexa XR i treba ih upotrebljavati sa oprezom. Napomenite Vašem lekaru ukoliko koristite bilo koji od sledećih lekova:

  • ketokonazol (lek u terapiji gljivičnih infekcija);

  • haloperidol ili risperidon (u terapiji nekih psihičkih poremećaja);

  • metoprolol (beta blokator u terapiji povišenog arterijskog pritiska i srčanih problema).


  Uzimanje leka Zanfexa XR sa hranom ili pićima

  Lek Zanfexa XR treba uzimati sa hranom (vidi odeljak 3 „KAKO se upotrebljava lek ZANFEXA XR“). Trebalo bi da izbegavate alkohol dok ste na terapiji Zanfexom XR.


  Primena leka Zanfexa XR u periodu trudnoće i dojenja

  Obavestite svog lekara ako ste trudni ili pokušavate da zatrudnite. Trebalo bi da koristite lek Zanfexa XR tek nakon razmatranja sa svojim lekarom o potencijalnoj koristi i potencijalnom riziku za

  vaše nerođeno dete.

  Uverite se da babica i/ili doktor zna da koristite lek Zanfexa XR. Kada se uzima tokom trudnoće, slično kao lekovi (SSRI), Zanfexa XR može da poveća rizik od ozbiljnog stanja kod beba, koji se zove uporna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), beba diše brže i izgleda plavkasto. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata nakon što se beba rodi. Ukoliko se ovo dogodi Vašoj bebi treba odmah da se obratite babici i / ili lekaru.

  Ako uzimate ovaj lek tokom trudnoće, Vaše dete može imati druge simptome po rođenju, ne hrani se pravilno i ima problema sa disanjem. Ako Vaše dete po rođenju ima sledeće simptome, a Vi ste zabrinuti, obratite se svom lekaru i / ili babici koji će moći da Vas posavetuju.

  Zanfexa XR se izlučuje mlekom i može delovati na bebu. Potrebno je doneti odluku o prestanku dojenja ili prekidu terapije.


  Uticaj leka Zanfexa XR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Zanfexa XR može uticati na razmišljanje i motoriku i potreban je poseban oprez pri upravljanju vozilima i rukovanju mašinama. Nemojte upravljati vozilom ni rukovati mašinama dok ne utvrdite kako lek TUDOR deluje na Vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Zanfexa XR


  Zanfexa XR sadrži sukrozu (šećer iz šećerne trske). Ako ste nekada ranije obavešteni od strane Vašeg lekara da imate intoleranciju na neke šećere, kontaktirajte ga pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

  Zanfexa XR sadrži azo boju E110 (sunset yellow FCF). Ona može prouzrokovati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZANFEXA XR


  Lek Zanfexa XR seprimenjuje oralno.


  Lek Zanfexa XR uvek uzimajte onako kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni konsultujte se sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza u lečenju depresije, generalizovanog aksioznog poremećaja i socijalnog anksioznog poremećaja je 75mg, jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, nakon 2 nedelje terapije doza se može postepeno povećavati. U lečenju depresije maksimalna dnevna doza može iznositi do 375 mg.


  U lečenju paničnog poremećaja početna doza je obično niža (37,5mg) i postepeno se povećava. Maksimalna dnevna doza za generalizovani aksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i panični poremećaj je 225 mg.

  Obavestite vašeg lekara ukoliko imate poremećenu funkciju jetre ili bubrega. U tom slučaju lekar će

  vam možda propisati drugačiju dozu leka.

  Lek Zanfexa XR treba uzimati jednom dnevno, uvek u isto vreme, ujutru ili uveče. Kapsulu treba progutati celu sa čašom vode posle jela. Ne treba je deliti, lomiti, žvakati ili rastvarati u vodi.

  Lek Zanfexa XR treba uzimati uz obrok.

  Ukoliko imate probleme sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa doktorom, možda će biti potrebno da Vam promeni dozu.

  Nemojte prekidati terapiju lekom bez prethodne konsultacije sa Vašim doktorom (vidi odeljak”Ako

  naglo prestanete da uzimate lek Zanfexa XR“)


  Ukoliko Vam je potrebna manja doza od 75mg koristite dostupan lek manje jačine.


  Ako ste uzeli više leka Zanfexa XR nego što je trebalo

  Ako ste slučajno uzeli previše kapsula morate odmah se obratite Vašem doktoru ili farmaceutu. Mogući simptomi predoziranja su ubrzan rad srca, izmenjeno stanje svesti (od pospanosti do kome), zamućen vid, konvulzije (grčenje mišića) i povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zanfexa XR

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka, popijte kapsulu čim se setite.

  Ukoliko je vreme za sledeću dozu leka, popijte uobičajenu dozu, a zaboravljenu dozu preskočite. Nemojte uzimati više kapsula leka Zanfexa XR dnevno nego što Vam je propisao lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zanfexa XR

  Nemojte prestati sa terapijom niti menjati dozu leka bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom čak

  i ako se osećate bolje. Ukoliko Vaš lekar smatra da Vam terapija Zanfexom XR više nije potrebna, postepeno će Vam smanjivati dozu pre nego što obustavi terapiju u potpunosti. Ovo bi trebalo da umanji mogućnost pojave simptoma apstinencijalnog sindroma. Ako se terapija Zanfexom XR naglo prekine ili se doza smanji suviše brzo, kod nekih pacijenata se mogu javiti simptomi kao što su umor, vrtoglavica, opijenost, glavobolja, nesanica, košmari, suvoća usta, gubitak apetita, osećaj mučnine, dijareja, nervoza, uznemirenost, zbunjenost, tinitus (zujanje u ušima), peckanje ili retko nadražaji nalik na električni šok, slabost, slaba koordinacija, drhtanje, znojenje ili napadi.

  Vaš lekar će Vas posavetovati kako da postepeno prestanete sa terapijom Zanfexom XR. Ako Vam se jave neki od ovih ili drugi problematični simptomi, ponovo potražite savet lekara. On može odlučiti da Vašu terapiju ukidate još sporije.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Zanfexa XR može izazvati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Većina neželjenih dejstava su blaga i ne traju dugo. Ozbiljnija neželjena dejstva se javljaju veoma retko.


  Ukoliko se javi bilo koja od sledećih reakcija, prestanite sa uzimanjem leka Zanfexa XR i javite se odmah Vašem lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu.

  • Stezanje i zviždanje u grudima, teško gutanje ili disanje

  • Oticanje lica, grla, ruke, ili noge

  • Osećaj nervoze ili uznemirenost, vrtoglavica, ošamućenost, iznenadno crvenilo kože i / ili

   osećaj topline.

  • Teški osip, svrab, urtikarija ili (crvene ili blede fleke iznad nivoa kože koje često svrbe)

  • Simptomi i znaci serotoninskog sindroma su: uznemirenost, halucinacije, poremećaj

   koordinacije pokreta, ubrzan rad srca, povišena telesna temperatura, promene krvnog pritiska, pojačani refleksi, dijareja, koma, mučnina, povraćanje. Najteži oblik serotoninskog sindroma može podsećati na Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Znaci i simptomi mogu da uključuju NMS-kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca, znojenja, teške mišića ukočenosti, konfuzije, povećanja mišićnih enzima (određenih putem analiza krvi).


   Drugi neželjeni efekti za koje treba da obavestite doktora uključuju:

  • Kašalj, šištanje, kratak dah i visoku temperaturu

  • Crna (žitka) stolica ili krv u stolici

  • Žuta koža ili oči, svrab ili tamna mokraća, što mogu biti simptomi upale jetre (hepatitisa)

  • Srčani problemi, kao što su brzi ili neregularni otkucaji srca, povišen krvni pritisak

  • Probleme sa očima, kao što su zamagljen vid, proširene zenice

  • Nervne problemi, kao što su vrtoglavica, osećaj trnjenja i bockanja, poremećaji pokreta,

   napadi ili konvulzije

  • Psihijatrijski problemi, kao što su hiperaktivnost i euforija (osećaj neobičnog uzbuđenja).

  • Efekti povlačenja(videti odeljak "kako se upotrebljava ZANFEXA XR, ako prestanete da

   uzimate ZANFEXA XR ").


   Ukupnineželjeniefekti


   Veomačesti(mogusejavitikodvišeod1od10pacijenata):

   • glavobolja; suva usta; znojenje (uključujući noćno znojenje)

   • osećanje mučnine

    Česti(mogusejavitikodod1do10od100pacijenata)

   • Gubitak težine; smanjeni apetit, zatvor, povraćanje, povećani holesterol

   • Osećaj razdvojenosti (ili odvojenosti) od sebe i realnosti; nervoza, zbunjenost, nenormalni snovi; nesanica

   • Tremor; povećani tonusa mišića

   • Osećaj trnjenja i bockanja

   • Povećanje krvnog pritiska; crvenilo; palpitacije

   • Povećana frekvencija mokrenja; teškoće u prolaznosti urina

   - smanjen seksualni nagon, poremećaj ejakulacije ili orgazma (kod muškaraca), nemogućnost


   postizanja orgazma, impotencija

   • poremećaj menstrualnog ciklusa kao što su pojačano krvarenje ili pojava iregularnog krvarenja

   • Slabost (astenija); vrtoglavica; sedacija; drhtavica

   • Zamućen vid

   • Zevanje


    Povremeni (mogusejavitikodvišeod1do10u1000pacijenata)

   • Modrice; crna stolica (kao katran) ili krv u stolici, što može biti znak unutrašnjeg krvarenja

   • Brušenje zuba; nevoljno kretanje mišića

   • Halucinacije

   • Opšte oticanje kože, posebno lica, usta, jezika, grla, ruku i nogu i/ili mogu biti prisutni svrab i osip (ospe)

   • Osetljivost na svetlost; nenormalni gubitak kose, osip

   • Poremećaj koordinacije i ravnoteže; osećaj vrtoglavice (posebno kod naglog ustajanja), nesvestica, ubrzan rad srca

   • Dobijanje na težini; proliv

   • Izmenjen osećaj ukusa

   • Nedostatak osećanja ili emocija; agitacija

   • Zvonjenje u ušima (tinitus)

   • Nemogućnost da mokri;

   • Nenormalan orgazam (žene)


    Retki(mogusejavitikodvišeod1do10u10000pacijenata)

   • Osećaj nemira ili nesposobnost da se mirno sedi ili stoji; napadi ili grčevi; osećaj velike uzbuđenosti ili euforičnost.

   • Nemogućnost da se kontroliše mokrenje


   Nepoznata frekvenca

   • Smanjen broj trombocita u krvi, što dovodi do povećanog rizika od modrica ili krvarenja; poremećaji krvi koji mogu dovesti do povećanog rizika od infekcije, male promene enzima jetre

    u krvi; smanjenje natrijuma u krvi

   • Svrab, žuta koža ili oči, tamna mokraća, simptomi nalik na prehladu, koji su simptomi upale jetre (hepatitisa)

   • Prekomerno zadržavanje vode (poznat kao SIADH)

   • Nenormalna proizvodnja majčinog mleka

   • Visoka temperatura sa krutim mišićima, konfuzija ili uznemirenost, i znojenje, ili ako

    osetite čudne pokrete mišića koji ne možete kontrolisati, to mogu biti simptomi ozbiljnog stanja poznatog kao Neuroleptički maligni sindrom

   • Euforično osećanje, pospanost, brzi pokreti očiju, nespretnost, uznemirenost, osećaj pijanstva, znojenje ili kruti mišići, koji su simptomi sindroma serotonina

   • Dezorijentacija i konfuzija često praćena halucinacijama (delirijum)

   • Ukočenost, grčevi i nevoljni pokreti mišića

   • Misli o samopovređivanju ili samoubistvu


   • Težak bol u očima i smanjen ili zamagljen vid

   • Smanjenje krvnog pritiska; nenormalan, brz ili neregularan rad srca, što može dovesti do nesvestice

   • Kašalj, šištanje, kratak dah i visoke temperature, koji su simptomi upale pluća u vezi sa

    povećanjem broja belih krvnih zrnaca (plućna eozinofilija)

   • Težak bol u stomaku ili leđima (koji mogu ukazivati na ozbiljan problem u stomaku, jetri ili pankreasu)

   • Osip po koži, što može dovesti do teških plikova i ljuštenja kože; svrab; blagi osip Neobjašnjiv bol u mišićima, osetljivost ili slabost (rabdomioliza)

   • Otok lica ili jezika, kratak dah ili otežano disanje, često sa osipom na koži (ovo može biti ozbiljna alergijska reakcija)

   • Konfuzija

   • Vertigo

   • agresija


   Zanfexa XR ponekad može izazvati neželjene efekte kojih niste svesni, kao što su povećanje krvnog pritiska ili nepravilnosti u srčanom radu; neznatne promene vrednosti jetrinih enzima, natrijuma ili ređe holesterola u krvi. Još ređe, Zanfexa XR može smanjiti broj trombocita u krvi, dovodeći do povećanja rizika od pojave modrica ili krvarenja. Zbog toga, Vaš lekar može kontrolisati Vašu krvnu sliku s vremena na vreme, posebno ukoliko uzimate Zanfexu XR već duže vreme.

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta da koristite Zanfexu XR pre nego što uzmete neki drugi lek, ukoliko ste ostali u drugom stanju ili ležete u bolnicu na lečenje.

   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

   navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZANFEXA XR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Zanfexa XR posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zanfexa XRKako izgleda lek Zanfexa XR i sadržaj pakovanja


ZanfexaXR75mgkapsulesaproduženimoslobađanjem su tvrde želatinske kapsule ("veličine 1") sa žutom kapom i bezbojnim providnim telom, ispunjene peletama bele do skoro bele boje.

Kartonska kutija sadrži 3 Al/PVC blistera sa 10 kapsula u svakom blisteru i uputstvo.


ZanfexaXR150mgkapsulesaproduženimoslobađanjem su tvrde želatinske kapsule ("veličine 0") sa narandžasto žutom kapom i bezbojnim providnim telom, ispunjene peletama bele do skoro bele boje. Kartonska kutija sadrži 3 Al/PVC blistera sa 10 kapsula u svakom blisteru i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12,

1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum rešenja za lek ΔZANFEXA XR; 75 mg: 515-01-5644-09-001 od 08.11.2011. Broj i datum rešenja za lek ΔZANFEXA XR; 150 mg: 515-01-5645-10-001 od 08.11.2011.