Početna stranica Početna stranica

Zineryt
eritromicin, cink-acetat

UPUTSTVO ZA LEK


Zineryt

prašak i rastvarač za rastvor za kožu; 40mg/mL+12mg/mL

Pakovanje: boca sa praškom i boca sa rastvaračem, 1 x 30mL


Proizvođač: Astellas Pharma Europe B.V

Adresa: Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Holandija

Podnosilaczahteva: PharmaSwiss doo

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Zineryt, 40 mg/mL + 12 mg/mL, prašak i rastvarač za rastvor za kožu


INN

eritromicin, cink-acetat


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zineryti čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zineryt

 3. Kako se upotrebljava lek Zineryt

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zineryt

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK Zineryt I ČEMU JE NAMENJEN


Zineryt sadrži dve aktivne supstance, antibiotik eritromicin i cink. Eritromicin može da spreči razvoj bakterija koje učestvuju u nastanku bubuljica.

Cink pojačava efekat eritromicina u lečenju akni.


Zineryt se koristi za lečenje umerenih i ozbiljnih oblika akni (bubuljica), kod kojih lokalna terapija bez antibiotika nije dala rezultate ili je dovela do nezadovoljavajućih rezultata ili netolerancije.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zineryt


LekZineryt ne smete koristiti:

- ako ste alergični (preosetljivi) na eritromicin, ili druge antibiotike iz grupe lekova koja se zove makrolidni antibiotici, zatim na cink ili na bilo koji drugi sastojak leka Zineryt (za više informacija pogledajte deo 6.

Dodatne informacije).

Ukoliko ste alergični na neku od ovih supstanci, obavezno o tome obavestite svog lekara.


Kada uzimate lek Zineryt, posebno vodite računa:


Može se javiti unakrsna rezistencija sa drugim makrolidnim antibioticima kao i linkomicinom i klindamicinom (ukoliko se rezistencija javi na jedan lek, javi će se i na drugi lek koji je sličan, čak iako ga niste ranije uzimali). Takođe, može doći do pojave unakrsne preosetljivosti (alergija) između makrolidnih antibiotika.


Zineryt ne sme da dođe u kontakt sa očima i sluzokožom nosa i usta. Može izazvati osećaj pečenja i iritaciju. Ako do ovoga dođe, lek treba da isperete hladnom ili mlakom vodom i obratite se lekaru. Ukoliko dođe do prosipanja leka, mogu se javiti fleke na tekstilu.


Primena drugih lekova


Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Do sada nisu poznate interakcije. Kombinacije različitih lekova mogu izazvati neželjene reakcije.


Uzimanje leka Zineryt sa hranom ili pićima


Nema uticaja.


Primena leka Zineryt u periodu trudnoće i dojenja


Ukolko planirate trudnoću i u periodu trudnoće, pre nego što počnete da uzimate lek posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Koliko je poznato, ovaj proizvod se može koristiti u skladu sa uputstvom za primenu tokom perioda trudnoće i dojenja, bez opasnosti za fetus. Ukoliko dojite dete nemojte nanositi ovaj lek na područje grudi.


Uticaj leka Zinerytna upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Ne očekuje se da Zineryt utiče na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Zineryt


Nema ih.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zineryt


  Lek Zineryt nanesite uz pomoć aplikatora na problematičnu regiju na koži, dva puta dnevno.

  Lek je najbolje primenjivati ujutru ( pre nanošenja šminke) i uveče (nakon skidanja šminke), nakon čišćenja kože.Ukoliko ga ostavite da se osuši, naneti sloj će postati nevidljiv.

  U najvećem broju slučajeva do poboljšanja stanja dolazi nakon 10-12 nedelja terapije. U slučaju da primetite pogoršanje, obratite se lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Zineryt nego što je trebalo


  Konsultujte se sa lekarom ako ste naneli više leka nego što je trebalo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zineryt


  Potrudite se da ne zaboravite da naneste lek Zineryt u predviđeno vreme. Ako ste zaboravili da nanesete Zineryt jednom, samo nastavite da ga koristite po utvrđenom rasporedu.

  Nema potrebe da nanosite dodatnu količinu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zineryt


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zineryt, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nakon primene leka Zineryt mogu se javiti sledeće neželjene reakcije:


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva se javljaju povremeno (kod više od 1 od 1000, a manje od 1 u 100 pacijenata):

  Svrab, crvenilo kože, iritacija kože i osećaj pečenja na koži, suva koža i ljuštenje kože. Ove reakcije nisu ozbiljne i prolaze same od sebe.

  Međutim ukoliko vam se jave veoma bolan osip i osećaj pečenja nakon upotrebe leka Zineryt koji ne prolaze


  nekoliko sati od primene leka, ili se pogoršavaju nakon svake upotrebe, prestanite sa primenom leka i što pre se posavetujte sa svojim lekarom.


  Poremećaji imunog sistema se javljaju veoma retko (kod manje od 1 u 10000 pacijenata): reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK Zineryt


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.


  Rok upotrebe rekonstituisanog rastvora: 5 nedelja.


  Nemojte koristiti lek Zineryt posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Ukoliko je potrebno nastaviti sa lečenjem, lekar će Vam propisati još jednu bocu Zineryt rastvora.


  Čuvanje


  Neotvoren lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Pripremljen rastvor se može čuvati 5 nedelja, na temperaturi do 25°C.


 4. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Zineryt


  Jedna boca sa praškom sadrži 1200 mg eritromicina i 360 mg cink acetata.

  Nakon rekonstitucije 1 mL rastvora sadrži 40 mg eritromicina i 12 mg cink acetata. Ovaj kompleks se rastvara u etanolu, kome je dodata supstanca za omekšavanje kože. Ostali sastojci su: diizoproril sebakat i etanol, bezvodni.


  Kako izgleda lek Zineryt i sadržaj pakovanja


  Prašak i rastvarač su upakovani u dve HDPE boce sa polipropilenskim zatvaračimai aplikatorom uz pomoć koga se nanosi na kožu. Boca se pakuje u žuto/sivo/belo pakovanje sa natpisom Zineryt. Aplikator je spakovan u plastičnu cev.

  Zineryt se kupuje kao već pripremljen rastvor u apoteci. Zineryt rastvor za kožu je providna, bezbojna tečnost. sa mirisom alkohola.


  Uputstvo za pripremu rastvora


  Pripremu rastvora za kožu – rekonstituisanje praška uz dodatak rastvarača izvodi farmaceut u apoteci neposredno pre izdavanja leka.


  Na početku lečenja, tečnost treba sipati u bocu u kojoj se nalazi prašak. Bocu treba odmah dobro protresti sve dok se Zineryt prašak ne rastvori. U nastavku su data detaljna uputstva za mešanje proizvoda:


  1. Žuta/siva/bela kutija sadrži dve boce i aplikator.

   Otvoriti bocu sa praškom i bocu sa rastvorom. Sačuvajte poklopac sa boce sa praškom.

  2. Sipati sadržaj boce sa rastvorom u bocu sa praškom i nju zatvoriti. Praznu bočicu možete baciti.

  3. Odmah dobro promućkati jedan minut. Otvoriti bocu i sačuvati poklopac.

  4. Otvoriti plastični držač sa aplikatorom i staviti ga u položaj na vrat boce kako bi se snažno gurnuo u vrat boce.

  5. Skloniti plastični držač i proveriti da li je aplikator dobro namešten u grlo boce. Odbaciti plastični držač.

  6. Vratiti poklopac na namešteni aplikator.

  7. U napomeni “ Upotrebiti do” navesti datum. Datum koji treba napisati je 5 nedelja od datuma pripreme rastvora, na temperaturi do 25°C. Zapišite rok trajanja na boci.

  8. Proveriti da li je Uputstvo za lek dato pacijentu.


Boca sa rekonstituisanim rastvorom sadrži 30 mL leka Zineryt, što je dovoljno za jedan mesec terapije.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole


PharmaSwiss doo

VojvodeStepe 18, Beograd, Srbija Proizvođač

AstellasPharma Europe B.V

Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0426-11-001 od 30.05.2012.