Početna stranica Početna stranica

Rotazar
irbesartan

UPUTSTVO ZA LEK


Rotazar, 75 mg, film tablete Rotazar, 150 mg, film tablete Rotazar, 300 mg, film tablete


irbesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Rotazar, 75 mg, film tableta

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna tip 102; skrob, kukuruzni, delimično preželatinizovan 1500; kroskarmeloza-natrijum; poloksamer 188; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga: Opadry II White 85F18422 (sadrži polivinilalkohol, titan-dioksid, makrogol i talk).


Rotazar, 150 mg, film tableta


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna tip 102; skrob, kukuruzni, delimično preželatinizovan 1500; kroskarmeloza-natrijum; poloksamer 188; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum- stearat.

Film obloga: Opadry II White 85F18422 (sadrži polivinilalkohol, titan-dioksid, makrogol i talk).


Rotazar, 300 mg, film tableta


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna tip 102; skrob, kukuruzni, delimično preželatinizovan 1500; kroskarmeloza-natrijum; poloksamer 188; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga: Opadry II White 85F18422 (sadrži polivinilalkohol, titan-dioksid, makrogol i talk).


Kako izgleda lek Rotazar i sadržaj pakovanja


Bele, ovalne, bikonveksne film tablete.


Unutrašnje pakovanje leka je neprovidni PVC/PVDC-Alu blister.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 14 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

WORLD ILAC DOO

Nušićeva 15, Beograd-Stari Grad


Proizvođač:

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş.

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No: 50 Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Rotazar, film tablete, 28 x (75 mg): 515-01-04984-17-001 od 06.05.2019.

Rotazar, film tablete, 28 x (150 mg): 515-01-04989-17-001 od 06.05.2019.

Rotazar, film tablete, 28 x (300 mg): 515-01-04995-17-001 od 06.05.2019.