Početna stranica Početna stranica

Maprazax
alprazolam

UPUTSTVO ZA LEK


Maprazax, 0,25 mg, tablete

Maprazax, 0,5 mg, tablete

Maprazax, 1 mg, tablete


alprazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Maprazax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maprazax

 3. Kako se uzima lek Maprazax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Maprazax

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Maprazax i čemu je namenjen

  Lek Maprazax sadrži aktivnu supstancu alprazolam. Lek Maprazax je anksiolitik i pripada grupi lekova koji se nazivaju benzodiazepini.

  Lek Maprazax deluje kao sredstvo za smirenje i namenjen je za lečenje:

  • napada panike sa ili bez agorafobije (strah od otvorenog prostora);

  • uznemirenosti, nemira i napetosti, sa ili bez fizičkih simptoma;

  • stanja anksioznosti, uključujući i ona koja se mogu razviti kod već postojećih depresivnih poremećaja;

  • anksioznosti koja prati depresivne poremećaje, kao dodatak početnom lečenju.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maprazax Lek Maprazax ne smete uzimati:

Primena leka Maprazax tableta može dovesti do fizičke i psihičke zavisnosti od leka. Rizik od razvoja zavisnosti se povećava sa povećanjem doze i dužinom trajanja terapije. Rizik je veći kod pacijenata koji zloupotrebljavaju ili su zloupotrebljavali alkohol i lekove/droge (videti odeljak

3. „Ako naglo prestanete da uzimate lek Maprazax”).


Ako je terapija ovim lekom neophodna, a imate tešku depresiju i imate misli o samoubistvu i razmišljate o samopovređivanju ili ste ranije imali misli o samoubistvu i misli o samopovređenju, Vaš lekar će pažljivo pratiti Vaše lečenje. Odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu ukoliko Vam se jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu.


Važno je da perete zube dva puta dnevno pastom za zube koja sadrži fluor jer lek Maprazax može izazvati suvoću usta, što može oštetiti Vaše zube ako ne održavate oralnu higijenu.


Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, odmah se obratite Vašem lekaru.


Deca i adolescenti

Primena leka Maprazax se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


Drugi lekovi i lek Maprazax


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Obavestite Vašeg lekara ako uzimate:


Postojeća depresija može se razotkriti tokom upotrebe alprazolama.


Zavisnost i apstinencijalni simptomi (simptomi obustave)

Uzimanje lekova kao što je lek Maprazax (čak i u terapijskim dozama) može dovesti do razvoja fizičke i psihičke zavisnosti. Ako se terapija naglo prekine, može doći do pojave apstinencijalnih simptoma (simptoma obustave) (pogledajte odeljak "Ako naglo prestanete da uzimate lek Maprazax").


Mogućnost pojave apstinencijalnih simptoma je veća:

Maprazax 0,25 mg tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, parcijalno preželatinizovan; polisorbat 80; krospovidon tip B; povidon K 25; magnezijum-stearat.


Maprazax 0,5 mg tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, parcijalno preželatinizovan; polisorbat 80; krospovidon tip B; povidon K 25; magnezijum-stearat; boja Erythrosine aluminium lake (E 127).


Maprazax 1 mg tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, parcijalno preželatinizovan; polisorbat 80; krospovidon tip B; povidon K 25; magnezijum-stearat; boja Erythrosine aluminium lake (E 127) i boja Indigotin aluminium lake (E 132).

Kako izgleda lek Maprazax i sadržaj pakovanja


Tableta.


Maprazax, 0,25 mg, tablete:

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom linijom na jednoj strani.


Maprazax, 0,5 mg, tablete:

Svetlo ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom linijom na jednoj strani.


Maprazax, 1 mg, tablete:

Svetlo ljubičaste, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom linijom na jednoj strani. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC-PVDC/Al blister, koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Maprazax, 0,25 mg, tablete: 515-01-01200-18-001 od 13.12.2019.

Maprazax, 0,5 mg, tablete: 515-01-01201-18-001 od 13.12.2019.

Maprazax, 1 mg, tablete: 515-01-01202-18-001 od 13.12.2019.