Početna stranica Početna stranica

Crypineo
drospirenon, etinilestradiol

UPUTSTVO ZA LEK


Crypineo, 3 mg/0,03 mg, film tablete drospirenon/etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Važne informacije koje je potrebno da znate o kombinovanim hormonskim kontraceptivima (KHK):


Dodatne informacije za specijalne populacije


Upotreba kod dece

Lek Crypineo nije namenjen za primenu kod devojaka kod kojih još nije počeo ciklus.


Upozorenja i mere opreza


Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutompre pre nego što uzmete lek Crypineo.


Kada treba da se obratite Vašem lekaru?

Zatražite hitnu medicinsku pomoć

- ako primetite moguće znake stvaranja krvnog ugruška u nozi (tj. duboka venska tromboza), krvnog ugruška u plućima (tj. plućna embolija), srčani udar ili šlog (videti „Krvni ugrušak” (tromboza) u odeljku u nastavku teksta).


Simptomi ovih ozbiljnih neželjenih dejstava opisani su u odeljku „Kako da prepoznate krvni ugrušak”.


Obavestite lekara ako se bilo koje od navedenih stanja odnosi na Vas


U nekim situacijama potrebno je da budete posebno oprezni tokom uzimanja leka Crypineo ili bilo kojih drugih kombinovanih kontraceptiva i može biti potrebno da redovno odlazite na lekarske preglede. Takođe, ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas ili se neko od stanja razvije ili pogorša tokom uzimanja leka Crypineo, obratite se lekaru.


KRVNI UGRUŠCI


Upotreba bilo kog kombinovanog oralnog kontraceptiva, uključujući i lek Crypineo, povećava rizik kod žene za nastanak krvnog ugruška, u poređenju sa ženama koje ih ne uzimaju. U retkim slučajevima krvni ugrušak može začepiti krvne sudove i izazvati ozbiljne probleme.


Krvni ugrušci mogu nastati


Oporavak od posledica stvaranja krvnog ugruška ne mora da uvek bude potpun. Retko, mogu da ostanu ozbiljne trajne posledice ili, veoma retko, mogu biti sa smrtnim ishodom.

Veoma je važno zapamtiti da je ukupni rizik od stvaranja krvnog ugruška prilikom primene leka Crypineo mali.


Kako da prepoznate da imate krvni ugrušak


Zatražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite neke od sledećih znakova ili simptoma.


Da li imate neki od ovih znakova?

Od čega je moguće da bolujete?

 • oticanje jedne noge ili duž vene noge ili stopala naročito ako je praćeno:

  • bolom ili osetljivošću noge, koji se mogu osećati samo kada stojite ili hodate

  • zahvaćena noga je toplija

  • promena boje kože noge npr. noga postaje bleda, crvena ili plavičasta


Duboka venska tromboza

 • iznenadni neobjašnjiv nedostatak vazduha ili ubrzano disanje

 • iznenadni kašalj bez očiglednog razloga, sa mogućim iskašljavanjem krvi

 • oštar bol u grudima koji se može pojačati ako dišete duboko

 • jaka omaglica ili vrtoglavica

 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

 • jak bol u želucu;

Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom jer neki od ovih simptoma kao što su kašalj ili nedostatak vazduha mogu biti i simptomi blažih stanja kao što su infekcija respiratornog trakta (npr. prehlada)


Embolija pluća


Simptomi koji se najčešće javljaju na jednom oku:

naglo nastali gubitak vida ili bezbolno zamućenje vida koje može napredovati do gubitka vida


Retinalna venska tromboza (krvni ugrušak u oku)

 • bol u grudima, nelagodnost, pritisak, osećaj težine

 • osećaj stezanja ili punoće u grudima, ruci ili iza grudne kosti

 • osećaj punoće, poremećaja varenja ili osećaj gušenja

 • nelagodnost u gornjem delu tela koja se širi u leđa, vilicu, grlo, ruku i želudac

 • preznojavanje, mučnina, povraćanje ili vrtoglavica

 • izražena slabost, anksioznost ili nedostatak vazduha

 • brzi ili nepravilni srčani rad


Srčani udar

 • iznenadna slabost ili trnjenje lica, ruke ili noge, naročito sa jedne strane tela

 • iznenadna konfuzija, otežan govor ili nerazumevanje

 • iznenadno oslabljen vid na jednom ili oba oka

 • iznenadni otežan hod, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili koordinacije

 • iznenadne, jake ili produžene glavobolje nepoznatog uzroka

 • gubitak svesti ili nesvestica sa ili bez epileptičnog napada.

Ponekad simptomi šloga mogu biti kratkotrajni sa skoro trenutnim i potpunim oporavkom, ali je potrebno da potražite hitnu medicinsku pomoć s obzirom na to da ste pod rizikom da se kod Vas javi drugi šlog.


Moždani udar (šlog)

 • oticanje i blago plavičasta prebojenost ekstremiteta

 • jak bol u želucu (akutni abdomen)

Krvni ugrušci koji blokiraju druge krvne sudove


Krvni ugrušak u veni


Šta se može dogoditi ako krvni ugrušak nastane u veni?

Kada je najveći rizik od nastanka krvnog ugruška u veni?

Rizik od nastanka krvnog ugruška u veni je najveći tokom prve godine uzimanja kombinovanih hormonskih kotraceptiva kada se lek uzima po prvi put. Rizik takođe može biti veći ako se ponovo započinje sa uzimanjem kombinovanih hormonskih kotraceptiva (isti ili drugi lek) nakon pauze od 4 ili više nedelja.

Nakon prve godine, rizik se smanjuje ali je uvek nešto veći u odnosu na rizik kod žena koje ne uzimaju kombinovane hormonske kontraceptive.


Kada prekinete da uzimate lek Crypineo rizik nastanka krvnog ugruška se vraća na normalnu vrednost u roku od nekoliko nedelja.


Koliki je rizik od nastanka krvnog ugruška?

Rizik zavisi od Vašeg prirodnog rizika za nastanak VTE i vrste kombinovanog hormonskog kontraceptiva koji primenjujete .

Ukupan rizik stvaranja krvnog ugruška u nozi ili plućima (DVT ili PE) prilikom primene leka Crypineo je mali.


Rizik od razvoja krvnog ugruška za godinu dana

Žene koje ne uzimaju kombinovane hormonske kontraceptive u bilo kom obliku i nisu trudne

oko 2 na 10000 žena

Žene koje uzimaju kombinovane hormonske kontraceptive u obliku tableta koje sadrže levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat

oko 5-7 ne 10000 žena

Žene koje uzimaju drospirenon/etinilestradiol

oko 9-12 na 10000 žena


Faktori koji povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni

Rizik od stvaranja krvnog ugruška prilikom primene leka Crypineo je mali ali pojedina stanja mogu povećati ovaj rizik. Vaš rizik je veći:


Rizik od nastanka krvnog ugruška raste sa povećanjem broja navedenih stanja koje imate.


Putovanje avionom (duže od 4 sata) može privremeno povećati rizik od stvaranja krvnog ugruška, naročito ako imate neke druge od navedenih faktora.

Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ako se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, čak i ako niste sigurni. Vaš lekar može da odluči da je neophodno da prekinete sa primenom leka Crypineo.


Ako se bilo koje od navedenih stanja promeni tokom upotrebe leka Crypineo, npr. ako se kod nekog člana iz bliske familije dogodi tromboza nepoznatog uzroka; ili ako se dosta ugojite, obavestite o tome lekara.


Krvni ugrušak u arteriji


Šta se može dogoditi ako krvni ugrušak nastane u arteriji?

Kao i krvni ugrušak u veni, ugrušak u arteriji može da uzrokuje ozbiljne tegobe. Na primer, može dovesti do srčanog ili moždanog udara (šloga).


Faktori koji Vam povećavaju rizik od nastanka krvnog ugruška u arteriji

Veoma je važno napomenuti da je rizik od nastanka srčanog udara ili šloga prilikom primene leka Crypineo veoma mali ali može biti povećan:


Ako imate više od jednog od navedenih stanja ili ako je neko od njih izuzetno ozbiljno, rizik od nastanka krvnog ugruška može biti još veći.


Ako se bilo koje od navedenih stanja promeni tokom upotrebe leka Crypineo, npr. ako počnete da pušite, ako se kod nekog člana iz bliske familije dogodi tromboza nepoznatog uzroka; ili ako se dosta ugojite, obavestite o tome lekara.


Lek Crypineo i rak

Rak dojke je uočen nešto češće kod žena koje su koristile kombinovane oralne kontraceptive, ali nije poznato da li je karcinom bio uzrokovan ovom terapijom. Na primer, možda su tumori češće otkrivani kod ovih žena zato što su one češće išle na preglede. Rizik od karcinoma dojke postaje postepeno manji nakon prestanka primene kombinovane hormonske kontracepcije. Veoma je važno da redovno pregledate grudi i da obavestite lekara ako napipate bilo kakav čvorić.


U retkim slučajevima, kod žena koje su koristile kombinovane oralne kontraceptive prijavljeni su benigni tumori jetre, a čak u nekoliko slučajeva i maligni tumori jetre. Posetite lekara ako imate neuobičajeno jak bol u stomaku.


Psihijatrijski poremećaji

Neke žene koje uzimaju hormonsku kontracepciju, uključujući lek Crypineo prijavile su pojavu depresije ili depresivnog raspoloženja. Depresija može biti ozbiljna i ponekad može uzrokovati suicidalne misli (misli o samoubistvu). Ako primetite promene raspoloženja i simptome depresije, obratite se lekaru što pre radi daljeg savetovanja.

Krvarenje između ciklusa

Tokom prvih nekoliko meseci uzimanja leka Crypineo, može se javiti neočekivano krvarenje (krvarenje mimo sedmodnevnog perioda bez tablete). Ako se ovo krvarenje javlja duže od nekoliko meseci, ili ako počne nekoliko meseci kasnije, posavetujte se sa lekarom kako bi otkrio uzrok.


Šta treba da radite ako se krvarenje ne javi tokom sedam dana kada ne uzimate tablete

Ako ste sve tablete uzimali na pravi način, niste povraćali niti imali tešku dijareju (proliv) i niste uzimali druge lekove, malo je verovatno da ste trudni.


Ako se očekivano krvarenje ne javi dva puta za redom, možda ste trudni. Odmah se obratite lekaru. Ne počinjite sledeće pakovanje dok ne budete sigurni da niste trudni.


Drugi lekovi i lek Crypineo


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Takođe obavestite lekara ili stomatologa koji Vam propisuje druge lekove (ili farmaceuta) da uzimate lek Crypineo. Oni će Vas upozoriti da li je potrebno da preduzmete dodatne mere kontracepcije (npr. kondom), kao i koliko dugo bi trebalo da ih primenjujete.


Neki lekovi


Nemojte uzimati lek Crypineo ako imate hepatitis C i uzimate lekove koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir i sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir jer ovi lekovi mogu prouzrokovati povećanje vrednosti parametara funkcije jetre u rezultatima ispitivanja krvi (povećanje vrednosti ALT enzima jetre). Vaš lekar će pre početka lečenja ovim lekovima propisati drugu vrstu kontraceptiva. Lek Crypineo može se ponovo uvesti u terapiju oko 2 nedelje nakon završetka ovog lečenja. Videti odeljak „Lek Crypineo ne smete uzimati”.


Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


Uzimanje leka Crypineo sa hranom ili pićima

Lek Crypineo se može uzimati sa hranom ili bez nje, ako je potrebno sa malom količinom vode.

Laboratorijske analize

Ako je potrebno da uradite analizu krvi, obavestite lekara ili laboratorijsko osoblje da uzimate kontraceptivne tablete, zbog toga što njihova primena može uticati na rezultate nekih analiza.


Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća

Ako ste trudni, nemojte uzimati lek Crypineo. Ako zatrudnite tokom uzimanja leka Crypineo prestanite odmah da ga uzimate i obratite se lekaru. Ako želite da zatrudnite , možete da prestanete da uzimate lek Crypineo kada god želite (videti takođe odeljak „Ako želite da prekinete sa uzimanjem leka Crypineo”).


Dojenje

Upotreba leka Crypineo se generalno ne preporučuje tokom dojenja. Ako želite da uzimate kontraceptivne tablete tokom dojenja posavetujte se sa lekarom.


Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji ukazuju da upotreba leka Crypineo utiče na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


Lek Crypineo sadrži laktozu.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  1. Kako se uzima lek Crypineo


Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Uzimajte jednu tabletu leka Crypineo svaki dan, ukoliko je neophodno sa malom količinom vode. Možete ih uzimati sa hranom ili bez nje, ali ih morate uzimati svakog dana u približno isto vreme.


Blister pakovanje sadrži 21 tabletu. Pored svake tablete je odštampan dan u nedelji koji pokazuje kada treba da se uzme tableta. Ukoliko, na primer počinjete sa terapijom u sredu, uzmite tabletu pored koje piše „SRE”. Pratite smer strelice na blister pakovanju sve dok ne završite sa uzimanjem svih (21) tableta.


Zatim narednih 7 dana ne uzimajte tablete. U ovom periodu od 7 dana bez tableta (inače se naziva stop ili prazna nedelja) krvarenje treba da počne. Ovo tzv. „ obustavno krvarenje” obično započinje drugog ili trećeg dana nedelje bez tableta.


Osmog dana nakon poslednje tablete leka Crypineo (to je nakon nedelje bez tableta), treba da započnete uzimanje tableta iz novog pakovanja, bez obzira da li Vam se krvarenje zaustavilo ili ne. To znači da svako novo pakovanje treba da započnete istog dana u nedelji, a obustavno krvarenje bi trebalo da se javi istog dana svakog meseca.


Ukoliko na ovaj način upotrebljavate lek Crypineo, bićete takođe zaštićeni od trudnoće i tokom sedmodnevnog perioda bez tablete.

Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem?

- Ako niste koristili kontraceptivno sredstvo sa hormonima prethodnog meseca.

Počnite da uzimate lek Crypineo prvog dana ciklusa (odnosno prvog dana menstruacije). Ako počnete sa uzimanjem leka Crypineo prvog dana menstruacije odmah ste zaštićeni od trudnoće. Takođe možete početi 2-5. dana ciklusa, ali tada morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana.


Možete preći sa tablete za kontracepciju samo sa progestagenom bilo kog dana (sa implanta ili IUS na dan uklanjanja, sa injekcije na dan kada je vreme za sledeću injekciju) ali u svim ovim slučajevima morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja tableta.


Posle porođaja možete da počnete da uzimate lek Crypineo između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete nakon 28. dana, morate koristiti takozvani metod barijere (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja leka Crypineo.

Ako posle porođaja imate odnose pre (ponovnog) početka korišćenja leka Crypineo, morate prvo da budete sigurni da niste trudni ili morate da sačekate do sledeće menstruacije.


-Ukoliko dojite, a želite da (ponovo) počnete da koristite lek Crypineo

Pročitajte deo ,,Dojenje” u okviru odeljka „Trudnoća i dojenje”. Pitajte svog lekara šta da radite ako niste sigurni kada da počnete.

Ako ste uzeli više leka Crypineo nego što treba

Nema podataka o ozbiljnim štetnim neželjenim dejstvima nakon uzimanja previše tableta leka Crypineo.

Ako uzmete nekoliko tableta odjednom, možete imati simptome mučnine i povraćanja ili Vam se može javiti vaginalno krvarenje. Čak i devojke koje još nisu imale prvu menstruaciju, ali su slučajno uzele ovaj lek, mogu imati takvo krvarenje.+


Ako uzmete previše tableta leka Crypineo, ili otkrijete da je dete uzelo tabletu, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Crypineo

Obratite se svom lekaru.


- Propuštena je jedna tableta između 1. – 7. dana

Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme i koristite dodatne mere zaštite tokom narednih 7 dana, npr. kondom. Ako ste imali odnos tokom nedelje pre nego što ste zaboravili tabletu morate biti svesni da postoji rizik od trudnoće. U tom slučaju, obratite se svom lekaru.


-Propuštena je jedna tableta između 8. – 14. dana

Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Zaštita od trudnoće nije umanjena i nema potrebe da preduzimate dodatne mere predostrožnosti.


- Propuštena je jedna tableta između 15. – 21. dana

Možete se odlučiti za jednu od dve mogućnosti:


 1. Uzmite propuštenutabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Umesto uobičajenog sedmodnevnog perioda bez tableta, odmah započnite sa uzimanjem leka iz novog pakovanja.

  Najverovatnije ćete imati krvarenje na kraju primene tog drugog pakovanja ili je isto tako moguće da ćete imati slabo krvarenje ili krvarenje slično menstruaciji već i tokom uzimanja tableta iz drugog pakovanja.


 2. Takođe, možete prekinuti sa primenom leka iz pakovanja i direktno ići na period bez primene tablete koji traje 7 dana (zabeležite dan kada ste zaboravili da uzmete tabletu). Ako hoćete da započnete sa novim pakovanjem leka na dan u nedelji kada obično uvek počinjete, skratite period bez tablete na manje od 7 dana.


Ukoliko sledite neku od ove dve preporuke, ostaćete zaštićeni od neželjene trudnoće.


dan 15-21


iliŠta da radite u slučaju povraćanja ili izražene dijareje (proliva)

Ako povraćate u roku od 3-4 sata po uzimanju tablete ili imate težak proliv, postoji rizik da se aktivne supstance iz tablete za kontracepciju nisu u potpunosti resorbovale u Vašem telu. Situacija je gotovo ista kao kad se tableta zaboravi. Nakon povraćanja ili proliva, morate da uzmete drugu tabletu iz rezervnog pakovanja što je pre moguće. Ako je moguće, uzmite je u roku od 12 sati od vremena kada uobičajeno uzimate svoju tabletu za kontracepciju. Ako to nije moguće ili je prošlo 12 sati, treba da se pridržavate saveta datih pod ,,Ako ste zaboravili da uzmete lek Crypineo”.


Odlaganje ciklusa: šta je potrebno da znate

Mada se to ne preporučuje, možete da odložite Vašu menstruaciju tako što ćete preskočiti sedmodnevni period bez tablete i odmah započeti sa primenom novog pakovanja leka Crypineo i završiti ga. Tokom korišćenja drugog pakovanja može Vam se javiti blago ili menstruaciji slično krvarenje. Nakon uobičajenog sedmodnevnog perioda bez tablete, počnite sa primenom sledećeg pakovanja.

Možete se posavetovati sa Vašim lekarom pre nego što odlučite da odložite menstruaciju.


Promena dana početka ciklusa: šta je potrebno da znate

Ako uzimate Vaše tablete kako je propisano, krvarenje će početi tokom sedmodnevnog perioda bez tableta. Ako hoćete da promenite taj dan, to možete da uradite tako što ćete skratiti naredni period bez tableta (nikada produžavanjem tog perioda, 7 dana je maksimum!). Na primer, ako tokom sedmodnevnog perioda bez tableta krvarenje počinje u petak, a hoćete da promenite na utorak (3 dana ranije), treba da počnete novo pakovanje 3 dana ranije nego što obično činite. Možda nećete imati nikakvo krvarenje tokom ovog vremena. Može Vam se javiti blago ili menstruaciji slično krvarenje.


Ako niste sigurni kako da postupite, posavetujte se sa lekarom.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Crypineo

Možete da prestanete da uzimate lek Crypineo kada god želite. Ako ne želite da zatrudnite, posavetujte se sa lekarom o drugim dostupnim metodama za kontracepciju. Ako želite da zatrudnite, prestanite da uzimate lek Crypineo i sačekajte da dobijete menstruaciju pre nego što pokušate da zatrudnite. Lakše ćete moći da izračunate očekivani datum porođaja.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako se kod Vas javi neko neželjeno dejstvo, posebno ako je izraženo i ne prestaje ili ako imate bilo kakve promene zdravstvenog stanja za koje smatrate da mogu biti u vezi sa primenom leka Crypineo, obratite se lekaru.


  Povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama (venska tromboembolija, VTE) ili krvnih ugrušaka u arterijama (arterijska tromboembolija, ATE) je prisutan kod svih žena koje uzimaju kombinovane hormonske kontraceptive. Za dodatne informacije o različitim rizicima povezanim sa uzimanjem kombinovanih hormonskih kontraceptiva videti odeljak 2. „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Crypineo”.


  U nastavku teksta su navedena neželjena dejstva koja su povezana sa upotrebom kombinacije drospirenon/etinilestradiol:

  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah se obratite lekaru ako Vam se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

  • Ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem – znakovi uključuju oticanje lica, jezika i/ili grla, i/ili otežano gutanje, ili koprivnjaču uz moguće otežano disanje (retko) (videti odeljak

   „Upozorenja i mere opreza“).

  • Kancer dojke – znakovi uključuju stvaranje udubljenja ili nabora na koži dojke, promene na bradavicama, bilo kakav čvorić ili kvržica koju možete videti ili osetiti.

  • Kancer grlića materice – znakovi uključuju vaginalni sekret koji ima neugodan miris i/ili sadrži tragove krvi, neuobičajeno vaginalno krvarenje, bol u karlici ili bolan seksualni odnos.

  • Ozbiljni problemi sa jetrom – znakovi uključuju jak bol u gornjem delu stomaka, žuta prebojenost kože ili očiju (žutica), zapaljenje jetre (hepatitis), pojava svraba po celom telu.


  Ukoliko mislite da imate bilo koje od gore navedenih neželjenih dejstava, odmah posetite Vašeg lekara. Možda ćete morati da prestanete sa primenom leka Crypineo.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  - poremećaj menstruacije, krvarenje između menstruacija, bol u dojkama, osetljivost dojki,

  • glavobolja, depresivno raspoloženje,

  • migrena,

  • mučnina,

  • gust beličast vaginalni sekret, gljivična infekcija vagine.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  - uvećanje dojki,

  • promene u libidu (seksualno interesovanje),

  • povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak,

  • povraćanje, dijareja,

  • akne, jak svrab, osip na koži, opadanje kose (alopecija),

  • vaginalne infekcije,

  • zadržavanje tečnosti i

  • promene telesne mase.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  - alergijske reakcije (preosetljivost), astma,

  • oštećenje sluha,- sekrecija iz dojki,- nodozni eritem (koji odlikuju bolni crveni čvorići kože) ili multiformni eritem (karakteriše ga osip u obliku mete, u centru se nalaze crvene mrlje ili ranice koje su okružene koncentričnim krugovima),

  • krvni ugrušci u venama ili arterijama koji mogu dovesti do oštećenja, na primer:

   • u nozi ili stopalu (tj. duboka venska tromboza),

   • u plućima (tj. plućna embolija),

   • srčani udar,

   • moždani udar (šlog),

   • mali moždani udar ili prolazni simptomi slični simptomima moždanog udara, poznato kao tranzitorni ishemijski atak (TIA),

   • krvni ugrušci u jetri, želucu/crevima, bubrezima ili oku.


    Mogućnost da se kod Vas javi krvni ugrušak može biti veća ako imate bilo koje drugo stanje koje povećava ovaj rizik (videti odeljak 2. za više informacija o stanjima koja povećavaju rizik od nastanka krvnog ugruška i simptomima koji se tada javljaju).


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju

    na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Crypineo


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Crypineo

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizirani; krospovidon; povidon K 30; polisorbat 80; magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: Opadry yellow II (sadrži: polivinil alkohol; titan-dioksid (E171); makrogol; talk; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)).


Kako izgleda lek Crypineo i sadržaj pakovanja

Okrugla, ravna, bikonveksna film tableta žute boje.


Unutrašnje pakovanje: PVC-PVDC/Al blister. Jedan blister sadrži 21 film tabletu koje su raspoređene u 3 reda (svaki red sadrži 7 tableta).

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (21 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-00744-18-002 od 01.09.2020.