Početna stranica Početna stranica

Prinorm
atenolol

CENE

tableta blister, 14 po 100 mg

Veleprodaja: 97,00 din
Maloprodaja: 117,37 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKPrinorm, 100 mg, tablete atenolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prinorm i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prinorm

 3. Kako se uzima lek Prinorm

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prinorm

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Prinorm i čemu je namenjen

  Lek Prinorm sadrži aktivnu supstancu atenolol, koja pripada grupi lekova koja se zove beta blokatori. Primenjuje se:

  • u lečenju hipertenzije (povišen krvni pritisak);

  • u lečenju aritmija (poremećaji srčanog ritma);

  • za prevenciju anginoznih napada (sprečava pojavu bola u grudima);

  • u cilju zaštite srca u ranoj fazi lečenja nakon infarkta miokarda (srčani udar).

   Deluje tako što usporava rad srca i smanjuje jačinu srčanih kontrakcija.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prinorm Lek Prinorm ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na atenolol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljak 6.);

  • ukoliko imate ili ste ranije imali srčane probleme kao što su:

   • srčana insuficijencija (srčana slabost) koju nije moguće kontrolisati uobičajenom terapijom (ako ste bez daha i imate otoke članaka);

   • srčani blok II i III stepena (stanje koje se može lečiti pejsmejkerom);

   • veoma usporene ili nepravilne otkucaje srca (< 45 otkucaja/min), veoma nizak krvni pritisak ili poremećaj protoka krvi u rukama i nogama (poremećaji periferne cirkulacije);

  • ukoliko je kod Vas došlo do pojave šoka usled nedovoljno snažnog potiskivanja krvi iz srca; simptomi šoka su značajno smanjenje krvnog pritiska, bledilo, uznemirenost, slab i ubrzan puls, testasta koža i smanjen stepen svesti;

  • ukoliko imate određene vrste poremećaja srčanog ritma (sindrom bolesnog sinusnog čvora);

  • ukoliko imate nelečeni feohromocitom (tumor nadbubrežne žlezde koji može prouzrokovati nastanak povišenog krvnog pritiska). Ukoliko primate terapiju za feohromocitom, lekar će Vam propisati lek iz grupe alfa blokatora, koji ćete uzimati zajedno sa lekom Prinorm;

  • ukoliko imate metaboličku acidozu (poremećaj metabolizma koji karakterišu visoke vrednosti kiselih materija u krvi).

   Ne uzimajte lek Prinorm ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Prinorm.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Prinorm ukoliko imate:

   • astmu, zviždanje u grudima ili neki sličan problem sa disanjem, ili ukoliko ste imali alergijske reakcije (npr. na ubod insekta); ili ukoliko ste ranije imali astmu ili zviždanje u grudima, ne uzimajte ovaj lek dok se prethodno ne posavetujete sa lekarom;

   • bolove u grudima poznate kao Prinzmetalova angina;

   • slabu cirkulaciju ili srčanu slabost koju je moguće kontrolisati uobičajenom terapijom;

   • srčani blok I stepena;

   • usporen rad srca;

   • dijabetes (šećerna bolest), jer lek Prinorm može da promeni uobičajenu reakciju Vašeg organizma na smanjenu vrednost šećera u krvi, što može dovesti do pojave ubrzanog srčanog ritma;

   • tireotoksikozu (stanje izazvano pojačanom funkcijom štitaste žlezde), jer lek Prinorm može da maskira simptome tireotoksikoze, kao što su ubrzano lupanje srca, tremor (podrhtavanje) ili intenzivno preznojavanje

   • imate probleme sa bubrezima. Možda će biti potrebne kontrole tokom lečenja.

   Oprez je potreban prilikom primene leka Prinorm kod starijih osoba, a lečenje treba započeti manjim dozama.

   Ukoliko niste sigurni da se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Prinorm.

   Drugi lekovi i lek Prinorm

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, kao i biljne lekove. To je zbog toga što lek Prinorm može da utiče na delovanje drugih lekova i neki lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Prinorm.

   Obavestite svog lekara ako uzimate neke od sledećih lekova:

   • klonidin (lek koji se primenjuje za lečenje hipertenzije i migrene). Ukoliko uzimate klonidin i lek Prinorm istovremeno, ne smete prestati sa uzimanjem klonidina dok Vam lekar ne kaže kada i na koji način da to uradite;

   • verapamil, diltiazem i nifedipin (za lečenje hipertenzije ili angine pektoris);

   • dizopiramid, hinidin ili amjodaron (za lečenje nepravilnog srčanog ritma);

   • digoksin (za lečenje srčanih poremećaja);

   • adrenalin (epinefrin) (lek koji stimuliše rad srca);

   • ibuprofen ili indometacin (za smanjenje bola i zapaljenskih procesa);

   • insulin ili neki lek iz grupe oralnih antidijabetika;

   • lekove za lečenje zapušenosti nosa i sinusa ili druge lekove za prehladu (uključujući i lekove koji se mogu kupiti u apoteci).

   Hirurška intervencija

   Ukoliko treba da se podvrgnete hirurškoj intervenciji, obavestite anesteziologa ili medicinsko osoblje da uzimate lek Prinorm, jer tokom istovremene primene ovog leka sa nekim anesteticima može doći do pojave hipotenzije (pad krvnog pritiska).

   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzimete ovaj lek.

   Primena leka Prinorm kod trudnica ili žena koje planiraju trudnoću zahteva pažljivu procenu koristi u odnosu na rizik koju takvo lečenje može doneti, posebno tokom prvog i drugog trimestra trudnoće, budući da beta blokatori mogu dovesti do usporenog rasta, smrti ploda ili prevremenog porođaja.

   Ovaj lek se može primenjivati tokom trećeg trimestra trudnoće u lečenju povišenog krvnog pritiska, pod nadzorom lekara, ako moguća korist za majku prevazilazi moguće rizike za plod.

   Lek Prinorm se u značajnoj meri izlučuje u majčino mleko. Važno je da obavestite Vašeg lekara ako dojite.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek verovatno ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanje mašinama. Međutim, najbolje je da sačekate dok ne vidite kako lek deluje na Vas, pre nego što počnete da vozite ili rukujete mašinama.

   Ukoliko osećate vrtoglavicu ili umor tokom upotrebe ovog leka, nemojte voziti niti rukovati mašinama.


 3. Kako se uzima lek Prinorm

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Vaš lekar će Vam reći koliko tableta dnevno i kada treba da uzimate lek. Pročitajte uputstvo da biste se podsetili šta Vam je lekar rekao.

  Progutajte celu tabletu sa čašom vode.

  Pokušajte da uzimate tabletu svaki dan u isto vreme.

  * Na teritoriji Republike Srbije nije dostupna formulacija atenolola u obliku intravenske injekcije.

  Odrasli

  Hipertenzija (visok krvni pritisak): preporučena doza iznosi 50 mg do 100 mg dnevno.

  Angina pektoris (bol u grudima): preporučena doza je 100 mg jednom dnevno ili 50 mg dva puta dnevno.

  Srčana aritmija (poremećaj srčanog ritma): preporučena doza je 50 mg do 100 mg dnevno.

  Rana terapija infarkta miokarda (srčani udar): preporučena doza iznosi 50 mg do 100 mg dnevno.

  Starije osobe

  Lekar će Vam možda propisati manje doze od navedenih, naročito ako imate oslabljenu funkciju bubrega.

  Osobe sa teškim poremećajima funkcije bubrega Lekar će Vam možda propisati manje doze od navedenih. Deca

  Ovaj lek se ne sme primenjivati kod dece.

  Ako ste uzeli više leka Prinorm nego što treba

  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili idite u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite sa sobom preostale tablete i ambalažu kako bi mogle biti identifikovane.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prinorm

  Ako ste propustili da uzmete dozu leka Prinorm, uzmite je što pre, ali ako je ostalo malo vremena do sledeće redovne doze, onda sačekajte i lek uzmite u uobičajenoj dozi, u redovnom terminu.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prinorm

  Nemojte prestati sa uzimanjem leka Prinorm pre nego što se posavetujete sa svojim lekarom. U nekim slučajevima neophodno je postepeno smanjivanje doze pre prestanka uzimanja leka, kako ne bi došlo do pogoršanja simptoma bolesti.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji dobijaju ovaj lek.

  Alergijske reakcije:

  Ako tokom primene ovog leka primetite promene na koži, otok lica, usana, jezika, grla odmah se obratite svom lekaru.

  Ostala moguća neželjena dejstva:

  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • usporen rad srca. Ovo je normalno, ali ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim lekarom o tome;

  • hladne ruke i noge;

  • dijareja (proliv);

  • mučnina;

  • osećaj umora.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • poremećaj spavanja.

   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • blokiranje rada srca (koja može dovesti do vrtoglavice, nepravilnih otkucaja srca, umora ili nesvestice);

  • utrnulost i spazam u prstima, nakon čega sledi toplina i bol (Rejnodova bolest);

  • promene raspoloženja;

  • noćne more;

  • konfuzija (zbunjenost);

  • promene ličnosti (psihoze) ili halucinacije (vidite, čujete ili osećate stvari koje nisu prisutne);

  • glavobolja;

  • vrtoglavica (naročito prilikom ustajanja);

  • osećaj peckanja u rukama;

  • impotencija (nemogućnost postizanja erekcije);

  • suva usta;

  • suve oči;

  • poremećaji vida;

  • proređivanje kose;

  • osip kože;

  • trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica, što dovodi do lakšeg stvaranja modrica);

  • purpura (tačkaste promene po koži ljubičaste boje);

  • žutica (bolest jetre koja izaziva žutu prebojenost kože ili beonjača).

   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • promene u sastavu krvi.

   Lekar Vam može često uzimati uzorak krvi radi provere uticaja leka na krv.

   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • sindrom sličan lupusu (bolest kada imunski sistem stvara antitela koja napadaju uglavnom kožu i zglobove);

  • depresija.

   Stanja koja se mogu pogoršati:

   Ukoliko imate neko od sledećih stanja, ona se mogu pogoršati kada počnete da uzimate lek Prinorm. Ovo se dešava retko, kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

  • psorijaza (bolest kože);

  • ostajete bez daha ili dolazi do oticanja članaka (imate slabost srca);

  • astma ili problemi sa disanjem;

  • slaba cirkulacija. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Prinorm

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Prinorm posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i na blisteru nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Prinorm

-Aktivnih supstanca je atenolol.

Jedna tableta sadrži: atenolola 100 mg.

- Pomoćne supstance su: kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; skrob, preželatinizovan; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; natrijum-laurilsulfat i magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Prinorm i sadržaj pakovanja

Tableta.

Okrugle, bikonveksne tablete, skoro bele boje, sa podeonom linijom na jednoj strani i natpisom

„PRINORM“ na drugoj strani.

Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/Alu), koji sadrži 7 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 7 tableta (ukupno 14 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

515-01-04177-21-001 оd 12.08.2022.