Početna stranica Početna stranica

Clarexid
klaritromicin

UPUTSTVO ZA LEK


Clarexid, film tableta, 250 mg, 14 film tableta Clarexid, film tableta, 500mg, 14 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: Clarexid 250 mg, film tableta

Clarexid 500 mg, film tableta INN klaritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Clarexid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clarexid

 3. Kako se upotrebljava lek Clarexid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clarexid

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK CLAREXID I ČEMU JE NAMENJEN


Svaka film tableta leka Clarexid sadrži 250mg ili 500mg klaritromicina. Klaritromicin je antibiotik koji pripada grupi lekova koji se nazivaju makrolidi. Antibiotici zaustavljaju rast bakterija koje uzrokuju infekcije.


Clarexid film tablete se koriste za lečenje:

 1. infekcija donjih disajnih puteva, kao što su bronhitis i zapaljenje pluća

 2. infekcija sinusa i grla

 3. infekcija kože i mekih tkiva

 4. čira dvanaestopalačnog creva udruženog sa infekcijom H.pylori


Clarexid film tablete su indikovane za primenu kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CLAREXID


  Lek Clarexid ne smete koristiti:


  • Ukoliko znate da ste alergični na klaritromicin, neki od ostalih makrolidnih antibiotika, ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje sadrži lek, (videti odeljak 6)..

  • Ukoliko uzimate ergotamin ili dihidroergotamin, ili upotrebljavate inhalacione preparate sa ergotaminom za terapiju migrene. Posavetujte se sa Vašim lekarom o alternativnim lekovima.

  • Ukoliko koristite lekove terfenadin ili astemizol (široko korišćen lek koji se koristi protiv alergije) ili cisaprid (lek protiv stomačnih poremećaja), ili pimozid (lek za lečenje psihijatrijskih poremećaja) dok ste na terapiji lekom Clarexid film tablete, jer kombinacija ovih lekova sa klaritromicinom ponekad može izazvati ozbiljne poremećaje srčanog ritma.

  • Ukoliko koristite lekove lovastatin ili simvastatin (poznati pod nazivom statini, koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola (vrsta masnoće) u krvi)

  • Ukoliko imate snižene koncentracije kalijuma u krvi (stanje poznato pod nazivom hipokalijemija)

  • Ukoliko imate teško oboljenje jetre ili bubrega

  • Ukoliko imate poremećaj srčanog ritma.


   Clarexid film tablete nisu pogodne za upotrebu kod dece mlađe od 12 godina.


   Kada uzimate lek Clarexid, posebno vodite računa:


  • Ukoliko imate problema sa funkcijom jetre ili bubrega, ili ste istovremeno na terapiji drugim lekom koji ima potencijalno štetno dejstvo na jetru, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanje ovih tableta.

  • Ukoliko imate gljivičnu infekciju ili ste skloni gljivičnim infekcijama (npr. kandidijaza)

  • Ukoliko ste u drugom stanju ili dojite.


   Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru pre nego što uzmente Clarexid tablete.

   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Ne uzimajte lek Clarexid ako upotrebljavate neki od lekova navedenih u delu Lek Clarexid ne smete koristiti:


   Obavestite Vašeg lekara ako upotrebljavate neki od sledećih lekova, jer će lekar možda promeniti dozu leka ili će Vam biti potrebna određena ispitivanja:


  • Digoksin, hinidin ili dizopiramid (koriste se kod srčanih oboljenja)

  • Varfarin (lek za sprečavanje zgrušavanja krvi)

  • Karbamazepin, valproat, fenobarbital ili fenitoin (lekovi za terapiju epilepsije)

  • Atorvastatin, rosuvastatin (lekovi poznati pod nazivom statini,koji se koriste za snižavanje holesterola (vrsta masnoće)u krvi)

   Kolhicin (koristi se za lečenje gihta),

  • Nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon ili insulin (lekovi za snižavanje šećera u krvi)

  • Teofilin (koristi se kod pacijenata koji imaju probleme sa disanjem, kao što je astma)

  • Triazolam, alprazolam i midazolam (sedativi)

  • Cilostazol (lek za slabu cirkulaciju)

  • Omeprazol (koristi se za lečenje problema s varenjem i čira na želucu) osim ukoliko Vam lekar nije propisao taj lek za terapiju infekcije H.pylori udruženu sa čirom na dvanaestopalačnim crevu

  • Metilprednizolon (kortikosteroid)

  • Vinblastin (lek za terapiju karcinoma)

  • Ciklosporin, sirolimus i takrolimus (imunosupresori)

  • Etravirin, efavirenc, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, sakvinavir (antivirusni lekovi koji se koriste u terapiji HIV-a)

  • Rifabutin, rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (koriste se za lečenje pojedinih infekcija)

  • Tolterodin (koristi se kod poremećaja funkcije mokraćne bešike)

  • Verapamil (lek za terapiju nekih bolesti srca i povišenog krvnog pritiska)

  • Sildenafil, vardenafil i tadalafil (lek za terapiju impotencije kod starijih muškaraca ili lečenje arterijske plućne hipertenzije (povišenog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća))

  • Kantarion (koristi se za lečenje depresije)


   Klaritromicin, aktivna supstanca Clarexid film tableta, ne stupa u interakcije sa oralnim kontraceptivima.


   Uzimanje leka Clarexid sa hranom ili pićima


   Clarexid film tablete se mogu uzimati bez obzira na obroke s obzirom da hrana ne utiče na brzinu i ukupnu količinu klaritromicina koja prelazi u krv.


   Primena leka Clarexid u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite nemojte uzimati Clarexid film tablete bez prethodnog savetovanja sa Vašim lekarom s obzirom da nije poznato da li je upotreba ovih tableta bezbedna u trudnoći i periodu dojenja.


   Uticaj leka Clarexid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ukoliko uzimate lek Clarexid film tablete možete osetiti vrtoglavicu ili pospanost. Ukoliko osetite

   bilo šta od navedenog nemojte upravljati motornim vozilimaili mašinama i ne izvodite aktivnosti koje zahtevaju posebnu pažnju.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka pošto sadrži laktozu.


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CLAREXID

  Uvek uzimajte Clarexid film tablete onako kako Vam je lekar rekao. Proverit esa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Ukoliko mislite da lek Clarexid suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Nemojte davati Clarexid film tablete deci mlađoj od 12 godina. Lekar će propisati drugi lek koji je odgovarajući za Vaše dete.


  Uobičajen način doziranja je sledeći: Infekcije gornjih i donjih delova disajnih puteva, kože ili mekih tkiva

  Uobičajena doza leka Clarexid film tableta kod odraslih i dece starije od 12 godina je 250 mg dva

  puta dnevno u trajanju od 6 do 14 dana (jedna tableta ujutru, jedna rano uveče). Lekar Vam može povisiti dozu na 500 mg dva puta dnevno kod težih infekcija.

  Tabletu treba progutati sa pola čaše vode. EradikacijaH. pylori kodpacijenatasaduodenalnimulkusom (odrasli):

  Postoji više efikasnih terapijskih kombinacija za lečenje Helicobacter pylori u kojima se Clarexid film tablete

  uzmaju zajedno s jednim ili dva druga leka.

  Ove kombinacije uključuju sledeće i terapija obično traje od 6 do 14 dana:

  1. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  2. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta

   dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  3. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno ili zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta dnevno, plus 40 mg omeprazola dnevno.

  4. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 20 mg omeprazola uzetim jedanput dnevno.

  5. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg tri puta dnevno zajedno sa 40 mg omeprazola jedanput dnevno.


  Terapijska kombinacija koju ćete primati može se u manjoj meri razlikovati od gore navedenih.

  Vaš lekar će odlučiti o tome koja Vam terapijska kombinacija najbolje odgovara. Ukoliko niste sigurni koje


  tablete trebate uzimati ili koliko dugo ih trebate uzimati, molimo Vas da prethodno pitate Vašeg lekara.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek.


  Ako ste uzeli više leka Clarexid nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta leka Clarexid nego što Vam je preporučeno ili je Vaše dete slučajno popilo lek, odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U slučaju predoziranja ovim lekom mogu se javiti povraćanje i bol u želucu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Clarexid

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako ste zaboravili da uzmete Clarexid film tabletu na vreme, uzmite je odmah kada se setite. Nemojte u jednom danu uzimati više tableta od onoga što Vam je lekar preporučio.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Clarexid

  Nemojte prestati da uzimate Clarexid film tablete zato što se osećate bolje. Važno je da tablete uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao, inače se infekcija može ponovo javiti.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Clarexid, kao i drugi lekov može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava u toku terapije lekom Clarexid

  prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru:

  • teški proliv i proliv koji dugo traje, koji može imati primese krvi ili sluzi. Proliv se može javiti i dva meseca nakon terapije klaritomicinom (i u tom slučaju je takođe potrebno da se javite lekaru);

  • osip, teškoće s disanjem, nesvestica ili otok lica i grla. Ovo su znaci alergijske reakcije;

  • žuta prebojenost kože (žutica), iritacija kože, svetla boja stolice, tamna prebojenost urina, osetljivost abdomena ili gubitak apetita. Ovo mogu biti znaci poremećaja funkcije jetre;

  • teške reakcije kože kao stvaranje plikova po koži, usnoj duplji, usnama, očima i genitalijama (simptomi retkih alergijskih reakcija poznatih pod nazivima Stevens-Johnson-ov sindrom/ toksična epidermalna nekroliza)

  • Henoch-Schonlein-ova purpura (osip koji se pojavljuje u vidu ljubičastih tačaka na koži)


   Česta neželjena dejstva koja se javljaju prilikom upotrebe leka Clarexid film tablete su:

  • glavobolja

  • problemi sa spavanjem

  • promene u osećaju ukusa

  • problemi sa želucem kao mučnina, povraćanje, bol u želucu, loše varenje, proliv

  • poremećaj funkcije jetre

  • osip po koži

  • pojačano znojenje Povremena neželjena dejstva su:


  • otok, crvenilo ili svrab kože,

  • akne

  • Henoch-Schonlein-ova purpura (osip koji se pojavljuje u vidu ljubičastih tačaka na koži)

  • oralna ili vaginalna kandidijaza (gljivična infekcija)

  • smanjen broj određenih krvnih zrnaca (koji može dovesti do češće pojave infekcija ili povećanog

  • rizika od pojave modrica ili krvarenja)

  • gubitak apetita, gorušica, nadimanje, opstipacija, gasovi

  • zapaljenje pankreasa

  • uznemirenost, nervoza, pospanost, umor, vrtoglavica, drhtavica

   konfuzija, nesvestica, halucinacije (priviđanje), poremećaj osećaja za stvarnost i panika, depresija, neuobičajeni snovi ili noćne more

  • konvulzije (epileptični napadi)

  • zvonjava u ušima ili gubitak sluha

  • vrtoglavica

  • parastezije (trnjenje)

  • krvarenje (hemoragija)

  • zapaljenje usne duplje i jezika

  • promene boje jezika i zuba

  • suvoća usta

  • gubitak čula ukusa ili mirisa ili poremećaj čula mirisa

  • bolovi u zglobovima

  • bolovi u mišićima ili gubitak mišićnog tkiva. Ukoliko patite od bolesti miastenia gravis (koju karakterišu mišićna slabost i lako zamaranje) ili rabdomiolize (stanje koje karakteriše raspad mišićnog tkiva) klaritromicin može pogoršati ove simptome

  • bolovi u grudima ili promene u srčanom ritmu, kao npr. lupanje srca

  • poremećaj testova funkcije jetre, zapaljenje jetre ili poremećaj funkcije jetre (žuta prebojenost kože, tamna boja urina, svetla boja stolice ili svrab kože)

  • promene testova bubrežne funkcije, zapaljenje bubrega ili poremećaj funkcije bubrega (možda ćete osetiti umor, otoke ili nadutost lica, stomaka, butina ili članaka ili probleme sa mokrenjem)

  • snižene vrednosti šećera u krvi

  • promene u broju krvnih ćelija ili drugih analiza krvi


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website: www.alims.gov rs


   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 4. KAKO ČUVATI LEK CLAREXID


  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  3 godine (36 meseci).


  Čuvanje


  Držati lek Clarexid van domašaja dece!


  Lek čuvati na temperature do 25°C


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Clarexid


Aktivna supstanca je klaritromicin.

Jedna film tableta sadrži 250 ili 500 mg klaritromicina.


Jezgro: povidon; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga (Opadry II 31F58914 white): hipromeloza; laktoza, monohidrat; titan-dioksid (E171); makrogol

4000; natrijum-citrat, dihidrat (E331).


Kako izgleda lek Clarexid i sadržaj pakovanja


Clarexid film tablete 250 mg su duguljaste, bikonveksne film tablete, bele boje.

Clarexid film tablete 500 mg su duguljaste, bikonveksne film tablet, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani.


Kartonska kutija sa 14 film tableta.


Clarexid film tablete 250 mg 1 PVC-Aluminijumski blister sa 14 tableta Clarexid film tablete 500 mg 2 PVC-Aluminijumska blistera sa po 7 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o.

Makenzijeva 24, 11 000 Beograd


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


April 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za Clarexid, film tableta, 14 x 250 mg: 515-01-00198-14-001 od 12.09.2014.


Broj dozvole za Clarexid, film tableta, 14 x 500 mg: 515-01-00200-14-001 od 12.09.2014.