Početna stranica Početna stranica

Cefazolin Pharmanova
cefazolin

UPUTSTVO ZA LEK


Cefazolin Pharmanova, 1 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

cefazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefazolin Pharmanova i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Cefazolin Pharmanova

 3. Kako se primenjuje lek Cefazolin Pharmanova

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefazolin Pharmanova

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Cefazolin Pharmanova i čemu je namenjen

  Lek Cefazolin Pharmanova sadrži aktivnu supstancu cefazolin (u obliku cefazolin-natrijuma). Cefazolin pripada grupi antibiotika koji se zovu cefalosporini, a deluje tako što dovodi do smrti bakterije koja je uzročnik infekcije, sprečavanjem izgradnje njenog ćelijskog zida.


  Lek Cefazolin Pharmanova se koristi kod odraslih i dece uzrasta iznad 1 meseca za lečenje sledećih infekcija izazvanih bakterijama za koje je potvrđeno ili verovatno da su osetljive na cefazolin:

  • infekcije Sistema organa za disanje (respiratornog trakta);

  • infekcije bubrega, mokraćnih puteva i polnih organa (urogenitalnog trakta);

  • infekcije žučne kese i žučnih kanala (bilijarnog trakta);

  • infekcije kože i mekih tkiva;

  • infekcije kostiju i zglobova;

  • septikemija (teško oboljenje koje odlikuje prisustvo bakterija odnosno njihovih toksina u krvi);

  • endokarditis (zapaljenje unutrašnjeg sloja srca ili srčanih zalistaka).


  Lek Cefazolin Pharmanova se takođe primenjuje za sprečavanje nastanka (profilaksu) infekcija usled hirurških intervencija, primenom pre a po potrebi tokom i nakon hirurške intervencije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Cefazolin Pharmanova Lek Cefazolin Pharmanova ne smete primati ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na cefazolin ili na bilo koji drugi lek iz grupe cefalosporina

  • ste ikada imali teške alergijske reakcije na penicilin ili druge antibiotike slične strukture (beta-laktamski antibiotici), jer je moguća pojava ukrštene preosetljivosti između cefazolina i drugih beta-laktamskih antibiotika


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Cefazolin Pharmanova ukoliko:

   • ste alergični na penicilim ili druge beta-laktamske antibiotike (čak i ako ste pri primeni ovih antibiotika imali blagu alergijsku reakciju (kao što je kožni osip koji svrbi);

   • ste skloni alergijskim reakcijama, bolujete od bronhijalne astme ili polenske kijavice;

   • imate faktore rizika koji dovode do nedostatka vitamina K ili druge faktore rizika koji utiču na proces zgrušavanja (koagulaciju) krvi (npr. poremećaj funkcije jetre ili bubrega, smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija), neuhranjenost, parenteralna ishrana(unos hranljivih materija putem infuzije date u venu; oprez je takođe neophodan ukoliko imate druga oboljenja koja mogu izazvati ili pogoršati krvarenje (npr. hemofilija-nasledni poremećaj koji utiče na proces zgrušavanja krvi), čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, jer pri lečenju cefazolinom retko može doći do poremećaja zgrušavanja krvi pa će zbog ovoga lekar pažljivo pratiti parametre koagulacije krvi i po potrebi korigovati Vašu terapiju;

   • ste ikada imali probleme sa crevima, posebno zapaljenje debelog creva (kolitis); ukoliko Vam se tokom i nakon primene ovog leka pojavi proliv odmah to recite svom lekaru, jer se u slučaju razvoja kolitisa mora obustaviti primena leka Cefazolin Pharmanova i započeti adekvatno lečenje; u ovim situacijama se ne smeju koristiti antiperistaltici (lekovi koji usporavaju pokrete creva);

   • imate poremećaj funkcije bubrega (jer će možda biti potrebno prilagođavanje doziranja leka);

   • ste na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma (što je uglavnom slučaj sa pacijentima koji imaju srčana oboljenja).


  Ukoliko se lek Cefazolin Pharmanova primenjuje u dužem vremenskom periodu može doći do preteranog razmnožavanja mikroorganizama koji nisu osetljivi na cefazolin (bakterijska ili gljivična superinfekcija). Lekar će pratiti Vaše stanje I po potrebi uvesti odgovarajuće lečenje.


  Ukoliko se lek Cefazolin Pharmanova primenjuje u dužem vremenskom period ili u velikim dozama, Vaš lekar će pratiti stanje svih organskih sistema a posebno rad bubrega, jetre I koštane srži.

  Lek Cefazolin Pharmanova ne treba primenjivati u lečenju meningitisa (zapaljenje moždanih ovojnica) zbog slabe mogućnosti prodiranja leka u likvor (tečnost koja obavija mozak i kičmenu moždinu kao zaštitni omotač).


  Lek Cefazolin Pharmanova nije namenjen za intratekalnu primenu (primena leka injekcijo u proctor oko kičmene moždine), jer u ovom slučaju postoji rizik od neželjenih reakcija na nivou centralnog nervnog sistema (uključujući konvulzije tj. napade).


  Lek Cefazolin Pharmanova može uticati na rezultate:

  • analize krvi poznate pod nazivom Combs-ov test (antiglobulinski test);

  • analize glukoze u mokraći;

  ukoliko postoji potreba za sprovođenjem neke od ovih laboratorijskih analiza krvi, obavestite osobu koja uzima uzorak krvi ili mokraće da ste na terapiji lekom Cefazolin Pharmanova. Do opisanog uticaja na laboratorijske analize krvi može doći i kod novorođenčadi čije su majke pre porođaja primale lek Cefazolin Pharmanova.


  Deca

  Lek Cefazolin Pharmanova ne treba primenjivati kod prevremeno rođene dece i novorođenčadi (dece mlađe od 1 meseca) zbog toga što nema dovoljno iskustva i još uvek nije potvrđena bezbednost primene.


  Drugi lekovi i lek Cefazolin Pharmanova

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove. Ovo je iz razloga što lek Cefazolin Pharmanova može uticati na delovanje nekih drugih lekova. Takođe, neki drugi lekovi mogu uticati na delavenje leka Cefazolin Pharmanova.


  Posebno obavestite Vašeg lekara ukoliko ste na terapiji nekim od sledećih lekova:

  • antibiotici (kao što su npr.aminoglikozidi, tetraciklini, sulfonamidi, eritromicin, hloranfenikol, kolistien, polimiksin B)koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija);

  • probenecid (lek koji se koristi za lečenje gihta);

  • vitamin K;

  • antikoagulansi (kao što su varfarin, acenokumarol, heparin-lekovi koji se primenjuju u sprečavanju zgrušavanja krvi);

  • diuretici (npr.furosemid-lek koji pospešuje izlučivanje mokraće).


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.


   Lek Cefazolin Pharmanova ne treba primenjivati tokom trudnoće (naročito tokom prvog trimestra) osim u slučaju kada očekivana korist prevazilazi potencijalni rizik, o čemu će odluku doneti Vaš lekar.


   Lek Cefazolin Pharmanova se u malim količinama izlučuje u majčino mleko. Lekar će doneti odluku da li da se prekine dojenje ili da se prekine/odloži terapija ovim lekom na osnovu procene odnosa koristi za Vas i rizika po Vašu bebu.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Primena leka Cefazolin Pharmanova može izazvati neželjena dejstva poput alergijske reakcije i vrtoglavice. Ukoliko do ovoga dođe nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama


   Lek Cefazolin Pharmanova sadrži natrijum

   Lek Cefazolin Pharmanova sadrži 2,2 mmol (što odgovara 50,6 mg) natrijuma po dozi (1 g).

   Savetuje se poseban oprez prilikom primene kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Cefazolin Pharmanova


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je to navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.

  Nikada nećete biti u prilici da primenjujete samostalno lek Cefazolin Pharmanova, Lek će Vam primeniti lekar ili medicinska sestra.


  Preporučena doza

  Vaš lekar će doneti odluku o adekvatnom doziranju leka Cefazolin Pharmanova za Vas. Doza će zavisiti od težine infekcije, osetljivosti bakterije koja je uzročnik infekcije na cefazolin, Vaše telesne mase, starosti, kao i funkcije bubrega.


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina sa očuvanom funkcijom bubrega


  Infekcije izazvane bakterijama koje su veoma osetljive na cefazolin

  Uobičajeno doziranje kod odraslih je 1g do 2 g dnevno, podeljeno u dve ili tri jednake doze (po jedna doza na svakih 8 ili 12 sati).


  Infekcije izazvane bakterijama koje su manje osetljive na cefazolin

  Uobičajeno doziranje kod odraslih je 3g do 4 g dnevno, podeljeno u tri ili četiri jednake doze (po jedna doza na svakih 6 ili 8 sati)


  Kod teških infekcija ili infekcija koje ugrožavaju život, primenjije se doza od 6g do 12 g dnevno, podeljeno u tri ili četiri jednake doze (po jedna doza na svakih 6 do 8 sati).


  Primena leka Cefazolin Pharmanova kod odraslih i adolescenata u cilju sprečavanja infekcije usled hirurške intervencije

  • Ukoliko treba da budete podvrgnuti hirurškoj intervenciji, može Vam biti primenjena doza od 1 g intravenski ili intramuskularno 30-60 minuta pre početka operacije.

  • U slučaju dužih hirurških intervencija (npr. 2 sata i duže) dodatna doza od 500 mg do 1 g može biti primenjena intravenski ili intramuskularno tokom hirurške intervencije. U cilju sprečavanja infekcije, terapiju lekom Cefazolin Pharmanova se može nastaviti do 24 sata nakon operacije, dozom od 500 mg do 1 g intravenski ili intramuskularno svakih 6 do 8 sati. Kod intervencija gde infekcija predstavlja poseban rizik, terapija lekom Cefazolin Pharmanova može trajati 3-5 dana.


   Odojčad (uzrasta iznad 1 meseca) i deca uzrasta do 12 godina


   Vaš lekar će doneti odluku o adekvatnom doziranju leka Cefazolin Pharmanova na osnovu telesne mase Vašeg deteta. Ukupna dnevna doza u opsegu od 25 mg do 50 mg/kg telesne mase, podeljena u tri do četiri pojedinačne doze, efikasna je za većinu umereno teških infekcija. Kod teških infekcija lekar može povećati ukupnu dnevnu dozu do 100 mg/kg telesne mase.


   Primena kod odraslih i dece sa oštećenom funkcijom bubrega


   Ukoliko Vi ili Vaše dete imate probleme sa bubrezima postoji mogućnost da će Vam biti primenjena manja doza leka od uobičajene, kako bi se sprečilo nagomilavanje leka u organizmu. Vaš lekar će doneti odluku o adekvatnom doziranju lekom Cefazolin Pharmanova i pažljivo pratiti stanje i po potrebi ukoliko je neophodno sprovesti dodatne laboratorijske analize (određivanje parametara funkcije bubrega i koncentracije leka u krvi).


   Ako ste primili više leka Cefazolin Pharmanova nego što treba

   Lek Cefazolin Pharmanova će Vam primenjivati lekar ili medicinska sestra pa je malo verovatno da ćete primiti više leka nego što treba.Ipak, ukoliko mislite da je do ovoga ipak došlo, obavestite o tome Vašeg lekara.


   Ako ste zaboravili da primite lek Cefazolin Pharmanova

   Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijate lek, tako da je malo verovatno da će neka doza biti izostavljena Ipak, ukoliko smatrate da je do ovoga došlo, obavestite o tome Vašeg lekara.


   Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da primate lek Cefazolin Pharmanova

   Veoma je važno da lek primate onoliko dugo koliko je to propisao Vaš lekar. Nastavite da primate terapiju čak i kada se budete osećali bolje, jer njena prevremena obustava može dovesti do povratka simptoma bolesti. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


   Način primene:

   Lek Cefazolin Pharmanova se može primenjivati na jedan od sledećih načina:

   • intramuskularno, injekcijom duboko u veći mišić

   • intravenski, sporom injekcijom u venu, tokom 3-5 minuta

   • intravenski, infuzijom u venu

   Lekar ili medicinska sestra će pre primene pripremiti lek Cefazolin Pharmanova rastvaranjem praška u odgovarajućem rastvaraču.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Teške alergijske reakcije (veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) kao što je anafilaktički šok. Ukoliko dođe do pojave teške alergijske reakcije, odmah obavestite lekara. Znaci mogu uključivati iznenadno:

  • oticanje lica, grla, usana ili usne duplje, što može otežati disanje ili gutanje;

  • oticanje ruku, stopala ili skočnih zglobova


   Ostala moguća neželjena dejstva:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek;

   • alergijske reakcije na koži (kao što su crvenilo, koprivnjača i svrab)

   • mučnina, povraćanje, proliv, gubitak apetita, gasovi u crevima (nadimanje), bol u stomaku


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • promene u broju ćelija krvi (smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija), smanjen broj neutrofila, (neutropenija), smanjen broj leukocita (leukopenija), povećan broj eozinofila (eozinofilija), izrazito smanjen broj granulocita (agranulocitoza), anemija kao posledica povećane razgradnje eritrocita (hemolitička anemija);

   • teške reakcije preosetljivosti kao što su angioneurotski edem (otok lica i grla koji dovodi do otežanog disanja) i povišena telesna temperatura izazvana lekom;

   • blago, prolazno povećanje vrednosti enzima jetre – AST, ALT, alkalne fosfataze (utvrđuje se laboratorijskim analizama krvi);

   • zapaljenje vena sa ili bez stvaranja krvnog ugruška (tromboflebitis, flebitis).


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • poremećaji zgrušavanja krvi i pojava krvarenja (produženo vreme zgrušavanja krvi, što možete primetiti ukoliko imate krvarenje iz nosa ili se npr.posečete);

   • oboljenje bubrega (kao što je npr. intersticijalni nefritis).


    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • oboljenja jetre (reverzibilni hepatitis i holestatska žutica) koja odlikuje zapaljenje jetre i žuta prebojenost kože i beonjača.


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • superinfekcija (naknadna infekcija bakterijama ili gljivicama otpornim na cefazolin, npr. gljivična infekcija usta ili vagine);

   • glavobolja, vertigo, parestezije (nelagodan, ponekad bolni osećaj trnjenja, mravinjanja), prenadraženosti centralnog nervnog sistema, brzi nevoljni trzaji mišića (mioklonija), konvulzije;

   • pseudomembranozni kolitis (zapaljenje debelog creva najčešće izazvano bakterijom Clostidium difficile, koje odlikuje pojava proliva, obično sa prisustvom krvi i sluzi u stolici, bolova u stomaku i povišenom telesnom temperaturom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  vebsajt:

  i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Cefazolin Pharmanova posle isteka roka upotrebe, naznačenog na kutiji i bočici nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe nakon pripreme/rastvaranja: upotrebiti odmah


  Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika i normalno ne smeju biti duži od 24 sata na temperaturi od 20 C do 80 C, osim ako se rekonstitucija ne izvodi u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Cefazolin Pharmanova Aktivna supstanca je cefazolin-natrijum.

Jedna bočica sadrži 1 g cefazolina u obliku cefazolin-natrijuma.


Kako izgleda lek Cefazolin Pharmanova i sadržaj pakovanja


Beo ili skoro beo, veoma higroskopan, prašak za rastvor za injekciju/infuziju.


Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla (hidrolitičke otpornosti tip III) zapremine 10 mL sa bromobutil gumenim čepom, zapečaćenim aluminijumskim zatvaračem plave boje.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 staklenih bočica sa po 1 g praška za rastvor za injekciju/infuziju (5 x 1 g) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PHARMANOVA D.O.O. OBRENOVAC

Industrijska 8, Obrenovac


Proizvođač:

BE PHARMA D.O.O., Brdnikova ulica 44, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Cefazolin Pharmanova, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 5 x 1 g: 515-01-00889-21-001 od 31.01.2022.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Cefazolin je indikovan za lečenje teških infekcija kod odraslih i dece uzrasta iznad 1 meseca (videti odeljke

„Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka) uzrokovane mikroorganizmima osetljivim na cefazolin (videti odeljak „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka):


-Infekcije respiratornog trakta čiji su izazivači: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus (penicilin-osetljivi i penicilin-rezistentni sojevi) i beta hemolitički streptokok grupe A.


-Infekcije urogenitalnog trakta čiji su izazivači: Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella.


-Infekcije bilijarnog trakta čiji su izazivači: Escherichia coli, razni sojevi streptokoka, Proteus mirabilis, Klebsiella i Staphylococcus aureus.


-Infekcije kože i mekih tkiva čiji su izazivači: Staphylococcus aureus (penicilin-osetljivi i penicilin- rezistentni sojevi), beta hemolitički streptokok grupe A kao i drugi sojevi streptokoka.

-Infekcije kostiju i zglobova čiji je izazivač Staphylococcus aureus


-Septikemija čiji su izazivači: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (penicilin-osetljivi i penicilin-rezistentni sojevi), Proteus mirabilis, Escherichia coli i Klebsiella


-Endokarditis čiji su izazivači: Staphylococcuss aureus (penicilin-osetljivi i penicilin-rezistentni sojevi) i beta- hemolitički streptokok grupe A


Perioperativna profilaksa: preoperativna, intraoperativna i postoperativna profilaksa radi smanjenja učestalosti određenih postoperativnih infekcija kod pacijenata podvrgnutih hirurškim procedurama koje se ubrajaju u kontaminirajuće ili potencijalno kontaminirajuće.


Treba uzeti u obzir zvanične vodiče za pravilnu upotrebu antibakterijskih lekova.


Doziranje i način primene


Doziranje:

Doziranje, način primene i interval doziranja određuju se prema težini infekcije, osetljivosti patogena na cefazolin i stanju pacijenta (npr. funkcije bubrega).


Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina sa očuvanom funkcijom bubrega:


Infekcije izazvane veoma osetljivim patogenima

Uobičajeno doziranje kod odraslih je 1 g do 2 g dnevno, podeljeno u dve ili tri jednake doze (po jedna doza na svakih 8 ili 12 sati).


Infekcije izazvane manje osetlivim patogenima

Uobičajeno doziranje kod odraslih je 3 g do 4 g dnevno, podeljeno u tri ili četiri jednake doze (po jedna doza na svakih 6 ili 8 sati).

Kod teških infekcija i infekcija koje ugrožavaju život, primenjuje se doza od 6 g do 12 g, podeljena u tri ili četiri jednake doze (po jedna doza na svakih 6 do 8 sati)


Perioperativna profilaktička primena

Za perioperativnu profilaksu kod odraslih i adolescenata, preporučuju se seledeće doze:


Rastvor treba primeniti odmah nakon pripreme. Nije namenjeno za intratekalnu primenu.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.