Početna stranica Početna stranica

TAMLOS
tamsulosin

UPUTSTVO ZA LEKTAMLOS 0,4 mg kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde tamsulosin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek TAMLOS i sadržaj pakovanja

Lek TAMLOS kapsule sa modifikovanim oslobađanjem su tvrde želatinske kapsule sa narandžastim telom i kapom maslinastozelene boje. Kapsule su punjene peletama bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PE/PVDC/Al/ blister. Jedan blister sadrži 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02878-21-001 od 18.04.2022.