Početna stranica Početna stranica

Gaviscon Mentol
natrijum-alginat, natrijum-hidrogenkarbonat, kalcijum-karbonat

UPUTSTVO ZA LEK


Gaviscon Mentol, 500 mg/10 mL + 267 mg/10 mL + 160 mg/10 mL, oralna suspenzija


natrijum-alginat, natrijum-hidrogenkarbonat, kalcijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Gaviscon Mentol i sadržaj pakovanja


Lek Gaviscon Mentol je viskozna suspenzija skoro bele do krem boje sa mirisom i ukusom na mentol.


Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla (žuto-smeđa) sa polipropilenskim zatvaračem bele boje i polietilenskom zaštitnom trakom crvene boje koja je indikator da li je boca otvarana; zatvarač je obložen ekspandiranim polietilenskim diskom; sa dozerom od prirodnog polipropilena graduisanog na 5 mL, 10 mL, 15 mL i 20 mL.

Boca sadrži 200 mL oralne suspenzije.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa dozerom i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za lek: NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd

Proizvođač: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED, Dansom Lane, Hull, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04543-18-002 od 06.03.2020.