Početna stranica Početna stranica

Strepfen bez šećera sa ukusom pomorandže
flurbiprofen

UPUTSTVO ZA LEKStrepsils Intensive pomorandža bez šećera, 8,75 mg, lozenga INN: flurbiprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera

 3. Kako se uzima lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera i čemu je namenjen

  Lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera kao aktivnu supstancu sadrži flurbiprofen. Flurbiprofen je nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) koji ima analgetičko, antipiretičko i antiinflamatorno dejstvo. Lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma bola u grlu kod odraslih i dece uzrasta iznad 12 godina.

  Lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera se razlikuje po sastavu i načinu delovanja od drugih Strepsils lozengi koje sadrže antiseptike.

  Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera


  Lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera ne smete uzimati:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na flurbiprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko ste ranije imali reakcije preosetljivosti nakon upotrebe lekova koji sadrže NSAIL ili aspirin (acetilsalicilnu kiselinu), kao što je astma, zviždanje u plućima, otežano disanje, svrab, osip kože, curenje iz nosa ili oticanje lica

  • ukoliko imate ili ste ranije imali (2 ili više epizoda) čir želuca, čir na crevima ili gastrointestinalno krvarenje

  • ako ste ikada imali gastrointestinalno krvarenje ili perforacije, težak kolitis (zapaljenje creva) ili probleme sa zgrušavanjem krvi nakon upotrebe NSAIL

  • ako ste u poslednjem (trećem) trimestru trudnoće

  • ako imate tešku srčanu insuficijenciju, tešku bubrežnu insuficijenciju ili tešku insuficijenciju jetre.


   Upozorenja i mere opreza


   Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe ovog leka:


  • ako već koristite neki NSAIL ili aspirin;

  • ako imate tonzilitis (upalu krajnika) ili mislite da imate bakterijsku upalu grla (možda će vam biti potrebni antibiotici);

  • ako ste starija osoba (jer je veća verovatnoća za pojavu neželjenih reakcija);

  • ako imate ili ste imali astmu ili patite od alergija;

  • ako bolujete od bolesti koja se zove sistemski eritematozni lupus ili mešovita bolesti vezivnog tkiva;

  • ako imate hipertenziju (visok krvni pritisak);

  • ako ste bolovali od gastrointestinalnih bolesti, kao što su ulcerozni kolitis i Kronova bolest;

  • ako imate probleme sa srcem, bubrezima ili jetrom;

  • ako ste imali srčani ili moždani udar;

  • ako ste u prva dva trimestra trudnoće ili dojite.


   Tokom upotrebe Strepsils Intensive pomorandže bez šećera


   • Na prvi znak neke kožne reakcije (osip, perutanje, plikovi) ili bilo koji drugi znak alergijske reakcije, prestanite sa upotrebom leka i odmah konsultujte Vašeg lekara.

   • Prijavite bilo koje neobične simptome u stomaku (naročito krvarenje) Vašem lekaru.

   • Ako Vam ne bude bolje, stanje Vam se pogorša ili dođe do pojave novih simptoma, razgovarajte sa Vašim lekarom.

   • Lekovi kao što su lozenge sa flurbiprofenom mogu biti u vezi sa blagim povećanjem rizika od moždanog ili srčanog udara. Rizik se povećava sa većom dozom i produženim trajanjem tretmana. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ni period trajanja lečenja (videti deo 3.)

   • Ukoliko dođe do iritacije u ustima, lečenje treba prekinuti.

    Deca

    Ovaj lek nije indikovan za upotrebu kod dece mlađe od 12 godina.


    Drugi lekovi i Strepsils Intensive pomorandža bez šećera


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Kako bi se smanjio rizik od pojave neželjenih dejstava, treba izbegavati uzimanje acetilsalicilne kiseline, nesteroidnih antinflamatornih lekova (NSAIL) uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze 2, istovremeno sa Strepsils Intensive lozengama.

    Potreban je oprez prilikom istovremene upotrebe sa sledećim lekovima:

    • male doze aspirina (do 75mg dnevno)

    • lekovi za visok krvni pritisak ili srčanu insuficijenciju (antihipertenzivi, kardiotonični glikozidi)

    • lekovi koji pomažu izbacivanje tečnosti (diuretici, uključujući i diuretike koji štede kalijum)

    • lekovi koji razređuju krv (antikoagulansi, antitrombocitni lekovi)

    • lekovi za giht (probenecid, sulfinpirazon)

    • drugi NSAIL ili kortikosteroidi (kao što su celekoksib, ibuprofen, diklofenak ili prednizolon)

    • mifepriston (nekada se koristio za prekid trudnoće)

    • hinolonski antibiotici (npr. ciprofloksacin)

    • ciklosporin ili takrolimus (imunosupresiv)

    • fenitoin (za lečenje epilepsije)

    • metotreksat (za lečenje autoimunih bolesti ili raka)

    • litijum ili selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (za depresiju)

    • oralni antidijabetici (lekovi za šećernu bolest)

    • zidovudin (za lečenje HIV infekcija).


     Uzimanje leka Strepsils Intensive pomorandža bez šećera sa hranom, pićima i alkoholom


     Izbegavajte konzumiranje alkohola dok uzimate ovaj lek, pošto može da poveća rizik od krvarenja u želucu i crevima.


     Trudnoća, dojenje i plodnost


     Ne smete primenjivati lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće.

     Posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ukoliko ste u prvom i drugom trimestru trudnoće ili dojite.


     Flurbiprofen spada u grupu lekova koje mogu smanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat nestaje kada se prestane sa upotrebom leka. Mala je verovatnoća da povremena upotreba ovog leka utiče na mogućnost da ostanete u drugom stanju; ipak, recite Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka ukoliko imate problem da ostanete u drugom stanju.


     Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


     Ne postoje studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

     Ipak, vrtoglavica i poremećaji vida su moguća neželjena dejstva NSAIL. Ukoliko vam se jave ova neželjena dejstva nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama.


     Lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera sadrži


     U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Svaka lozenga sadrži 509,31 mg maltitiola, tečnog i 2033,29 mg izomaltitola.

     Nakon većih doza u toku dana može se ispoljiti blag laksativni efekat.

     Izomaltitol i maltitol, tečni imaju kalorijsku vrednost od 2.3 kcal/g.


 3. Kako se uzima lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje:


  Lek je namenjen za odrasle i decu uzrasta iznad 12 godina.

  Jedna lozenga se polako otapa u ustima na svakih 3 do 6 sati, po potrebi. Maksimalno se može uzeti 5 lozengi tokom 24 sata.

  Ove lozenge su samo za kratkotrajnu upotrebu. Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za olakšanje simptoma. Nemojte uzimati ovaj lek duže od 3 dana, osim ukoliko Vam lekar nije drugačije savetovao.

  Ukoliko se bol u grlu ne ublaži nakon 3 dana, ili se stanje pogorša, ili je potreban tretman duže od 3 dana ili se pak jave novi simptomi, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Ovaj lek nije indikovan za upotrebu kod dece mlađe od 12 godina.


  Način primene leka: Oromukozalna primena.

  Lozengu polako otapajte u ustima dok se ne otopi.

  Kako bi izbegli lokalnu iritaciju, pomerajte lozengu u ustima tokom primene. Ukoliko dođe do iritacije u ustima, lečenje treba prekinuti.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils Intensive pomorandža bez šećera nego što treba


  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ili se odmah uputite u bolnicu. Simptomi predoziranja mogu da uključe: mučninu, povraćanje, bol u stomaku ili, ređe, dijareju. Zujanje u ušima, glavobolja ili gastrointestinalno krvarenje su takođe mogući.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite da uzimate ovaj lek i odmah obavestite Vašeg lekara ako vam se pojave:


  • znaci alergijskih reakcija kao što su astma, neočekivano zviždanje u plućima, otežano disanje, svrab, curenje nosa ili osip kože

  • oticanja lica, usana, jezika ili grla, otežano disanje, ubrzan srčani rad, pad krvnog pritiska koji vodi ka šoku (ovo se može dogoditi i pri prvoj upotrebi).

  • teški oblici kožnih reakcija kao što su perutanje kože, pojava plikova ili ljuštenje kože.

   Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Vrtoglavica, glavobolja

  • Iritacija grla

  • Ranice (ulceracije) u ustima, bol u ustima

  • Bol u grlu

  • Nelagodnost u ustima (npr. topao ili gorući osećaj ili peckanje)

  • Mučnina i dijareja


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Plikovi po ustima i grlu, utrnuće grla

  • Nadimanje stomaka, abdominalni bol, gasovi, konstipacija, loše varenje, povraćanje

  • Suva usta

  • Gorući osećaj u ustima, promenjeno čulo ukusa

  • Osip po koži, svrab

  • Groznica, bol

  • Pospanost ili nesanica

  • Pogoršanje astme, zviždanje u plućima, otežano disanje

  • Smanjena osetljivost u grlu


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • anafilaktička reakcija


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  • anemija, trombocitopenija, (mali broj krvnih pločica sa neobjašnjivom pojavom modrica i krvarenja)

  • oticanje (edem), visok krvni pritisak, srčana insuficijencija

  • teški oblici kožnih reakcija kao što su bulozne reakcije, uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza

  • hepatitis (zapaljenje jetre)


  Lekovi kao što je Strepsils Intensive pomorandža bez šećera mogu biti udruženi sa malim povećanjem rizika od nastanka srčanog udara (infarkta miokarda) ili šloga.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  Fax:+381 (0)11 39 51 131

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera


Jedna lozenga sadrži 8,75 mg flurbiprofena.


Pomoćne supstance: makrogol 300; kalijum-hidroksid; Orange Flavour PHL-010300; levomentol; acesulfam-kalijum; maltitol, tečni; izomaltitol.


Kako izgleda lek Strepsils Intensive pomorandža bez šećera i sadržaj pakovanja


Lozenga

Okrugle lozenge, bele do bledo žute boje, sa utisnutim zaštitnim znakom Strepsils sa obe strane. Unutrašnje pakovanje: je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 8 lozengi.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera (ukupno 16 lozengi) ili 3 blistera (ukupno 24 lozengi) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole za lek

NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Beograd, Maršala Tita 206, Dobanovci


Proizvođač


RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.

Velika Britanija, Nottingham, Thane Road


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Strepsils Intensive pomorandža bez šećera, 16 lozengi: 515-01-04611-16-001 od 01.12.2017.

Strepsils Intensive pomorandža bez šećera, 24 lozenge: 515-01-04612-16-001 od 01.12.2017.