Početna stranica Početna stranica

Canesten
klotrimazol

UPUTSTVO ZA LEKCanesten, 10 mg/mL, rastvor za kožu

klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Canesten

 3. Kako se primenjuje lek Canesten

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Canesten i čemu je namenjen

  Lek Canesten sadrži aktivnu supstancu klotrimazol. Klotrimazol pripada grupi lekova koji se zovu antimikotici (lekovi za lečenje gljivičnih infekcija).


  Lek Canesten, rastvor se koristi za lečenje gljivičnih infekcija kože koje su izazvane dermatofitima, kvasnicama, plesnima i drugim gljivicama, kao što su npr:

  • gljivične infekcije stopala (″atletsko stopalo″),

  • gljivične infekcije ruku,

  • gljivične infekcije trupa, udova i prevoja na koži,

  • gljivične infekcije prepona,

  • gljivična infekcija kože koja se naziva pitirijaza (Pityriasis versicolor),

  • gljivične infekcije kože izazvane gljivicama iz roda Candida.


  Lek Canesten, rastvor za kožu, je pogodan za upotrebu na kosmatim delovima kože.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Canesten Lek Canesten ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). U ovom slučaju treba da se pre primene konsultujete sa Vašim lekarom.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Canesten.


   • Izbegavati kontakt sa očima. Ne gutati.


   Drugi lekovi i lek Canesten


   Nije poznato da može doći do međusobnog delovanja između leka Canesten i drugih lekova.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


   Trudnoća:

   Lek se može primenjivati tokom trudnoće, ali samo po uputstvima lekara. Dojenje:

   Lek se može primenjivati tokom dojenja. Ukoliko je lek primenjen lokalno u predelu bradavice, grudi treba oprati pre dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Canesten nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

   Lek Canesten sadrži propilenglikol


   Ovaj lek sadrži propilenglikol, koji može izazvati iritaciju kože.

   Zbog toga što ovaj lek sadrži propilenglikol, nemojte ga primenjivati na otvorenim ranama ili na velikim površinama ispucale ili oštećene kože (kao što su opekotine) bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 3. Kako se primenjuje lek Canesten


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ako se ne budete tačno pridržavali uputstva, lek neće pravilno delovati.


  • Ukoliko je stopalo inficirano, pre primene rastvora treba ga oprati i osušiti, naročito između prstiju.

  • Lek Canesten, rastvor za kožu, se nanosi u tankom sloju, 2-3 puta na dan i pažljivo utrlja u kožu. Nekoliko kapi je dovoljno za površinu veličine dlana.


   Da bi se osiguralo potpuno izlečenje i sprečilo ponavljanje bolesti, lečenje treba da traje, u zavisnosti od indikacije, koliko je za tu indikaciju navedeno u nastavku, čak i ako simptomi nestanu.


   Trajanje terapije


   Gljivične infekcije stopala, ruku, trupa, prevoja na koži od 3 do 4 nedelje

   Infekcije zvane Pityriasis versicolor od 1 do 3 nedelje Ukoliko nakon preporučenog trajanja lečenja ne dođe do poboljšanja obratite se svom lekaru.

   Canesten je namenjen samo za spoljašnju upotrebu:

   Rastvor nemojte stavljati u usta, niti ga gutati.


   Ukoliko dođe do slučajnog gutanja rastvora, odmah se obratite Vašem lekaru ili hitnoj službi najbliže bolnice.


   Ukoliko Vam rastvor slučajno dospe u oči ili u usta, odmah isperite vodom i obratite se Vašem lekaru.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Canesten


   U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, što pre nanesite rastvor i nastavite sa lečenjem kao i do tada. Nemojte primeniti duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Canesten


   Ako želite da gljivičnu infekciju u potpunosti izlečite i sprečite njeno ponavljanje, lečenje ne smete obustaviti bez konsultacije sa lekarom. U slučaju da to ipak učinite, rizikujete da Vam se bolest ponovi. Lečenje ne smete obustaviti odmah nakon nestanka simptoma infekcije, već morate da nastavite sa lečenjem kao što je to propisano u ovom uputstvu.


   Možete doprineti lečenju infekcije ukoliko se pridržavate nekih jednostavnih saveta:


  • Iako inficirana područja svrbe, pokušajte da ih ne češete. Češanje će oštetiti površinu kože i izazvati dalje širenje infekcije.

  • Održavajte čistim zahvaćena područja kože.

  • Obratite posebnu pažnju na to da osušite kožu, ali izbegavajte preterano trljanje.

  • Nemojte koristiti iste peškire, prostirke za kupatilo i slično sa drugima kako im ne biste preneli infekciju.

  • Uvek operite ruke nakon primene leka na inficirana područja kako biste sprečili širenje infekcije.


   Ukoliko imate atletsko stopalo:

  • Potpuno osušite kožu između prstiju.

  • Perite temeljno Vaše čarape i hulahopke u toploj vodi kako bi se uklonili bilo kakvi ostaci odumrle kože ili gljivičnih spora.

  • Ako je moguće, menjajte obuću svakodnevno.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva navedena u nastavku su uočena tokom perioda nakon stavljanja klotrimazola u promet. Pošto se ove reakcije prijavljuju dobrovoljno iz populacije čija tačna veličina nije poznata, nije uvek moguće pouzdano odrediti njihovu učestalost. Prijavljena su sledeća neželjena dejstva:

  • angioedem, anafilaktička reakcija, hipersenzitivnost (preosetljivost),

  • pad krvnog pritiska, kratkotrajni gubitak svesti,

  • otežano disanje,

  • plikovi, kontaktni dermatitis (zapaljenje kože), eritem (crvenilo), parestezija (osećaj trenjenja i mravinjanja na koži), eksfolijacija (ljuštenje) kože, svrab, osip, urtikarija (koprivnjača), peckanje kože/osećaj žarenja na koži,

  • osetljiva i nadražena koža na mestu primene, reakcija na mestu primene, otok, bol.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Canesten

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Canesten posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Canesten


  • Aktivna supstanca je klotrimazol.

   1 mL rastvora za kožu sadrži 10 mg klotrimazola.


  • Pomoćne supstance su: propilenglikol, izopropilalkohol, makrogol 400.


Kako izgleda lek Canesten i sadržaj pakovanja


Bezbojan do svetložut rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je PE bočica sa PE kapaljkom i zatvaračem sa navojem, u kojoj se nalazi 20 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 20 mL rastvora (1 x 20 mL) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač:

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03960-21-001 od 22.11.2022.