Početna stranica Početna stranica

Septolete plus mentol
cetilpiridinijum, benzokain

UPUTSTVO ZA LEK


Septolete plus mentol komprimovana lozenga 1 mg + 5 mg Pakovanje: blister 2×9 komprimovanih lozengi


Proizvođač: Krka, Tovarna Zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Septolete plus mentol 1 mg + 5 mg komprimovana lozenga cetilpiridinijum, benzokain,


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Septolete plus mentol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Septolete plus mentol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Septolete plus mentol

 3. Kako se upotrebljava lek Septolete plus mentol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Septolete plus mentol

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK SEPTOLETE PLUS MENTOL I ČEMU JE NAMENJEN


Komprimovane lozenge Septolete plus mentol imaju lokalno analgetsko i antimikrobno dejstvo. Dakle, one dezinfikuju usta i grlo i lokalno ublažavaju bol.

Komprimovane lozenge sadrže antiseptik, cetilpiridinijum-hlorid, koji uništava mnoge bakterije i gljivice, a

takođe sprečava u izvesnoj meri razvoj virusa. Na taj način, one ublažavaju zapaljenje usta i grla i, pre svega, sprečavaju razvoj ozbiljnijih bakterijskih zapaljenja. Zbog dobrih svojstava vlaženja i ublažavanja zategnutosti površina, cetilpiridinijum-hlorid prodire i u delove sluzokože usta i grla do kojih je teško dopreti i zaustavlja rast bakterija.

Benzokain je lokalni anestetik, pogodan za ublažavanje bola pri gutanju, koji je čest pratilac infekcije i zapaljenja usta i grla.

Komprimovane lozenge Septolete plus mentol sadrže poliole, maltitol i manitol. One nemaju šećer koji je bakterijama neophodan za rast. Komprimovane lozenge Septolete plus mentol su pogodne i za dijabetičare, one ne prouzrokuju propadanje zuba, a i antiseptičko dejstvo je mnogo bolje sa osnovom koja ne sadrži šećer. Komprimovane lozenge Septolete plus mentol preporučuju se za ublažavanje bola i dezinfekciju kod blažih oblika infekcije usta i grla i dodatno, za ublažavanje bolova i nelagodnosti u ozbiljnijim infekcijama grla (zapaljenje krajnika/angina i zapaljenje ždrela/grla).


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SEPTOLETE PLUS MENTOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Septolete plus mentol ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na benzokain, cetilpiridinijum-hlorid ili na neki drugi sastojak leka Septolete plus mentol.


  Kada uzimate lek Septolete plus mentol, posebno vodite računa:


  Septolete plus mentol se ne preporučuju deci mlađoj od 12 godina. Ne preporučuje se uzimanje doza većih od propisanih.

  Pacijenti sa dijabetesom treba da znaju da svaka komprimovana lozenga sadrži oko 1 g maltitola. Zbog spore hidrolize i resorpcije u organima za varenje, maltitol ima malo uticaja na koncentraciju šećera u krvi.

  Ako imate otvorene rane u ustima, ( posle ekstrakcije-vađenja zuba, hirurškog odstranjivanja krajnika itd), jer cetilpiridinijum hlorid usporava zarastanje rana.

  Ukoliko imate ozbiljnu infekciju praćenu visokom temparaturom, glavoboljom i povraćanjem, obratite se

  svom lekaru, naročito ako simptomi traju duže od 3 dana.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Nijedan poznati lek ne stupa u interakcije sa sastojcima Septoleta plus mentol.

  Uzimanje leka Septolete plus mentol sa hranom ili pićima


  Nemojte uzimati Septolete plus mentol neposredno pre obroka niti zajedno sa mlekom, zato što mleko smanjuje antimikrobno dejstvo cetilpiridinijum-hlorida.


  Primena leka Septolete plus mentol u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Pošto nema dovoljno podataka o bezbednosti korišćenja tokom trudnoće i dojenja, ne preporučuje se upotreba ovog leka tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Septolete plus mentol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primećeno da komprimovane lozenge Septolete plus mentol imaju uticaja na sposobnost upravljanja vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Septolete plus mentol

  Komprimovane lozenge sadrže maltitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Komprimovane lozenge sadrže ricinusovo ulje koje može da prouzrokuje grčeve u stomaku i dijareju.

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SEPTOLETE PLUS MENTOL


  Lek Septolete plus mentol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Za odrasle i decu preko 12 godina starosti preporučuje se do 8 komprimovanih lozengi dnevno. Treba uzimati po 1 komprimovanu lozengu svaka 2 do 3 sata i rastapati je u ustima.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Septolete plus mentol.


  Ako ste uzeli više leka Septolete plus mentol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Septolete plus mentol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Imajući u vidu količine aktivnih supstanci u svakoj komprimovanoj lozengi, mogućnost prekomernog doziranja je minimalna. Ako se uzme preveliki broj komprimovanih lozengi mogu da se jave poremećaji u organima za varenje i to: mučnina, povraćanje i proliv. Ako se ovi poremećaji pojave prekinite sa uzimanjem komprimovanih lozengi, popijte dosta vode ili mleka i posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Septolete plus mentol


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Septolete plus može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Retko

  • gastrointestinalni problemi – mučnina, povraćanje, dijareja.


   Veoma retko

  • reakcije preosetljivosti koje se mogu manifestovati kao osip na koži, svrab, oticanje lica, otežano disanje, vrtoglavica i snižen krvni pritisak.

  Reakcija preosetljivosti ispoljena kao kontaktni dermatitis javlja se kod manje od 1% pacijenata. Ako ste preosetljivi na benzokain, ( hemijski naziv estar 4-aminobenzoeve kiseline), postoji mogućnost da budete preosetljivi na druge lokalne anestetike iste klase, npr. prokain, tetrakain.


  Zabeleženo je povećanje nivoa methemoglobina u krvi kod primene benzokaina.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK SEPTOLETE PLUS MENTOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Septolete plus mentol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Septolete plus mentol


Kako izgleda lek Septolete plus mentol i sadržaj pakovanja


Komprimovane lozenge su plave, okrugle, bikonveksne i sjajne.

Na raspolaganju su kutije sa 18 komprimovanih lozengi. U kutiji su 2 blistera (PVC/PVDC folija, Al folija) sa po 18 komprimovanih lozengi.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


KRKA, Tovarna Zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4450-11-001.........01.03.2012.