Početna stranica Početna stranica

Tridox
cefpodoksim

CENE

film tableta blister, 10 po 100 mg

Veleprodaja: 313,70 din
Maloprodaja: 379,58 din
Participacija: 50,00 din

prašak za oralnu suspenziju bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)

Veleprodaja: 500,10 din
Maloprodaja: 605,12 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 10 po 200 mg

Veleprodaja: 627,60 din
Maloprodaja: 759,40 din
Participacija: 50,00 din



UPUTSTVO ZA LEK



Tridox, 100 mg, film tablete Tridox, 200 mg, film tablete


cefpodoksim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tridox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tridox

 3. Kako se uzima lek Tridox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tridox

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Tridox i čemu je namenjen


  Lek Tridox, film tablete sadrži antibiotik cefpodoksim koji pripada grupi antibiotika koji se nazivaju cefalosporini. Ovaj lek se koristi za lečenje određenih infekcija u telu tako što ubija određene patogene (bakterije).


  Lek Tridox, film tablete se koristi kod dece i adolescenata starijih od 12 godina za lečenje infekcija izazvanih patogenima osetljivim na cefpodoksim koji se mogu lečiti oralno, i navedene su u nastavku.


  Infekcije uha, nosa i grla:

  • infekcije krajnika (tonzilitis)

  • infekcije grla (faringitis)

  • paranazalne sinusne infekcije (sinusitis)


   Infekcije organa za disanje:

  • zapaljenje pluća (bakterijska pneumonija)

  • akutno pogoršanje hroničnog bronhitisa.


  Infekcije urinarnog trakta:

  • akutne nekomplikovane infekcije gornjeg dela urinarnog trakta (pijelonefritis)

  • akutne nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (cistitis) kod žena

  • akutni nekomplikovani gonokokni uretritis kod muškaraca i gonokokni cervicitis kod žena


  Infekcije kože i mekih tkiva


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tridox Lek Tridox ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (osetljivi) na aktivnu supstancu cefpodoksim-proksetil, na druge cefalosporine ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko ste imali teške alergijske reakcije na peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike u prethodnom lečenju.


  Znakovi alergijske reakcije uključuju: osip, probleme sa gutanjem i disanjem, otok usana, lica, grla i jezika.


  Ne uzimajte ovaj lek ako se gore navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre uzimanja leka Tridox, film tableta.


  Upozorenje i mere opreza


  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Tridox:

  • ako ste ranije imali teške alergije (npr. polenska groznica) ili astmu.

  • ako je namenjen za upotrebu kod dece lek Tridox, film tablete mogu da koriste adolescenti stariji od 12 godina. Za decu mlađu od 12 godina i odojčad, dostupan je lek Tridox, 40 mg/5 mL, prašak za oralnu suspenziju.

  • ako imate oštećenu funkciju bubrega (klirens kreatinina ispod 40 mL/min) ili ste na hemodijalizi. U ovim slučajevima, Vaš lekar mora preduzeti posebne mere predostrožnosti i ostaviti duži interval između doza (videti odeljak 3. Kako se uzima lek Tridox)

  • ako imate gastrointestinalne poremećaje praćene povraćanjem i prolivom. U ovom slučaju se ne preporučuje uzimanje leka Tridox, film tableta, jer nije sigurno da se dovoljna količina leka resorbovala iz gastrointestinalnog trakta.


   Alergijske reakcije

   Preosetljivost i alergijske reakcije (npr. osip na koži) mogu se javiti čak i nakon prve upotrebe leka Tridox, film tablete. Teške trenutne alergijske reakcije sa oticanjem lica, krvnih sudova i grla (edem) i nedostatkom vazduha mogu se vrlo retko razviti u anafilaktički šok ugrožavajući po život (anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije). U ovim slučajevima, lečenje lekom Tridox, film tablete odmah prekinuti i potražiti hitnu medicinsku pomoć (npr. šok terapija).


   Povraćanje i proliv

   Ovaj lek može izazvati povraćanje i proliv (videti odeljak „4. Moguća neželjena dejstva“), čak i nekoliko nedelja nakon završetka lečenja.

   U ovom slučaju, efikasnost leka Tridox i/ili drugih uzetih lekova (npr. kontraceptivni efekat oralnih kontraceptiva) može biti smanjena. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet o ovome ako je potrebno.

   U slučaju teškog ili upornog proliva ili ako primetite da Vaša stolica sadrži krv ili sluz, odmah prestanite da koristite lek Tridox, film tablete, jer to može biti znak po život ugrožavajućeg kolitisa.

   Nemojte uzimati lekove koji zaustavljaju ili usporavaju rad creva i obratite se Vašem lekaru koji će odmah započeti odgovarajuće lečenje.

   Dugotrajna upotreba ili upotreba velikih doza

   Dugotrajna i/ili ponovljena upotreba leka Tridox, film tableta može dovesti do nove ili sekundarne infekcije neosetljivim (rezistentnim) bakterijama ili gljivicama.

   Mora se obratiti pažnja na znake moguće sekundarne infekcije ovim uzročnicima (gljivična infekcija sluzokože sa crvenilom i beličastim skramama na sluzokoži). Sekundarne infekcije se moraju lečiti na odgovarajući način.


   Efekat na laboratorijske testove

   Coombs-ov test i neenzimske metode za određivanje koncentracije šećera u urinu mogu dati lažno pozitivne rezultate.


   Drugi lekovi i lek Tridox


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Slabljenje efekta leka:

   Lekovi koji se koriste za smanjenje lučenja kiseline u želucu ili za inhibiciju lučenja kiseline (npr. antacidi i blokatori H2 receptora) smanjuju resorpciju leka Tridox, film tablete kada se uzimaju u isto vreme. Zbog toga ih treba uzimati 2-3 sata pre ili posle uzimanja leka Tridox, film tablete.


   Lek Tridox, film tablete ne treba, kada je to moguće, kombinovati sa antibioticima koji inhibiraju rast bakterija (npr. hloramfenikol, eritromicin, sulfonamidi ili tetraciklini), jer dejstvo leka Tridox, film tablete može biti smanjeno.


   Oštećenje funkcije bubrega:

   Velike doze cefalosporina treba koristiti sa oprezom kod pacijenata koji istovremeno uzimaju snažne diuretike (npr. furosemid) ili lekove koji potencijalno mogu da izazovu oštećenje funkcije bubrega (npr. aminoglikozidni antibiotici), jer se ne može isključiti mogućnost oštećenja funkcije bubrega uzrokovanog ovakvim kombinacijama.

   Međutim, kliničko iskustvo pokazuje da je malo verovatno da će se to dogoditi kada se lek Tridox, film tablete uzima u preporučenoj dozi.


   Uzimanje leka Tridox sa hranom i pićima

   Uvek uzimajte lek Tridox, film tablete uz obrok. To je zato što hrana pomaže da se cefpodoksim bolje resorbuje.


   Trudnoća i dojenje

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Nema dovoljno podataka o upotrebi cefpodoksim-proksetila kod trudnica. Sprovedene studije nisu pokazale nikakve dokaze da lek Tridox, film tablete uzrokuje malformacije ili druga oštećenja fetusa. Zbog nedostatka podataka lek Tridox, film tablete treba koristiti samo nakon pažljive procene rizika i koristi, posebno u prva 3 meseca trudnoće.


   Aktivna supstanca iz leka Tridox, film tablete se izlučuje u majčino mleko u malim količinama. Zbog toga, bebe koje dojite bi mogle da imaju proliv ili gljivice u crevima, zbog čega bi moglo biti neophodno da prestanete sa dojenjem. Takođe se mora uzeti u obzir mogućnost izazivanja preosetljivosti kod deteta. Lek Tridox, film tablete stoga treba koristiti tokom dojenja samo nakon pažljivog razmatranja koristi i rizika.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Na osnovu dosadašnjeg iskustva, lek Tridox, film tablete nema uticaja na sposobnost koncentracije i reagovanja. Međutim, u retkim slučajevima, neželjeni efekti, poput sniženog krvnog pritiska ili vrtoglavice, mogu izazvati rizik pri obavljanju gore navedenih aktivnosti.


   Lek Tridox sadrži laktozu, monohidrat.

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Tridox


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ovaj lek je dostupan u dve jačine: 100 mg i 200 mg.


  Koliko leka treba da uzmete

  Doza Tridox, film tableta zavisi od Vaših potreba i od bolesti koja se leči.


  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza za odrasle i adolescente starije od 12 godina je sledeća:


  Tip infekcije

  Pojedinačna doza

  Ukupna dnevna doza

  Ujutru

  Uveče

  Svakih 12 sati

  Zapaljenje krajnika i grla (tonzilitis, faringitis)

  100 mg

  100 mg

  200 mg

  Zapaljenje sinusa (sinuzitis)

  200 mg

  200 mg

  400 mg

  Akutno pogoršanje hroničnog bronhitisa

  200 mg

  200 mg

  400

  Zapaljenje pluća (bakterijska pneumonija)

  200 mg

  200 mg

  400 mg

  Akutne nekomplikovane infekcije gornjeg urinarnog trakta (pijelonefritis)

  200 mg

  200 mg

  400 mg

  Akutne nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (cistitis) kod žena

  100 mg

  100 mg

  200 mg

  Akutni nekomplikovani gonokokni uretritis kod muškaraca i cervicitis kod žena*

  Pojedinačna doza od 200 mg

  200 mg

  Infekcije kože i mekih tkiva

  200 mg

  200 mg

  400 mg

  *Uspeh lečenja akutnog, nekomplikovanog gonokoknog uretritisa kod muškaraca i gonokoknog cervicitisa kod žena treba proveriti laboratorijskim testom 3-4 dana nakon završetka lečenja


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega:

  • Pacijenti sa klirensom kreatinina 10-40 mL/ min/1,73 m2 treba da uzimaju jednu dozu leka (1 ili 2 film tablete, tj. 100 mg ili 200 mg cefpodoksima) na svaka 24 sata.

  • Pacijenti sa klirensom kreatinina manjim od 10 mL/ min/1,73 m2 treba da uzimaju jednu dozu leka

   (1 ili 2 film tablete, tj. 100 mg ili 200 mg cefpodoksima) na svakih 48 sati.

  • Pacijenti na hemodijalizi treba da uzimaju jednu dozu leka (1 ili 2 film tablete tj. 100 mg ili 200 mg cefpodoksima) posle svake dijalize.

   Za lečenje gonokoknog uretritisa kod muškaraca i gonokoknog cervicitisa kod žena, nezavisno od oštećenja bubrega, treba da se uzme pojedinačna doza od 200 mg leka Tridox, film tablete (2 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 200 mg).


   Način primene ovog leka

  • Uzimajte ovaj lek oralnim putem, progutajte celu tabletu sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. čašom vode). Uzimajte ovaj lek u toku ili posle obroka, pošto se aktivna supstanca najbolje resorbuje u telu kada se uzima na ovaj način.


  • Važno je da uzimate ovaj lek uvek u isto vreme u toku dana, u intervalima od oko 12 sati, ujutru i uveče. Ovo se ne odnosi na pacijente sa oštećenom funkcijom bubrega (videti “Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega”).


   Trajanje lečenja

   Lečenje obično traje 5-10 dana, izuzev lečenja akutnog nekomplikovanog gonokoknog uretritisa kod muškaraca i cervicitisa kod žena (pojedinačna doza).

   Molimo Vas pratite uputstva lekara i ne prekidajte terapiju ranije nego što Vam je lekar propisao, da biste izbegli vraćanje infekcije.


   Trajanje terapije od najmanje 10 dana je naznačeno kao mera predostrožnosti za lečenje infekcija izazvanih vrstom bakterije Streptococcus pyogenes kako bi se sprečile kasne komplikacije, kao što su reumatska groznica ili pojava teškog oštećenja funkcije bubrega - glomerulonefritis.


   Molimo Vas razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako mislite da lek Tridox, film tablete deluje suviše jako ili suviše slabo.


   Ako ste uzeli više leka Tridox nego što treba

   Nema podataka o značajnom predoziranju kod ljudi. Predoziranje pri dnevnoj dozi od 1000 mg cefpodoksima prijavljeno je u nekoliko slučajeva. Uočena neželjena dejstva su bila ista kao ona uočena pri primeni preporučene doze.

   U slučaju predoziranja, obratite se svom lekaru. On će, ako je potrebno, propisati odgovarajuću terapiju u skladu sa simptomima. Cefpodoksim se može ukloniti dijalizom.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Tridox


   Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka ili ste greškom uzeli samo polovinu propisane doze, možete nadoknaditi propuštenu dozu pod uslovom da nije prošlo više od približno 6 sati nakon uobičajenog vremena za dozu leka. U suprotnom, nastavite terapiju sa propisanom dozom leka prema uobičajenom rasporedu za uzimanje doze leka.


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Tridox

   Ne prekidajte lečenje ovim lekom bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom. Ne treba da prestanete sa uzimanjem leka Tridox, film tableta samo zato što se bolje osećate. Infekcija Vam se može vratiti i pogoršati, što može biti teže za lečenje.


   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Tokom upotrebe ovog leka mogu se pojaviti neželjena dejstva navedena u nastavku._


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  Superinfekcija sa otpornim mikroorganizmima, npr. glivicama (Candida). Gubitak apetita.

  Mogu se razviti poremećaji u vidu pritiska u stomaku, mučnine, povraćanja, nadimanja ili proliva (proliv sa pojavom krvi u stolici može se pojaviti kao znak enterokolitisa).


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 100 pacijenata koji uzimaju lek): Uočen je povećan broj trombocita (trombocitoza). Ovo obično prestane nakon završetka terapije. Glavobolja, parestezija (osećaj trnjenja i mravinjanja na koži) i vrtoglavica.

  Zujanje u ušima (tinitus).

  Povećanje vrednosti enzima jetre (transaminaza, alkalna fosfataza) i/ili bilirubina kao znak (npr. holestatskog) oštećenja ćelija jetre.

  Uočene su alergijske reakcije, na primer, crvenilo kože, osip na koži, koprivnjača, crvene tačkice na koži (purpura) i svrab.

  Primećena su stanja slabosti kao što je astenija, umor i malaksalost.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 1000 pacijenata koji uzimaju lek): Uočene su promene broja crvenih krvnih zrnaca (smanjene vrednosti hemoglobina, anemija i hemolitička anemija), broja belih krvnih zrnaca (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, eozinofilija, agranulocitoza, limfocitoza) i broja trombocita (trombocitopenija).

  Reakcije preosetljivosti svih stepena težine – npr. primećeno je oticanje lica, jezika i/ili larinksa, kratak dah do životno ugrožavajućeg šoka.

  Pseudomembranozni kolitis, koji se manifestuje kao težak i/ili dugotrajan proliv sa pojavom krvi u stolici.

  Prijavljeni su slučajevi akutnog zapaljenja pankreasa (pankreatitis). Zapaženi su slučajevi akutnog zapaljenja jetre (hepatitis).

  Prijavljeni su slučajevi ozbiljnih reakcija na koži sa pojavom plikova (erythema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom, Lyell's – ov sindrom).

  Zapaženi su slučajevi akutne bubrežne slabosti i povećanja koncentracije kreatinina i uree u serumu.


  Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje treba da obratite pažnju i aktivosti koje treba preduzeti ako Vam se jave:

  Ako primetite bilo koji od neželjenih dejstava navedenih u nastavku nemojte uzimati lek Tridox, film tablete i obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


  U slučaju reakcija preosetljivosti, kao što su nedostatak vazduha ili reakcije na koži, prestanite da koristite više lek Tridox , film tablete i obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


  Ako dobijete težak proliv ili ako čak imate proliv i krv u stolici tokom ili nakon lečenja prekinite da uzimate lek Tridox, film tablete i odmah se obratite Vašem lekaru koji će Vam propisati odgovarajuću terapiju. Ni u kom slučaju ne treba da se lečite lekovima koji smanjuju pokretljivost creva.


  U slučaju dugotrajne primene leka Tridox, film tableta posebno može doći do razmnožavanja otpornih mikroorganizama, kao što su gljivice (Candida). Ovo se može manifestovati kao zapaljenje oralne i vaginalne sluzokože i treba ga lečiti u skladu sa tim.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Tridox


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Tridox posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do: “. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tridox

Tridox, 100 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 100 mg cefpodoksima (u obliku cefpodoksim-proksetila).

Tridox, 200 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 200 mg cefpodoksima (u obliku cefpodoksim-proksetila).


- Ostale pomoćne supstance su:

Jezgro film tablete: laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; karmeloza-kalcijum; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; natrijum-laurilsulfat.

Film obloga tablete: boja Opadry white 03A28718, sastava: hipromeloza 2910/6cP; titan-dioksid (E171); talk.


Kako izgleda lek Tridox i sadržaj pakovanja


Film tableta.


Tridox, 100 mg, film tablete

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa oznakom „100“ utisnutom na jednoj strani i ravnom drugom stranom.

Unutrašnje pakovanje je blister (Aluminijum/Aluminijum). Jedan blister sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 film tableta (ukupno 10 film tableta) i Uputstvo za lek.


Tridox, 200 mg, film tablete

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa oznakom „200“ utisnutom na jednoj strani i ravnom drugom stranom.


Tridox, 200 mg, film tablete, 10 h (200 mg)

Unutrašnje pakovanje je blister (Aluminijum/Aluminijum). Jedan blister sadrži 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 film tableta (ukupno 10 film tableta) i Uputstvo za lek.


Tridox, 200 mg, film tablete, 20 h (200 mg)

Unutrašnje pakovanje je blister (Aluminijum/Aluminijum). Jedan blister sadrži 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 10 film tableta (ukupno 20 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Tridox, 100 mg, film tablete, 10 h (100 mg): 515-01-04610-21-001 od 08.12.2022.

Tridox, 200 mg, film tablete, 10 h (200 mg): 515-01-04611-21-001 od 08.12.2022.

Tridox, 200 mg, film tablete, 20 h (200 mg): 515-01-04613-21-001 od 08.12.2022.