Početna stranica Početna stranica

Uptravi
seleksipag


UPUTSTVO ZA LEK


Uptravi, 200 mikrograma, film tablete Uptravi, 400 mikrograma, film tablete Uptravi, 600 mikrograma, film tablete Uptravi, 800 mikrograma, film tablete Uptravi, 1000 mikrograma, film tablete Uptravi, 1200 mikrograma, film tablete Uptravi, 1400 mikrograma, film tablete Uptravi, 1600 mikrograma, film tablete


seleksipag


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Uptravi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Uptravi

 3. Kako se uzima lek Uptravi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek uptravi

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Uptravi i čemu je namenjen


   Lek Uptravi sadrži aktivnu supstancu seleksipag. On deluje na krvne sudove na sličan način kao prirodna supstanca prostaciklin, koja prouzrokuje njihovo opuštanje i širenje.


   Lek Uptravi se koristi za dugotrajno lečenje plućne arterijske hipertenzije (PAH) kod odraslih pacijenata kod kojih bolest nije dovoljno kontrolisana drugim vrstama lekova za PAH poznatim kao antagonisti endotelinskih receptora i inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Lek Uptravi se može koristiti i sam kod pacijenata koji nisu podobni za lečenje ovim lekovima.


   Plućna arterijska hipertenzija (PAH) je visoki krvni pritisak u krvnim sudovima koje vode krv iz srca u pluća (plućne arterije). Kod ljudi sa PAH te su arterije sužene pa srce mora da radi jače da bi pumpalo krv kroz njih. To kod ljudi može prouzrokovati umor, vrtoglavicu, otežano disanje ili pojavu drugih simptoma.


   Delujući na sličan način kao prirodna supstanca prostaciklin, ovaj lek širi plućne arterije i smanjuje njihovu krutost. Na taj način olakšava srcu pumpanje krvi kroz plućne arterije. Lek Uptravi snižava pritisak u pulmonarnim arterijama, ublažava simptome PAH i usporava napredovanje bolesti PAH.


  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Uptravi Lek Uptravi ne smete uzimati

   • ako ste alergični (preosetljivi) na seleksipag ili neki drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6.).

   • ako imate problema sa srcem, kao što su:

   • slab protok krvi kroz srčani mišić (teška koronarna bolest srca ili nestabilna angina); simptomi mogu uključivati bolove u grudnom košu

   • srčani udar u toku poslednjih 6 meseci

   • slabo srce (dekompenzovana slabost srca) koje nije pod strogim medicinskim nadzorom

   • teške nepravilnosti srčanog ritma

   • oštećenje srčanih zalistaka (urođeno ili stečeno) koje prouzrokuje loš rad srca (nevezano za plućnu hipertenziju)

   • ako ste tokom poslednja 3 meseca imali moždani udar ili bilo koji drugi događaj koji je doveo do smanjenog snabdevanja mozga krvlju (npr. tranzitorni ishemijski atak)

   • ako uzimate gemfibrozil (lek koji se koristi za snižavanje vrednosti masnoća (lipida) u krvi).


    Upozorenja i mere opreza


    Razgovarajte se svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Uptravi ako:

   • uzimate lekove za visoki krvni pritisak

   • imate nizak krvni pritisak sa simptomima kao što je vrtoglavica

   • nedavno ste doživeli znatan gubitak krvi ili gubitak tečnosti kao što je teški proliv ili povraćanje

   • imate problema sa štastom žlezdom

   • imate ozbiljnih problema sa bubrezima ili idete na dijalizu

   • imate ili ste imali ozbiljnih problema sa funkcijom jetre.


   Ako primetite bilo koji od gore navedenih znakova ili Vam se stanje promeni odmah obavestite Vašeg lekara.


   Deca i adolescenti


   Ovaj lek se ne sme davati deci mlađoj od 18 godina jer lek Uptravi nije ispitan kod dece.


   Stariji pacijenti

   Kod pacijenata starijih od 75 godina iskustvo sa lekom Uptravi je ograničeno. U ovoj starosnoj grupi lek Uptravi treba oprezno primenjivati.


   Drugi lekovi i lek Uptravi


   Obavestite Vašeg lekara ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Uzimanje drugih lekova može uticati na delovanje leka Uptravi.


   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

   • Gemfibrozil (lek koji se koristi za snižavanje vrednosti masnoća (lipida) u krvi)

   • Klopidogrel (lek koji se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka kod bolesti koronarnih arterija)

   • Deferasiroks (lek koji se koristi za uklanjanje gvožđa iz krvotoka)

   • Teriflunomid (lek koji se koristi za lečenje relapsno-remitirajuće multiple skleroze)

   • Karbamazepin (lek koji se koristi za lečenje nekih oblika epilepsije, bolova u nervima ili za kontrolu ozbiljnih poremećaja raspoloženja kada neki drugi lekovi ne deluju)

   • Fenitoin (lek koji se koristi za lečenje epilepsije)

   • Valproinsku kiselinu (lek koji se koristi za lečenje epilepsije)

   • Probenecid (lek koji se koristi za lečenje gihta)

   • Flukonazol, rifampicin ili rifapentin (antibiotici koji se koriste za lečenje infekcija).


   Trudnoća i dojenje


   Lek Uptravi se ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja. Ako ste žena u reproduktivnom periodu, treba da koristite delotvornu metodu kontracepcije dok uzimate lek Uptravi.

   Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Uptravi može prouzrokovati neželjena dejstva kao što su glavobolje i nizak krvni pritisak (videti odeljak 4.), a i simptomi Vašeg stanja takođe mogu umanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima.


  3. Kako se uzima lek Uptravi


   Lek Uptravi treba da propiše samo lekar sa iskustvom u lečenju PAH. Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko sumnjate ili imate bilo kakvih pitanja proverite sa Vašim lekarom.


   Recite Vašem lekaru ukoliko Vam se ispolje neželjena dejstva, Vaš lekar Vam može preporučiti da smanjite dozu leka Uptravi.


   Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate druge lekove jer Vam Vaš lekar može preporučiti da lek Uptravi uzimate samo jednom dnevno.


   Ako slabo vidite ili patite od bilo koje vrste slepila, zatražite pomoć od druge osobe pri uzimanju leka Uptravi tokom titracionog perioda (procesa postepenog povećavanja Vaše doze).


   Pronalaženje prave doze za Vas


   Na početku lečenja ćete uzimati najmanju dozu. To je jedna tableta od 200 mikrograma ujutro i još jedna tableta od 200 mikrograma uveče, sa oko 12 sati razmaka. Preporučuje se da lečenje započnete uveče. Vaš lekar će Vas uputiti da postepeno povećavate svoju dozu. To se naziva titracija. Time se omogućava organizmu da se prilagodi novom leku. Cilj titracije je da se postigne

   najprikladnija doza. To će biti najveća doza koju možete da podnosite, što može dostići najveću dozu od 1600 mikrograma ujutro i uveče.


   Prvo pakovanje tableta koje dobijete sadržaće svetlo žute tablete od 200 mikrograma. Vaš lekar će Vam reći da povećavate svoju dozu u koracima, obično svake nedelje ali period između povećanja može biti duži.


   image

   POČETNA DOZA

   1. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od 200 mikrograma

   Uveče: jedna tableta od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   400 mikrograma)

   Sa svakim korakom, dodaćete jednu tabletu od 200 mikrograma svojoj jutarnjoj dozi i još jednu tabletu od 200 mikrograma svojoj večernjoj dozi. Preporučuje se da prvo uzimanje povećane doze bude uveče. Dijagram u nastavku teksta prikazuje broj tableta koje treba da uzmete svakog jutra i svake večeri u prva 4 koraka.


   Svaki korak doziranja traje otprilike 1 nedelju.


   2. KORAK Ujutro: dve tablete od

   200 mikrograma Uveče: dve tablete od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   800 mikrograma)

   3. KORAK Ujutro: tri tablete od

   200 mikrograma Uveče: tri tablete od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   1200 mikrograma)

   4. KORAK Ujutro: četiri

   tablete od 200 mikrograma

   Uveče: četiri tablete od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   1600 mikrograma)


   tableta od 200 mikrograma


   Ako Vam lekar kaže da još povećavate dozu, dodavaćete jednu tabletu od 200 mikrograma svojoj jutarnjoj dozi i jednu tabletu od 200 mikrograma svojoj večernjoj dozi u svakom koraku. Preporučuje se da prvu povećanu dozu uzmete uveče.


   Ako Vas lekar uputi da dalje povećavate dozu i pređete na 5. korak, to možete učiniti uzimanjem jedne zelene tablete od 800 mikrograma i jedne svetlo žute tablete od 200 mikrograma ujutro i jedne tablete od 800 mikrograma i jedne tablete od 200 mikrograma uveče.


   Najveća doza leka Uptravi je 1600 mikrograma ujutro i 1600 mikrograma uveče. Međutim, neće svaki pacijent dostići tu dozu, jer različitim pacijentima trebaju različite doze.


   Dijagram u nastavku teksta prikazuje broj tableta koji treba uzeti svakog jutra i svake večeri za svaki korak, počevši od 5. koraka.


   tableta od 200 mikrograma

   tableta od 800 mikrograma (koristiti u koracima od 5 do 8 da bi se smanjio broj tableta po dozi.)

   NAJVEĆA

   DOZA


   5. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od 800 mikrograma i jedna tableta

   od 200 mikrograma Uveče: jedna tableta od

   800 mikrograma i jedna tableta

   od 200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   2000

   mikrograma)

   6. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od 800 mikrograma i dve tablete od 200 mikrograma

   Uveče: jedna tableta od

   800 mikrograma i dve tablete od 200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   2400

   mikrograma)

   7. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od

   800 mikrograma i tri tablete od

   200 mikrograma Uveče: jedna tableta od

   800 mikrograma i tri tablete od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   2800

   mikrograma)

   8. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od 800 mikrograma i četiri tablete od 200 mikrograma

   Uveče: jedna tableta od

   800 mikrograma i četiri tablete od 200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   3200

   mikrograma)

   image

   Dobićete pakovanje za titraciju koje sadrži vodič za titraciju i Uputstvo za lek. Vodič za titraciju pruža informacije o procesu titracije i omogućava Vam upisivanje broja tableta koje uzimate svaki dan.


   Setite se da upišeti broj tableta koje uzmate svaki dan u svoj dnevnik titracije. Koraci titracije obično traju otprilike 1 nedelju. Ako Vas lekar uputi da produžite trajanje svakog koraka titracije duže od jedne nedelje, dnevnik titracije sadrži dodatne stranice koje Vam omogućuju praćenje. Setite se da redovno razgovarate sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom za PAH tokom titracije.


   Smanjenje doze zbog neželjenih dejstava


   Tokom titracije, mogu se kod Vas pojaviti neželjena dejstva kao što su glavobolja, proliv, mučnina, povraćanje, bol u vilici, bol u mišićima, bol u nogama, bol u zglobovima ili crvenilo lica (videti odeljak 4.). Ako teško podnosite ta neželjena dejstva, razgovarajte sa svojim lekarom o tome kako ih zbrinuti ili lečiti. Postoje raspoložive terapije koje mogu pomoći da se neželjena dejstva olakšaju. Na primer, lekovi protiv bolova kao što je paracetamol mogu pomoći u lečenju bola i glavobolje.


   Ako se neželjena dejstva ne mogu lečiti ili se postepeno ne poboljšaju pri dozi koju uzimate, Vaš lekar može podesiti dozu smanjivanjem broja svetlo žutih tableta od 200 mikrograma koje uzimate za jednu ujutro i za jednu uveče. Dijagram u nastavku teksta prikazuje korake za smanjivanje doze. To radite samo ako Vas je tako uputio Vaš lekar.   image

   POVEĆAVANJE

   SMANJIVANJE

   POČETAK   1. KORAK Ujutro: jedna

   tableta od 200 mikrograma

   Uveče: jedna tableta od

   200 mikrograma

   (ukupna dnevna doza:

   400 mikrograma)

   2-5. KORAK

   Povećavajte svoju dozu približno svake nedelje tako što ćete dodati tabletu od

   200 mikrograma na svoju jutarnju i večernju dozu

   6. KORAK

   Cilj je da se dostigne najveća doza čija neželjena dejstva možete da podnosite

   Smanjite dozu ako ne možete da podnosite neželjena dejstva


   VRATITE SE NA

   5. KORAK


   Ako se neželjena dejstva mogu zbrinuti nakon smanjenja doze, Vaš lekar može odlučiti da treba da nastavite da uzimate tu dozu. Za više informacija pogledajte odeljak Doza održavanja u nastavku.


   Doza održavanja


   Najveća doza koju možete da podnosite tokom titracije doze postaće Vaša doza održavanja. Doza održavanja je doza koju treba da nastavite da uzimate redovno.


   Vaš će Vam lekar propisati odgovarajuću jačinu tableta za dozu održavanja. To Vam omogućuje da uzimate jednu tabletu ujutro i jednu uveče, umesto da svaki put uzimate više tableta.


   Za kompletan opis tableta leka Uptravi, uključujući boje i oznake, videti odeljak 6. u ovom uputstvu o leku.


   Tokom vremena lekar može podesiti Vašu dozu održavanja prema potrebi.


   Ako se u bilo kom trenutku, nakon uzimanja iste doze duže vreme, kod Vas pojave neželjena dejstva koje ne možete podneti ili neželjena dejstva koje utiču na Vaše uobičajene svakodnevne aktivnosti, obratite se svome lekaru jer je možda potrebno da Vam se doza smanji. Lekar Vam tada može propisati manju jačinu u jednoj tableti. Molimo Vas da se setite da odložite neiskorišćene tablete (videti odeljak 5.).


   Uzimajte lek Uptravi jednom ujutro i jednom uveče, u razmaku od oko 12 sati.

   Uzimajte tablete uz obrok jer tako možete bolje podneti lek. Film tablete pruža zaštitu. Progutajte cele tablete sa čašom vode. Tablete nemojte lomiti, drobiti ili žvakati.


   Ako ste uzeli više leka Uptravi nego što treba


   Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je rečeno, obratite se svom lekaru za savet.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Uptravi

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Uptravi, uzmite dozu čim se setite, a onda nastavite da uzimate svoje tablete u uobičajeno vreme. Ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu (manje od 6 sati do redovnog uzimanja) preskočite zaboravljenu dozu i nastavite da uzimate svoj lek u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Uptravi


   Nagli prekid terapije lekom Uptravi može dovesti do pogoršanja simptoma. Nemojte prestati da uzimate lek Uptravi osim ako Vam to ne kaže Vaš lekar. Vaš lekar može da Vas uputi kako da postepeno smanjujete dozu pre nego što potpuno prestanete da ga uzimate.


   Ako, iz bilo kog razloga, prestanete da uzimate lek Uptravi tokom više od 3 uzastopna dana (ako propustite 3 jutarnje i 3 večernje doze ili 6 doza zaredom ili više), odmah se obratite svom lekaru jer Vaša doza možda mora da se podesi kako bi se izbegla neželjena dejstva. Vaš lekar može da odluči da ponovo započnete terapiju na nižoj dozi i postepeno je povećavate do svoje prethodne doze održavanja.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


  4. Moguća neželjena dejstva


   Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ih neće svi dobiti. Neželjena dejstva se mogu javiti ne samo tokom perioda titracije kad Vam se povećava doza, već i kasnije nakon uzimanja iste doze duže vreme.


   Ako osetite bilo koju od ovih nuspojava: glavobolja, proliv, mučnina, povraćanje, bol u vilici, bol u mišićima, bol u nogama, bol u zglobovima ili crvenilo lica, koju ne možete podnositi ili se ne može lečiti, trebalo bi da se javite svom lekaru jer je doza koji uzimate možda prevelika za Vas i možda se mora smanjiti.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • glavobolja

   • naleti crvenila (crvenilo lica)

   • mučnina i povraćanje

   • proliv

   • bolovi u vilici, bolovi u mišićima, bolovi u zglobovima, bolovi u nogama

   • nazofaringitis (zapušen nos).


    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • anemija (nizak nivo crvenih krvnih zrnaca)

   • hipertireoza (preterano aktivna štitasta žlezda)

   • smanjen apetit

   • gubitak na težini

   • hipotenzija (nizak krvni pritisak)

   • bolovi u stomaku

   • bolovi

   • promene rezultata analiza krvi, uključujući krvnu sliku ili funkcije štitne žlezde

   • osipi, uključujući koprivnjaču, mogu prouzrokovati osećaj pečenja ili bockanja i crvenilo kože.


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

   • ubrzani rad srca. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. Kako čuvati lek Uptravi


   Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


   Ne smete koristiti lek Uptravi posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na blisteru nakon

   „EXP“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

   Nema posebnih zahteva za odlaganje.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Uptravi

- Aktivna supstanca je je seleksipag.


Uptravi, 200 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 200 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 400 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 400 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 600 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 600 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 800 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 800 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 1000 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 1000 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 1200 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 1200 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 1400 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 1400 mikrograma seleksipaga.


Uptravi, 1600 mikrograma, film tablete

Jedna film tableta sadrži 1600 mikrograma seleksipaga.


- Pomoćne supstance su:


Jezgro tablete: Manitol (E421); Skrob, kukuruzni; Hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; Hidroksipropilceluloza; Magnezijum-stearat


Uptravi, 200 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, žuti (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 400 mikrograma film, tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, crveni (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 600 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid, (E171); Gvožđe oksid, crveni (E172); Gvožđe oksid, crni (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 800 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, žuti (E172); Gvožđe oksid, crni (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 1000 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, crveni (E172);Gvožđe oksid, žuti (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 1200 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, crni (E172); Gvožđe oksid, crveni (E172); Karnauba vosak.


Uptravi, 1400 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171);Gvožđe oksid, žuti (E172), Karnauba vosak.


Uptravi, 1600 mikrograma, film tablete

Film obloga: Hipromeloza; Propilenglikol; Titan-dioksid (E171); Gvožđe oksid, crni (E172); Gvožđe oksid, crveni (E172); Gvožđe oksid, žuti (E172); Karnauba vosak.


Kako izgleda lek Uptravi i sadržaj pakovanja


Uptravi, 200 mikrograma, film tablete

Okrugle, svetlo žute, film tablete sa oznakom „2“ na jednoj strani.


Uptravi, 400 mikrograma, film tablete

Okrugle, crvene, film tablete sa oznakom „4“ na jednoj strani.


Uptravi, 600 mikrograma, film tablete

Okrugle, svetlo ljubičaste, film tablete sa oznakom „6“ na jednoj strani.


Uptravi, 800 mikrograma, film tablete

Okrugle, zelene, film tablete sa oznakom „8“ na jednoj strani.


Uptravi, 1000 mikrograma, film tablete

Okrugle, narandžaste, film tablete sa oznakom „10“ na jednoj strani.

Uptravi, 1200 mikrograma, film tablete

Okrugle, tamno ljubičaste, film tablete sa oznakom „12“ na jednoj strani.


Uptravi, 1400 mikrograma, film tablete

Okrugle, tamno žute, film tablete sa oznakom „14“ na jednoj strani.


Uptravi, 1600 mikrograma, film tablete

Okrugle, braon, film tablete sa oznakom „16“ na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje je Poliamid/Aluminijum/HDPE/PE sa ugrađenim agensom za upijanje vlage („desikantom“) / HDPE blister zatvoren aluminijskom folijom. Svaki blister sadrži 10 film tableta.


Uptravi, 200 mikrograma, film tablete


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 60 film tableta ili 140 film tableta (pakovanje za titraciju, 6 ili 14 blistera sa po 10 film tableta) i Uputstvo za lek..


Uptravi, 400 mikrograma, 600 mikrograma, 800 mikrograma, 1000 mikrograma, 1200 mikrograma, 1400 mikrograma i 1600 mikrograma, film tablete


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 60 film tableta (6 blistera sa po 10 film tableta) i Uputstvo za lek.


Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD, Omladinskih brigada 88B, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,

Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastvaka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Uptravi, film tableta, 60 x 200 mikrograma: 515-01-04710-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 140 x 200 mikrograma: 515-01-04711-20-001 od 01.03.2022.

Uptravi, film tableta, 60 x 400 mikrograma: 515-01-04712-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 600 mikrograma: 515-01-04713-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 800 mikrograma: 515-01-04714-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 1000 mikrograma: 515-01-04715-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 1200 mikrograma: 515-01-04716-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 1400 mikrograma: 515-01-04717-20-001 od 01.03.2022.


Uptravi, film tableta, 60 x 1600 mikrograma: 515-01-04718-20-001 od 01.03.2022.