Početna stranica Početna stranica

Alpha D3
alfakalcidol

UPUTSTVO ZA LEK


Alpha D3, 0,25 mikrograma, kapsule, meke

alfakalcidol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Alpha D3 i sadržaj pakovanja

Ovalne, neprovidne, elastične, crvenosmeđe meke želatinske kapsule ispunjene svetložutim uljanim rastvorom. Na kapsulama je crnim mastilom odštampano „0,25”.


Unutrašnje pakovanje leka je kontejner od polipropilena visoke gustine (HDPP) zatvoren zatvaračem sa indikatorom za prvo otvaranje od polietilena niske gustine (LDPE).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 plastični kontejner sa 50 kapsula, mekih i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:


ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 12, Beograd Proizvođač:

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., 18, Eli Hurvitz Street, Industrial Zone, Kfar Saba, Izrael

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., 2 HaMarpeh Street, Har Hozvim Industrial Zone,

P.O. Box 1142, Jerusalem, Izrael

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., 20 Kiryat Hamada St., Har Hozvim Ind. Zone, Jerusalem, Izrael

PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, Haarlem, Holandija TEVA PHARMA B.V., Swensweg 5, Haarlem, Holandija

Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04378-17-001 od 03.09.2018.