Početna stranica Početna stranica

MaxiRino Plus
ksilometazolin, dekspantenol

UPUTSTVO ZA LEK


MaxiRino Plus, 1 mg/mL + 50 mg/mL, sprej za nos, rastvor

ksilometazolin, dekspantenol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek MaxiRino Plus i sadržaj pakovanja

Sprej za nos, rastvor.

Bistar, skoro bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je okrugli plastični kontejner sa nastavkom za aplikaciju i zaštitnim poklopcem (višedozni kontejner sa hermetički zatvorenom pumpom). Po potisku se isporučuje 100 mikrolitara rastvora. Jedan višedozni kontejner sa 10 mL rastvora sadrži najmanje 90 pojedinačnih doza.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 višedozni kontejner sa hermetički zatvorenom pumpom i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-03707-18-001 od 28.07.2020.