Početna stranica Početna stranica

radiofarmaceutski Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju
natrijum-[131i] jodid

UPUTSTVO ZA LEK


Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju; kapsula, tvrda; 111MBq – 3700 MBq, Pakovanje: tuba; 1 kapsula, tvrdaProizvođač:


Adresa: Podnosilac zahteva:

Adresa:

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Laboratorija za radioizotope

Mike Petrovića Alasa 12 – 14

Vinča, 11001 Beograd

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Laboratorija za radioizotope

Mike Petrovića Alasa 12 – 14

Vinča, 11001 Beograd


Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju;111 MBq – 3700 MBq na deklarisani datum; kapsula, tvrda


Natrijum-[131I] jodid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj radiofarmaceutski lek.

medicine.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju

 3. Kako se upotrebljava radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE RADIOFARMACEUTSKI LEK NATRIJUM JODID -Na131I KAPSULE ZA TERAPIJU I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek pripada grupi radiofarmaceutskih lekova koji se koriste u terapiji oboljenja štitaste žlezde. On sadrži radioaktivnu supstancu - natrijum jodid-131I (čija je hemijska formula Na131I) koja se nakon oralne upotrebe u organizmu nakuplja prvenstveno u štitastoj žlezdi.

  Natrijum jodid-Na131I kapsule se koriste u terapiji:


  • Prekomerne aktivnosti (funkcije) štitaste žlezde;


  • Tumora štitaste žlezde, uključujući i udaljene metastaze.

   Upotreba Natrijum jodid-Na131I kapsula za terapiju uključuje izlaganje jonizujućem zračenju. Vaš lekar i lekar specijalista nuklearne medicine su utvrdili da korist koju ćete imati od ove terapije višestruko prevazilazi rizik od izlaganja zračenju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE RADIOFARMACEUTSKI LEK NATRIJUM JODID -Na131I KAPSULE ZA TERAPIJU


  Ovaj radiofarmaceutski lek možete dobiti i koristiti samo pod nadzorom stručnog lica u za to posebno opremljenim zdravstvenim ustanovama.


  Radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na natrijum jodid ili na bilo koji drugi sastojak leka;


  • Ako ste trudni ili dojite dete;


  • Ako imate problema sa gutanjem ili patite od bolesti jednjaka;


  • Ukoliko patite od bolesti stomaka poput upala (gastritis) ili peptičkog ulkusa;


  • Ukoliko patite od smanjene pokretljivosti creva.


   Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju se ne smeju koristiti za snimanje tiroidne žlezde, osim pri praćenju maligne bolesti ili kada [123I] ili [99mTc] nisu dostupni.


   Kada uzimate radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju, posebno vodite računa:


  • Nakon što primite terapiju za štitastu žlezdu biće Vam zakazani kontrolni pregledi i/ili ponovna ispitivanja, kako bi se proverio nivo hormona štitaste žlezde i utvrdile eventualne kasne komplikacije.


  • Nakon tretmana treba da pijete dosta tečnosti i što češće praznite mokraćnu bešiku, kako bi se sprečilo nakupljanje natrijum jodida-Na131I u njoj. Ukoliko imate problema sa pražnjenjem mokraćne bešike, uvešće Vam se kateter.


  • Odmah nakon uzimanja kapsule, radioaktivna supstanca je u Vašem organizmu. Zbog toga ćete biti izdvojeni od okoline na neko vreme. Takođe, sve telesne tečnosti se smatraju radioaktivnim i moraju se odlagati sa posebnom pažnjom, kako ne bi došle u kontakt sa okruženjem.


  • Ukoliko imate stomačne probleme, kapsulu treba progutati celu sa dosta tečnosti, kako bi se osigurao prolaz


   do želuca. Preporučuje se istovremena primena lekova za lečenje čira i gastritisa (H2 antagonisti ili inhibitori protonske pumpe).


  • Ukoliko imate znatno smanjenu funkciju bubrega, neophodno je prilagoditi dozu leka. U cilju izbegavanja upale pljuvačnih žlezda savetuje se da uzimate slatkiše ili pića koja sadrže limunsku kiselinu, koja stimuliše lučenje pljuvačke. Preporučuje se da pre terapije uzimate hranu koja ima nizak sadržaj joda kako bi se povećalo vezivanje natrijum jodida-Na131I u štitastoj žlezdi.


  • Ukoliko koristite lekove koji sadrže hormone štitaste žlezde, terapiju treba prekinuti pre primene Natrijum jodid-Na131I kapsula, kako bi se omogućilo vezivanje ovog leka u štitastoj žlezdi. Preporučuje se dvonedeljni prekid za trijodotironin i šestonedeljni za tiroksin. Sa njihovom primenom treba nastaviti dve nedelje nakon tretmana. Kod lečenja povećane aktivnosti štitaste žlezde (hipertireoidizma) Natrijum jodid-Na131I kapsulama treba prekinuti sa terapijom karbimazolom i propiltiouracilom jednu nedelju pre tretmana, a nastaviti sa lečenjem nekoliko dana kasnije.


  • Ukoliko su ispupčene očne jabučice, jedan od simptoma bolesti od koje patite (oftalmopatija izazvana Graves-ovom bolešću), trebalo bi da istovremeno koristite lekove za smanjenje upale (kortikosteroide).

  • Nakon terapije Natrijum jodid-Na131I kapsulama, žene bi trebalo da koriste efikasne metode kontracepcije u periodu od 6 do 12 meseci. Muškarci bi trebalo da koriste kontracepciju 6 meseci nakon terapije.


  • Vaš lekar će Vas obavestiti koje posebne mere predostrožnosti treba da preduzmete.

   Natrijum jodid-Na131I kapsula određene aktivnosti koju Vam pripisuje lekar specijalista, daje se u jednoj dozi, u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi pod neposrednim nadzorom lekara i uz sve mere opreza. Lekar specijalista nuklearne medicine će Vas informisati ukoliko treba da preduzmete neke dodatne mere opreza nakon terapije ovim radiofarmaceutskim lekom.


   Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, posavetujte se sa lekarom.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru specijalisti nuklearne medicine, koji će imati nadzor nad primenom leka, ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo natrijum jodida-Na131I, ograničavajući njegovo vezivanje za štitastu žlezdu:


   1. Lekovi za smanjenje prekomerne aktivnosti štitaste žlezde kao što su:


    • karbimazol, metimazol, propiltiouracil


    • perhlorat


   2. Salicilati: lekovi za smanjenje bola, sniženje telesne temperature ili lečenje upale kao što je acetilsalicilna kiselina


   3. Kortikosteroidi: lekovi za upale ili prevenciju odbacivanja transplantiranog organa


   4. Natrijum-nitroprusid: lek za visok krvni pritisak, može biti korišćen i u toku operacije


   5. Natrijum-sulfobromftalein: lek za ispitivanje funkcije jetre


   6. Određeni lekovi:


    • Za smanjenje koagulacije krvi


    • Za lečenje parazitskih infekcija


    • Antihistaminici: lekovi za lečenje alergije


    • Penicilini i sulfonamidi: antibiotici


    • Tolbutamid: lek za smanjenje nivoa šećera u krvi


    • Tiopenton: koristi se tokom anestezije, ali i u lečenju epileptičkih napada


   7. Fenilbutazon: lek za smanjenje bola i upale


   8. Lekovi za iskašljavanje koji sadrže jod


   9. Vitamini koji sadrže soli joda


   10. Lekovi koji sadrže tireoidne hormone kao što su tiroksin i liotironin


   11. Benzodiazepini: lekovi za smirenje, uspavljivanje i opuštanje mišića


   12. Litijum: lek za lečenje depresiju


   13. Preparati za spoljašnju primenu koji sadrže jod


   14. Amjodaron: lek koji se koristi u terapiji nepravilnog srčanog ritma


   15. Kontrastna sredstva koja sadrže jod


   Pre upotrebe natrijum jodid-Na131I kapsula za terapiju prekinite sa primenom navedenih lekova i to:

   a-f): 1 nedelju; g): 1-2 nedelje; h-i): 2 nedelje; j): 2-6 nedelja; k-l): 4 nedelje; m): 1-9 meseci; n): nekoliko meseci; o): 1 godinu.


   Uzimanje radiofarmaceutskog leka Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju sa hranom ili pićima


  • Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju bi trebalo uzimati na prazan stomak i sa puno tečnosti.


  • Nemojte jesti bar četiri sata pre uzimanja leka.


   Primena radiofarmaceutskog leka Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju u periodu trudnoće i dojenja


   Pre primene ovog leka obavezno obavestite Vašeg lekara specijalistu nuklearne medicine:

  • Ukoliko ste trudni ili postoji sumnja da ste trudni. Bilo koja mogućnost trudnoće mora biti isključena pre primene ovog leka. Ne bi trebalo da ostanete trudni 6 do 12 meseci nakon terapije;

  • Ukoliko Vam je izostala poslednja menstruacija;

  • Ukoliko dojite, Vaš lekar će razmotritu odlaganje primene ovog leka, prekid dojenja ili druge tehnike koje ne uključuju jonizujuće zračenje.


   Muškarcima se preporučuje da izbegavaju planiranje potomstva 6 meseci nakon primene leka.


   Uticaj radiofarmaceutskog leka Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek nema ili ima zanemarljiv uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima radiofarmaceutskog leka Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju


  • Ovaj lek sadrži do 85 mg natrijuma po kapsuli (dozi). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na želatin, može Vam biti preporučena upotreba rastvora natrijum jodida- Na131I umesto kapsula.


  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, recite to Vašem lekaru.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA RADIOFARMACEUTSKI LEK NATRIJUM JODID-Na131I KAPSULE ZA TERAPIJU


  Postoje strogi zakoni i pravila o upotrebi, rukovanju i odlaganju radiofarmaceutskih lekova. Ovaj lek ćete uvek koristiti samo u specijalno opremljenim, kontrolisanim zonama u okviru zdravstvene ustanove. Njime će rukovati i biće Vam dat isključivo od strane lica koji su obučeni za njegovu bezbednu primenu. Oni će preduzeti sve potrebne mere predostrožnosti.


  Doziranje


  Vaš lekar specijalista nuklearne medicine će odlučiti koju dozu ovog leka je neophodno primeniti u Vašem slučaju. To će biti najmanja doza neophodna za postizanje željenog terapijskog efekta. Uobičajena doza je jedna Natrijum jodid-Na131I kapsula čija je aktivnost određena tako da odgovara Vašoj bolesti.

  Prosečne aktivnosti Natrijum jodid-Na131I kapsula za odrasle su:


  • 200 - 800 MBq za terapiju prekomerne aktivnosti štitaste žlezde;


  • 1850 - 3700 MBq za potpuno ili delimičnu ablaciju tkiva štitaste žlezde i terapiju udaljenih metastaza;


  • 3700 - 11100 MBq za ponovljenu terapiju metastaza.

   Doza radiofarmaceutskog leka predstavlja aktivnost Natrijum jodid-Na131I kapsule u momentu kada je uzimate i izražava se u jedinicama MBq (Mega Bekerel-ima). Za decu uzrasta do 18 godina primenjuju se niže doze leka.


   Način primene

  • Kada uzimate kapsulu želudac mora biti prazan

  • Zdravstveni radnik će Vam dati olovni kontejner u kome se nalazi Natrijum jodid-Na131I kapsula u polipropilenskoj tubi

  • Podignite poklopac olovnog kontejnera, otvorite polipropilensku tubu podizanjem poklopca i progutajte kapsulu

  • Pijte što je moguće više tečnosti i praznite mokraćnu bešiku što je moguće češće nakon uzimanja kapsule i u toku celog dana nakon terapije. To će sprečiti zadržavanje leka i ozračivanje mokraćne bešike.


   Trajanje terapije


   Vaš lekar specijalista nuklearne medicine će Vas obavestiti o uobičajenom trajanju terapijske procedure.

   Ako ste primili veću dozu radiofarmaceutskog leka Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju od predviđene


   Rizik od predoziranja se skoro u potpunosti može isključiti jer ćete ovaj lek dobiti u obliku jedne doze, uz neposredan nadzor zdravstvenog radnika. Ukoliko do toga dođe, dobićete odgovarajući tretman od strane zdravstenog radnika.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Radiofarmaceutski lek Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Vaš lekar je utvrdio da korist koju ćete imati od ove terapije višestruko prevazilazi rizik od izlaganja zračenju. Neželjene reakcije i učestalost njihovog pojavljivanja su navedene u daljem tekstu.


  Terapijabenignihbolesti (hipertireoidizma)


  • Veoma česte (pojavljuju se kod najmanje 1 na 10 pacijenata)


   • Smanjena aktivnost tireoidne žlezde


  • Česte (pojavljuju se kod najmanje 1 na 100 bolesnika, ali manje nego kod 1 na 10 pacijenata)


   • Zapaljenje oka, takozvana endokrina oftalmopatija (nakon terapije Graves-ove bolesti)


   • Privremena prekomerna aktivnost štitaste žlezde


   • Zapaljenje pljuvačnih žlezda


  • Veoma retke (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata)


   • Paraliza glasnih žica


  • Nepoznate (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)


   • Ozbiljne alergijske reakcije sa otežanim disanjem ili vrtoglavicom


   • Tireotoksična kriza (stanje povećane koncentracije hormona štitaste žlezde)


   • Zapaljenje štitaste žlezde


   • Smanjena aktivnost žlezda sa karakterističnom suvoćom očiju


   • Smanjenje ili prestanak lučenja paratireoidnih hormona Terapijamalignihbolesti (tumora)

  • Veoma česte (pojavljuju se kod najmanje 1 na 10 pacijenata)


   • Ozbiljno smanjenje broja ćelija krvi, što može prouzrokovati slabost, pojavu modrica ili povećati podložnost infekcijama


   • Smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca


   • Depresija koštane srži


   • Poremećaj ili gubitak čula mirisa ili čula ukusa


   • Mučnina


   • Smanjenje apetita


   • Prestanak funkcije jajnika


   • Bolest slična gripu


   • Glavobolja, bolovi u vratu


   • Izražena malaksalost i pospanost


   • Zapaljenje koje izaziva crvenilo, svrab i vodenast izgled očiju

   • Zapaljenje pljuvačnih žlezda sa simptomima poput suvoće usta, nosa i očiju; propadanje i gubitak zuba Savetuje se da uzimate hranu ili pića koja sadrže limunsku kiselinu, koja stimuliše lučenje pljuvačke da

    bi smanjili mogućnost ispoljavanja ovog neželjenog dejstva.


  • Česte (pojavljuju se kod najmanje 1 na 100 bolesnika, ali manje nego kod 1 na 10 pacijenata)


   • Abnormalno povećanje broja belih krvnih zrnaca


   • Smanjen broj belih krvih zrnaca ili krvnih pločica


   • Povećano suzenje


   • Otežano disanje


   • Povraćanje


   • Lokalni otok tkiva


  • Retke (pojavljuju se kod najmanje 1 na 10 000 bolesnika, ali manje nego kod 1 na 1000 pacijenata)


   • Ozbiljna ili privremena prekomerna funkcija štitaste žlezde


  • Nepoznate (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)


   • Ozbiljne alergijske reakcije sa otežanim disanjem ili vrtoglavicom


   • Karcinom mokraćne bešike, debelog creva ili želuca


   • Trajna ili ozbiljna supresija koštane srži


   • Zapaljenje štitaste žlezde


   • Smanjenje ili prestanak sinteze hormona paraštitaste žlezde


   • Smanjenje funkcije štitaste žlezde


   • Zapaljenje i/ili suženje dušnika


   • Bujanje vezivnog tkiva u plućima


   • Teško disanje i šištanje u grudima


   • Zapaljenje pluća


   • Paraliza glasnih žica, promuklost, otežano stvaranje glasa


   • Bol u grlu ili usnoj duplji


   • Akumulacija tečnosti u moždanom tkivu


   • Zapaljenje želudačne sluznice


   • Otežano gutanje


   • Zapaljenje mokraćne bešike


   • Poremaćaj menstrualnog ciklusa


   • Smanjena plodnost muškaraca, smanjena količina ili izostanak sperme


   • Nedostatak hormona štitaste žlezde


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite svog lekara specijalistu nuklearne medicine koji je nadgledao terapijsku proceduru ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs


  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI RADIOFARMACEURTSKI LEK NATRIJUM JODID -Na131I KAPSULE ZA TERAPIJU

  Vi nećete biti u prilici da čuvate ovaj lek. Natrijum jodid-Na131I kapsule za terapiju se čuvaju pod nadzorom odgovornih lica u posebnim uslovima, a u skladu sa nacionalnim propisima koji regulišu rad sa radioaktivnim materijalom.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  21 dan od datuma proizvodnje.


  Čuvanje


  Lek čuvati u dobro zatvorenom olovnom kontejneru, na temperaturi do 25 oC, u skladu sa nacionalnim propisima za radioaktivni materijal.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju

Jedna kapsula sadrži natrijum - [131I] jodid aktivnosti 111 MBq -3700 MBq na deklarisani datum.


Jod-131 se proizvodi fisijom urana (235U) ili ozračivanjem stabilnog telura neutronima u nuklearnom reaktoru. Jod-131 ima vreme poluraspada 8,02 dana i raspada se emisijom gama zračenja energije 365 keV (81 %), 637 keV (7,3 %) i 284 keV (6,0 %), i beta zračenja maksimalne energije 606 keV do stabilnog ksenona (131Xe).


Ovaj lek sadrži do 85 mg natrijuma po kapsuli (dozi).


Lista pomoćnih supstanci: Dinatrijum-fosfat, anhidrovani; Natrijum-tiosulfat;

Želatinska kapsula veličine No.1:


Kako izgleda radiofarmaceutski lek Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik: Kapsula, tvrda

Kompaktna, tvrda želatinska kapsula, bez oštećenja, tela i kape bele boje, ispunjena homogenim, belim praškom.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže:

Jedna kapsula je pakovana u polipropilensku tubu sa pripadajućim zatvaračem, koja se stavlja u olovni kontejner. Olovni kontejner je postavljen u stiroporski uložak koji se nalazi u metalnoj limenci koja se nalazi u kartonskoj kutiji. Debljina zida olovnog kontejnera regulisana je Pravilnikom o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (Sl. Glasnik RS br. 1/12).


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Opšta upozorenja


Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju sadrže radioaktivni izotop 131I. Za rukovanje, transport i čuvanje ovog leka moraju se primeniti svi nacionalni propisi i zakonska regulativa za rad sa radioaktivnim materijalom.* Ovaj radiofarmaceutski lek se može primenjivati samo pod nadzorom stručnog osoblja, obučenog za rad sa radioaktivnim materijalom, u prostorijama adekvatno opremljenim za rad sa radioaktivnim materijalom.

Kapsule se ne smeju otvarati i njihov sadržaj prosipati. U slučaju oštećenja, kapsula se ne sme primeniti!


Rizik za porodicu, osoblje i ostale pacijente


Kao i kod ostalih radiofarmaceutskih lekova, primena Natrijum jodid - Na131I kapsula za terapiju predstavlja rizik za porodicu, medicinsko osoblje i ostale pacijente, imajući u vidu eksterno zračenje ili kontaminaciju usled prolivanja urina, povraćenog sadržaja i slično. Zbog toga se moraju preduzeti mere zaštite od jonizujuceg zračenja u skladu sa nacionalnim propisima. Posebnu pažnju obratiti na iskorišćeni materijal - radioaktivni otpad.*


Svu neiskorišćenu količinu radiofarmaceutskog preparata i sav otpadni materijal nakon njegove upotrebe treba ukloniti bezbedno, u skladu sa lokalnim uputstvima.


U slučaju kontaminacije zaposlenih, pacijenata i radnih površina, potrebno je izvršiti dekontaminaciju u skladu sa radnim procedurama i uputstvima koji su u skladu sa Pravilnikom o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije (Sl.Glasnik RS br. 1/12).


Instrukcije za pripremu radiofarmaceutskog leka


Natrijum jodid - Na131I kapsule su spremne za upotrebu.


Kapsule se ne smeju otvarati i njihov sadržaj prosipati. Kapsulu treba vizuelno pregledati pre upotrebe i izmeriti aktivnost doze kalibratorom aktivnosti. U slučaju oštećenja, kapsula se ne sme primeniti.


Proizvođač garantuje da je isporučena aktivnost 131I 10 % (Ph. Eur.) u odnosu na navedenu aktivnost na deklarisani datum.


Pažnja:


Natrijum jodid - Na131I kapsule sadrže radioaktivni izotop 131I. Za rukovanje, transport i čuvanje ovog proizvoda moraju se primeniti svi propisi i zakonske regulative za rad sa radioaktivnim materijalom.*


Svu neiskorišćenu količinu radiofarmaceutskog preparata i sav otpadni materijal nakon njegove upotrebe treba ukloniti bezbedno, u skladu sa lokalnim uputstvima.


* Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (Sl.Glasnik RS br. 36/09) i zakon o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (Sl.Glasnik RS br. 93/12), Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (Sl.Glasnik RS br. 1/12), Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom (Sl.Glasnik RS br. 60/11), Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne, i životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije (Sl.Glasnik RS br. 38/11), Zakon o transportu opasnog tereta (Sl.Glasnik RS br. 88/10).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Laboratorija za radioizotope

Mike Petrovića Alasa 12 – 14

Vinča, 11001 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 14.04.2014.


   SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Terapijske indikacije


   Indikacije za primenu Natrijum jodid - Na131I kapsula su:


   • Graves-ova bolest, toksična multinodularna struma i toksični adenom

   • Terapija folikularnih i papilarnih karcinoma štitaste žlezde uključujući i metastatske bolesti Terapija Natrijum jodid - Na131I kapsulama se često kombinuje sa operativnim lečenjem i sa tireostaticima.


    Doziranje i način primene


    Doziranje leka je individualno, prema kliničkoj proceni lekara. Terapijski efekat se postiže nakon nekoliko meseci.


    Primena kod odraslih


   • Terapija hipertireoidizma


    Natrijum jodid - Na131I kapsule se obično daju kao pojedinačna doza, u opsegu aktivnosti od 111 do 800 MBq, ali može postojati potreba i za ponovljenim doziranjem. Potrebne aktivnosti zavise od dijagnoze, veličine štitaste


    žlezde, fiksacije radiojoda u štitastoj žlezdi i klirensa jodida. Kad god je moguće, pacijenta treba uvesti u eutireoidno stanje lekovima pre primene Natrijum jodid - Na131I kapsula.


   • Tireoidna ablacija i terapija metastaza


Nakon totalne ili subtotalne tiroidektomije ablativna doza kojom se eliminiše ostatak tireoidnog tkiva je u opsegu aktivnosti od 1850 do 3700 MBq. Ablativna doza zavisi od veličine zaostalog tkiva i fiksacije jodida u štitastoj žlezdi. Kod ponovljenih tretmana metastaza, primenjuje se aktivnost u opsegu od 3700 do 11100 MBq.


Primena kod dece i adolescenata


Aktivnost koja se primenjuje kod dece i adolescenata (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi radiofarmaceutskog leka) se računa prema telesnoj masi/površini tela deteta, prema sledećim jednačinama:Pedijatrijska doza, Aktivnost (MBq) =

Aktivnostzaodrasle(MBq)xTelesna masadeteta(kg) 70 (kg)*


* - prosečna telesna masa odraslog pacijenta 70 kgPedijatrijska doza, Aktivnost (MBq) =

Aktivnost za odrasle (MBq) x Površina tela deteta (m2) 1,73 (m2)*Broj rešenja: 515-01-8622-12-001 od 14.04.2014. za lek, Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju; kapsula, tvrda, 1x (111- 3700MBq)

29 od 29