Početna stranica Početna stranica

Coldrex Crna Menthol Activ
paracetamol

UPUTSTVOZA LEK


Coldrex Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 500mg,

Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 5 x 3.735g

Coldrex Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 500mg,

Pakovanje: ukupno 10 kom, kesica, 10 x 3.735g


Proizvođač: SmithKline Beecham, S.A.


Ctra de Ajalvir, km. 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid,

Adresa:

Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Coldrex Menthol Activ, 500mg, prašak za oralnu upotrebu INN

paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Coldrex Menthol Activ da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex Crna Menthol Activ i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex Crna Menthol Activ

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex Menthol Activ

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex Menthol Activ

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Coldrex Menthol Activ I ČEMU JE NAMENJEN


  Coldrex Menthol Activ sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu).

  Coldrex Menthol Activ ublažava simptome kao što su groznica, grip, bolovi u grlu, glavobolja, bolovi u mišićima i drugi bolovi udruženi sa prehladom i gripom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Coldrex Menthol Activ

  Lek Coldrex Menthol Activ ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični na paracetamol ili neki drugi sastojak leka, uključujući azo boje (E110, E122, E151)

  • Ako uzimate druge lekove koji sadrže paracetamol

  • Ukoliko ste mlađi od 12 godina

  • Ukoliko imate retku naslednu bolest netolerancije fruktoze, poremećenu resorpciju glukoze ili galaktoze, ili ako imate nedostatak enzima koji se zove izomaltaza (značajan za metabolizam saharoze).

  • U pojedinačnoj dozi leka (jedna kesica praška) nalazi se 2 grama saharoze.


   Konsultujte Vašeg lekara pre upotrebe leka ukoliko:


   • Imate neku bolest jetre ili bubrega, uključujući poremećaj jetre izazvan alkoholom

   • Ste na posebnom režimu ishrane sa smanjenim unosom natrijuma (svaka kesica sadrži 118 mg natrijuma)

   • Patite od bolesti koja se zove fenilketonurija (lek sadrži aspartam koji je “izvor” fenilalanina)


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lekove, posebno:

   • Ako koristite metoklopramid ili domperidon za lečenje mučnine ili povraćanja

   • Ako koristite holestiramin za lečenje povišenog nivoa holesterola

   • Ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega, uključujući oboljenje jetre izazvano alkoholom

   • Ako koristite antikoagulanse (lekove koji razređuju krv, na primer varfarin), ili morate duže vreme svakodnevno da uzimate lekove protiv bolova. Lek možete da uzmete povremeno.

   • Ako glavobolja postane uporna obratite se lekaru

   • U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre


    Uzimanje leka Coldrex Menthol Activ sa hranom ili pićima


    Hronična upotreba alkohola povećava rizik od oštećenja jetre kod pacijenata koji uzimaju paracetamol.


    Primena leka Coldrex Menthol Activ u periodu trudnoće i dojenja


    Ako ste u drugom stanju ili dojite, kao i kod svih drugih lekova, potrebno je da pitate svog lekara da li da uzimate lek.


    Uticaj leka Coldrex Menthol Activ na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Nije poznato da upotreba leka u uobičajenim dozama utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili na rukovanje mašinama.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Coldrex Crna ribizla sa mentolom


   • U sastav leka ulaze azo boje (E110, E122, E151), koje mogu izazvati rekacije preosetljivosti (od kojih neke mogu biti odloženog karaktera); u sastav leka ulazi saharoza, kao i aspartam.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Coldrex Crna ribizla sa mentolom


  Odrasli, stariji i deca od 12 godina i starija:

  Uzmite 1-2 kesice 3-4 puta dnevno, ukoliko je potrebno. Vremenski razmak između uzimanja leka ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 kesica u toku 24 časa.

  Ne davati deci mlađoj od 12 godina bez preporuke lekara

  Ne sme se prekoračiti preporučena doza. Lek kontinuirano ne treba primenjivati duže od 3 dana, bez prethodnog saveta lekara.

  Ako simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Coldrex Menthol Activ nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Coldrex Menthol Activ nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!

  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex Menthol Activ


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Coldrex Menthol Activ


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Coldrex Menthol Activ može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično javljaju retko i povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:


  Kožni osip, alergijske reakcije (nekada povezane sa otežanim disanjem ili oticanjem npr. jezika, usana, ili težim manifestacijama na koži), poremećaje krvi-trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i belih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje; ukoliko ste ranije iskusili problem sa disanjem pri upotrebi aspirina ili lekova za lečenje reumatskih bolova (nesteroidni inflamantorni lekovi).


 5. KAKO ČUVATI LEK Coldrex Menthol Activ


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek Coldrex Menthol Activ držati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 30 C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Coldrex Menthol Activ

Svaka kesica praška sadrži 500 mg paracetamola.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav leka: saharoza, aspartam (E951), vinska kiselina, trinatrijum-citrat, (bezvodni), aroma crne ribizle (502 009 AP 0551), aroma mentola (mentol prašak - E41580), crvena boja (red colorant - Rojo Conacert M659).

U sastav crvene boje ulaze: carmoisine (E122), sunset yellow (E110), brilliant black (E151).


Kako izgleda lek Coldrex Menthol Activ i sadržaj pakovanja

Prašak za oralni rastvor.Prašak je svetloružičaste boje sa karakterističnim mirisom na voće i mentol.Prašak se rastvara u toploj vodi dajući rastvor tamnocrvene boje sa karakterističnim mirisom na voće i mentol.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

SmithKline Beecham, S.A.

Ctra de Ajalvir, km. 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Coldrex Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 5 x 3.735g, (500mg): 515-01-7244-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Coldrex Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 10 x 3.735g, (500mg): 515-01-7245-10-001 od 17.04.2012.