Početna stranica Početna stranica

Blisserigo
tadalafil

UPUTSTVO ZA LEKBlisserigo

tadalafil


, 5 mg, film tablete


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Blisserigo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Blisserigo

 3. Kako se uzima lek Blisserigo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Blisserigo

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Blisserigo i čemu je namenjen


  Lek Blisserigo sadrži aktivnu supstancu tadalafil, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze tipa 5.


  Lek Blisserigo se koristi za lečenje odraslih muškaraca:

  - za terapiju erektilne disfunkcije. To je stanje u kome muškarac ne može da postigne ili da održi erekciju neophodnu za seksualnu aktivnost. Lek Blisserigo značajno poboljšava sposobnost postizanja erekcije neophodne za uspešnu seksualnu aktivnost.

  Nakon seksualne stimulacije lek Blisserigo deluje tako što pomaže opuštanju krvnih sudova u penisu omogućavajući dotok krvi. Rezultat ovoga je poboljšana erektilna funkcija. Lek Blisserigo vam neće pomoći ukoliko nemate erektilnu disfunkciju. Važno je znati da lek Blisserigo ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra, baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.


  - za terapiju urinarnih simptoma koji se javljaju kod stanja koje se naziva benigna hiperplazija prostate. Ovo je stanje kod koga se prostata uvećava sa godinama. Simptomi su otežano započinjanje mokrenja, osećaj nedovoljnog pražnjenja bešike i češće potrebe za mokrenjem, čak i noću. Lek Blisserigo utiče na poboljšanje protoka krvi i opušta mišiće prostate i bešike, čime se mogu ublažiti simptomi benigne hiperplazije prostate. Lek Blisserigo utiče na poboljšanje ovih urinarnih simptoma već nakon 1-2 nedelje od početka terapije.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Blisserigo Lek Blisserigo ne smete uzimati:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na tadalafil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.);

  • ako uzimate bilo koji oblik organskih nitrata ili donora azot oksida kao što je amil-nitrat. Ovo je grupa lekova (nitrati) koja se koristi za terapiju angine pektoris (bol u grudima). Lek Blisserigo može da

   pojačava dejstvo ovih lekova. Ukoliko uzimate bilo koji oblik nitrata ili niste sigurni u to konsultujte se sa svojim lekarom.

  • ukoliko imate teško srčano oboljenje ili ste u prethodnih 90 dana imali srčani udar (infarkt miokarda);

  • ukoliko ste imali moždani udar u prethodnih 6 meseci;

  • ukoliko imate nizak krvni pritisak ili nekontrolisan visok pritisak;

  • ako ste ikada imali gubitak vida zbog nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION) – stanja koje se opisuje kao „infarkt oka“.

  • ako uzimate riociguat. Ovaj lek se koristi za lečenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povećanog krvnog pritiska u plućima) i hronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povećanog krvnog

  pritiska u plućima koji je posledica stvaranja krvnih ugrušaka). Pokazano je da inhibitori PDE5, kao što je tadalafil, pojačavaju efekat ovog leka na sniženje krvnog pritiska. Ako uzimate riociguat ili niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.


  Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Blisserigo.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Blisserigo.


  Seksualna aktivnost nosi mogući rizik za pacijente sa srčanim oboljenjima zbog toga što dovodi do dodatnog opterećenja srca. Ukoliko imate srčanih tegoba trebalo bi to da saopštite lekaru.

  Budući da benigna hiperplazija prostate i kancer prostate mogu da imaju iste simptome, neophodno je da lekar dodatnim analizama utvrdi da nemate kancer prostate pre započinjanja terapije lekom Blisserigo u svrhu lečenja benigne hiperplazije prostate. Lek Blisserigo se ne primenjuje za lečenje kancera prostate.


  Postoji još nekoliko razloga zbog kojih bi trebalo da porazgovarate sa lekarom pre nego što uzmete lek Blisserigo:

  • ako imate anemiju srpastih ćelija (abnormalnost (poremećaj) crvenih krvnih ćelija),

  • multipli mijelom (kancer koštane srži),

  • leukemiju (kancer krvnih ćelija),

  • bilo kakvu deformaciju penisa,

  • ukoliko imate teške probleme sa jetrom,

  • ukoliko imate teške probleme sa bubrezima.


   Nije poznato da li je lek Blisserigo efikasan kod pacijenata:

  • podvrgnutih hirurškoj intervenciji karlice,

  • kojima je odstranjena cela ili deo prostate pri čemu su odstranjeni i nervi prostate (radikalna prostatektomija sa uklanjanjem nerva).


  Ako osetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prekinite sa uzimanjem leka Blisserigo i odmah se obratite svom lekaru.


  Kod nekih pacijenata koji su uzimali tadalafil primećeno je slabljenje ili iznenadan gubitak sluha. Iako nije poznato da li je taj događaj direktno povezan sa tadalafilom, ako primetite slabljenje ili iznenadan gubitak sluha, prekinite sa uzimanjem leka Blisserigo i odmah se obratite svom lekaru.


  Lek Blisserigo nije namenjen za upotrebu kod žena.


  Deca i adolescenti


  Lek Blisserigo nije namenjen za upotrebu kod dece ili adolescenata ispod 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Blisserigo:


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Ne smete uzimati lek Blisserigo ukoliko već uzimate lekove koji sadrže organske nitrate.


  Neki lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Blisserigo i lek Blisserigo može da utiče na dejstvo nekih lekova.


  Recite lekaru ukoliko uzimate:

  • alfa-blokatore (koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska ili urinarnih simptoma povezanih sa benignom hiperplazijom prostate),

  • druge lekove za lečenje visokog krvnog pritiska,

  • riociguat (za lečenje nekih oblika plućne arterijske hipertenzije),

  • inhibitore 5-alfa reduktaze (koristi se za lečenje benigne hiperplazije prostate),

  • lekove kao što je ketokonazol (za lečenje gljivičnih infekcija) i inhibitore proteaze za lečenje AIDS ili HIV infekcije,

  • fenobarbital, fenitoin i karbamazepin (antikonvulzivi),

   • rifampicin, eritromicin, klaritromicin ili itrakonazol (za lečenje bakterijskih infekcija),

   • druge lekove za erektilnu disfunkciju.


  Uzimanje leka Blisserigo sa hranom, pićima i alkoholom


  Informacije o uticaju alkohola na uzimanje leka Blisserigo navedene su u odeljku “Kako se uzima lek Blisserigo”.

  Sok od grejpfruta može da utiče na dejstvo leka Blisserigo i treba ga konzumirati sa oprezom. Dodatne informacije možete dobiti od lekara.


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Lek Blisserigo nije namenjen za upotrebu kod žena.


  Uticaj na plodnost

  Kada je tadalafil primenjivan kod pasa, primećeno je smanjeno stvaranje sperme u testisima. Smanjena količina sperme primećena je i kod nekih muškaraca, ali isto tako nije verovatno da će ovo dejstvo da dovede do smanjene plodnosti.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Vrtoglavica je prijavljena kao neželjeni efekat u toku kliničkih studija kod muškaraca koji su koristili tadalafil. Pre upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama, morate pažljivo proveriti kako lek Blisserigo deluje na Vas.


  Lek Blisserigo sadrži laktozu i natrijum


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, odnosno suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Blisserigo


  Uvek uzimajte lek Blisserigo tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek Blisserigo se koristi za oralnu upotrebu kod odraslih muškaraca. Progutajte celu tabletu uz dovoljno vode. Lek Blisserigo se može uzimati sa hranom ili na prazan stomak.


  Konzumiranje alkohola može uticati na sposobnost da postignete erekciju. Korišćenje alkohola može privremeno da smanji krvni pritisak. Ako ste uzeli ili planirate da uzmete lek Blisserigo izbegavajte preteranu konzumaciju alkohola (nivo alkohola u krvi veći od 0,08 %) jer može doći do povećanja rizika od vrtoglavice kada ustajete.


  Doziranje

  U terapiji erektilne disfunkcije


  Preporučena početna doza je 5 mg jednom dnevno u približno isto vreme svakog dana. U zavisnosti od odgovora pacijenta na terapiju, lekar može smanjiti dozu tadalafila koji je aktivna supstanca leka Blisserigo na 2,5 mg.


  Lek Blisserigo ne smete uzimati više od jednom dnevno.


  Kada se uzima jednom dnevno lek Blisserigo omogućava postizanje erekcije, nakon seksualne stimulacije,

  u bilo kom trenutku u toku 24 sata. Ovaj način doziranja može biti pogodan za muškarce koji očekuju da će imati seksualne odnose dva ili više puta nedeljno.


  Važno je znati da lek Blisserigo ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra, baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.


  Konzumiranje alkohola može da utiče na sposobnost postizanja erekcije.


  U terapiji benigne hiperplazije prostate

  Preporučena doza je 5 mg jednom dnevno u približno isto doba dana.

  Ukoliko imate benignu hiperplaziju prostate i erektilnu disfunkciju, doza takođe iznosi 5 mg jedanput dnevno. Lek Blisserigo ne smete uzimati više od jedanput dnevno.


  Lek Blisserigo u obliku film tablete od 5 mg nije pogodan za primenu doze od 2,5 mg tadalafila, budući da nije namenjena za deobu na jednake doze. Za postizanje doze od 2,5 mg treba koristiti dostupne tablete odgovarajuće jačine drugih proizvođača.


  Ako ste uzeli više leka Blisserigo nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Blisserigo nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom. Možete dobiti neku neželjenu reakciju opisanu u poglavlju 4.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Blisserigo


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Lek Blisserigo ne smete uzimati više od jednom dnevno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Blisserigo


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ovi neželjeni efekti su obično blagi do umereni.


  Ukoliko se pojavi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka i odmah potražite medicinsku pomoć:

  • alergijske reakcije uključujući i osipe (javlja se povremeno),

  • bol u grudima – ne smete primenjivati lekove koji sadrže organske nitrate i odmah potražite pomoć lekara (javlja se povremeno),

  • produžena i moguća bolna erekcija (prijapizam), nakon uzimanja leka (javlja se retko). Ukoliko vam se javi takva erekcija koja traje duže od 4 sata u kontinuitetu, odmah se javite lekaru.

  • Iznenadni i nagli gubitak vida (javlja se retko).


   Ostala prijavljena neželjena dejstva su:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja, bol u leđima, bol u mišićima, bol u rukama i nogama, naleti crvenila lica praćeni osećajem vrućine, zapušenost nosa, otežano varenje (probavne tegobe).

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak ( refluks), zamućen vid, bol u očima, otežano disanje, prisustvo krvi u urinu, dugotrajna erekcija, subjektivni osećaj lupanja srca, ubrzan puls, povišen krvni pritisak, nizak krvni pritisak, krvarenje iz nosa i zujanje u ušima, oticanje ruku, nogu ili zglobova (periferni edem) i osećaj umora.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  - nesvestica, konvulzije i prolazni gubitak pamćenja, oticanje očnih kapaka, crvenilo očiju, iznenadno smanjenje ili gubitak sluha, koprivnjača (crvene mrlje na površini kože koje svrbe), krvarenje iz penisa, prisustvo krvi u semenoj tečnosti i pojačano znojenje.

  Srčani udar i moždani udar su takođe bili retko prijavljivani kod muškaraca koji su uzimali tadalafil. Većina ovih pacijenata je imala poznate probleme sa srcem i pre primene tadalafila.


  Delimično, privremeno ili stalno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka je takođe retko prijavljeno kao neželjeni efekat.


  Još neka retka neželjena dejstva su primećena kod pacijenata na terapiji tadalafilom kojih nije bilo tokom kliničkih studija. Ova neželjena dejstva uključuju:


  - migrenu, oticanje lica, teške alergijske reakcije koje izazivaju oticanje lica ili grla, ozbiljan osip kože, neke poremećaje koji utiču na protok krvi u očima, poremećaje srčanog ritma, anginu i iznenadnu smrt usled prestanka rada srca.


  Vrtoglavica kao neželjeno dejstvo prijavljena je sa većom učestalošću kod pacijenata starijih od 75 godina koji su uzimali tadalafil. Proliv (dijareja) je češće prijavljivana kod pacijenata starijih od 65 godina koji su uzimali tadalafil.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Blisserigo


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Blisserigo posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ”Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Blisserigo

Aktivna supstanca: tadalafil.

Jedna film tableta sadrži 5 mg tadalafila.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; poloksamer 188;

natrijum-laurilsulfat; kroskarmeloza-natrijum; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat. Film (obloga) tablete: polivinil alkohol; titan-dioksid (E 171); makrogol; talk; gvožđe- oksid, žuti (E 172); gvožđe-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Blisserigo i sadržaj pakovanja


Film tableta.

Svetlobraon, duguljaste, bikonveksne film tablete, nakon lomljenja boja tabletnog jezgra je bela ili gotovo bela.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Alu blister u kome se nalazi 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA

Matije Gubca 14, Subotica


Proizvođač:

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,

ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański, Poljska ili

PHARMACARE PREMIUM LTD

HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebburgia, Malta


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01941-20-002 od 01.09.2021.