Početna stranica Početna stranica

Aerinaze
pseudoefedrin, desloratadin

UPUTSTVO ZA LEK


Aerinaze, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 120 mg / 2,5 mg, Pakovanje: ukupno 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem, blister 1x10 kom.,


Proizvođač: SCHERING-PLOUGH Labo N.V


Adresa: Industriepark 30- Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija


Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Srbija


Aerinaze, 120mg /2,5mg , tableta sa modifikovanim oslobađanjem INN: pseudoefedrin /desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

medicinsku sestru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aerinaze i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aerinaze

 3. Kako se upotrebljava lek Aerinaze

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aerinaze

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AERINAZE I ČEMU JE NAMENjEN


  Šta je lek Aerinaze?

  Aerinaze tablete sadrže kombinaciju dva aktivna sastojka, desloratadina koji je antihistaminik i pseudoefedrin-sulfata koji je dekongestiv.


  Kako deluje lek Aerinaze?

  Antihistaminici pomažu da se smanje alergijski simptomi tako što sprečavaju delovanje supstance koja se zove histamin, a koju proizvodi vaš organizam. Dekongestivi pomažu da se otkloni nazalna kongestija (zapušenost nosa).


  Kada treba koristiti lek Aerinaze?

  Aerinaze tablete ublažavaju simptome povezane sa sezonskim alergijskim rinitisom (polenska groznica) poput kijanja, curenja ili svraba nosa i suzenja ili svraba očiju, kada su praćeni zapušenošću nosa kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AERINAZE


  Lek Aerinaze ne smete koristiti ako:

  • ste alergični (preosetljivi) na desloratadin, , pseudoefedrin-sulfat, adrenergičke lekove, ili na bilo koji drugi sastojak leka Aerinaze (naveden u delu 6) ili na loratadin

  • imate visok krvni pritisak, oboljenje srca ili krvnih sudova ili ste ranije imali moždani udar,

  • imate glaukom, teškoće pri mokrenju, blokadu protoka mokraće ili prekomerno aktivnu štitnu žlezdu,

  • uzimate inhibitore monoamino oksidaze (MAO) (to je grupa lekova za lečenje depresije) ili ste u proteklih 14 dana prestali sa uzimanjem ovih lekova.


   Kada uzimate lek Aerinaze , posebno vodite računa:

   Određena stanja mogu da vas učine neuobičajeno osetljivim na dejstvo dekongestiva pseudoefedrin- sulfata koji se nalazi u ovom leku. Pre nego što počnete sa uzimanjem leka Aerinaze, obavestite lekara ili farmaceuta ako:


  • imate 60 ili više godina. Starije osobe mogu da budu osetljivije na dejstvo ovog leka,

  • imate dijabetes,

  • imate čireve u crevima koji dovode do suženja želuca, tankog creva ili jednjaka (stenoza usled peptičkog ulkusa),

  • imate blokadu creva (blokada pilorusa ili dvanaestopalačnog creva),

  • imate blokadu vrata mokraćne bešike,

  • ste ranije imali teškoće pri disanju zbog grčenja mišića u plućima (bronhospazam),

  • imate probleme sa jetrom, bubrezima ili mokraćnom bešikom.


   Pored ovoga, ako imate ili su vam dijagnostikovana bilo koja od sledećih stanja, treba to da kažete lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pošto vas oni, u takvom slučaju, mogu mogu posavetovati da prekinete sa uzimanjem leka Aerinaze:


  • visok krvni pritisak

  • ubrzan ili glasan rad srca

  • nenormalan srčani ritam

  • muka i glavobolja ili pogoršanje glavobolje tokom uzimanja leka Aerinaze.


   Ako vam je zakazana operacija, lekar može da vas posavetuje da prestanete sa uzimanjem leka Aerinaze 24 časa pre zakazane operacije.


   Postoji mogućnost zloupotrebe jednog od aktivnih sastojaka leka Aerinaze, pseudoefedrin-sulfata, a velike doze pseudoefedrin-sulfata mogu da budu toksične. Kontinuirana primena može da dovede do uzimanja više leka Aerinaze od preporučene doze kako bi se postigao željeni efekat, što može povećati rizik od predoziranja. Ako naglo prestanete sa terapijim, može se javiti depresija.


   Laboratorijski testovi


   Prekinite sa uzimanjem leka Aerinaze najmanje 48 sati pre bilo kog kožnog testa, pošto antihistaminici mogu da utiču na rezultate testiranja.

   Sportisti koji uzimaju Aerinaze mogu da imaju pozitivan rezultat doping testa.


   Upotreba kod dece i adolescenata

   Nemojte davati ovaj lek deci koja su mlađa od 12 godina.


   Primena drugih lekova

   Molimo vas da obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali, neke druge lekove, uključujući i lekove koji se kupuju bez lekarskog recepta. Ovo je posebno važno ako uzimate:


  • digitalis, lek koji se koristi za lečenje određenih poremećaja srca;

  • lekove za krvni pritisak (na primer: alfa-metildopa, mekamilamin, rezerpin, veratrum alkaloidi i gvanetidin);

  • dekongestive bilo da se primenjuju oralno ili nazalno (kao što su fenilpropanolamin, fenilefrin,

   efedrin, oksimetazolin, nafazolin);

  • tablete za mršavljenje (preparati koji smanjuju apetit);

  • amfetamine;

  • lekove za migrenu, na primer ergot alkaloide (kao što su to dihidroergotamin, ergotamin, ili metilergometrin),

  • lekove za Parkinsonovu bolest ili za lečenje neplodnosti, na primer: bromokriptin, kabergolin,


   lizurid i pergolid,

  • antacide za probleme sa varenjem ili probleme sa želucem,

  • lek za dijareju koji se zove kaolin

  • triciklični antidepresivi (kao što je fluoksetin), antihistaminici (kao što su cetirizin, feksofenadin).


   Uzimanje leka Aerinaze sa alkoholom


   Razgovarajte sa lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom o mogućnosti primene Aerinaze tableta zajedno sa alkoholom. Konzumiranje alkohola tokom terapije lekom Aerinaze se ne preporučuje.


   Primena leka Aerinaze u periodu trudnoće i dojenja

   Pre uzimanja bilo kog leka u periodu trudnoće, dojenja ili ako planirate trudnoću obratite se za savet vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

   Uzimanje leka Aerinaze se ne preporučuje ako ste trudni.


   Tokom uzimanja pseudoefedrin-sulfata, sastojka leka Aerinaze, zabeleženi su slučajevi smanjenja produkcije mleka kod žena koje doje. I desloratadin i pseudoefedrin-sulfat se izlučuju u mleku dojilja. Uzimanje leka Aerinaze se ne preporučuje ako dojite.


   Plodnost

   Nisu dostupni podaci o uticaju leka Aerinaze na plodnost kod žena i muškaraca.


   Uticaj leka Aerinaze na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Kada se uzima u preporučenim dozama, ne očekuje se da lek Aerinaze utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Iako se kod većine pacijenata ne ispoljava pospanost, ipak se pacijentima savetuje da se ne uključuju u aktivnosti koje zahtevaju mentalnu budnost kao što su kao što su vožnja automobila ili korišćenje mašina, sve dok ne uspostave sopstveni odgovor na ovaj lek.

   Važne informacije o nekim sastojcima leka Aerinaze


   Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AERINAZE


  Uvek uzimajte lek Aerinaze tačno na način kako vam je to rekao lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet lekaru,farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Odrasli pacijenti i adolescenti od 12 godina i stariji

  Preporučena doza je jedna tableta leka Aerinaze dva puta dnevno sa čašom vode, sa ili bez hrane. Lek je namenjen za oralnu primenu.


  Tableta mora cela odjednom da se proguta; tableta ne sme da se drobi, lomi ili žvaće pre gutanja.


  Ne smete da uzimate više tableta leka Aerinaze od onoga koliko je naznačeno u Uputstvu za lek. Ne smete da uzimate Aerinaze tablete češće nego što je preporučeno.


  Ne smete da uzimate ovaj lek duže od 10 dana neprekidno osim ukoliko vam lekar ne kaže da to učinite.


  Ako ste uzeli više leka Aerinaze nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Aerinaze nego što vam je rečeno, odmah to kažite lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek AERINAZE


  Ukoliko ste propustili da uzmete dozu leka u za to određeno vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite sa uzimanjem sledeće tablete u uobičajeno vreme. Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AERINAZE

  Ako imate bilo kojih drugih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, obratite se vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Aerinaze može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata. U kliničkim studijama zabeležene su sledeće neželjene reakcije:


  Česte: mogu se javiti kod manje od 1 na svakih 10 osoba

  • ubrzan rad srca smanjen apetit pospanost

  • uznemirenost sa ubrzanim pokretima delova tela

  • konstipacija

  • umor

  • suva usta glavobolja

   • problemi sa spavanjem

  • vrtoglavica nervoza

  • bolno grlo


  Povremene : mogu se javiti kod manje od 1 na svakih 100 osoba


  • nepravilan ili glasan rad curenje iz nosa žeđ   srca

   ubrzani pokreti delova   zapaljenje sinusa   problemi sa mokrenjem

   tela

   crvenilo

   suvo grlo

   promene u učestalosti mokrenja

   vrući talasi

   bol u želucu

   svrab

   zbunjenost

   infekcija i zapaljenje sluznice želuca i creva („crevni grip“)

   drhtavica

   zamagljen vid

   mučnina

   oslabljen miris

   suve oči

   nenormalna stolica

   nenormalni rezultati testova funkcije jetre


   krvarenje iz nosa


   nadražen nos


   bolno ili otežano mokrenje

   šećer u mokraći


   uznemirenost (agitacija)


   osećaj strepnje

   (anksioznost)

   zapaljenje nosa

   povećan nivo šećera u krvi

   razdražljivost


   Veoma retke: tokom postmarketinške upotrebe nakon stavljanja desloratadina u promet, su zabeležene sledeće neželjene reakcije koje se javljaju kod manje od 1 na svakih 10, 000 osoba:


  • teške alergijske reakcije (otežano disanje, škripanje i zviždanje u plućima, svrab, koprivnjača i oticanje)

  • osip

  • povraćanje

  • dijareja

  • halucinacije

  • bol u mišićima

  • grčevi

  • zapaljenje jetre

  • nenormalni rezultati testova funkcije jetre


  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinksa sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  fax: + 381 (0)11 39 51 131


  website:www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK AERINAZE


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek Aerinaze van vidokruga i domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju, kartonskoj kutiji.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aerinaze


Kako izgleda lek Aerinaze i sadržaj pakovanja


Aerinaze tablete su ovalne, dvoslojne, plavo i belo obojene tablete, sa utisnutom oznakom "D12“ na plavo obojenom sloju tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister PCFTE/PVC/Al materijala.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi jedan blister sa 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač

SCHERING-PLOUGH Labo N.V.

Heist-op-den-Berg, Industriepark 30 - Zone A, Belgija


Nosilac dozvole za lek

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Omladinskih brigada 90a/1400, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04961-13-001 od 13.05.2014.