Početna stranica Početna stranica

Diclofenac Duo
diklofenak

UPUTSTVO ZA LEK


Diclofenac Duo, 75 mg, kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diclofenac Duo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diclofenac Duo

 3. Kako se uzima lek Diclofenac Duo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diclofenac Duo

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Diclofenac Duo i čemu je namenjen

  Diklofenak-natrijum, aktivna supstanca u leku Diclofenac Duo, pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Ovi lekovi se koriste za ublažavanje bolova i zapaljenskih procesa. Lek Diclofenac Duo kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde, posebno su formulisane kako bi se omogućilo sporije oslobađanje aktivne supstance, diklofenak-natrijuma.


  Lek Diclofenac Duo se koristi u lečenju brojnih bolnih stanja, uključujući:

  • zapaljenjske i degenerativne oblike reumatizma (oboljenje koštano-zglobnog sistema): reumatoidni artritis (hronično zapaljenje zglobova), ankilozirajući spondilitis (zapaljenjska bolest kičme i velikih zglobova), osteoartritis (nezapaljenjsko degenerativno oboljenje zglobova) i spondiloartritis (zapaljenje zglobova kičmenog stuba), psorijatična artropatija (oboljenje sitnih zglobova kod psorijaze), sindrom bolne kičme, vanzglobni reumatizam;

  • akutne poremećaje mišićno-skeletnog sistema kao što su periartritis (npr. „smrznuto rame”), tendinitis (zapaljenje tetiva), tendosinovitis (zapaljenje tetiva i sinovijalnog omotača), burzitis (zapaljenje serozne kese zglobova)

  • ostala bolna stanja koja nastaju kao posledica traume, uključujući prelome, bol u donjem delu leđa, uganuća, istegnuća, dislokacije (iščašenja), ortopedsku, stomatološku i drugu manju hiruršku intervenciju;

  • bolna i/ili zapaljenjska stanja u ginekologiji, npr. primarna dismenoreja (bolne menstruacije) ili adneksitis (zapaljenje pomoćnih organa) i menoragija (obilno menstrualno krvarenje);

  • akutni giht.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diclofenac Duo Lek Diclofenac Duo ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na diklofenak-natrijum,ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljaku 6). Znaci preosetljivosti uključuju otok lica i usana (angioedem), probleme sa disanjem, bol u grudnom košu, curenje iz nosa, osip na koži ili bilo koje druge reakcije alergijskog tipa;

  • ukoliko imate ili ste ranije imali čir na želucu (gastrični ulkus) ili čir na dvanaestopalačnom crevu (peptički ulkus) ili krvarenje u trbuhu (digestivnom traktu) (uključujući krv u sadržaju koji ste povratili, krvarenje prilikom pražnjenja creva, svežu krv u stolici ili stolicu crne boje poput katrana);

  • ukoliko ste imali krvarenje ili perforaciju želuca ili creva nakon korišćenja drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova;

  • ukoliko ste u trećem trimestru trudnoće (ukoliko ste trudni duže od šest meseci);

  • ukoliko imate tešku insuficijenciju (slabost) jetre ili bubrega;

  • ukoliko imate ili ste imali alergijsku reakciju (kao što je astma, zviždanje u grudima, osip na koži, oticanje lica, jezika, usana ili grla i/ili ruku (znaci angiedema), curenje iz nosa) posle primene acetilsalicilne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog leka (NSAIL);

  • ukoliko imate cerebrovaskularnu bolest (problemi sa cirkulacijom u krvnim sudovima mozga npr. ako ste imali moždani udar, mali moždani udar ili začepljenje krvnih sudova koji snabdevaju mozak);

  • ukoliko imate bolest perifernih arterija (problemi sa cirkulacijom krvi u krvnim sudovima nogu i stopala);

  • ukoliko imate tešku insuficijenciju (slabost) srca (NYHA II-IV), ishemijska bolest srca (smanjen dotok kiseonika u srčani mišić).


   Ne uzimajte lek Diclofenac Duo ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni da li se nešto od prethodnog navedenog odnosi na Vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Diclofenac Duo:

  • ukoliko imate problem sa srcem ili ste imali moždani udar („šlog“) ili ako mislite da biste mogli imati rizik od ovih stanja, (npr. ako imate povišeni krvni pritisak, šećernu bolest (dijabetes), povišene vrednosti triglicerida i/ili holesterola ili ste pušač);

  • ukoliko imate ili ste imali bilo kakav problem sa želucem i crevima (npr. čir ili krvarenje), uključujući ulcerozni kolitis ili Kronovu bolest (zapaljenjske bolesti debelog creva);

  • ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre;

  • ukoliko imate poremećaj zgrušavanja krvi ili sklonost ka krvarenju (Vaš lekar će povremeno sprovoditi određene testove);

  • ukoliko imate stanje koje se naziva akutna porfirija (genetski poremećaj metabolizma);

  • ukoliko imate astmu ili alergijski rinitis (zapaljenje sluzokože nosa, praćeno pojačanom sekrecijom), otok sluzokože nosa (npr. polipi u nosu), druge probleme sa disanjem (kao što je hronična opstruktivna bolest pluća ili imate česte plućne infekcije;

  • ukoliko ste starijeg životnog doba;

  • ukoliko ste dehidrirani;

  • ukoliko imate bilo kakvu alergijsku reakciju, uključujući anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije;

  • ukoliko pokušavate da zatrudnite, jer diklofenak može imati uticaj na plodnost žena;

  • ukoliko ste nedavno imali ili ćete imati operaciju na želucu ili crevima, jer lek Diclofenac Duo može ponekad usporiti zarastanje rana u crevima nakon operacije

  • ukoliko imate probleme sa stomakom ili crevima.


   Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Diclofenac Duo.


   Ako imate značajne faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, poput visokog krvnog pritiska, povećanih vrednosti masti u krvi (holesterola, triglicerida), šećernu bolest ili ako pušite, a lekar odluči da vam propiše lek Diclofenac Duo, morate da koristite najmanje efektivne doze leka u što kraćem vremenskom periodu.


   Pazite na ozbiljna neželjena dejstva

   Lek Diclofenac Duo može izazvati neka ozbiljna neželjena dejstva. Ona su navedena na početku Odeljka 4. Treba da pazite na njih dok uzimate lek Diclofenac Duo. Ako imate ozbiljnu neželjenu reakciju, morate prestati da uzimate lek Diclofenac Duo i odmah se obratite lekaru. Neželjena dejstva leka mogu se smanjiti uzimanjem najmanje doze leka Diclofenac Duo, u najkraćem mogućem periodu.


   Rizik od srčanog ili moždanog udara

   Dok ste na terapiji lekom Diclofenac Duo postoji blago povećan rizik od srčanog ili moždanog udara, pogotovo ukoliko duži vremenski period uzimate velike doze leka. Uvek sledite uputstva Vašeg lekara o tome koliko uzeti i koliko dugo uzimati ovaj lek. Ako za vreme uzimanja leka Diclofenac Duo osetite bilo kakve znake ili simptome problema sa srcem ili krvnim sudovima, kao što su bol u grudima, nedostatak daha, slabost ili poremećaj govora, odmah se obratite svom lekaru.


   Znaci infekcije

   S obzirom na to da je antiinflamatorni lek Diclofenac Duo može ublažiti simptome infekcije, npr. glavobolju i visoku telesnu temperaturu. Ako se ne osećate dobro i morate posetiti lekara, ne zaboravite da mu kažete da uzimate lek Diclofenac Duo.


   Ispitivanja

   Ako imate visok rizik za pojavu srčane bolesti, vaš lekar će periodično preispitivati da li treba da nastavite sa terapijom lekom Diclofenac Duo.


   Ako imate oštećenje funkcije jetre, bubrega ili krvi, radićete analize krvi tokom terapije radi procene stanja krvi, bubrega i funkcije jetre. Vaš lekar će uzeti u obzir rezultate analiza krvi kako bi odlučio da li treba prekinuti terapiju lekom Diclofenac Duo ili treba promeniti dozu.

   Stariji pacijenti i pacijenti manje telesne težine

   Pacijenti stariji od 65 godina ili pacijenti manje telesne mase su osetljiviji na dejstvo leka Diclofenac Duo od odraslih. Pažljivo pratite uputstva lekara i uzimati najmanju dozu leka Diclofenac Duo, u najkraćem mogućem periodu, posebno ako ste manje telesne mase ili ste starijeg životnog doba. Obavestite svog lekara odmah u slučaju bilo kakvih neželjenih dejstava, posebno stomačnih problema.


   Deca i adolescenti

   Lek Diklofenak Duo se ne preporučuje kod dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i lek Diclofenac Duo


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo se naročito odnosi na:

  • Lekove za terapiju šećerne bolesti;

  • Antikoagulanse (lekovi koji koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi poput varfarina);

  • Diuretike (lekovi koji se koriste za pojačano izlučivanje mokraće);

  • Litijum (lek koji se koristi u lečenju nekih psihičkih oboljenja);

  • Metotreksat (lek koji se koristi u lečenju karcinoma ili nekih zapaljenskih bolesti (reumatoidnog artritisa));

  • Ciklosporin ili takrolimus (lekovi koji utiču na imunski sistem, koristi se za lečenje nekih zapaljenskih bolesti i nakon transplantacije);

  • Trimetoprim (lek koji se koristi za sprečavanje i lečenje infekcija urinarnog trakta);

  • Hinolonski antibiotici (u terapiji infekcija);

  • Vorikonazol (lek koji se koristi u terapiji gljivičnih infekcija);

  • Neki drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili COX-2 (ciklooksigenaza-2) inhibitori, npr. acetilsalicilna kiselina ili ibuprofen;

  • Kardiotonični glikozidi (na primer digoksin), koriste se u terapiji srčanih problema;

  • Lekovi poznati kao selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI) (lekovi koji se koriste za lečenje depresije);

  • Lekovi u terapiji srčanih stanja ili visokog krvnog pritiska, npr. beta-blokatori ili ACE-inhibitori;

  • Holestipol i holestiramin (lekovi koji se koriste se za smanjenje vrednosti holesterola) Ovi lekovi mogu da smanje dejstvo leka Diklofenac Duo. Uzmite lek Diclofenac Duo najmanje 1 sat pre ili 4-6 sati nakon primene ovih lekova;

  • Kortikosteroidima (kao što je prednizon) (lekovi koji se koriste u lečenju zapaljenskih stanja). Može doći do povećanog rizika od gastrointestinalnog krvarenja ili ulceracija;

  • Fenitoin (lek koji se koristi za lečenje epileptičnih napada).


   Uvek obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta o svim lekovima koje uzimate. Ovo se odnosi i na lekove koje ste sami kupili bez lekarskog recepta, kao i na lekove koje Vam je doktor propisao.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   • Kao i drugi NSAIL, i primena leka Diklofenac Duo može umanjiti sposobnost začeća. Obavestite svog lekara ukoliko planirate trudnoću ili imate problem sa začećem.

   • Lek Diclofenac Duo ne smete uzimati u poslednja tri meseca trudnoće jer može štetno uticati na plod ili prouzrokovati probleme u toku porođaja (videti odeljak Lek Diklofenac Duo ne smete uzimati). Ne preporučuje se primena leka Diclofenac Duo ni u ranijim mesecima trudnoće, ali Vam lekar ipak može propisati ovaj lek ukoliko smatra da Vam je neophodan.

   • Lek Diclofenac Duo se u malim količinama izlučuje u majčino mleko. Ne preporučuje se njegova upotreba tokom perioda dojenja da bi se izbegla neželjena dejstva na novorođenče.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Diclofenac Duo može izazvati neželjena dejstva kao što su, vrtoglavica, ošamućenost ili pospanost i ili druga neželjena dejstva na centralni nervni sistem uključujući vizuelne smetnje (poremećaji vida),. Ukoliko primetite navedene simptome, ne treba da upravljate vozilom ni da rukujete mašinama. Posavetujte se sa Vašim lekarom.


 3. Kako se uzima lek Diclofenac Duo

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će vam reći koliko i kada da uzimate lek Diklofenak Duo. Pažljivo pratite uputstva lekara. Uvek uzimajte lek onoliko dugo koliko vam je lekar propisao, osim ako se jave neki problemi. U tom slučaju posavetujte se sa Vašim lekarom.

  Vaš lekar Vam može propisati i drugi lek koji štiti želudac, koji ćete uzimati u isto vreme kao i lek Diklofenak Duo, naročito ako ste već imali probleme sa želucem, ako ste starijeg životnog doba ili uzimate i neke druge lekove.


  Način primene

  Oralna upotreba.

  Kapsulu treba progutati celu sa dovoljnom količinom tečnosti.

  Lek je najbolje uzimati za vreme ili nakon obroka, ne žvakati i ne deliti kapsulu.


  Doziranje:


  Odrasli

  •Preporučena početna dnevna doza je 75 mg do 150 mg, koja se uzima kao jedna do dve kapsule od 75 mg.

  •Kod blažih slučajeva, kao i kod dugotrajne terapije, 75 mg na dan je obično dovoljno.

  •Nemojte uzimati više od 150 mg na dan.

  U slučajevima gde su simptomi najizraženiji tokom noći ili ujutro, poželjno je uzimati lek Diclofenac Duo, kapsule 75 mg uveče


  Stariji pacijenti

  Ukoliko ste starijeg životnog doba, lekar Vam može propisati manju dozu od doze koja je uobičajena za odrasle. Lekar će pratiti Vašu terapiju lekom Diklofenak Duo, kako bi utvrdio da li lek ima uticaja na želudac (zbog moguće pojave gastrointestinalnog krvarenja).


  Deca i adolescenti:

  Upotreba ovog leka se ne preporučuje kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Diclofenac Duo nego što treba


  Ukoliko ste uzeli više Diclofenac Duo kapsula sa modifikovanim oslobađanjem od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Obavezno ponesite sa sobom kapsule u originalnom pakovanju, kako bi lekar znao šta ste uzeli. Moguća je pojava sledećih znakova: povraćanje, krvarenje u stomaku, proliv, vrtoglavica, zujanje u ušima ili konvulzije (epileptični napadi). Kod teških predoziranja mogu se javiti problemi sa bubrezima ili jetrom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diclofenac Duo


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Diclofenac Duo kapsule sa modifikovanim oslobađanjem u uobičajeno vreme, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diclofenac Duo


  Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam je propisano, osim ako nemate nikakvih problema. Ne treba prekidati terapiju bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Neželjena dejstva se mogu umanjiti primenom najmanje efikasne doze tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.


  Neka neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna. Prestanite da uzimate lek Diclofenac Duo i odmah obavestite svog lekara ukoliko primetite sledeća ozbiljna neželjena dejstva - možda će vam trebati hitna medicinska pomoć:


  • alergijske reakcije koje uključuju svrab i osip po koži, pojavu modrica po koži, crvene bolne površine, ljuštenje kože ili plikovi na koži (kao što su multiformni eritem, Stevens-Johnson-ov sindrom i Lyell-ov sindrom (toksična epidermalna nekroliza), eksfolijativni dermatitis (zapaljenje kože sa crvenilom i ljuštenjem);

  • bol ili stezanje u grudima sa nedostatkom daha (bronhospazam);

  • bilo koji znak krvarenja u želucu ili crevima npr. povraćanje krvi ili pojava stolice crne boje poput katrana;

  • alergijske reakcije koje uključuju iznenadno zviždanje, teškoće pri disanju, oticanje lica, usana, ruku ili prstiju, hipotenziju (nizak krvni pritisak) i nesvesticu;

  • bol u grudnom košu, što može biti znak potencijalno ozbiljne alergijske reakcije poznate pod nazivom Kunisov sindrom;

  • žutu prebojenost kože ili beonjača;

  • dugotrajni bol u grlu ili visoku telesnu temperaturu;

  • neočekivanu promenu količine i/ili izgleda mokraće;

  • bol u stomaku ili donjem delu leđa sa osećajem slabosti ili gubitkom apetita (mogući simptomi zapaljenja gušterače (pankreatitisa);

  • blagi grčevi i osetljivost trbuha, koja se javlja ubrzo nakon početka lečenja lekom Diklofenak Duo, praćena krvarenjem iz debelog creva ili krvavom stolicom, obično u roku od 24 sata od pojave bolova u trbuhu (znaci ishemijskog kolitisa).


   Prestanite da uzimate lek Diclofenac Duo i odmah obavestite svog lekara ukoliko primetite neko od navedenih neželjenih dejstava.


   Ostala neželjena dejstva :

   Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • bol u stomaku, gorušica, mučnina, povraćanje, proliv, otežano varenje, gasovi, gubitak apetita

   • glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost;

   • osip;

   • povećanje vrednosti enzima jetre u krvi.


    Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • stomačni ulkusi ili krvarenja iz želuca (prijavljeni su veoma retki slučajevi sa smrtnim ishodom, posebno kod starijih pacijenata);

   • zapaljenje jetre (hepatitis) sa ili bez žutice, poremećaji funkcije jetre;

   • gastritis (zapaljenje želuca);

   • pospanost, umor;

   • koprivnjača;

   • zadržavanje tečnosti, simptomi mogu uključivati oticanje zglobova.

   Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   Uticaji na nervni sistem:

   utrnulost ili peckanje (parastezije), nevoljno drhtanje (tremor), konvulzije (epileptični napadi), aseptični meningitis (zapaljenje moždanih ovojnica), uznemirenost, poremećaj pamćenja, poremećaj čula ukusa, cerebrovaskularni događaj (oboljenje koje nastaje kao posledica poremećaja cirkulacije u moždanim krvnim sudovima).


   Uticaji na želudac i digestivni trakt:

   otežano pražnjenje creva, zapaljenje sluzokože jezika, zapaljenje sluzokože usta i desni-stomatitis (uključujući ulcerozni stomatitis), zapaljenje debelog creva-kolitis (uključujući hemoragijski kolitis i pogoršanje ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti), problemi sa jednjakom, crevna sužavanja nalik dijafragmi.


   Uticaji na srce, pluća ili krv:

   palpitacije (subjektivan osećaj lupanja srca), zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis), zapaljenje plućnog tkiva (pneumonitis), bol u grudima, srčana insuficijencija (slabost), infarkt miokarda (srčani udar), hipertenzija (povišen krvni pritisak).


   Uticaji na jetru ili bubrege:

   poremećaji funkcije bubrega i urinarnog sistema (akutna bubrežna slabost, krv u mokraći, pojava belančevina u mokraći, nefrotski sindrom, intersticijalni nefritis, bubrežna papilarna nekroza) ili teški poremećaji funkcije jetre (fulminantni hepatitis, nekroza jetre, slabost jetre), uključujući pojavu krvi ili belančevina u mokraći.


   Uticaji na kožu ili kosu:

   ozbiljni osipi na koži koji se mogu pogoršati izlaganjem suncu, tačkasto krvarenje na koži (purpura), alergijska purpura, Henoch-Schonlein purpura (zapaljenje zida krvnih sudova sa promenama na koži ), svrab, gubitak kose


   Poremećaji krvi i limfnog sistema:

   smanjenje broja krvnih pločica u krvi povezano sa pojavom modrica i sklonošću ka krvarenju (trombocitopenija), smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukopenija), malokrvnost (anemija) (uključujući hemolitičku anemiju i aplastičnu anemiju), smanjen broj određene vrste belih krnih zrnaca-granulocita (agranulocitoza).


   Poremećaji imunskog sistema: angioneurotski edem (uključujući otok lica).


   Psihijatrijski poremećaji:

   dezorijentacija, depresija (nevoljnost i nezainteresovanost), nesanica, noćne more, iritabilnost, poremećaji raspoloženja


   Poremećaji oka:

   poremećaji vida, zamućen vid, duple slike (diplopija).


   Poremećaji uha i labirinta: zujanje u ušima, oštećenje sluha.


   Ispitivanja su pokazala povećani rizik od arterijskih trombotičnih događaja (npr. infarkt miokarda ili moždani udar) koji su povezani sa upotrebom diklofenaka, posebno u visokim dozama (150 mg dnevno) i pri dugotrajnoj terapiji.


   Neka Vas ova lista ne zabrinjava - većina pacijenata uzima lek Diclofenac Duo bez poteškoća.

   Ukoliko bilo koji od ovih simptoma postane zabrinjavajući ili primetite nešto što nije ovde navedeno, molimo Vas obratite se svom lekaru. Lekar će primeniti drugi lek.

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Diclofenac Duo


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Ne sme koristiti lek Diclofenac Duo posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljšnjem pakovanju nakon

  Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Diclofenac Duo

Aktivna supstanca: diklofenak-natrijum:

Jedna kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda sadrži 75 mg diklofenak-natrijuma.

25 mg diklofenak-natrijuma se nalazi u obliku gastrorezistentnih peleta i 50 mg diklofenak-natrijuma u obliku peleta sa produženim oslobađanjem aktivne supstance.


Pomoćne supstance su:

Gastrorezistentne pelete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; propilenglikol; povidon K25; talk; kopolimer metakrilne kiseline i etilakrilata (1:1); celuloza, mikrokristalna.

Pelete sa produženim oslobađanjem aktivne supstance: trietilcitrat; kopolimer amonijum-metakrilat tip A; kopolimer amonijum-metakrilat tip B; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk; povidon K25; celuloza, mikrokristalna.

Kapsula: želatin, indigokarmin (E 132); titan-dioksid (E171).

Mastilo za štampu na kapsuli: šelak; soja lecitin; antipeneće sredstvo „Antifoam DC1510“; titan-dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Diclofenac Duo i sadržaj pakovanja


Kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda.

Tvrde želatinske kapsule veličine 2 sa odštampanom oznakom „D75M” bele boje na kapi i telu kapsule. Kapsula se sastoji iz kape neprozirno svetlo plave boje i tela kapsule koje je bezbojno i prozirno. Kapsule su punjene peletama bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je blister od providne PVC/PVDC folije i AL folije sa 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih (ukupno 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD, Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04536-19-001 оd 17.06.2020.