Početna stranica Početna stranica

Aflamil
aceklofenak


UPUTSTVO ZA LEK


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aflamil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflamil

 3. Kako se uzima lek Aflamil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aflamil

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Aflamil i čemu je namenjen

  Aceklofenak (aktivna supstanca leka Aflamil) pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).


  Lek Aflamil se primenjuje za simptomatsko lečenje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa (zapaljenje kostiju i zglobova), reumatoidnog artritisa (hronično zapaljenje zglobova i vezivnog tkiva) i ankilozirajućeg spondilitisa (hronična zapaljenska bolest lokomotornog sistema).

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflamil Lek Aflamil ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aceklofenak ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ukoliko je kod Vas nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) došlo do pojave napada astme, suženja disajnih puteva, akutnog rinitisa (zapaljenje sluzokože nosa), kožnog osipa ili drugih alergijskih reakcija

  • ako imate aktivno krvarenje ili poremećaj u vezi sa krvarenjem

  • ukoliko ste ranije imali krvarenje ili perforaciju (probijanje) u gastrointestinalnom traktu prilikom primene lekova iz grupe NSAIL

  • ukoliko bolujete ili ste bolovali od čira na želucu ili imate ili ste imali krvarenje iz digestivnog trakta

  • ukoliko imate potvrđenu srčanu slabost, ishemijsku bolest srca i/ili cerebrovaskularna oboljenja (npr. ako ste imali srčani udar, šlog, mini-šlog (tranzirorni ishemijski atak-TIA), začepljenje krvnih sudova srca ili mozga ili operaciju otklanjanja ili premošćavanja suženja/začepljenja krvnog suda)

  • ukoliko imate ili ste imali probleme sa cirkulacijom krvi (periferna arterijska bolest)

  • ukoliko bolujete od teškog oblika bolesti bubrega ili bolesti jetre

  • ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Aflamil:

  • ukoliko imate simptome koji ukazuju na gastrointestinalne poremećaje bilo u gornjem ili donjem delu digestivnog sistema, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, takođe ako imate u Vašoj medicinskoj istoriji zapaljensku bolest digestivnog trakta (Kronova bolest, ulcerozni kolitis) ili perforaciju (probijanje) u gastrointestinalnom traktu, primena ovog leka može dovesti do pogoršanja bolesti

  • ukoliko bolujete od poremećaja zgrušavanja krvi ili pijete lekove protiv zgrušavanja krvi

  • ukoliko imate oboljenje srca (npr. srčanu slabost)

  • ukoliko patite od blagog ili umerenog oboljenja jetre ili bubrega ili ste skloni zadržavanju tečnosti u telu iz bilo kog drugog razloga

  • ukoliko ste imali cerebrovaskularno krvarenje u Vašoj medicinskoj istoriji

  • ukoliko ste u skorije vreme imali hiruršku intervenciju

  • ukoliko bolujete od porfirije (metabolički poremećaj koji utiče na funkciju jetre), aceklofenak može biti okidač krize

  • ukoliko bolujete od sistemskog eritemskog lupusa (SLE)

  • ukoliko bolujete ili ste ranije bolovali od bronhijalne astme

  • ako pušite

  • ako imate dijabetes

  • ako imate anginu, krvne ugruške, visok krvni pritisak, povećan nivo holesterola ili povećan nivo triglicerida.

   Nemojte uzimati lek Aflamil ako imate varičelu (ovčije boginje) jer u retkim slučajevima primena ovog leka može dovesti do ozbiljne infekcije kože i mekog tkiva.

   Primena lekova kao što je lek Aflamil može biti povezana sa povećanim rizikom od pojave srčanog udara (infarkt miokarda). Neželjena dejstva leka mogu biti minimalizovana korišćenjem najniže doze u najkraćem mogućem periodu. Nemojte prekoračiti preporučene doze ili produžiti trajanje terapije!


   Prijavljene su neželjene reakcije na koži u vezi sa upotrebom lekova kao što je lek Aflamil (videti odeljak 4). Kao i kod drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, mogu se pojaviti ozbiljne alergijske reakcije i bez prethodne izloženosti leku. Veoma retko su prijavljene životno ugrožavajuće neželjene reakcije na nivou kože, od kojih su neke bile sa smrtnim ishodom (npr.eksfolijativni dermatitis, Steven-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) u vezi sa primenom nestereoidnih antiinflamatornih lekova kao što je aceklofenak. Pacijenti imaju najveći rizik od pojave ovih reakcija u toku samog početka terapije, u najvećem broju slučajeva početak pojave ovih reakcija je u toku prvog meseca terapije. Uzimanje leka Aflamil se mora prekinuti odmah čim se pojavi osip na koži ili bilo koji drugi znak preosetljivosti na lek.


   Kod starijih pacijenata, u retkim slučajevima lek Aflamil može izazvati gastrointestinalnu ulceraciju (čir na crevima) i krvarenje ili perforaciju (pucanje čira). Ovo se može pojaviti u bilo koje vreme tokom terapije bez prethodnih simptoma upozorenja. Ukoliko primetite bilo kakve stomačne simptome, naročito ako ste stariji, treba da se javite svom lekaru.


   Deca

   Upotreba leka Aflamil kod dece se ne preporučuje, usled nedostatka dokaza o efikasnosti i bezbednosti.


   Drugi lekovi i lek Aflamil


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   Postoje neki lekovi koji se ne smeju uzimati istovremeno sa lekom Aflamil ili lekovi čije se doze moraju podesiti ukoliko se uzimaju istovremeno sa lekom Aflamil.


   Kombinacije koje se ne preporučuju:

   • Acetilsalicilna kiselina (aspirin), kortikosteroidi ili nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) (ibuprofen, naproksen)

   • Varfarin, heparin ili drugi lekovi koji se koriste da bi sprečili zgrušavanje krvi (antikoagulansi)

   • Litijum, koji se koristi za terapiju psihičkih oboljenja

   • Digoksin, lek koji se koristi za terapiju hronične srčane insuficijencije ili nepravilnog srčanog rada

   • Metotreksat (u velikim dozama), lek koji se koristi za lečenje autoimunskih bolesti (npr. psorijaza, reumatoidni artritis) ili kod pacijenata obolelih od raka

   • Antidepresivi tipa selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI).


    Kombinacije koje zahtevaju oprez pri upotrebi ili mogu zahtevati prilagođavanje doze:


   • Lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska ili nekih srčanih oboljenja (ACE inhibitori, diuretici, beta blokatori ili antagonisti angiotenzina II)

   • Metotreksat (u manjim dozama)

   • Ciklosporin i takrolimus (imunosupresivni lekovi)

   • Zidovudin, za lečenje HIV infekcije

   • Lekovi za lečenje dijabetesa

   • Drugi NSAIL lekovi, uključujući salicalate (npr. acetilsalicilna kiselina)


   Postoji rizik od farmakokinetičkih interakcija pri istovremenoj primeni sa fenitoinom, cimetidinom, tolbutamidom, fenilbutazonom, amjodaronom, mikonazolom i sulfafenazolom.


   Ako imate bilo kakvih pitanja o primeni drugih lekova zajedno sa lekom Aflamil, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

   Uzimanje leka Aflamil sa hranom i pićima


   Lek Aflamil bi trebalo primenjivati uz obrok ili neposredno posle obroka.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Trudnice ne smeju uzimati lek Aflamil tokom poslednja tri meseca trudnoće.

   Upotreba leka Aflamil se ne preporučuje tokom prvog i drugog trimestra trudnoće, osim ukoliko to Vaš lekar ne smatra neophodnim. Međutim, ako se lek Aflamil upotrebljava tokom prvog i drugog trimestra trudnoće dozu leka treba svesti na najmanju, a trajanje terapije na najkraće moguće vreme.


   NSAIL mogu otežati da žena ostane trudna. Potrebno je da obavestite svog lekara ukoliko planirate trudnoću ili ukoliko imate problema da ostanete trudni.


   Dojenje

   Nije poznato da li se lek Aflamil izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, pitajte svog lekara za savet pre nego što uzmete lek Aflamil.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Pacijenti koji osete vrtoglavicu, vertigo ili druge poremećaje centralnog nervnog sistema prilikom upotrebe NSAIL treba da se uzdrže od upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Aflamil sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po film-tableti, što znači da je suštinski „bez natrijuma“.


 3. Kako se uzima lek Aflamil

  Uvek uzmite ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ne zaboravite da uzmete Vaš lek!

  Lek Aflamil film tablete su za oralnu primenu i potrebno je progutati film tabletu sa dovoljnom količinom tečnosti.

  Maksimalna preporučena dnevna doza je 200 mg, primenjena u dve odvojene doze od 100 mg (jedna film tableta ujutru i jedna uveče).


  Ukoliko mislite da je efekat leka Aflamil prejak ili preslab, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Deca

  Primena leka Aflamil se ne preporučuje kod dece.


  Stariji

  Nije potrebno smanjenje doze, međutim, potrebno je pridržavati se mera opreza (videti odeljak 2.)


  Bolest jetre

  Preporučena početna doza kod pacijenata sa oštećenjem jetre je jedna film tableta (100mg) na dan.

  Bolest bubrega

  Nije potrebno smanjenje doze, međutim, potrebno je pridržavati se mera opreza (videti odeljak 2.)


  Produženo lečenje

  Ukoliko ste na dugotrajnoj terapiji lekom Aflamil, lekar će Vam redovno vršiti kontrolne laboratorijske analize kao što su krvna slika, kontrola funkcije jetre i bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Aflamil nego što treba


  Odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom ili idite u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite ovo Uputstvo sa sobom.

  Simptomi predoziranja su mučnina, povraćanje, bol u želucu, vrtoglavica, pospanost i glavobolja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aflamil


  Ne brinite! Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu film tabletu. Uzmite sledeću dozu u propisano vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Aflamil


  Trajanje lečenja će odrediti lekar. Ne prekidajte terapiju čak i ako se osećate bolje. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Najveći broj njih su blagog oblika i nestaju kada prekinete primenu leka Aflamil.


  Prestanite sa uzimanjem leka Aflamil i odmah posetite svog lekara ukoliko Vam se pojave sledeći simptomi alergijske reakcije:

  • otok lica, jezika ili jednjaka

  • otežano gutanje

  • koprivnjača i otežano disanje.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Vrtoglavica, poremećaj varenja, bol u trbuhu, mučnina, proliv i povećane vrednosti enzima jetre.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Gasovi, gastritis (zapaljenje sluzokože želuca), otežano pražnjenje creva , povraćanje, zapaljenje usne duplje sa čirevima, svrab i osip, zapaljenje kože, koprivnjača, povećane koncentracije uree u krvi i povećane koncentracije kreatinina u krvi.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Melena (crna stolica kao katran), proliv sa sadržajem krvi (hemoragijska dijareja), čirevi u gastrointestinalnom traktu (gastrointestinalne ulceracije), gastrointestinalno krvarenje, visok krvni pritisak, pogoršanje visokog krvnog pritiska, srčana slabost, dispnea (otežano disanje), anemija, otok lica, jezika ili grla, alergijske reakcije (uključujući anafilaktički šok), preosetljivost, poremećaji vida.


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): Smanjena funkcija koštane srži, smanjen broj jedne vrste belih krvnih ćelija - granulocita (granulocitopenija) i smanjen broj trombocita (krvnih pločica), smanjen broj neutrofila (neutropenija), anemija zbog raspadanja crvenih krvnih zrnaca, povećane koncentracije kalijuma u krvi, depresija, neuobičajeni snovi, nesanica,

  osećaj trnjenja, bockanja, mravinjanja (parestezija), drhtanje (tremor), pospanost, glavobolja, disgeuzija (poremećaj čula ukusa), vertigo, zujanje u ušima (tinitus), neprijatan osećaj lupanja srca (palpitacije), crvenilo, naleti vrućine, zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis), suženje disajnih puteva (bronhospazam), zapaljenje sluzokože usne duplje, zapaljenje gušterače (pankreatitis), povraćanje krvi, čir na želucu, perforacije creva, pogoršanje Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, oštećenje jetre uključujući hepatitis, povećanje koncentracije alkalne fosfataze u krvi, sitna krvarenja pod kožom ili sluzokožom (purpura), ekcem, teške kožne reakcije uključujući Stiven Johnson-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu, nefrotski sindrom, bubrežna slabost, pojava otoka, umor, grčevi u nogama, povećanje telesne mase.

  Izuzetno, varičela (ovčije boginje) može da pokrene ozbiljne komplikacije u vidu infekcije kože i mekih tkiva.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Aflamil

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Aflamil posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Aflamil

Aktivna supstanca je aceklofenak.

Jedna film tableta sadrži 100 mg aceklofenaka.


Pomoćne supstance su: Jezgro tablete sadrži: glicerildistearat; kroskarmeloza-natrijum; povidon K-30; celuloza, mikrokristalna. Omotač (film) tablete (Sepifilm 752): makrogolstearat; titan-dioksid (E171); celuloza, mikrokristalna; hipromeloza.

Kako izgleda lek Aflamil i sadržaj pakovanja

Film tablete.

Bele, okrugle, bikonveksne, film tablete sa utisnutom oznakom “A” na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje je Alu-Alu blister koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT, Vladimira Popovića 6, Beograd.


Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Gyömroi út 19-21, Budimpešta, Mađarska


u saradnji sa ALMIRALL S.A., Ronda del General Mitre 151, 08022 Barselona, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03765-20-001 od 10.09.2021.