Početna stranica Početna stranica

Ampril
ramipril

CENE

tableta blister, 30 po 2,5 mg

Veleprodaja: 115,90 din
Maloprodaja: 140,24 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 30 po 5mg

Veleprodaja: 201,70 din
Maloprodaja: 244,06 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 30 po 10 mg

Veleprodaja: 289,30 din
Maloprodaja: 350,05 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKAmpril, 1,25 mg, tablete Ampril, 2,5 mg, tablete Ampril, 5 mg, tablete Ampril, 10 mg, tablete


ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ampril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril

 3. Kako se uzima lek Ampril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ampril

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ampril i čemu je namenjen


  Lek Ampril sadrži aktivnu supstancu ramipril koja pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Lek Ampril deluje tako što:

  • smanjuje stvaranje supstanci u Vašem telu koje mogu da povećaju krvni pritisak

  • opušta i širi krvne sudove

  • omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.


   Lek Ampril se može koristiti za:

  • lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije)

  • smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

  • smanjenje rizika ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima (bez obzira na to da li imate šećernu bolest ili ne)

  • lečenje bolesti srca kad ono ne može da pumpa dovoljno krvi kroz ostale delove tela (srčana insuficijencija ili srčana slabost)

  • lečenje nakon srčanog udara (infarkt miokarda), uz srčanu slabost kao komplikaciju.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril Lek Ampril ne smete uzimati:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koju pomoćnu supstancu leka Ampril navedenu u odeljku 6.

   Kao znaci alergijske reakcije mogu se javiti osip, otežano gutanje ili disanje, otok usana, lica, grla ili jezika.

  • Ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju – angioedem. Znaci ove reakcije su svrab, koprivnjača (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, otok grla i jezika, otok oko očiju i usana, otežano disanje i gutanje.

  • Ako ste nekada uzimali ili ste trenutno na terapiji lekovima sakubitrilom/valsartanom, a koji se koriste u lečenju hronične dugotrajne srčane slabosti kod odraslih pacijenata.

  • Ako idete na dijalizu ili na bilo koji drug vid filtracije krvi. U zavisnosti od opreme koja se koristi može se desiti da primena leka Ampril nije pogodna za Vas.

  • Ako imate problema sa bubrezima, pri čemu je smanjen dotok krvi u bubrege (stenoza bubrežene arterije).

  • Tokom poslednjih 6 meseci trudnoće; takođe se ne preporučuje primena leka Ampril u ranoj trudnoći - prva tri meseca (videti odeljak Trudnoća i dojenje).

  • Ako imate preterano nizak ili nestabilan krvni pritisak. Vaš lekar će obaviti neophodnu procenu.

  • Ako imate dijabetes (šećernu bolest) ili oštećenu bubrežnu funkciju i lečite se lekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.


  Ne smete uzimati lek Ampril ako se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ampril.


  Upozorenja i mere opreza

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek:

  • ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima

  • ako ste izgubili mnogo soli ili tečnosti iz tela (usled povraćanja ili ste imali proliv, znojili ste se više nego što je to uobičajeno, bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duže vreme ili ste išli na dijalizu)

  • ako treba da se podvrgnete terapiji za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzitizacija)

  • ako treba da primite anestetik, npr. zbog hirurške intervencije ili bilo kog stomatološkog zahvata.

   Možda će biti potrebno da prekinete uzimanje leka Ampril jedan dan ranije o čemu treba da se posavetujete sa Vašim lekarom.

  • ako imate visoku koncentraciju kalijuma u krvi (na osnovu rezultata analize krvi)

  • ako uzimate lekove ili imate stanja koja mogu da smanje koncentraciju natrijuma u krvi. Vaš lekar će

   možda zatražiti redovne analize krvi, posebno kako bi proverio koncentraciju natrijuma u Vašoj krvi, naročito ukoliko ste starija osoba.

   - ukoliko uzimate lekove koji mogu povećavati rizik od nastanka angioedema, ozbiljne alergijske reakcije, kao što su inhibitori mTOR (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, neprilizin (NEP) inhibitori (kao što je racekadotril) ili kombinaciju sakubitril/valsartan (videti odeljak "Lek Ampril ne smete uzimati")

  • ako imate kolagenu vaskularnu bolest, kao što je sklerodermija ili sistemski lupus erythematosus

  • ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudneti, morate o tome obavestiti svog lekara; Lek Ampril se ne preporučuje u ranoj trudnoći (tokom prva 3 meseca trudnoće), a ne sme se uzimati nakon trećeg meseca trudnoće, jer može dovesti do ozbiljnih oštećenja Vašeg ploda (videti odeljak Trudnoća i dojenje)

  • ukoliko uzimate bilo koji od lekova navedenih u nastavku koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska:

   • Blokator angiotenzin II receptora (ARB) (takođe su poznati kao sartani – na primer valsartan, telmisartan, irbesartan), posebno ukoliko imate problema sa bubrezima koji su u vezi sa dijabetesom;

   • Aliskiren.


  Vaš lekar može zatražiti kontrolu Vaše bubrežne funkcije, krvnog pritiska i koncentracije elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u redovnim intervalima.

  Videti takođe odeljak “Lek Ampril ne smete koristiti“.


  Deca i adolescenti

  Lek Ampril se ne preporučuje deci i adolescentima mlađim od 18 godina jer nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti primene leka u ovoj populaciji.

  Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), obratite se lekaru pre uzimanja leka Ampril.


  Drugi lekovi i lek Ampril

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove . Lek Ampril može uticati na dejstvo drugih lekova, a i drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Ampril.


  Obavestite lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Ampril:

  • lekovi za ublažavanje bola i lečenje zapaljenja (tj. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilna kiselina (aspirin));

  • lekovi za lečenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradreanlin ili adrenalin. Lekar treba da proverava Vaš krvni pritisak.


   Molimo Vas obavestite lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova jer oni povećavaju rizik za pojavu neželjenih reakcija ako ih uzimate sa lekom Ampril:

  • lekovi koji sadrže sakubitril/valsartan i koriste se za lečenje dugotrajne srčane slabosti kod odraslih pacijenata (videti odeljak "Lek Ampril ne smete uzimati“

  • lekovi za ublažavanje bola i lečenje zapaljenja (tj. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilna kiselina)

  • lekovi za lečenje raka (hemioterapija)

  • lekovi za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin

  • diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti), kao što je furosemid

  • suplementi kalijuma ili zamene za so, diuretici (koji štede kalijum), lekovi koji mogu povećati koncentraciju kalijuma u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalijumove soli, trimetoprim ili kotrimoksazol, poznatiji kao trimetoprim/sulfametoksazol (za lečenje bakterijskih infekcija) i heparin (lek za razređivanje krvi)

  • steroidi - lekovi za lečenje zapaljenja, kao što je prednizolon

  • alopurinol (koristi se za snižavanje koncentracije mokraćne kiseline u krvi)

  • prokainamid (za lečenje poremećaja srčanog ritma)

  • temsirolimus (u terapiji kancera)

  • lekovi koji se najčešće koriste kako bi se sprečilo odbacivanje presađenih organa (sirolimus, everolimus,

  • vildagliptin (koristi se za lečenje dijabetesa tip 2)

  • racekadopril – koristi se protiv dijareje.


   Vaš lekar će možda morati da promeni dozu i/ili da preduzme druge mere predostrožnosti ukoliko uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (videti takođe odeljak “Lek Ampril ne smete koristiti” i “ Upozorenja i mere opreza”).


   Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova jer lek Ampril može da utiče na dejstvo tih lekova:

  • lekove za lečenje dijabetesa, kao što su oralni antidijabetici (lekovi za snižavanje koncentracije

   glukoze u krvi) i insulin; uzimanje leka Ampril može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovno proveravati koncentraciju šećera u krvi

  • litijum (za lečenje određenih psihijatrijskih oboljenja); uzimanje leka Ampril može da poveća koncentraciju litijuma u krvi, pa je potrebno da Vaš lekar pažljivo prati koncentraciju litijuma u Vašoj krvi.


   Ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ampril.


   Uzimanje leka Ampril sa hranom, pićima i alkoholom

  • Uzimanje alkohola sa lekom Ampril može da izazove vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko Vas interesuje da li smete konzumirati alkohol dok uzimate lek Ampril, obratite se Vašem lekaru, s obzirom na to da lekovi za snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivno dejstvo i dovesti do značajnog smanjenja krvnog pritiska.

  • Lek Ampril se može uzimati nezavisno od obroka.


  Trudnoća i dojenje


  Trudnoća

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ne preporučuje se uzimanje leka Ampril tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a ovaj lek se ne sme uzimati nakon 13. nedelje, jer uzimanje leka Ampril za vreme trudnoće može dovesti do ozbiljnih oštećenja Vašeg ploda.

  Ako zatrudnite za vreme terapije lekom Ampril, odmah obavestite svog lekara. Ako planirate trudnoću, potrebno je unapred preći na drugu odgovarajuću terapiju.


  Dojenje

  Ne smete uzimati lek Ampril ako dojite.


  Pre uzimanja bilo kog leka posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Za vreme uzimanja leka Ampril možete osetiti vrtoglavicu. Veća je verovatnoća da se to dogodi na početku lečenja ili kada uzmete veću dozu leka Ampril. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili rukovati alatom i mašinama.


  Lek Ampril sadrži laktozu

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Ampril


  Uvek uzimajte lek Ampril tačno onako kako Vam je to objasnio lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Preporučena doza

  Lečenje visokog krvnog pritiska

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

  • Lekar će prilagođavati količinu leka koju uzimate sve dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

  • Maksimalna dnevna doza je 10 mg.

  • Ako već uzimate diuretike, lekar će možda morati da smanji količinu ili prekine primenu diuretika pre početka lečenja lekom Ampril.


   Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

  • Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

  • Nakon toga Vaš lekar može doneti odluku o povećanju doze.

  • Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.


   Terapija radi smanjenja rizika ili odlaganja pogoršanja problema sa bubrezima

  • Početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

  • Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

  • Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.


   Terapija slabosti srca

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

  • Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

  • Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.


   Terapija nakon srčanog udara

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno.

  • Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

  • Uobičajena doza je 10 mg dnevno. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.


   Stariji pacijenti

   Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i prilagođavanje terapije vršiti postepeno.


   Uzimanje leka

   Lek se uzima oralno, u isto vreme svakog dana. Tabletu progutajte celu, sa dovoljno tečnosti.

   Tabletu nemojte drobiti ili žvakati.


   Ako ste uzeli više leka Ampril nego što treba

   Obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu što pre je moguće. Nemojte voziti do bolnice već pozovite nekog drugog da Vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite pakovanje leka kako bi lekar znao šta ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ampril

   Ako zaboravite da uzmete lek, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Prestanite da uzimate lek Ampril i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava - možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska pomoć:

  • oticanje lica, usana ili grla, otežano gutanje ili disanje, kao i svrab i osip - to mogu biti znaci teške alergijske reakcije na lek Ampril;

  • ozbiljne kožne reakcije, uključujući osip, ulceracije (ranice) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, pojava plikova na koži ili ljuštenje kože (kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme).


   Odmah obavestite lekara, ako se kod Vas jave:

   - Ubrzan rad srca, subjektivni osećaj lupanja srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje u grudima ili ozbiljniji problemi, uključujući srčani udar i moždani udar;

  • Kratak dah ili kašalj. To mogu biti znaci problema sa plućima;

  • Lakše nastajanje modrica, duže krvarenje nego što je to uobičajeno, bilo koji znak krvarenja (npr. krvarenje iz desni), ljubičaste mrlje, fleke na koži ili lakše javljanje infekcija nego što je to uobičajeno, bol u grlu i povišena telesna temperatura, osećaj umora, nesvestica, vrtoglavica ili bleda koža. Ovo mogu da budu znaci problema na nivou krvi ili koštane srži;

  • Jak bol u stomaku koji može da se proširi na leđa. To može da bude znak zapaljenja pankreasa (pankreatitis);

  • Groznica, jeza, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žuta prebojenost kože ili očiju (žutica). Ovo mogu da budu znaci problema sa jetrom kao što je zapaljenje jetre (hepatitis) ili oštećenja jetre.


  Ostala neželjena dejstva uključuju:


  Molimo Vas obavestite svog lekara ako bilo koje od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


  Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • glavobolja ili osećaj umora

  • vrtoglavica (češće se javlja na početku lečenja ili kod prelaska na veće doze leka Ampril)

  • nesvestica, hipotenzija (izrazito nizak krvni pritisak), posebno pri stajanju ili naglom ustajanju

  • suvi, nadražajni kašalj, zapaljenje sinusa (sinuzitis) ili bronhitis, kratak dah

  • bol u želucu ili trbuhu, proliv, otežano varenje, osećaj mučnine

  • osip na koži, sa ili bez izdignutih delova

  • bol u grudima

  • grčevi ili bol u mišićima

  • povišena koncentracija kalijuma u krvi (na osnovu laboratorijske analize krvi).


   Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • vertigo

  • svrab i neuobičajen osećaj na koži kao što su utrnulost, trnci, bockanje, peckanje ili osećaj mravinjanja (parestezija)

  • gubitak čula ukusa ili promena čula ukusa

  • problemi sa spavanjem

  • osećaj depresije, anksioznosti, nervoza ili nemir

  • zapušen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme

  • oticanje tankog creva (intestinalni angioedem) koji se ispoljava simptomima kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proliv

  • gorušica, zatvor ili suva usta

  • pojačano mokrenje tokom dana

  • pojačano znojenje

  • gubitak apetita (anoreksija) ili smanjenje apetita

  • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

  • otok ruku ili nogu, što ukazuje da organizam zadržava više vode nego što je to uobičajeno

  • crvenilo

  • zamućen vid

  • bol u zglobovima

  • povišena telesna temperatura

  • polna nemoć kod muškaraca, smanjena seksualna želja kod muškaraca ili žena

  • povećan broj određenih belih krvnih ćelija (eozinofilija) koji se utvrđuje pri analizi krvi

  • promene vrednosti parametara analize krvi koje ukazuju na promenu funkcije jetre, pankreasa ili bubrega.


   Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • osećaj nesigurnosti ili konfuzije

  • crven i otečen jezik

  • teško perutanje ili ljuštenje kože, grudvičasti osip koji svrbi

  • problemi sa noktima (npr. klimanje ili odvajanje nokta od podloge)

  • kožni osip ili modrice

  • fleke na koži i hladni ekstremiteti

  • crvene, otečene, vodnjikave oči i svrab

  • poremećaj sluha ili zujanje u ušima

  • osećaj slabosti

  • smanjenje broja crvenih ili belih krvnih ćelija, krvnih pločica ili vrednosti hemoglobina (na osnovu laboratorijske analize krvi).


   Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • povećana osetljivost na sunce.


   Druga prijavljena neželjena dejstva


   Molimo Vas obavestite lekara ako neke od sledećih neželjenih reakcija postanu ozbiljne ili traju duže od nekoliko dana.

  • otežana koncentracija

  • oticanje usta

  • smanjenje broja krvnih ćelija (na osnovu laboratorijske analize krvi)

  • smanjenje koncentracije natrijuma u krvi (na osnovu laboratorijske analize krvi)

  • koncentrovani urin (tamno prebojen), osećaj kao da ste bolesni, grčevi u mišićima, konfuzija, napadi, što može biti posledica neadekvatnog lučenja ADH (antidiuretskog hormona). Ukoliko imate neki od ovih simptoma, obratite se svom lekaru što je moguće pre

  • prsti na rukama i nogama menjaju boju kada Vam je hladno, a zatim se pri zagrevanju javlja osećaj peckanja i bola (Raynaud-ov fenomen)

  • usporene ili oslabljene reakcije

  • uvećanje grudi kod muškaraca

  • osećaj pečenja

  • poremećaj čula mirisa

  • gubitak kose. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Ampril


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ampril posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ampril

- Aktivna supstanca je ramipril.

Ampril; 1,25 mg: jedna tableta sadrži 1,25 mg ramiprila.

Ampril; 2,5 mg: jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.

Ampril; 5 mg: jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.

Ampril; 10 mg: jedna tableta sadrži 10 mg ramiprila.

- Pomoćne supstance su:

Ampril; 1,25 mg: natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat.

Ampril; 2,5 mg: natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat; Pigment Blend PB 22886 Yellow, sastava gvožđe(III)- oksid, žuti (E172); laktoza monohidrat.

Ampril; 5 mg: natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat; Pigment Blend PB 24889 Pink, sastava: gvožđe(III)- oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); laktoza, monohidrat.

Ampril; 10 mg: natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek Ampril i sadržaj pakovanja

Ampril; 1,25 mg: bele do skoro bele boje, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Ampril; 2,5 mg: žute, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Ampril; 5 mg: ružičaste, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Ampril; 10 mg: bele do skoro bele boje, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/AL/PVC//AL) koji sadrži 10 tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Ampril, tablete, 30 x (1,25mg): 515-01-01507-21-001 od 03.02.2022.

Ampril, tablete, 30 x (2,5mg): 515-01-01508-21-001 od 03.02.2022.

Ampril, tablete, 30 x (5mg): 515-01-01509-21-001 od 03.02.2022.

Ampril, tablete, 30 x (10mg): 515-01-01510-21-001 od 03.02.2022.