Početna stranica Početna stranica

Cefalexin Alkaloid
cefaleksin

CENE

prašak za oralnu suspenziju bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Veleprodaja: 198,70 din
Maloprodaja: 240,43 din
Participacija: 50,00 din

kapsula, tvrda blister, 16 po 500 mg

Veleprodaja: 217,30 din
Maloprodaja: 262,93 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKCefalexin Alkaloid, 250 mg/5 mL, prašak za oralnu suspenziju cefaleksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefalexin Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefalexin Alkaloid

 3. Kako se uzima lek Cefalexin Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefalexin Alkaloid

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Cefalexin Alkaloid i čemu je namenjen

  Lek Cefalexin Alkaloid je antibiotik koji pripada grupi cefalosporina i kao aktivnu supstancu sadrži cefaleksin. Koristi se u terapiji infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima. To su:

  • infekcije organa za disanje,

  • infekcije srednjeg uha,

  • infekcije kože, mekih tkiva,

  • - infekcije kostiju i zglobova,

  • infekcije mokraćnih puteva i polnih organa, uključujući i akutno zapaljenje prostate,

  • infekcije zuba.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefalexin Alkaloid Lek Cefalexin Alkaloid ne smete uzimati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na cefaleksin, na cefalosporine ili peniciline, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lek (navedene u odeljku 6).

   Znaci alergijske reakcije su: osip, otežano gutanje ili problemi sa disanjem, oticanje usana, lica, grla i jezika.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte za svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Cefalexin Alkaloid:

   • ako ste imali alergijsku reakciju na antibiotike iz grupe penicilina;

   • ako ste ikada imali ozbiljan kožni osip ili ljuštenje kože, pojavu plikova i / ili rana u ustima posle uzimanja cefaleksina ili drugih antibiotika;

   • ako imate oštećenje funkcije bubrega (može biti potrebno smanjenje doze);

   • ako dobijete proliv (dijareju). Dijareja može biti simptom zapaljenja debelog creva. Drugi simptomi zapaljenja debelog creva koji se mogu javiti su bol i groznica.


    Recite Vašem lekaru ukoliko ćete raditi analize krvi i urina.

    Lek Cefalexin Alkaloid može dati lažno pozitivne rezultate pri određivanju glukoze (šećera) u urinu;

    Lek Cefalexin Alkaloid može dati lažno pozitivne rezultate pojedinih imunoloških testova krvi (Coombs-ov test, antiglobulinski testovi).


    Posebno vodite računa pri uzimanju cefaleksina:

    Akutna generalizovana egzantematozna pustuloza (AGEP) je prijavljena pri upotrebi cefaleksina. AGEP se pojavljuje na početku lečenja kao crven, rasprostranjen osip sa ljuspicama i udubljenjima ispod kože i plikovima praćen groznicom. Promene se najčešće javljaju po koži zglobova, trupa i gornjih ekstremiteta. Najveći rizik od pojave ove ozbiljne reakcije kože je u prvoj nedelji terapije. Ako se javi ozbiljan osip ili neki od ovih simptoma koji se javljaju na koži, prestanite da uzimati cefaleksin i odmah se obratiti svom lekaru ili odmah potražite medicinsku pomoć.


    Ako se u toku primene leka javi bilo kakva alergijska reakcija treba odmah prekinuti sa uzimanjem leka i obratiti se lekaru.


    Drugi lekovi i Cefalexin Alkaloid


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Posebno je važno ako uzimate neke od sledećih lekova:

  • probenecid (lek za lečenje gihta)

  • metformin (lek za snižavanje šećera u krvi)

  • lekove koji se koriste u terapiji leukemije; kada se istovremeno prumenjuju sa gentamicinom (antibiotik iz grupe aminoglikozida).


   Uzimanje leka Cefalexin Alkaloid sa hranom i pićima Lek Cefalexin Alkaloid se može uzimati nezavisno od hrane. Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzimete ovaj lek.


   Trudnoća

   Lek Cefalexin Alkaloid se može primenjivati u trudnoći, ali samo onda kada je očekivana korist za trudnicu veća od mogućeg rizika po fetus, što će proceniti Vaš lekar.


   Dojenje

   Lek Cefalexin Alkaloid se izlučuje putem mleka, pa ga sa oprezom treba koristiti za vreme dojenja i to onda kada je očekivana korist za majku veća od mogućeg rizika po odojče, što će proceniti Vaš lekar.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije poznato da će lek Cefalexin Alkaloid imati uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Lek Cefalexin Alkaloid prašak za oralnu suspenziju sadrži 2,8 g saharoze u 5 mL oralne suspenzije. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti.

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Cefalexin Alkaloid


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek Cefalexin Alkaloid suspenzija je namenjena za oralnu primenu. Uobičajena doza je:

  Odrasli

  Preporučena doza za odrasle je 1 - 4 g dnevno, podeljeno u 2 do 4 doze. Za većinu infekcija dovoljno je primeniti 500 mg (2 kašičice) svakih 8 sati.

  Za infekcije kože i mekih tkiva, streptokokni faringitis (upala ždrela izazvana streptokokom) i blage, nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, uobičajeno je doziranje od 500 mg (2 kašičice) na svakih 12 sati.

  Za teže oblike infekcija ili infekcije uzrokovane manje osetljivim organizmima, mogu biti potrebne i veće doze leka.

  Kada su potrebne doze veće od 4 g dnevno, potrebno je uvesti parenteralnu primenu u odgovarajućoj dozi.

  Doziranje kod starijih osoba i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Doziranje je isto kao kod odraslih osoba (videti gore).

  U slučaju da imate značajno oštećenje funkcije bubrega lekar će Vam smanjiti dozu leka.


  Doziranje kod dece

  Uobičajena doza kod dece je 25 do 50 mg/kg/dan do maksimalnih 100 mg/kg/dan, u podeljenim dozama. Kod infekcija kože i mekih tkiva, streptokoknog faringitisa (upala ždrela izazvana streptokokom) i blagih, nekomplikovanih infekcija mokraćnih puteva, ukupna dnevna doza može biti podeljena i primenjena svakih 12 sati .


  Za većinu infekcija sledeće doziranje je predloženo:

  Deca mlađa od 5 godina: 125 mg (pola kašičice) na svakih 8 sati.

  Deca od 5 godina i starija: 250 mg (1 kašičica) na svakih 8 sati. U teškim infekcijama, doza se može i udvostručiti.

  U lečenju upale srednjeg uha (otitis media), preporučuje se doza od 75 mg do 100 mg/kg/dan podeljena u 4 doze.


  Lečenje infekcija izazvanih beta-hemolitičkim streptokokom bi trebalo da traje najmanje 10 dana.


  Kako pripremiti Cefalexin Alkaloid 250 mg/5 mL prašak za oralnu suspenziju

  Priprema suspenzije vrši se u apoteci, prema uputstvu:

  Svaku bocu Cefalexin Alkaloid suspenzije potrebno je sveže pripremiti neposredno pre upotrebe. Pre pripremanja suspenzije, bocu sa praškom (u boci je 65,4 g praška) dobro protresti, dodati 60 mL prečišćene vode i snažno promućkati.

  Viskozna suspenzija je ružičaste boje, prijatnog mirisa na malinu.

  Pre svake upotrebe suspenziju dobro promućkati!


  Ako ste uzeli više leka Cefalexin Alkaloid nego što treba


  Obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko ste Vi ili Vaše dete uzeli više leka nego to bi trebalo. Ukoliko ste u mogućnosti, ponesite sa sobom ovo uputstvo i preostalu suspenziju ili kutiju leka da ih pokažete lekaru.

  Simptomi predoziranja mogu da uključe mučninu, povraćanje, bol u predelu želuca, proliv, pojavu krvi u mokraći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefalexin Alkaloid


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.Uzmite lek čim se setite da ste zaboravili da popijete Vašu dozu. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, ne uzimajte propuštenu dozu već normalno nastavite sa daljim dozama. Vodite računa da lek uzimate u tačno propisanim vremenskim intervalima kako bi se postigla optimalna terapijska koncentracija i zadovoljavajući terapijski efekat.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cefalexin Alkaloid


  Nemojte prestati da uzimate lek bez razgovora sa lekarom.

  Uzimajte lek Cefalexin Alkaloid onako kako Vam je to propisao Vaš lekar. Važno je da lečenje bude sprovedeno do kraja, osim ukoliko Vam se jave naželjena dejstva ili ukoliko Vaš lekar savetuje da prekinete sa lečenjem.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah obustavite primenu leka i obratite se svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Gastrointestinalne poremećaje: simptomi pseudomembranoznog kolitisa (zapaljenje debelog creva) mogu da se jave tokom ili nakon primene antibiotika. Retko su prijavljivani mučnina i povraćanje. Najčešći neželjeni efekat je proliv (dijareja). Vrlo retko, dijareja je bila dovoljno teška da zahteva prekid terapije. Javljali su se i dispepsija (loše varenje) i bol u abdomenu (u donjem delu stomaka). Kao i prilikom primene nekih penicilina i nekih drugih cefalosporina, retko su zapaženi prolazni hepatitis (zapaljenje jetre) i holestatska žutica (žuta prebojenost kože i beonjača).


  Preosetljivost: osip po koži, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika, očnih kapaka, teškoće u disanju ili iznenadna pojava zviždanja u grudima znaci su alergijske reakcije. Odmah obustavite dalju primenu leka. Retko se mogu javiti eritema multiforme (pojava crvenih tačaka na koži koje se mogu pretvoriti u plikove), Stevens Johnson-ov sindrom (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju, genitalija) i toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela). Ove reakcije su se obično povlačile po obustavljanju terapije, iako je u nekim slučajevima bila neophodna pomoćna terapija. Zapažana je i anafilaksa (teška alergijska reakcija).

  Ukoliko se jave navedeni simptomi i znaci hitno treba prestati sa uzimanjem leka!


  Poremećaje krvi i limfnog sistema: Mogu se javiti eozinofilija (porast broja jedne vrste belih krvnih zrnaca - eozinofila), neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca – neutrofila), trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica, što se može manifestovati pojavom modrica) i hemolitička anemija (kod koje je izražen osećaj umora). Možda će biti neophodno da uradite analizu krvne slike.


  Drugo: Mogu se javiti svrab u predelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza (gljivična infekcija polnih organa), zapaljenje vagine sa pojačanom vaginalnom sekrecijom, vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije (kada se vide ili čuju stvari koje ne postoje u realnom životu), bolovi u zglobovima, zapaljenje zglobova i poremećaj funkcije zglobova i crven, rasprostranjen osip sa ljuspicama i udubljenjima ispod kože i plikovima praćen groznicom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza). Retko je zabeležen i reverzibilni intersticijski nefritis (prolazno zapaljenje bubrega). Zapaženo je i blago povišenje vrednosti enzima jetre AST i ALT u krvi.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Cefalexin Alkaloid

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Cefalexin Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Nepripremljen proizvod: nema posebnih uslova čuvanja leka. Lek čuvati u originalnom pakovanju. Nakon rekonstitucije rok upotrebe oralne suspenzije iznosi 7 dana na temperaturi do 25C, odnosno 14 dana na temperaturi od 2°C do 8°C (u frižideru).


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Cefalexin Alkaloid


Kako izgleda lek Cefalexin Alkaloid i sadržaj pakovanja


Prašak za oralnu suspenziju

Granulirani prašak skoro bele do bledo žute boje, prijatnog mirisa na malinu. Pripremljena suspenzija je viskozna tečnost ružičaste boje, prijatnog mirisa na malinu.


Unutrašnje pakovanje je staklena boca od tamnog neutralnog stakla sa aluminijumskim zatvaračem na navoj.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca, kašika za doziranje i Uputstvo za lek. Kašika je graduisana na doze od 2,5 mL i 5 mL.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2018.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04565-17-001 od 21.11.2018.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00188- 2019-8-003 od 10.05.2019.