Početna stranica Početna stranica

BRONCHOSTOP PASTILE
herba timijana, suvi ekstrakt

UPUTSTVO ZA LEK


BRONCHOSTOPPASTILE, pastila,59.5mg, blister 2x10 pastila

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Kwizda Pharma GmbH


Adresa: 1160 Vienna, Austrija, Effingergasse 21


Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.

Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

BRONCHOSTOPPASTILE

59.5mg

INN herba timijana ,suvi ekstrakt


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek BRONCHOSTOP PASTILE, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BRONCHOSTOP PASTILE i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BRONCHOSTOP PASTILE

 3. Kako se upotrebljava lek BRONCHOSTOP PASTILE

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BRONCHOSTOP PASTILE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHOSTOP PASTILE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek se tradicionalno primenjuje za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHOSTOP PASTILE


  Lek BRONCHOSTOP PASTILE ne smete koristiti:


  Lek se ne sme uzimati ako se zna da postoji preosetljivost na aktivni sastojak ili na neki od ostalih sastojaka. Za listu ostalih sastojaka videti deo 6.


  Kada uzimate lek BRONCHOSTOP PASTILE, posebno vodite računa:

  Ukoliko se simptomi pogoršaju ili nema poboljšanja, treba da kontaktirate svog doktora.

  BRONCHOSTOP PASTILE sadrže fruktozu i sorbitol.Ukoliko vam je vaš doktor rekao da imate netoleranciju na neke šećere, molimo vas kontaktirajte doktora pre uzimanja ovog leka.


  Napomena: Ovaj biljni proizvod se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godine


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog doktora ili farmaceuta ukoliko ste uzimali druge lekove, uključujući lekove bez recepta. Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka BRONCHOSTOP PASTILE sa hranom ili pićima


  Nema nikakvog uticaja istovremeno uzimanje sa hranom.


  Primena leka BRONCHOSTOP PASTILE u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene leka tokom trudnoće i dojenja nije ustanovljena, pa se zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka BRONCHOSTOP PASTILE na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu rađene studije ispitivanja uticaja leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka BRONCHOSTOP PASTILE


  Netolerancija na šećere: BRONCHOSTOP PASTILE sadrže fruktozu i sorbitol.Ukoliko vam je vaš doktor rekao da imate netoleranciju na neke šećere, molimo vas kontaktirajte doktora pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHOSTOP PASTILE

  Uvek uzimajte BRONCHOSTOP PASTILE prema instrukcijama datim u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni konsultujte svog doktora ili farmaceuta.

  Doziranje: Ukoliko nije drugačije propisano:

  Odrasli i deca iznad 12 godina: uzeti 1-2 pastile na svaka 3-4 sata (do 4 puta dnevno)

  Pustiti da se pastila rastopi u ustima. Dužina trajanja primene nije vremenski ograničena.


  Ako ste uzeli više leka BRONCHOSTOP PASTILE nego što je trebalo


  Simptomi trovanja se pri primeni BRONCHOSTOP PASTILE mogu isključiti.

  Sorbitol može imati blago laksativno dejstvo u količini od 20 g dnevno, što bi odgovaralo količini od preko 40 pastila.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BRONCHOSTOP PASTILE


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BRONCHOSTOP PASTILE


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu, nastavite sa uzimanjem leka kao što je uobičajeno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Pri korišćenju, BRONCHOSTOP PASTILE mogu se pojaviti neželjena dejstva. Ukoliko se bilo koji od neželjenih efekata pogorša, ili ako primetite neke koji nisu navedeni u ovom tekstu uputstva, o tome obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  U retkim slučajevima može doći do reakcije preosetljivosti (na primer, svrab, osip) ili stomačnih tegoba ( na primer mučnina, povraćanje), reakcija preosetljivosti može biti i anafilaktički šok i Quincke-ov edem. Ukoliko se javi otežano disanje, groznica ili iskašljavanje gnojnog ispljuvka, potrebno je obratiti se lekaru. U slučaju pojave neželjenog dejstva, prekinite primenu leka i posavetujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHOSTOP PASTILE


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe, odštampanog na kartonskoj kutiji i blisteru


  Čuvanje


  Držati lek van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BRONCHOSTOP PASTILE Aktivna substanca je:

1 pastila (2 grama) sadrži:

59,5mg suvog ekstrakta iz Thymus vulgaris (L.) ili Thymus zygis (L.), herba (herba timijana) (7-13:1).

Rastvarač za ekstrakciju: voda.


Sadržaj pomoćnih substanci: Limunska kiselina

Akacija, Parafin, tečni,

Saharin-natrijum

Maltodekstrin,


Kako izgleda lek BRONCHOSTOP PASTILE i sadržaj pakovanja


BRONCHOSTOP PASTILE su šestougaone, smeđe-crne pastile braon boje za otapanje u ustima, sa ukusom voća.

BRONCHOSTOP PASTILE su u pakovanju od 20 pastila (2x10) u providnom blisteru sa alu folijom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF pharm, 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Kwizda Pharma GmbH , 11601 Vienna, Austria, Effingergasse 21


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-3198-10-002.........04.10.2011.