Početna stranica Početna stranica

DUOTAM
tamsulosin, dutasterid

UPUTSTVO ZA LEK


DUOTAM 0,4 mg/0,5 mg kapsula, tvrda

tamsulosin/dutasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja vezana za primenu leka DUOTAM.


Drugi lekovi i lek DUOTAM

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Lek DUOTAM ne upotrebljavajte sa sledećim lekovima:

Lek DUOTAM treba uzimati 30 minuta posle istog obroka svakog dana.


Trudnoća, dojenje i plodnost

Žene ne smeju koristiti lek DUOTAM.


Žene koje su u drugom stanju (ili postoji mogućnost za to) ne smeju doći u kontakt sa oštećenom kapsulom. Dutasterid se resorbuje preko kože i može uticati na normalan razvoj bebe muškog pola. Poseban oprez je potreban tokom prvih 16 nedelja trudnoće.


Savetuje se upotreba kondoma tokom seksualnog odnosa. Dutasterid je pronađen u spermi muškaraca koji uzimaju tamsulosin/dutasterid. Ukoliko je Vaša partnerka u drugom stanju ili postoji mogućnost za to, neophodno je da izbegava kontakt sa spermom.


Dokazano je da tamsulosin/dutasterid smanjuje broj spermatozoida, zapreminu sperme i pokretljivost spermatozoida.

Navedene pojave mogu dovesti do smanjenja muške plodnosti.


Obratite se Vašem lekaru ukoliko je žena koja je trudna došla u kontakt sa lekom DUOTAM.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Kod nekih ljudi, primena leka DUOTAM izaziva vrtoglavicu, tako da može uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima i rukujete mašinama.

Ne upravljajte vozilom ili mašinama ukoliko lek ovako deluje na Vas.


Lek DUOTAM sadrži lecitin (soja) (E322) i propilenglikol.

Ovaj lek sadrži lecitin soju, i može sadržati sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, ne smete koristiti ovaj lek.


Ovaj lek sadrži približno 103 mg propilenglikola u svakoj kapsuli.


 1. Kako se uzima lek DUOTAM

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Neredovna primena leka može uticati na praćenje vrednosti PSA. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje leka DUOTAM

  Preporučena doza je jedna kapsula jednom dnevno, 30 minuta nakon istog obroka svakog dana.


  Kapsulu treba progutati celu, sa dovoljnom količinom vode. Nemojte žvakati ili otvarati kapsulu. Kontakt sa sadržajem kapsule može dovesti do nadražaja sluznice usta i grla.


  Ako ste uzeli više leka DUOTAM nego što treba

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste uzeli više leka DOUTAM nego što treba.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DUOTAM

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Samo uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DUOTAM

  Ne prekidajte sa primenom leka DUOTAM pre nego što se posavetujete sa Vašim lekarom. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Alergijske reakcije

  Znaci alergijske reakcije uključuju:

  • osip na koži (koji može biti praćen svrabom);

  • koprivnjaču (koja podseća na osip nakon žarenja koprivom);

  • oticanje očnih kapaka, lica, usana, ruku ili nogu uz otežano disanje (angioedem). Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko se javi neki od navedenih simptoma i prekinite sa primenom leka DUOTAM.


  Vrtoglavica, omaglica i nesvestica

  Lek DUOTAM može da izazove vrtoglavicu, omaglicu i u retkim situacijama nesvesticu. Obratite pažnju kada ustajete iz ležećeg ili sedećeg položaja, naročito ukoliko se budite noću, dok ne vidite kako na Vas deluje ovaj lek. Ukoliko imate vrtoglavicu ili omaglicu, u bilo koje vreme tokom primene terapije, sedite ili lezite dok simptomi ne prođu.


  Ozbiljne kožne reakcije

  Znaci ozbiljnih kožnih reakcija mogu uključivati:

  - široko rasprostranjen osip sa mehurićima i ljuštenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens-Johnson-ov sindrom).

  Ako primetite ove simptome odmah obavestite Vašeg lekara i prekinite da uzimate lek DUOTAM.


  Ostala neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • impotencija (nemogućnost da se postigne ili održi erekcija)*;

  • smanjenje seksualne želje ili seksualnog nagona (libida)*;

  • poteškoće sa ejakulacijom, kao što je smanjenje količine sperme tokom seksualnog odnosa*;

  • uvećanje ili bolna osetljivost grudi (ginekomastija);

  • vrtoglavica.

   *Kod malog broja pacijenata neka od ovih neželjenih dejstava mogu potrajati i nakon prestanka uzimanja ovog leka.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • srčana slabost (srčana insuficijencija, kada srce postaje manje efikasno prilikom pumpanja krvi. Možete imati simptome kao što su nedostatak vazduha, izrazit umor i oticanje zglobova i nogu);

  • snižen krvni pritisak prilikom ustajanja;

  • ubrzano lupanje srca (palpitacije);

  • konstipacija (otežano pražnjenje creva), dijareja, povraćanje (mučnina);

  • slabost ili gubitak snage;

  • glavobolja;

  • svrab, zapušen nos ili curenje nosa (rinitis);

  • osip na koži, koprivnjača, svrab;

  • smanjenje maljavosti tela i rast kose.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nesvestica.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • neprestana dugotrajna bolna erekcija penisa (prijapizam).


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • neuobičajeni ili ubrzani otkucaji srca (aritmija ili tahikardija ili atrijalna fibrilacija);

  • nedostatak daha (dispneja);

  • depresija;

  • bol i oticanje testisa;

  • krvarenje iz nosa;

  • težak kožni osip;

  • promene u vidu (zamućen vid ili oštećenje vida);

  • suva usta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek DUOTAM


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek DUOTAM posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati na temperaturi do 30°C. Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 90 dana.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek DUOTAM

- Aktivne supstance su tamsulosin-hidrohlorid i dutasterid. Jedna kapsula, tvrda sadrži 0,4 mg tamsulosin-hidrohlorida (ekvivalentno 0,367 mg tamsulosina) i 0,5 mg dutasterida.

Pomoćne supstance su:

Tvrda želatinska kapsula (telo i kapa): gvožđe(III)-oksid, crni (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) i želatin.


Meka kapsula dutasterida: propilenglikolmonokaprilat (tip II) i butilhidroksitoluen (E321).

Telo meke kapsule: želatin; glicerol; titan-dioksid (E171); trigliceridi (srednje dužine lanca) i lecitin (soja) (E322).


Pelete sa tamsulosin-hidrohloridom: sastav pelete: metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; celuloza, mikrokristalna; dibutilsebakat; polisorbat 80, sastav obloge: metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; dibutilsebakat; polisorbat 80; silicijum-dioksid, koloidni hidratisani; kalcijum-stearat.


Crno mastilo: šelak (E904); gvožđe(III)-oksid, crni (E172); propilenglikol; amonijak, koncentrovani rastvor; kalijum-hidroksid.


Kako izgleda lek DUOTAM i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda.

Duguljaste, tvrde želatinske kapsule (N° 0) tela smeđe i kapice narandžaste boje na kojoj je crnim mastilom odštampana oznaka „C001“.

Svaka kapsula, tvrda sadrži jednu duguljastu meku želatinsku kapsulu sa dutasteridom, svetložute boje, punjenu bistrim rastvorom i pelete tamsulosin-hidrohlorida bele do skoro bele boje.

Unutrašnje pakovanje je HDPE boca sa desikantom silikagela u zatvaraču.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 plastična bočica zapremine 100 mL sa 30 tvrdih želatinskih kapsula i Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač:

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01638-19-001 od 05.01.2021.