Početna stranica Početna stranica

Nurofen junior narandža
ibuprofen

CENE

oralna suspenzija boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)

Veleprodaja: 252,50 din
Maloprodaja: 305,53 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Nurofen junior narandža, 200 mg/5 mL, oralna suspenzija ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ukoliko uzimate male doze acetilsalicilne kiseline treba obavestiti lekara pre uzimanja leka Nurofen junior narandža pošto dejstvo razređivanja krvi može biti poremećeno.


Lek Nurofen junior narandža bi trebalo koristiti uz oprez u kombinaciji sa:


Uzimanje leka Nurofenjunior narandža sa alkoholom


Treba da izbegavate konzumiranje alkohola dok uzimate lek Nurofen junior narandža. Neka neželjena dejsta, kao ona što se dešavaju u gastrointestinalnom traktu ili centralnom nervnom sistemu su verovatnija kada se alkohol uzima zajedno sa lekom Nurofen junior narandža.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću , posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre nego što uzmete ovaj lek.


Trudnoća

Lek Nurofen junior narandža ne smete koristiti u poslednja 3 meseca trudnoće, a u prvih šest meseci trudnoće obavezno se posavetujte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate lek Nurofen junior narandža.

Dojenje

Samo male količine ibuprofena i njegovih razgradnih proizvoda se izlučuju u majčino mleko, ali se može koristiti za vreme dojenja ako se uzima u preporučenoj dozi i u najkraćem mogućem roku.

Plodnost

Lek Nurofen junior narandža pripada grupi lekova (NSAIL) koji mogu ometati plodnost žena. Ovo dejstvo nestaje po prekidu upotrebe leka.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Ovaj leka nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Lek Nurofen junior narandža sadrži maltitol, tečni; pšenični skrob; natrijum

Ovaj lek sadrži maltitol, tečni.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Može imati blag laksativni uticaj.

Kalorijska vrednost maltitola je 2,3 kcal/g.

Ovaj lek sadrži sadrži pšenični skrob. Koristan za osobe sa celijačnom bolešću. Pacijenti alergični na pšenicu (za razliku od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.


Ovaj lek sadrži gluten (iz pšenični skroba) u veoma malim količinama. Malo je verovatno da će izazvati bilo kakve simptome ako imate celijačnu bolest.

Doza od 5 mL sadrži ne više od 0,315 mikrograma glutena. Pacijenti alergični na pšenicu (za razliku od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma”.


Ovaj lek sadrži 27,54 mg natrijuma u 15 mL oralne suspenzije (=1,836 mg natrijuma u 1 mL oralne suspenzije). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 1. Kako se uzima lek Nurofenjunior narandža

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Doziranje:


Preporučena dnevna doza leka Nurofen junior narandža je 20-30 mg/kg telesne mase u jednakim podeljenim dozama, u doznim intervalima od 6 do 8 sati. Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


Uz primenu priloženog pribora za doziranje ovo se može postići na sledeći način:Telesna masa deteta (uzrast)

Doziranje i način primene

Učestalost tokom 24 sata*


20-29 kg (6-9 godina)

5 mL (što je 200 mg ibuprofena) (jedna puna kašika od 5 mL („veći kraj“))

3 puta


30-40 kg (10-12 godina)

7,5 mL (što je 300 mg ibuprofena) (jedna puna kašika od 5 mL („veći kraj“) i jedna puna kašika od 2,5 mL („manji kraj“))

3 puta

* Dozu treba dati približno na svakih 6 do 8 sati.


Kod juvenilnog reumatoidnog artritisa može se primeniti do 40 mg/kg telesne mase dnevno, uzeto u odgovarajućim razmacima.


Lek Nurofen junior narandža je namenjen za decu stariju od 6 godina ili sa telesnom masom preko 20 kg.


Način primene:

Za oralnu upotrebu.Pacijentima sa osetljivim želucem se preporučuje da uzimaju lek tokom obroka.


UPOZORENJE: Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


Način primene korišćenjem kašike

 1. Dobro promućkajte bocu.

 2. Koristite onaj kraj kašike koji odgovara potrebnoj dozi.

 3. Sipajte lek u kašiku.

 4. Stavite kašiku u usta deteta i dajte mu dozu.

 5. Nakon upotrebe, zatvorite bocu čepom. Operite kašiku u toploj vodi i ostavite da se osuši.

Lek je namenjen samo za kratkotrajnu primenu.


Za ublažavanje simptoma potrebno je koristiti najmanju efektivnu dozu u što kraćem vremenskom periodu. Ako imate infekciju, odmah se obratite lekaru ako simptomi poput povišene telesne temperature i bola potraju ili se pogoršaju (videti odeljak 2).


Ako ste uzeli više leka Nurofen junior narandža nego što treba


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Nurofen junior narandža od one koje Vam je preporučena, ili ako je dete slučajno uzelo ovaj lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu da biste dobili mišljenje o riziku i savet o merama koje treba da preduzmete.


Simptomi mogu biti mučnina, povraćanje (moguće prisustvo tragova krvi), bol u stomaku, gastrointestinalno krvarenje, glavobolja, vrtoglavica, osećaj pospanosti, nekontrolisani pokreti očiju, zamagljen vid, zujenje u ušima, i retko proliv. Kod primene većih doza mogu se javiti uzbuđenje, dezorjentacija, koma, hiperkalemija (povećana vrednost kalijuma u krvi), povećanje protombinskog vremena/INR, pospanost, bol u grudima, palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), gubitak svesti, grčevi (uglavnom kod dece), slabost i

vrtoglavica, pojava krvi u urinu, osećaj hladnog tela ili problemi sa disanjem, kao i blaga glavobolja, bol u stomaku, krvarenje u gastrointestinalnom traktu, poremećaj funkcije bubrega i jetre, snižen krvni pritisak ili cijanoza (plava prebojenost usana ili kože) i pogoršanje stanja astme kod astmatičara, pospanost..


Ako ste zaboravili da uzmete lek Nurofen junior narandža

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ukoliko zaboravite da uzmete ili date dozu leka Vašem detetu, uzmite je ili dajte čim se setite, a potom uzmite ili dajte sledeću dozu u skladu sa intervalom doziranja koji je prethodno naveden.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pojava neželjenih dejstava se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja efektivna doza leka u što kraćem vremenskom periodu neophodnom za ublažavanje simptoma. Iako su neželjena dejstva povremena, Vaše dete može imati jedno od poznatih neželjenih dejstava NSAIL-a. Ako se to dogodi, ili imate nedoumica, prestanite sa upotrebom leka kod deteta i razgovarajte sa Vašim lekarom što je pre moguće. Stariji pacijenti koje koriste ovaj lek imaju povećan rizik od razvoja problema povezanih sa neželjenim dejstvima.


  PRESTANITE DA UZIMATE ovaj lek i odmah potražite medicinsku pomoć ako se kod Vas ili Vašeg deteta pojave:

  • znaci krvarenja iz želuca ili creva poput: jakog bola u stomaku, crne stolice nalik na katran, povraćanje krvi ili tamnih komadića koji liče na talog kafe.

  • znaci retkih ali ozbiljnih alergijskih reakcija poput pogoršanja astme, nedostatka vazduha, teškoća u disanju ili zviždanja u plućima nejasnog porekla, oticanja lica, jezika ili grla, ubrzanog rada srca, pada krvnog pritiska koji može da dovede do šoka. Ovo se može pojaviti čak i pri prvom korišćenju ovog leka. Ukoliko se javi bilo koji od ovih simptoma, odmah pozovite lekara.

  • ozbiljne reakcije na koži kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza i multiformni eritem; znaci uključuju ozbiljan osip kože, stvaranje plikova na koži, u ustima, nosu i genitalijama, kao i ljuštenje kože koje može biti praćeno bolom, glavoboljom i povišenom telesnom temperaturom.


   Obavezno obavestite svog lekara ukoliko imate bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, ako se ona pogoršaju ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek.

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • gastrointestinalni simptomi kao što su gorušica, bol u stomaku i mučnina, problemi u varenju, proliv, povraćanje, nadimanje (gasovi), otežano pražnjenje creva (konstipacija) i manjа krvarenja u želucu i/ili crevima koja u izuzetnim slučajevima mogu da dovedu do anemije.


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • čir na dvanaestopalačnom crevu ili želucu, ponekad sa krvarenjem i perforacijama, zapaljenje sluzokože usta sa ulceracijama (čirevima), pogoršanje postojećih bolesti creva (kolitis ili Kronova bolest), zapaljenje želuca (gastritis)

   • glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor

   • poremećaj vida

   • osip kože

   • reakcije preosetljivosti sa urtikarijom (koprivnjača) i pruritisom (svrabom)


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • zujanje u ušima (tinitus)

   • povećana vrednost uree u krvi, bol u bokovima i/ili stomaku, krv u mokraći i povišena telesna temperatura. Ovo mogu biti znaci oštećenja tkiva bubrega (papilarna nekroza).

   • povećana vrednost mokraćne kiseline u krvi

   • smanjena vrednost hemoglobina


    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

    • zapaljenje jednjaka (ezofagitis), pankreasa (pankreatitis), formiranje suženja u crevima nalik dijafragmi

    • slabost srca, srčani udar (infarkt miokarda) i otok na licu ili rukama (edem)

    • smanjeno izlučivanje urina i nakupljanje tečnosti u telu (naročito kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ili oštećenom funkcijom bubrega), nefrotički sindrom (nakupljanje tečnosti u telu (otoci) i zamućen urin), zapaljenje bubrega (intersticijalni nefritis), što može dovesti do akutne slabosti bubrega. Ukoliko se ovi simptomi jave ili pogoršaju treba prekinuti upotrebu leka Nurofen junior narandža i odmah se obratiti lekaru

    • psihotične reakcije, depresija

    • povišen krvni pritisak (hipertenzija), zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis)

    • osećaj lupanja srca (palpitacija)

    • oštećenje funkcije jetre ( prvi znak bi mogao da bude promena boje kože), naročito pri dugotrajnoj primeni leka, slabost jetre, akutna zapaljenja jetre (hepatitis)

    • problemi u stvaranju ćelija krvi- prvi znaci su: povišena telesna temperatura, bol u grlu, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripu, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa ili kože i neočekivana pojava modrica. Ukoliko se bilo koji od ovih simptoma javi odmah prekinite upotrebu leka i obratite se lekaru. Smanjenje broja ćelija krvi (anemija), leukopenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca), trombocitopenija (smanjenje broja ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi), pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih ćelija) i agranulocitoza (nedostatak belih krvnih zrnaca). Ne treba sami da primenjujete lekove protiv bolova ili za prehladu

    • ozbiljne alergijske reakcije koje uključuju otok lica, jezika i grla, dispneja (otežano disanje), tahikardija (ubrzan rad srca), hipotenzija (anafilaksa, angioedem ili težak šok)

    • pogoršanje astme

    • teške infekcije kože i komplikacije vezane za meka tkiva za vreme boginja (varičela)

    • pogoršanje zapaljenja koje je povezano sa infekcijom (npr. nekrotizujući fasciitis) je opisan uz upotrebu određenih lekova protiv bolova (NSAIL). Ako se jave ili pogoršaju znaci infekcije, morate se bez odlaganja obratiti lekaru. Potrebno je ispitati da li postoje uslovi za antiinfektivno/antibiotsko lečenje

    • aseptični meningitis (simptomi su ukočen vrat, glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura, dezorijentacija). Pacijenti sa autoimunskim bolestima ( sistemski lupus eritematozus ili mešovita bolest vezivnog tkiva). Javite se odmah lekaru.

    • teški oblici reakcija kože sa crvenilom i stvaranjem plikova na koži ( npr. Stevens-Johnson-ov sindrom, multiformni eritem, toksična epidermalna nekroliza/Lyell-ov sindrom), gubitak kose (alopecija).


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):


  • reaktivnost respiratornog trakta koji obuhvata astmu, bronhospazam (grčevi disajnih puteva) ili otežano disanje (dispneja)

  • ozbiljne reakcije kože poznate kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, povišenu telesnu temperaturu, oticanje limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija)

  • crveni, proširen osip koji se peruta sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na kožnim naborima, trupu i gornjim ekstremitetima, praćen povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza-AGEP). Ukoliko Vam se jave navedeni simptomi prestanite sa upotrebom leka Nurofen junior narandža i odmah potražite medicinsku pomoć.Videti odeljak 2.


  Lekovi kao što je Nurofen junior narandža mogu da budu povezani sa malim povećanjem rizika od nastanka srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara naročito u velikim dozama.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Nurofen junior narandža


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Nurofen junior narandža posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30º C.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci. Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Nurofen junior narandža

Aktivna supstanca je ibuprofen.

1 mL oralne suspenzije sadrži 40 mg ibuprofena.

5 mL oralne suspenzije sadrži 200 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance su: limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat; natrijum-hlorid; saharin-natrijum; polisorbat 80; domifen-bromid; maltitol, tečni E965; ksantan guma; glicerol; aroma narandže (Orange flavour 2M16014, sastav: maltodekstrin (pšenični); modifikovani skrob E1450 (kukuruzni); arapsku gumu E414) i voda prečišćena.


Kako izgleda lek Nurofen junior narandža i sadržaj pakovanja


Oralna suspenzija.

Skoro bela sirupasta suspenzija karakterističnog mirisa na pomorandžu.


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilentereftalata (PET) smeđe boje, sa belim sigurnosnim zatvaračem za decu (child-resistant closure) od polietilena visoke gustine (HDPE), koja sadrži 100 mL oralne suspenzije.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu, dvostranu kašiku za doziranje od polipropilena (PP) koja na jednom kraju ima veliku kašiku od 5 mL, a na drugom kraju malu kašiku od 2,5 mL sa unutrašnjom oznakom od 1,25 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd


Proizvođač:

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED

Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Oktobar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04032-19-001 оd 09.10.2020.