Početna stranica Početna stranica

Fostimon
urofolitropin

UPUTSTVO ZA LEK


Fostimon, 75 i.j. , prašak i rastvarač za rastvor za injekciju urofolitropin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Priprema rastvora za injekciju

Otvoriti ampulu rastvarača, sadrži bistru tečnost.

Obojeno markirano mesto na vratu ampule pokazuje da je napravljeno tako da se može lako slomiti. Polako udarite prstom u poklopac ampule da izbacite tečnost koja se možda zadržala u istom. Pritisnite ampulu u predelu vrata i slomite je na obojenom markiranom mestu. Pažljivo spustite ampulu na mesto pripreme rastvora za injekcije.


Izvlačenje rastvarača:

Stavite iglu na špric. Sa špricem u ruci uzmite otvorenu ampulu rastvarača, stavite iglu unutra i izvucite sav rastvarač. Spustite špric pažljivo na mesto pripreme rastvora, izbegavajući da dodirujete iglu.


Pripremanje rastvora za injekciju:

  1. – Uklonite aluminijumski poklopac sa bočice leka Fostimon praška i dezinfikujte gumeni deo na poklopcu sa tupferom od vate natopljenim alkoholom.

  2. – Uzmite špric i polako ubrizgavajte rastvarač kroz gumeni poklopac.

  3. – Nežno protresite bočicu rukom dok se sav prašak ne rastvori, vodeći računa da se ne napravi pena. 4 – Kada je prašak rastvoren (uglavnom se rastvori odmah) polako uvucite rastvor u špric.

Rastvor mora biti bistar i bezbojan. Uklanjanje upotrebljenih predmeta:

Svi upotrebljeni predmeti za pripremu rastvora za injekcije i primenu injekcije treba da budu uklonjeni po važećim propisima (kada je primenjena injekcija sve igle, prazne ampule, bočice i špriceve treba ukloniti u posebno određen kontejner).


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.