Početna stranica Početna stranica

Amiodaron Actavis
amjodaron

CENE

tableta blister, 60 po 200 mg

Veleprodaja: 1.009,30 din
Maloprodaja: 1.221,25 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Amiodaron Actavis, 200 mg, tablete


amjodaron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Obavestite Vašeg lekara, ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova:


Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom, pre nego što počnete da uzimate lek Amiodaron Actavis.

Uzimanje leka Amiodaron Actavis sa hranom , pićima i alkoholom


Treba da izbegavate da pijete sok od grejpfruta dok uzimate lek Amiodaron Actavis. To je zbog toga što konzumiranje soka od grejpfruta može da poveća mogućnost pojave neželjenih dejstava leka Amiodaron Actavis.

Nemojte konzumirati alkohol dok uzimate lek Amiodaron Actavis. To je zbog toga što konzumiranje alkohola tokom lečenja ovim lekom može da dovede do oštećenja jetre.


Trudnoća i dojenje


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Amiodaron Actavis ne sme da se primenjuje u periodu trudnoće.

Lek Amiodaron Actavis ne sme da se primenjuje u periodu dojenja jer se amjodaron izlučuje u majčino mleko u značajnoj količini.

Lek Amiodaron Actavis ne smete uzimati ukoliko dojite ili planirate da dojite bebu.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Može da se desi da Vam se zamagli vid posle uzimanja ovog leka. Ukoliko se ovo desi, nemojte da upravljate vozilom ili da rukujete mašinama.


Lek Amiodaron Actavis sadrži jod


Svaka tableta sadrži oko 75 mg joda, koji je sastavni deo lekovite supstance amjodaron-hidrohlorid. Jod može da izazove probleme sa Vašom štitastom žlezdom.


 1. Kako se uzima lek Amiodaron Actavis

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje i trajanje terapije

  Vaš lekar će propisati odgovarajuću dozu leka Amiodaron Actavis za Vas. Uobičajeno doziranje je sledeće:

  • uobičajena početna doza je 3 tablete na dan, u trajanju od 8 do 10 dana,

  • doza održavanja je od ½ do 2 tablete na dan. Primena kod dece:

  Postoje samo ograničeni podaci o efikasnosti i bezbednosti primene leka kod dece. Bezbednost i efikasnost primene amjodarona kod dece nije utvrđena.


  Tokom lečenja lekom Amiodaron Actavis strogo se morate pridržavati uputstva Vašeg lekara i doze koja Vam je propisana. Dozu leka ne smete menjati bez saglasnosti Vašeg lekara. Isto tako, ne smete prestati sa primenom leka bez konsultovanja sa Vašim lekarom.


  Način primene

  Ovaj lek se uzima sa dovoljnom količinom vode (oralna primena). Tablete se mogu uzimati nezavisno od obroka.

  Strogo se pridržavajte uputstva koje ste dobili od Vašeg lekara i doze koja Vam je propisana.

  Tableta leka Amiodaron Actavis ima podeonu liniju, i može se podeliti na dve jednake doze. Ukoliko Vam je lekar propisao pola tablete (jednom ili više puta dnevno), prepolovite tabletu tako što ćete je pritisnuti palcem na ravnoj i tvrdoj površini.


  Ako ste uzeli više leka Amiodaron Actavis nego što treba

  Ukoliko ste uzeli isuviše veliku dozu ovog leka, što pre o tome obavestite svog lekara i idite u najbližu zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći. Ponesite pakovanje leka sa sobom, da bi lekar znao koji ste lek uzeli.

  Usled predoziranja lekom Amiodaron Actavis možete osetiti vrtoglavicu, umor, nesvesticu, konfuziju, usporen rad srca, mučninu. Takođe može doći do oštećenja funkcije jetre, cirkulatornog kolapsa i opasnih srčanih aritmija koje ugrožavaju život (torsades de pointes).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amiodaron Actavis

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

  Sledeću dozu leka uzmite prema uobičajenom rasporedu, u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amiodaron Actavis

  Ne smete prestati sa primenom ovog leka bez konsultovanja sa Vašim lekarom.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Lek Amiodaron Actavis se usled spore eliminacije može zadržati u organizmu i do mesec dana posle prestanka lečenja. To znači da neželjena dejstva leka mogu da se ispoljavaju čak i u ovom periodu.


  Prestanite da uzimate lek Amiodaron Actavis i odmah se obratite lekaru, ili odmah idite u bolnicu ukoliko se jave sledeća neželjena dejstva:

  • alergijska reakcija. Znaci mogu da uključuju: osip, oticanje očnih kapaka, lica, usana, grla ili jezika, teškoće pri gutanju ili disanju.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica), umor, gubitak apetita, bolovi u želucu ili visoka telesna temperatura. Ovo mogu biti znaci koji ukazuju na probleme sa jetrom ili oštećenja koja mogu da budu veoma opasna, ponekad sa smrtnim ishodom

  • teškoće pri disanju, ili stezanje u grudima, kašalj koji ne prestaje, zviždanje u grudima, gubitak telesne mase i povišena telesna temperatura. Ovo može da ukazuje na zapaljenje pluća, koje može da bude veoma opasno, ponekad sa smrtnim ishodom.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nastanak ili pogoršanje aritmija (nepravilan srčani ritam), ponekad praćeno srčanim zastojem

  • poremećaji sprovođenja u srcu (sinoatrijalni blok, AV blok različitog stepena).

   U tom slučaju morate odmah ići u bolnicu jer može doći do infarkta miokarda (srčanog udara).


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gubitak vida na jednom oku, zamagljen vid, neraspoznavanje boja, bol i osetljivost očiju. Ovo može da ukazuje na zapaljenje optičkog nerva ili optičku neuropatiju koji mogu da progrediraju do slepila

  • Izrazito usporen rad srca ili sinusni zastoj kod pacijenata sa poremećajem funkcije sinusnog čvora (deo srca u kome se generišu impulsi koji pokreću rad srca). Ukoliko osetite izrazito usporen rad srca morate odmah

   ići u bolnicu.

   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  • teške bulozne reakcije na koži koje mogu ugroziti život pacijenta, a uključuju izražen osip na koži, koprivnjaču, crvenilo kože koje zahvata celo telo, težak svrab, plikove, ljuštenje i oticanje kože, zapaljenje mukoznih membrana (kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza). Ukoliko se pojave navedeni simptomi lečenje amjodaronom se mora odmah prekinuti.


   Prestanite da uzimate lek Amiodaron Actavis i odmah se obratite lekaru, ukoliko primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava - možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • periferna senzomotorna neuropatija (oboljenje perifernih nerava praćeno bolovima i neprijatnim osećajem mravinjanja, bockanja i paljenja koji zahvataju prste i stopala, kasnije potkolenice, šake i podlaktice)


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje krvnih sudova

  • osećaj nesvestice, vrtoglavice, neuobičajenog umora i nedostatak vazduha. Ovo mogu da budu znaci vrlo sporog pulsa, naročito kad osoba starijih od 65 godina, ili sa drugim poremećajima srčanog ritma

  • poremećaji na nivou mozga koji mogu da uzrokuju glavobolju (obično je jača ujutro ili se javlja posle kašlja ili napora), mučninu, konvulzije, nesvesticu, probleme sa vidom ili konfuziju

  • nesigurno kretanje, posrtanje, nerazgovetan ili spor govor.


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  • plućna hemoragija (krvarenje u plućima). Ukoliko iskašljavate krv, to morate odmah da kažete svom lekaru.

  • bol u grudima, nedostatak vazduha i izrazito nepravilni otkucaji srca. Ovo mogu da budu znaci stanja koje se zove torsade de pointes (teška srčana aritmija koja može ugroziti život pacijenta)


   Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ukoliko imate bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • pojava mikrodepozita na rožnjači (površinski sloj oka) koji mogu da budu udruženi sa vizuelnom percepcijom obojenih krugova u blještavom svetlu ili zamagljenim vidom. Mikrodepoziti na rožnjači se nakon prestanka terapije povlače.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjena funkcija štitaste žlezde (hipotireoidizam). Karakteriše se osećajem izraženog umora, slabosti, povećanjem telesne mase, nepodnošenjem hladnoće, zatvorom i bolovima u mišićima.

  • pojačana funkcija štitaste žlezde (hipertireoidizam), koja ponekad može da bude sa smrtnim ishodom. Karakteriše se između ostalog osećajem izražene uznemirenosti, nervoze, preznojavanjem, gubitkom telesne mase, lupanjem srca

  • nevoljno podrhtavanje ruku ili nogu (ekstrapiramidalni tremor)

  • sivo-plava ili plavičasta pigmentacija kože koja je izložena svetlosti, naročito na licu, u slučaju dugotrajne primene sa visokim dnevnim dozama; ovakve pigmentacije lagano nestaju nakon prekida lečenja.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bolest mišića (miopatija)


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • epididimoorhitis (vrsta zapaljenja testisa)

  • eksfolijativni dermatitis (teška alergijska reakcija na koži praćena crvenilom koje zahvata celo telo, teškim svrabom, plikovima, ljuštenjem i oticanjem kože)

  • hemolitička anemija (vrsta anemije koja nastaje usled razaranja crvenih krvnih zrnaca)

  • aplastična anemija (vrsta anemije koja nastaje usled nedovoljnog stvaranja svih ćelija krvi)

  • trombocitopenija (smanjenje broja trombocita)

  • sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH).

   Ukoliko bilo koje od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina, povraćanje, poremećaj čula ukusa (obično na početku terapije)

  • umeren porast vrednosti enzima jetre u serumu (obično na početku terapije) što se vidi u rezultatima analize krvi

  • osetljivost kože na sunčevu svetlost, koja je izazvana lekom (fotosenzitivnost), videti deo Zaštitite svoju kožu od sunčeve svetlosti u odeljku 2.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • usporen rad srca

  • noćne more

  • poremećaji spavanja


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja

  • vertigo (vrtoglavica)

  • impotencija

  • gubitak kose

  • osipi po koži, obično nespecifični

  • eritem (crvenilo) u toku ciklusa radioterapije


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  • koprivnjača

  • granulom (područja zapaljenog tkiva), uključujući granulom koštane srži.


   Ostala neželjena dejstva:


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bronhospazam (grč bronhija) kod pacijenata sa teškom respiratornom insuficijencijom, a naročito kod pacijenata sa astmom

  • kod operativnog zahvata (moguća interakcija sa visokim koncentracijama kiseonika)

  • hronično oboljenje jetre (pseudoalkoholni hepatitis, ciroza), koje ponekad može da bude sa smrtnim ishodom

  • porast vrednosti kreatinina u krvi


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 3. Kako čuvati lek Amiodaron Actavis

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Amiodaron Actavis posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon "Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Amiodaron Actavis


Kako izgleda lek Amiodaron Actavis i sadržaj pakovanja


Tablete.

Okrugle, bikonveksne tablete, bele boje sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je Alu/PVC blister koji sadrži 10 tableta.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 blistera (ukupno 60 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Proizvođač:

ZDRAVLJE AD LESKOVAC

Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01383-19-001 od 25.10.2019.