Početna stranica Početna stranica

DINAMICO
sildenafil

UPUTSTVO ZA LEK


DINAMICO film tablete, 50mg, Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 1 x 4 kom, DINAMICO film tablete, 100mg

Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 1 x 4 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, 11 000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


DINAMICO, 50mg, film tablete DINAMICO, 100mg,film tablete,


INN: Sildenafil


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DINAMICO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DINAMICO

 3. Kako se upotrebljava lek DINAMICO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DINAMICO

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DINAMICO I ČEMU JE NAMENJEN


  Dinamico pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori enzima fosfodiesteraze tip 5. Deluje tako što pomaže opuštanju krvnih sudova u penisu, omogućavajući dotok krvi u penis pri polnom uzbuđenju. Dinamico će Vam pomoći da postignete erekciju samo ukoliko ste seksualno stimulisani.


  Ne smete uzimati Dinamico ako ne patite od erektilne disfunkcije. Žene ne bi smele uzimati lek Dinamico.

  Lek Dinamico namenjen je muškarcima sa erektilnom disfunkcijom, poznate pod nazivom impotencija. Erektilna disfunkcija je nesposobnost postizanja ili održavanja penilne erekcije potrebne za zadovoljavajuću seksualnu aktivnost.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DINAMICO


  Lek Dinamico ne smete koristiti:


  • ako uzimate lekove koji sadrže nitrate, pošto kombinacija može izazvati potencijalno opasan pad Vašeg krvnog pritiska. Recite svom lekaru, ako uzimate bilo koji od ovih lekova, koji se često daju za olakšavanje tegoba angine pektoris. Ako niste sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta


  • ako uzimate lekove pod nazivom donori azot oksida, kao što je amil nitrit, pošto kombinacija takođe može dovesti do potencijalno opasnog pada Vašeg krvnog pritiska


  • ako ste preosetljivi (alergični) na sildenafil ili bilo koji drugi sastojak leka Dinamico


  • ako imate ozbiljnije probleme sa srcem ili jetrom


  • ako ste nedavno imali moždani udar ili infarkt miokarda (srčani udar), ili ukoliko imate nizak krvni pritisak


  • ako bolujete od određenih retkih naslednih očnih bolesti (kao što je retinitis pigmentosa)


  • ako imate poremećaj vida zbog oboljenja oka pod nazivom prednja ishemijska nearteritična optička neuropatija (NAION)


   Kada uzimate lek Dinamico, posebno vodite računa:


   Upozorite svog lekara:

  • ukoliko imate anemiju srpastih ćelija (poremećaj na nivou crvenih krvnih zrnaca), leukemiju (rak belih krvnih ćelija), multipli mijelom (rak kostne srži)

  • ukoliko imate anatomski deformitet penisa ili Peyroni-evu bolest

  • ukoliko imate bolest srca. Vaš lekar će proceniti da li seksualna aktivnost može dodatno da optereti Vaše srce.


  • ukoliko imate čir na želudcu ili dvanaestopalačnom crevu ili poremećaj krvarenja (kao što je hemofilija)

  - ukoliko je u toku terapije došlo do naglog pogoršanja ili gubitka vida, prestanite da uzimate lek Dinamico i odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ne uzimajte lek Dinamico u kombinaciji sa bilo kojim drugim lekovima ili lokalnim preparatima za tretman erektilne disfunkcije.


  Posebna upozorenja i mere opreza kod dece i adolescenata

  Dinamico se ne sme davati deci mlađoj od 18 godina.


  Posebna upozorenja i mere opreza kod pacijenata sa oštećženjem bubrega ili jetre

  Morate obavestiti Vašeg lekara ukoliko imate oštećenje bubrega ili jetre. Vaš lekar može odlučiti da Vam da nižu dozu leka Dinamico


  Primena drugih lekova


  Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove, čak i one koji se izdaju bez recepta.


  Dinamico tablete mogu uticati na delovanje nekih lekova, posebno onih koji se koriste za lečenje bolova u grudima. U slučaju hitne medicinske pomoći upozorite one koji Vam pružaju pomoć da ste uzeli Dinamico. Nemojte uzimati lek Dinamico zajedno sa drugim lekovima osim ako Vam Vaš lekar nije izričito rekao da to smete uraditi.

  Lek Dinamico može ozbiljno pojačati delovanje lekova koji sadrže nitrate ili lekova koji su donori azot oksida,

  kao što je amil nitrit, jer može doći do značajnog sniženja krvnog pritiska. Ti se lekovi često koriste za ublažavanje angine pektoris (ili "bolova u grudima").


  Ako uzimate inhibitore proteaze, kao npr.u terapiji HIV-a, lekar Vam može prepisati najnižu dozu (25mg) leka Dinamico.

  Ako uzimate alfa-blokatore za lečenje visokog krvnog pritiska ili za lečenje benignog uvećnja prostate može doći di pojave vrtoglavice i konfuzije koje mogu biti uzrokovane sniženjem krvnog pritiska kod naglog ustajanja.

  Ovi simptomi se najčešće javljaju u toku prva 4 sata nakon uzimanja leka Dinamico. Kako bi se smanjila mogućnost nastanka opisanih simptoma, trebalo bi da uzimate uobičajenu dnevnu dozu alfa-blokatora pre nego što počnete uzimati lek Dinamico.


  Iz tog razloga, lekar Vam može prepisati najnižu dozu leka Dinamico (25mg).


  Uzimanje leka Dinamico sa hranom ili pićima


  Uzimanje leka Dinamico sa hranom ne utiče na dejstvo leka. Međutim, ukoliko se uzima sa obilnim obrocima početak dejstva leka će biti odložen.


  Upotreba alkohola može privremeno da ugrozi erektilnu disfunkciju. Da bi se postigao maksimalni efekt ne


  preporučuje se konzumiranje veće količine alkohola pre uzimanja leka Dinamico.


  Primena leka Dinamico u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Dinamico nije namenjen za primenu kod osoba ženskog pola.


  Uticaj leka Dinamico na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Dinamico može da izazove vrtoglavicu i smanjenje vida. Treba da imate u vidu mogućnost pojave ovih neželjenih dejstava pre nego što pristupite upravljanju motornim vozilom ili rukovanju mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dinamico


  Dinamico film tablete sadrže laktozu.

  U slučaju netolerancije na neke od šećera, kao što je npr. laktoza, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DINAMICO


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Dinamico suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli

  Uobičajena početna doza iznosi 50mg. Nikada ne uzimajte lek Dinamico češće od jednom dnevno!

  Lek Dinamico se uzima jedan sat pre planiranog seksualnog odnosa. Film tabletu treba da progutate celu, bez deljenja ili žvakanja, sa čašom vode.


  Efekt leka će se ispoljiti samo ukoliko postoji seksualna stimulacija. Vreme početka dejstva leka se razlikuje od osobe do osobe, ali je najčešće između pola sata i jednog sata. Kada se lek uzme uz obilan obrok može doći do odloženog početka dejstva.


  Ukoliko lek Dinamico ne pomaže u izazivanju erekcije ili erekcija ne traje dovoljno dugo obratite se Vašem lekaru.


  Nikada ne uzimajte lek Dinamico češće od jednom dnevno!


  Ako ste uzeli više leka Dinamico nego što je trebalo


  Ukoliko mislite da ste uzeli veću dozu leka Dinamico od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Kod primene veće doze od preporučene doze dolazi do povećanja broja i težine neželjenih dejstava. Kod primene doza većih od 100 mg ne dolazi do povećanja efekta leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dinamico


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dinamico

  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek Dinamico. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Dinamico može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. U većini slučajeva, neželjena dejstva su blaga ili umereno jaka i kratkotrajna.


  Ukoliko osetite bol u grudima u toku ili nakon seksualnog odnosa uradite sledeće:

  - zauzmite poluležeći položaj i pokušajte da se opustite

  • Ne uzimajte nitrate da ublažite bol u grudima

  • odmah potražite medicinsku pomoć


  Svi lekovi, uključujući lek Dinamico, mogu da izazovu alergijske reakcije. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah potražite medicinsku pomoć: naglo nastalo suženje disajnih puteva sa "sviranjem" u grudima i otežanim disanjem, vrtoglavica, oticanje kapaka, lica, usana,jezika i ždrela.


  Prijavljena je pojava produžene i bolne erekcije nakon primene leka Dinamico. Ukoliko erekcija traje duže od 4 sata, odmah potražite medicinsku pomoć.

  Ukoliko dođe do naglog smanjenja ili gubitka vida, prestanite da uzimate lek Dinamico i odmah se obratite

  Vašem lekaru.


  Veoma često neželjeno dejstvo (koje se javljaju kod ≥ 1/10 pacijenata) je glavobolja.


  Česta neželjena dejstva (koja se javljaju ≥ 1/100 pacijenata i <1/10 pacijenata) su: naleti crvenila, poremećaj varenja, poremećaj vida (poremećaj kolornog vida, pojačana osjetljivost na svetlost, zamagljen vid ili smanjena oštrina vida), zapušenost nosa i vrtoglavica.


  Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (≥ 1/1000 i <1/100) su: povraćanje, osip po koži, krvarenje u zadnjim delovima oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, dvoslike, patološke senzacije u oku, osećaj lupanja ili preskakanja srca, ubrzan rad srca, bol u mišićima, pospanost, smanjen osećaj za dodir, vertigo (osećaj nestabilnosti ili osećaj da se okolina okreće, često praćeno mučninom), zujanje u ušima, mučnina, suvoća usta, bol u grudima, umor.


  Neželjena dejstva koja se javljaju retko (≥ 1/10.000 i <1/1000) su: visok krvni pritisak, nizak krvni pritisak, gubitak svesti, moždani udar, krvarenje iz nosa, naglo smanjenje ili gubitak sluha.


  Prijavljenja su i sledeća neželjena dejstva, koja su dobijena na osnovu podataka i postmarketinškog perioda: aritmija (poremećaj srčanog ritma), bol u grudima, iznenadna srčana smrt, infarkt miokarda (srčani udar) i prolazni ishemijski napad (prolazno smanjenje snadbevanja krvlju pojedinih delova mozga). Kod većine muškaraca srčane tegobe su postojale i pre uzimanja ovog leka. Ne može se sa sigurnošću utvrditi da li su ovi događaji direktno povezani sa uzimanjem Dinamica. Isto tako, prijavljeni su slučajevi konvulzija (grčeva), ili ozbiljnih reakcija na koži koje karakteriše osip, plikovi, perutanje kože i bol koji zahteva hitnu medicinsku negu.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Dinamico, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK DINAMICO


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  Dinamico 50mg, film tablete: 3 godine Dinamico100mg, film tablete: 3 godine.


  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dinamico


Aktivna supstanca leka Dinamico je sildenafil-citrat.


Svaka film tableta leka Dinamico 50mg sadrži 50mg sildenafila u obliku sildenafil-citrata. Svaka film tableta leka Dinamico 100mg sadrži 100mg sildenafila u obliku sildenafil-citrata.


Jezgro:

Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Hidroksipropilceluloza

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat


Film (Opadry II 31F58914 White):


Hipromeloza Laktoza, monohidrat Titan dioksid (E171) Makrogol 4000

Natrijum-citrat, dihidrat

Boja indigo carmine (E 132)


Kako izgleda lek Dinamico i sadržaj pakovanja


Dinamico 50mg, film tablete su plave do svetlo plave, ovalne, bikonveksne film tablete.

Dinamico 100mg, film tablete su plave do svetlo plave, ovalne, bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom sa obe strane.


Dinamico 50mg, film tablete: (1 x 4) tablete u PVC/PVDC/Al blisteru, u složivoj kartonskoj kutiji Dinamico 100mg, film tablete: (1 x 4) tablete u PVC/PVDC/Al blisteru, u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Proizvođač leka: PLIVA Hrvatska d.o.o.,

Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o., Makednzijeva 24, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Dinamico film tableta, 4 x (50mg): 515-01-1352-11-001 od 07.12.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Dinamico film tableta, 4 x (100mg): 515-01-1353-11-001 od 07.12.2012.