Početna stranica Početna stranica

Septolete zelena jabuka
cetilpiridinijum

UPUTSTVO ZA LEK


Septolete® zelena jabuka, komprimovana lozenga, 1,2 mg

Pakovanje: ukupno 18 kom, blister, 2 x 9 kom


Proizvođač: Krka Tovarna Zdravil d.d,


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Septolete® zelena jabuka 1,2 mg komprimovana lozenga cetilpiridinijum


antiseptik za usta i grlo


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Septolete zelena jabuka, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Septolete zelena jabuka i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Septolete zelena jabuka

 3. Kako se upotrebljava lek Septolete zelena jabuka

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Septolete zelena jabuka

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SEPTOLETE ZELENA JABUKA I ČEMU JE NAMENJEN


  Septolete zelena jabuka komprimovane lozenge imaju lokalno antimikrobno dejstvo. One sadrže antiseptik cetilpiridinijum-hlorid, koji uništava jedan broj bakterija i gljivica. Komprimovane lozenge dezinfikuju usta i grlo, i tako smiruju zapaljenja usta i grla, ali što je najvažnije, sprečavaju razvoj bakterijskih zapaljenja. Zahvaljajući sposobnosti da vlaže i niskom površinskom naponu, cetilipiridinijum-hlorid prodire i u one delove sluzokože usta i grla do kojih se teško dopire i sprečava rast bakterija.

  Septolete zelena jabuka komprimovane lozenge imaju prijatan i svež ukus zelene jabuke. One ne sadrže šećer

  koji je neophodan za rast bakterija, pa stoga ne oštećuju zube, dejstvo antiseptika je mnogo bolje u podlozi koja ne sadrži šećer.


  Komprimovane lozenge se preporučuju kao antiseptik:

  • kod blažih infekcija u usnoj duplji i ždrelu (faringitis, laringitis, početak angine),

  • kod zapaljenja desni i sluzokože usta (gingivitis, stomatitis),

  • kod simptoma prehlade i gripa,

  • kod promuklosti i neprijatnog zadaha.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SEPTOLETE ZELENA JABUKA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Septolete zelena jabuka ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na cetilipiridinijum-hlorid ili na neki drugi sastojak leka Septolete zelena jabuka.


   Kada uzimate lek Septolete zelena jabuka, posebno vodite računa:

  • Ako imate otvorene ranice u ustimu, jer cetilpiridinijum-hlorid usporava zarašćivanje rana.

  • Ako imate tešku infekciju praćenu visokom temperaturom, glavoboljom i povraćanjem, obratite se lekaru, naročito ako se stanje ne popravi za 3 dana.

  • U slučaju dugotrajne promuklosti ili hroničnog kašlja posavetujte se sa lekarom.

  • Ako bolujete od šećerne bolesti (dijabetes melitus) treba imati na umu da svaka komprimovana lozenga sadrži 1 g maltilola. Pošto se sporo razgradjuje i apsorbuje u crevima, maltilol ima malo dejstva na nivo šećera u krvi.

  • Ne preporučuje se unošenje doza koje su veće od propisanih.

  • Komprimovane lozenge ne treba davati deci mladjoj od 4 godine.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Nema podataka da Septolete zelena jabuka komprimovane lozenge utiču na druge lekove.

  Upotreba površinski aktivnih anjona (npr. pasta za zube) smanjuje dejstvo cetilpiridinijum- hlorida.


  Uzimanje leka Septolete zelena jabuka sa hranom ili pićima


  Komprimovane lozenge ne treba uzimati neposredno pre obroka, niti sa mlekom.


  Primena leka Septolete zelena jabuka u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Pošto su podaci o bezbednosti primene tokom trudnoće i dojenja ograničeni, primena tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.


  Uticaj leka Septolete zelena jabuka na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka da Septolete zelena jabuka komprimovane lozenge utiču na sposobnost za vožnju i rad na mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Septolete zelena jabuka


  Komprimovane lozenge sadrže prirodne boje, stoga njihova boja može izbledeti tokom vremena ako su izložene svetlosti.

  Komprimovane lozenge sadrže tečni maltilol i maltilol (E965). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Septolete zelena jabuka sadrže propilenglikol, koji može izazvati iritaciju kože.

  Septolete zelena jabuka sadrže natrijum-benzoat (E211), koji je blag iritant kože, očiju i mukoznih membrana.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SEPTOLETE ZELENA JABUKA


  Lek Septolete zelena jabuka uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina je 8 komprimovanih lozengi na dan. Jednu komprimovanu lozengu na svaka 2 do 3 sata staviti u usta i polagano je rastopiti.


  Za decu od 4 do 10 godina starosti, preporučuje se do 4 komprimovane lozenge na dan, a za decu od 10 do 12 godina starosti do 6 komprimovanih lozengi na dan. Na svaka 3-4 sata rastvoriti u ustima po jednu komprimovanu lozengu.


  Ove komprimovane lozenge ne treba uzimati neposredno pre ili za vreme obroka. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Septolete zelena jabuka.


  Ako ste uzeli više leka Septolete zelena jabuka nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Septolete zelena jabuka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimajući u obzir količinu aktivne supstance u svakoj komprimovanoj lozengi, mogućnost predoziranja je minimalna. Unošenje velikog broja komprimovanih lozengi može izazvati poremećaje u želucu i crevima (mučnina, povraćanje i proliv). Ako se to dogodi, treba prestati sa uzimanjem leka, popiti mnogo tečnosti ili mleka, i obratiti se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Septolete zelena jabuka


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Septolete zelena jabuka može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Retko:

  • gastrointestinalni poremećaji, naročito kod osetljivih osoba, uglavnom kao posledica unošenja doza većih nego što je preporučeno.


   Veoma retko:

  • reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK SEPTOLETE ZELENA JABUKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Septolete zelena jabuka posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Septolete zelena jabuka

povidon, farmaceutski voskovi (Capol 600 Pharma), titan-dioksid (E171), aroma jabuke, zelena boja (bakrovi kompleksi sa hlorofiliom i hlorofilinima (E141), propilenglikol (E1520), polisorbat 80 (E433)), žuta boja (kurkumin (E100), voda, akacija (E414), maltodekstrin, limunska kiselina (E330), estri limunske kiseline sa mono- i digliceridima masnih kisleina (E472c), natrijum-benzoat (E211) i kalijum-sorbat (E202)).


Kako izgleda lek Septolete zelena jabuka i sadržaj pakovanja


Komprimovane lozenge su zelene, okrugle i blago ispupčene. Na raspolaganju su kutije sa 18 komprimovanih lozengi.

U kutiji su 2 blistera (PVC/PVDC//Al) sa po 9 komprimovanih lozengi.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka Tovarna Zdravil d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet Septolete zelena jabuka, komprimovana lozenga, 18 x ((1,2 mg):

515-01-9302-11-001 od 10.08.2012.