Početna stranica Početna stranica

Eloxatin
oksaliplatin

UPUTSTVO ZA LEK


Eloxatin; koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/10ml


Pakovanje: bočica, 1 x 10ml

Eloxatin; koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/20ml


Pakovanje: boca, 1 x 20ml


 1. AVENTIS PHARMA LTD


  Proizvođač:

 2. SANOFI WINTHROP INDUSTRIEAdresa:

 1. Rainham Road South – Dagenham – Essex RM10 7XS, Velika Britanija

 2. Quetigny, 6, boulevard de l Europe, Francuska


  Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

  Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Eloxatin; 50 mg/10ml; koncentrat za rastvor za infuziju

  Eloxatin; 100 mg/20ml; koncentrat za rastvor za infuziju


  INN: oksaliplatin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

  • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


  U ovom uputstvu pročitaćete:


  1. Šta je lek Eloxatin i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eloxatin

  3. Kako se upotrebljava lek Eloxatin

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Eloxatin

  6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ELOXATIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Eloxatin je oksaliplatin.

  Lek Eloxatin se primenjuje u terapiji kancera debelog creva (lečenje III stadijuma kancera kolona nakon potpunog odstranjivanja primarnog tumora, metastatskog kancera debelog creva i rektuma). Eloxatin se primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje kancera: 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom.

  Eloxatin je antineoplastični ili antikancerski lek koji sadrži platinu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ELOXATIN


  Lek Eloxatin ne smete koristiti:


  Lek Eloxatin ne smete koristiti ukoliko:


  • imate alergiju na oksaliplatin.

  • dojite,

  • već imate snižen broj krvnih ćelija,

  • već imate osećaj peckanja i utrnulosti u prstima šake i/ili stopala i imate poteškoće pri izvođenju finih pokreta poput zakopčavanja odeće,

  • imate ozbiljnih problema sa bubrezima.


   Kada uzimate lek Eloxatin, posebno vodite računa:


   • ako ste već imali alergijsku reakciju na lekove koje sadrže platinu kao što je karboplatin, cisplatin. Alergijska reakcija se može javiti tokom bilo koje primene infuzije oksaliplatina.

   • ako imate umerene ili blage probleme sa bubrezima,

   • ako imate bilo kakve probleme sa jetrom


    Oksaliplatin može imati negativno dejstvo na plodnost koje može biti i ireverzibilno. Zbog toga se pacijentima muškog pola preporučuje da preduzmu odgovarajuće kontraceptivne mere tokom i 6 meseci nakon prestanka lečenja kao i da potraže savet o načinu čuvanje sperme pre početka terapije.


    Primena drugih lekova


    Molimo Vas, obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


    Uzimanje leka Eloxatin sa hranom ili pićima

    Nije primenljivo.

    Primena leka Eloxatin u periodu trudnoće i dojenja


   • Tokom lečenja oksaliplatinom trudnoća se ne preporučije zbog čega je neophodna primena odgovarajućih kontraceptivnih mera. Pacijentkinje treba da preduzmu odgovarajuće kontraceptivne mere tokom i 4 meseca nakon prestanka lečenja.


    Ako ste trudni ili planirate trudnoću veoma je važno da se posavetujete sa Vašim lekarom pre nego što


    započnete lečenje.

    Ako zatrudnite tokom lečenja, morate o tome odmah obavestiti Vašeg lekara.


   • Tokom lečenja oksaliplatinom ne smete dojiti.


   Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate neki lek.


   Uticaj leka Eloxatin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lečenje oksaliplatinom može povećati rizik od pojave vrtoglavice, mučnine i povraćanja kao i drugih neuroloških simptoma koji utiču na hodanje i ravnotežu. Ako se ovi simptomi jave, ne treba da upravljate vozilima ili rukujete mašinama. Ako Vam se tokom lečenja oksaliplatinom jave problemi sa vidom nemojte da vozite, rukujete teškim mašinama ili preduzimate neke druge opasne aktivnosti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ELOXATIN


  Lek Eloxatin je namenjen za primenu kod odraslih. Samo za pojedinačnu primenu.

  Doziranje


  Propisana doza leka Eloxatina prilagođena je Vašoj telesnoj površini koja se izračunava na osnovu Vaše visine i telesne mase. Uobičajena doza za odrasle, uključujući i starije pacijente, iznosi 85mg/m2 telesne površine.

  Doza koju ćete Vi primiti takođe će zavisiti od rezultata analiza krvi i od toga da li ste već imali neka

  neželjena dajstva na lek Eloxatin.


  Način i put primene leka

  • Lek Eloxatin propisuje specijalista za lečenje kancera.

  • Potrebnu dozu leka Eloxatin pripremiće Vam i dati obučeno medicinsko osoblje.


   Lek se primenjuje sporim ubrizgavanjem u jednu od Vaših vena (intravenska infuzija) u trajanju od 2 do 6 sati.

  • Lek Eloxatin se primenjuje istovremeno sa folinskom kiselinom i pre infuzije 5-fluorouracila.


   Učestalost primene

   Uobičajeno je da se infuzija primenjuje jednom u dve nedelje.


   Trajanje lečenja


   Trajanje lečenja će odrediti Vaš lekar.


   Lečenje će trajati maksimalnih 6 meseci ukoliko se primenjuje nakon potpunog odstranjivanja tumora.


   Ako ste uzeli više leka Eloxatin nego što je trebalo


   Ovaj lek se primenjuje od strane obučenog medicinskog osoblja i zbog toga je veoma mala verovatnoća da ćete primiti više ili manje leka nego što je potrebno.

   U slučaju predoziranja može doći do pojačanih neželjenih dejstava za koje će Vaš lekar preduzeti odgovarajuće mere lečenja.


   Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa Vašim lečenjem, pitajte Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Eloxatin

   Nije primenljivo.

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Eloxatin


   Nije primenljivo.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Eloxatin može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.


  Ako se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, veoma je važno da o tome obavestite Vašeg lekara pre sledeće terapije.


  Sledi opis neželjenih dejstava koja se mogu javiti tokom primene leka Eloxatin.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

  • neuobičajena pojava modrica, krvarenje ili znakovi infekcije poput bola u grlu i visoke temperature,

  • uporna ili teška dijareja ili povraćanje,

  • krvavi ili tamno braon (boje kafe) komadići u povraćenom sadržaju,

  • stomatitis/mukozitis (rane na usnama i ulceri u usnoj duplji),

  • neobjašnjivi respiratorni simptomi poput suvog kašlja, teškoće pri disanju ili udisanju,

  • grupa simptoma poput glavobolje, izmenjene psihičke funkcije, epileptičnih napada i poremećaja vida

   - od zamagljenosti do gubitka vida (simptomi reverzibilnog posteriornog leukoencefalopatskog sindroma - retkog neurološkog poremećaja).


   Ostala poznata neželjena dejstva leka Eloxatin su:

   Veoma česta (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata)


  • Eloxatin može prouzrokovati oštećenje nerava (periferna neuropatija). Moguć je osećaj trnjenja ili svraba/peckanja u prstima, oko usta ili u grlu, što ponekad može biti praćeno i grčevima. Ova neželjena dejstva najčešće se javljaju nakon izlaganja hladnoći (npr. otvaranje frižidera ili držanje hladnog pića). Takođe, možete imati problema prilikom izvođenja finih pokreta, kao što je zakopčavanje dugmadi na odeći. Iako se, u većini slučajeva, ovi simptomi u potpunosi sami povlače nakon prestanka terapije, simptomi periferne senzorne neuropatije (slabost ili utrnulost zbog oštećenja nerava) mogu ostati i nakon prekida terapije.


   Kod nekih pacijenata javljao se osećaj peckanja prilikom spuštanja ruke ili savijanja trupa dok je vrat ostajao nepomičan.

  • Ponekad lek Eloxatin može da izazove neprijatan osećaj u grlu, pogotovo prilikom gutanja, dajući utisak otežanog disanja. Ovaj osećaj se obično javlja za vreme ili nekoliko sati nakon infuzije leka i može biti izazvan izlaganjem hladnoći. Iako neprijatan, ovo dejstvo ne traje dugo i prolazi bez lečenja.

   Usled ovog neželjenog dejstva Vaš lekar može odlučiti da izmeni Vašu terapiju.

  • Lek Eloxatin može prouzrokovati dijareju (proliv), umerenu nauzeju (osećaj mučnine) i povaćanje; međutim Vaš lekar će Vam verovatno propisati određene lekove pre i nakon terapije lekom Eloxatin koji će sprečiti pojavu mučnine.


  • Lek Eloxatin izaziva prolazno smanjenje broja krvnih ćelija što može prouzrokovati nastanak anemije (smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca), abnormalnih krvarenja ili krvnih podliva (usled smanjenja broja krvnih pločica) ili infekcija (usled smanjenja broja belih krvnih zrnaca). Vaš lekar će pre početka terapije, i kasnije, pre svakog ciklusa terapije, proveriti Vašu krvnu sliku (broj ćelija krvi).

  • Osećaj neprijatnosti na mestu primene ili u blizini mesta primene tokom infuzije.

  • Groznica, tremori, umerena ili izražena iscrpljenost, bolovi.

  • Promene telesne mase, gubitak ili manjak apetita, poremećaji čula ukusa, zatvor.

  • Glavobolja, bol u leđima.

  • Grčevi u mišićima, ukočenost u vratu, promenjeni osećaj u jeziku koji može uticati i na sposobnost govora, stomatitis/mukozitis (bolne usne ili ranice u ustima).

  • Bol u stomaku.

  • Neuobičajana krvarenja, uključujući krvarenje iz nosa,

  • Kašalj, otežano disanje.

  • Alergijske reakcije, osip po koži sa crvenilom i svrabom, umeren gubitak kose (alopecija).

  • Poremećene vrednosti biohemijskih analiza krvi (uključujući i vrednosti parametara jetre).


   Česta (javljaju se kod manje od jednog od deset pacijenata)

  • infekcije usled smanjenja broja belih krvnih zrnaca,

  • poremećaj varenja i gorušica, štucanje, talasi vrućine, vrtoglavica,

  • pojačano znojenje i promene na noktima, perutanje kože,

  • bol u grudima,

  • poremećaji na plućima, curenje nosa,.

  • bolovi u zglobovima i kostima,

  • bol pri mokrenju i promene u funkciji bubrega, promene u učestalosti mokrenja, dehidratacija,

  • krv u urinu/stolici, oticanje vena, plućni ugrušci,

  • visok krvni pritisak,

  • depresija i nesanica,

  • konjuktivitis, problemi sa vidom.


   Povremena neželjena dejsva (javljaju se kod manje od 1 od 100 pacijenata):

  • zatvor ili nadutost creva,

  • nervoza

   Retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 od 1000 pacijenata):

  • gubitak sluha,

  • ožiljci i zadebljanja na plućima sa otežanim disanjem što ponekad može imati fatalan ishod (intersticijalna bolest pluća),

  • reverzibilni, kratkotrajni gubitak vida,

   Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 od 10000 pacijenata):

  • Prisustvo krvavih ili tamno braon (boje kafe) komadića u povraćenom sadržaju.


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti)

  • konvulzije


   Ukoliko neka od ovih neželjenih dejstava postanu ozbiljnija, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ELOXATIN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Posle razblaživanja sa 5% glukozom, hemijska i fizička stabilnost pokazana je za 48 sati na +2oC do +8oC i za 24 sata na +25oC.


  Sa mikrobiološkog stanovišta, rastvor za infuziju bi trebalo upotrebiti odmah.

  Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja do primene su odgovornost korisnika i ne bi trebalo da iznose duže od 24 sata na temperaturi od 2oC do 8oC, osim ako je razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Lek Eloxatin ne sme doći u dodir sa očima ili kožom. Ukoliko se ovo desi odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja i pogleda dece.


  Pre upotrebe ovaj lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati. Po završetku infuzije, lek Eloxatin će pažljivo odložiti lekar ili medicinska sestra.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Eloxatin


Aktivna supstanca leka je oksaliplatin.


10 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 50 mg oksaliplatina 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 100 mg oksaliplatina.


Drugi sastojak je voda za injekcije.


Kako izgleda lek Eloxatin i sadržaj pakovanja


Lek Eloxatin 5mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju je bistar, bezbojan rastvor koja sadrži 5 mg/ml oksaliplatina u vodi za injekcije.


Lek Eloksatin je dostupan u vidu jednodoznih bočica.


Svaka kutija sadrži jednu jednodoznu bočicu leka Eloxatin.

Eloxatin bočica 10 ml sadrži 50 mg oksaliplatin koncentrata za rastvor za infuziju, čini je bezbojno staklo Tip I sa zatvaračem od bromobutil gume.


Eloxatin bočica 20 ml sadrži 100 mg oksaliplatin koncentrata za rastvor za infuziju, čini je bezbojno staklo Tip I sa zatvaračem od bromobutil gume.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 1070 Beograd


Proizvođači:

 1. AVENTIS PHARMA LTD

  Rainham Road South – Dagenham – Essex RM10 7XS, Velika Britanija


 2. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Quetigny, 6, boulevard de l Europe, Francuska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi (SZ).


Broj i datum dozvole:


Eloxatin 50 mg/10ml bočica 1x10 ml: 515-01-6297-11-001 od 21.02.2012.

Eloxatin 100mg/20ml bočica 1x20 ml: 515-01-6298-11-001 od 21.02.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Oksaliplatin se u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5-FU) i folinskom kiselinom (FA) koristi za:


  1. Priprema rastvora za infuziju


   Izvucite potrebnu količinu koncentrata iz bočice (bočica) i razblažite sa 250 do 500 ml 5% rastvora glukoze (50 mg/ml), kako bi se dobila koncentracija oksaliplatina ne manja od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Raspon koncentracija u kome je pokazana fizičko-hemijska stabilnost oksaliplatina je 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.


   Primenite rastvor putem intravenske infuzije.


   Nakon razblaživanja 5% rastvorom glukoze (50 mg/ml), rastvor je hemijski i fizički stabilan 48 sati na temperaturi od +2ºC do 8ºC i 24 sata na temperaturi od 25ºC.


   Sa mikrobiološkog stanovišta, rastvor za infuziju bi trebalo upotrebiti odmah.

   Ako se ne iskoristi odmah vreme i uslovi čuvanja do primene su odgovornost korisnika i ne bi trebalo da iznose duže od 24 sata na 2oC do 8oC, osim ako je razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


   Vizuelno prekontrolišite rastvor pre upotrebe. Sme se koristiti samo bistar rastvor bez prisustva čestica.


   Ovaj lek je namenjen za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor se mora odbaciti (videti uputstvo za odlaganje otpada ispod).


   NIKADA nemojte koristiti natrijum-hlorid niti rastvore koji sadrže hloride za rekonstituisanje ili razblaživanje.


   Kompatibilnost oksaliplatin rastvora za infuziju testirana je sa PVC setovima za infuziju.


  2. Rastvor za infuziju


   Primena oksaliplatina ne zahteva prehidrataciju.


   Oksaliplatin se razblažuje u 250 do 500 ml 5% glukoze (50 mg/ml) kako bi se dobila koncentracija ne manja od 0,2 mg/ml i primenila ili kroz perifernu venu ili centralni venski kateter tokom 2 do 6 h. Kada se oksaliplatin primenjuje sa 5-fluorouracilom, oksaliplatin se mora dati pre 5-fluorouracila.


  3. Uklanjanje otpada


Ostatke leka, kao i sav materijal korišćen za njegovo rekonstituisanje, razblaživanje i primenu treba uništiti prema standardinim procedurama bolnice, koje se odnose na citotoksične agense, a prema važećim lokalnim zakonskim propisima u vezi sa uklanjanjem opasnog otpada.