Početna stranica Početna stranica

Femara
letrozol

CENE

2,5 mg

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 3.002,15 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Femara, 2,5 mg, film tableta letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Femara i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Femara

 3. Kako se uzima lek Femara

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Femara

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Femara i čemu je namenjen


  Šta je lek Femara i na koji način deluje

  Letrozol, aktivna supstanca leka Femara, je jedan od lekova iz grupe inhibitora aromataze. Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je često stimulisan estrogenima, odnosno ženskim polnim hormonima. Lek Femara smanjuje količinu estrogena tako što blokira enzim („aromataza“) koji je uključen u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke za čiji rast je ovaj hormon neophodan. Kao posledica toga, ćelije tumora sporije rastu ili prestaju sa rastom i/ili sa širenjem na druge delove tela.


  Kada se koristi lek Femara


  Lek Femara se primenjuje u lečenju karcinoma dojke kod žena koje su prošle kroz menopauzu.


  Primenjuje se za sprečavanje ponovne pojave karcinoma. Može se primenjivati kao prva linija terapije pre hirurške intervencije karcinoma dojke u slučaju da hitna hirurška intervencija nije moguća, ili se može primenjivati kao prva linija terapije nakon hirurške intervencije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije sa tamoksifenom.

  Lek Femara se takođe primenjuje kako bi se sprečilo širenje karcinoma dojke na druge delove tela kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom dojke.

  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Femara deluje ili zašto je ovaj lek propisan Vama, pitajte svog lekara.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Femara


  Pažljivo se pridržavajate svih uputstava koje dobijete od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija koje su navedene u ovom Uputstvu.


  Lek Femara ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na letrozol ili na bilo koji drugi sastojak leka Femara (navedenih u delu 6),

  • ako i dalje imate menstrualne cikluse, tj. ako još uvek niste prošli period menopauze,

  • ako ste trudni,

  • ako dojite.


  Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek i razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka ako:

  • imate teško oboljenje bubrega,

  • imate teško oboljenje jetre,

  • ste nekada imali osteoporozu ili prelome kostiju (videti takođe ,,Praćenje tokom terapije lekom Femara” u odeljku 3).


  Ako se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na Vas, obavestite svog lekara. Vaš lekar će uzeti to u obzir tokom Vaše terapije lekom Femara.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Deca i adolescenti ne smeju da koriste ovaj lek.


  Stariji pacijenti (starosti 65 godina i stariji)

  Pacijenti starosti 65 godina i stariji mogu da koriste lek Femara u istoj dozi kao i odrasli pacijenti.


  Drugi lekovi i Femara

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Femara sa hranom i pićima


  Lek se može uzimati nezavisno od obroka.


  Trudnoća i dojenje


  • Lek Femara smete da uzimate samo ako ste prošli period menopauze. Međutim, Vaš lekar će razgovarati sa Vama o primeni efektivnih kontraceptivnih mera, jer i dalje postoji mogućnost da ostanete trudni tokom terapije ovim lekom.

  • Ovaj lek ne smete uzimati ako ste trudni ili ako dojite, jer može delovati štetno na Vašu bebu.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ako osećate vrtoglavicu, zamor, pospanost ili se osećate loše, nemojte voziti ili upravljati mašinama, sve dok ne osetite da ste ponovo dobro.


  Lek Femara sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Femara

  Lek Femara uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmacetom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uobičajena doza je jedna tableta leka Femara na dan. Uzimanje leka Femara u isto vreme svakog dana pomoći će Vam da zapamtite kada tabletu treba da uzmete.


  Tableta se može uzimati sa ili bez hrane i treba je progutati celu uz čašu vode ili sa nekom drugom tečnošću.


  Koliko dugo treba uzimati lek Femara

  Lek Femara treba da uzimate onoliko dugo koliko Vam lekar odredi. Možda ćete morati da ga uzimate tokom nekoliko meseci ili godina. Ako imate bilo koje pitanje o tome koliko dugo treba da uzimate lek Femara, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Praćenje tokom terapije lekom Femara

  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Vaš lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno stanje kako bi proveravao da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.


  Lek Femara može da dovede do istanjivanja ili gubitka kostiju (osteoporoza) zbog smanjenja stvaranja estrogena u Vašem organizmu. Vaš lekar može da odluči da će vršiti merenja gustine koštane mase (način praćenja osteporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka Femara nego što treba

  Ako ste uzeli više leka Femara nego što bi trebalo, ili ako neko drugi slučajno uzme Vaše tablete, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili bolnicu za savet. Pokažite im pakovanje leka. Možda će biti potrebno primeniti određenu medicinsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Femara


  • Ako je uskoro vreme za narednu dozu (npr. u roku od 2 do 3 sata), preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.


  • U suprotnom, uzmite dozu leka čim se setite, a zatim narednu tabletu u predviđeno vreme.


  • Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Femara


  Nemojte sami, bez konsultacija sa lekarom, prekidati sa uzimanjem leka. Videti takođe odeljak ,,Koliko dugo treba da uzimate lek Femara“.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Većina neželjenih dejstava su blaga ili umerena i mogu se povući nakon nekoliko dana ili nekoliko nedelja terapije.


  Neka od ovih neželjenih dejstava, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu biti posledica nedostatka estrogena u organizmu.


  Ne plašite se zbog liste mogućih neželjenih dejstava. Kod Vas se ne moraju javiti.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna:


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  - slabost, paraliza ili gubitak osećaja u bilo kom delu tela (naročito ruku ili nogu), gubitak koordinacije, mučnina, ili teškoće sa govorom ili disanjem (znaci poremećaja u mozgu, npr. šlog).

  • iznenadni bol u grudima u vidu pritiska (znaci srčanog poremećaja).

  • oticanje i crvenilo duž vene koja je izuzetno osetljiva i moguće bolna na dodir.

  • jaka groznica (visoka telesna temperatura), drhtavica ili čirevi u usnoj duplji usled infekcije (znaci smanjenja broja belih krvnih zrnaca).

  • izrazito zamućenje vida koje ne prolazi.

   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • teškoće u disanju, bol u grudima, padanje u nesvest, ubrzan rad srca, plavičasta prebojenost kože, ili iznenadni bol u ruci, nozi ili stopalu (znaci koji mogu ukazati na formiranje tromba (ugrušak u krvi)).


   Ako se nešto od gore navedenog javi kod Vas, odmah posetite lekara.


   Takođe bi odmah trebalo da obavestite svog lekara ako se kod Vas, tokom terapije ovim lekom, jave neki od dole navedenih simptoma:

  • oticanje uglavnom lica i grla (znaci alergijske reakcije)

  • žuta prebojenost kože i beonjača, mučnina, gubitak apetita, tamno prebojena mokraća (znaci hepatitisa - zapaljenja jetre)

  • osip, crvena koža, plikovi na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, povišena telesna temperatura (znaci oboljenja kože)


   Neka neželjena dejstva su veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • naleti vrućine

  • povišene vrednosti holesterola (hiperholesterolemija)

  • zamor

  • pojačano znojenje

  • bol u kostima i zglobovima (artralgija)

   Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


   Neka neželjena dejstva su česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osip po koži

  • glavobolja

  • vrtoglavica

  • malaksalost (opšte loše osećanje)

  • gastrointestinalna oboljenja kao što su mučnina, povraćanje, poremećaj varenja, otežano pražnjenje creva, dijareja (proliv)

  • pojačan ili gubitak apetita

  • bol u mišićima

  • istanjivanje ili trošenje kostiju (osteoporoza) što u nekim slučajevima dovodi do preloma kostiju (videti takođe “Praćenje tokom terapije lekom Femara” u odeljku 3)

  • oticanje ruku, šaka, stopala, članaka (edem)

  • depresija

  • porast telesne težine

  • gubitak kose

  • porast krvnog pritiska (hipertenzija)

  • bol u stomaku

  • suva koža

  • vaginalno krvarenje

  • osećaj lupanja srca, ubrzani otkucaji srca

  • ukočenost zglobova (artritis)

  • bol u grudima

   Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


   Ostala neželjena dejstva su povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • poremećaji nervnog sistema kao što su uznemirenost, nervoza, razdražljivost, ošamućenost, problemi sa pamćenjem, pospanost, nesanica

  • osećaj bola ili pečenja u šakama ili ručnom zglobu (sindrom karpalnog tunela)

  • oštećenje senzibiliteta, naročito čula dodira

  • poremećaji na nivou oka kao što su zamućenje vida, iritacija oka

  • kožni poremećaji kao što je svrab (urtikarija)

  • vaginalni sekret ili suvoća

  • bol u grudima

  • groznica (povišena telesna temperatura)

  • žeđ, poremećaj čula ukusa, suva usta

  • suvoća mukoznih membrana (sluzokoža)

  • smanjenje telesne težine

  • infekcija urinarnog trakta, povećana učestalost mokrenja

  • kašalj

  • povišene vrednosti enzima

  • žuta prebojenost kože i očiju

  • visoke količine bilirubina u krvi (produkt koji nastaje raspadanjem crvenih krvnih zrnaca)

  Neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  ”Škljocavi prst”, stanje u kome Vaš prst ili palac ostaju u savijenom položaju. Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Femara


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Film tablete čuvati na temperaturi ispod 30°C, čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

  Ne koristite lek Femara nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Važeći rok upotrebe je do poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti pakovanje ako je oštećeno.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Femara

Jedna film tableta sadrži 2,5 mg letrozola


Sadržaj pomoćnih supstanci: Jezgro film tablete:

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna;

laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat.

Omotač film tablete : hipromeloza, makrogol 8000,

talk,

titan-dioksid (E 171),

gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Femara i sadržaj pakovanja


Okrugle , blago bikonveksne film tablete tamno žute boje koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku „FV“, a sa druge strane „CG“.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC - aluminijumski blister sa po 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera (ukupno 30 fim tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd


NOVARTIS PHARMA STEIN AG,

Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00325-18-002 od 30.01.2019.