Početna stranica Početna stranica

Escitalopram Sandoz
escitalopram

UPUTSTVO ZA LEK


Δ Escitalopram Sandoz, film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Δ Escitalopram Sandoz, film tablete, 20mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, SrbijaΔ Escitalopram Sandoz, 10 mg, film tablete Δ Escitalopram Sandoz, 20 mg, film tablete


INN: escitalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Escitalopram Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Escitalopram Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek na zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Escitalopram Sandoz Aktivna supstanca je: escitalopram-oksalat.

Escitalopram Sandoz, 10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 10 mg escitaloprama (u obliku escitalopram-oksalata).


Escitalopram Sandoz, 20 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 20 mg escitaloprama (u obliku escitalopram-oksalata).


Ostali sastojci su:

Pomoćne supstance u jezgru tablete

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Hipromeloza Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Pomoćne supstance u oblozi (filmu) tablete

Hipromeloza Makrogol 6000

Titan-dioksid (E171) Talk


Kako izgleda lek Escitalopram Sandoz i sadržaj pakovanja


Escitalopram Sandoz, 10 mg, film tablete

Bela, ovalna film tableta sa podeonom crtom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


Escitalopram Sandoz,20 mg, film tablete

Bela, okrugla film tableta sa unakrsnim crtama na obe strane. Tableta se može podeliti na jednake četvrtine i polovine.


U kartonskoj kutiji se nalaze 3 Al/OPA/Al /PVC blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Escitalopram Sandoz, 10 mg: 515-01-6114-11-001 od 23.01.2013.

Escitalopram Sandoz, 20 mg: 515-01-6115-11-001 od 23.01.2013.