Početna stranica Početna stranica

Linola Gamma
noćurak, (oenothere spp), masno ulje

UPUTSTVO ZA LEK


Linola Gamma; krem, 200mg/g

Pakovanje:tuba, 1x50 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel


Adresa: 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.


Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Linola Gamma; 200mg/g; krem


INN noćurak, (Oenothere spp), masno ulje


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Linola Gamma, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linola Gamma i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linola Gamma

 3. Kako se upotrebljava lek Linola Gamma

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Linola Gamma

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LINOLA GAMMA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Linola Gamma krem je biljni lek koji se koristi kao okluzivna, emolijentna krema za terapiju simptoma akutnih i hroničnih promena na suvoj koži, za hidrataciju kože i popravlja izgled kože (čini je glatkom).


  Ukoliko simptomi traju duže vreme obratite se Vašem lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINOLA GAMMA

  Lek Linola Gamma ne smete koristiti:


  Linola Gamma se ne sme koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na ulje od noćurka ili na neku od komponenti leka (videti odeljak 6. Šta sadrži lek).


  Kada uzimate lek LINOLA GAMMA, posebno vodite računa:


  Linola Gamma sadrži kalijum sorbat koji može da prouzrokuje lokalnu iritaciju kože (npr. kontaktni dermatitis) i propilenglikol koji može da prouzrokuje iritaciju kože.


  Takođe sadrži metil parahidroksibenzoat (E218), etil parahidroksibenzoat (E214) i propil parahidroksibenzoat (E216) koji mogu uzrokovati i zakasnele alergijske reakcije (videti poglavlje 4. Moguća neželjena dejstva).


  Treba izbegavati korišćenje solarijuma za vreme primene Linola Gamma, jer nema dostupnih podataka o fototoksičnosti i fotosenzibilnosti.


  Linola Gamma se ne sme nanositi na područje oko očiju ili direktno na rane na koži.


  Kod pacijenata koji boluju od epilepsije ili su trenutno na terapiji antiepilepticima, pre korišćenja leka potrebna je konsultacija sa lekarom.


  Savet:

  Upotreba Linola Gamma sa proizvodima od lateksa (npr. kondomi, dijafragme) može smanjiti funkcionalnost ovakvih proizvoda time što će biti manje pouzdani zbog pomoćnih supstanci leka Linola Gamma (ostali sastojci, naročito stearati).


  Primena drugih lekova


  Nema interakcija.


  Uzimanje leka LINOLA GAMMA sa hranom ili pićima


  Nema nikakvih ograničenja.


  Primena leka LINOLA GAMMA u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene leka Linola Gamma tokom trudnoće ili dojenja nije dokazana. Zbog toga ovaj lek treba koristiti samo uz savet lekara.


  Trudnoća:

  Teratogeni efekat nije dokazan u studijama na eksperimentalnim životinjama kojima je oralno davano ulje od noćurka.


  Dojenje:

  Linola Gamma može se koristiti tokom dojenja samo ako se osigura da se neće naneti na bradavice dojke, kako bi se izbegla mogućnost da dete proguta lek.


  Uticaj leka LINOLA GAMMA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka LINOLA GAMMA


  Pogledajte tačku iznad Kada uzimate lek Linola Gamma, posebno vodite računa.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LINOLA GAMMA


  Kod dece i odraslih, krem u tankom sloju blago utrljajte na obolelo mesto 2-3 puta dnevno, sve do poboljšanja stanja kože ili prema uputstvu lekara.


  Ako ste uzeli više leka LINOLA GAMMA nego što je trebalo


  Ako se Linola Gamma aplikuje u suviše debelom sloju ili češće nego što je lekar savetovao nema nikakvog rizika od neželjenih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LINOLA GAMMA


  Ukoliko ste zaboravili da nanesete krem, nije potrebno da nanosite duplu količinu leka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

  Nastavite sa lečenjem prema propisanom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LINOLA GAMMA


  U slučaju duže pauze ili prevremenog prekida lečenja posavetujte se sa vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Linola Gamma, može imati neželjena dejstva.


  U retkim slučajevima mogu se javiti blage i prolazne iritacije kože na mestu primene leka. U vrlo retkim slučajevima može da se javi kontaktni dermatitis ili urtikarija.


  Linola Gamma sadrži estre parahidroksibenzoeve kiseline (parabene) koji mogu izazvati alergijske reakcije (moguće odložene).


  Ako se bilo koji od gore pomenutih efekata pogorša, ili u slučaju da se dogode neki drugi neželjeni efekti, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK LINOLA GAMMA


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Držati lek Linola Gamma krem van domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LINOLA GAMMA


1g krema sadrži 200mg ulja žutog noćurka (Oenothera biennis L.).


Pomoćne supstance su: glicerilmonostearat; izopropilmiristat; propilenglikol; vosak, sintetski; magnezijum- aluminijum-silikat; polioksietilen (10) steariletar; sorbitanlaurat; polioksil-40-stearat; fenoksietanol; estri parahidroksibenzoeve kiseline; limunska kiselina, monohidrat; kalijum-sorbat; tokoferol; dinatrijum- hidrogenfosfat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek LINOLAGAMMA i sadržaj pakovanja


Krem glatkog uljanog izgleda, bele do skoro bele boje, karakterističnog mirisa na ulje žutog noćurka u tubi od 50g.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF pharm d.o.o., 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG, Arzneimittel, 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8433-11-001 od 06.08.2012..