Početna stranica Početna stranica

Bronchicum pastile
timijan (thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe

UPUTSTVO ZA LEK


Bronchicum pastile


komprimovane lozenge, 100 mg 20 komprimovanih lozengi


Proizvođač: A. Nattermann & Cie. GmbH


Adresa: Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Bronchicum pastile, 100 mg, komprimovana lozenga

INN: timijan (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Bronchicum pastile, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchicum pastile i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum pastile

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchicum pastile

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchicum pastile

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHICUM PASTILE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Bronchicum komprimovane lozenge je tradicionalni biljni lek koji pomaže izbacivanje sluzi kod kašlja koji je povezan sa prehladom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHICUM PASTILE


  Lek Bronchicum pastile ne smete koristiti:


  Lek ne smete uzimati ako ste preosetljivi (alergični) na timijan, druge usnatice (biljke iz familije Lamiaceae) ili neki drugi sastojak leka.


  Lek se ne sme koristiti kod dece sa istorijom akutnog stenoznog laringo-traheitisa (upala ždrela i dušnika sa suženjem).


  Lek ne smeju uzimati pacijenati sa astmom.


  Lek se ne sme uzimati u slučajevima retke nasledne intolerancije na fruktozu, malapsorpcije glukoze- galaktoze ili deficijencije saharaze-izomaltaze.


  Kada uzimate lek Bronchicum pastile, posebno vodite računa:


  Nema dovoljno informacija o primeni timjana kod dece ispod 12 godina starosti. Zbog toga ovaj lek ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.


  U slučaju da tegobe traju duže od nedelju dana, kao i u slučaju pojave dispneje (otežanog disanja), povišene telesne temperature ili gnojnog ili krvavog ispljuvka treba odmah konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Bronchicum pastile sa hranom ili pićima


  Nema posebnih napomena.


  Primena leka Bronchicum pastile u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene timijana tokom trudnoće i dojenja nije potvrđena.

  U nedostatku dovoljno informacija, upotreba Bronchicum pastila tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.


  Uticaj leka Bronchicum pastile na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije ispitivan uticaj timijana na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum pastile

  Lek sadrži saharozu.


  Lek ne smeju uzimati pacijenti sa retkim naslednom poremećajima intolerancije na fruktozu, malapsorpcije glukoze-galaktoze ili deficijencije saharaze-izomaltaze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHICUM PASTILE


  Bronchicum pastile uzimajte uvek tačno prema uputstvu iz ovog teksta. Ako imate bilo kakve nedoumice posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Ukoliko nije drugačije propisano, primenjuje se sledeće pravilo za doziranje:


  Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji pacijenti:


  2 komprimovane lozenge 5 puta dnevno.


  Upotreba leka kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.


  Trajanje primene

  Ako simptomi potraju duže od jedne nedelje tokom primene leka, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Pustiti da se pastila rastopi u ustima. Doze treba rasporediti tokom dana tako da se uzimaju u što je moguće pravilnijim intervalima.


  Ukoliko mislite da lek Bronchicum pastile suviše slabo ili jako deluju na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Bronchicum pastile nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više Bronchicum pastila nego što bi trebalo, simptomi opisani u poglavlju Neželjena dejstva mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti određene mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum pastile


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nemojte uzimati dve doze, nastavite sa uzimanjem leka kao što je uobičajeno.

  Ako imate još neka pitanja u vezi upotrebe leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchicum pastile


  Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni leka Bronchicum pastile evidentirana su sledeća neželjena dejstva: reakcije preosetljivosti (npr. dispneja (otežano disanje), osip po koži, koprivnjača (egzantem, urtikarija), kao i otok lica, usana i grla (Quincke edem), anafilaktički šok) ili stomačne tegobe (grčevi, mučnina, povraćanje, dijareja). Učestalost njihovog ispoljavanja nije poznata.


  Ukoliko iskusite bilo koju od opisanih tegoba, naročito otok lica ili usne duplje i/ili dušnika, prekinite sa upotrebom leka i obratite se bez odlaganja lekaru koji će odlučiti koliko je stanje ozbiljno i preduzeti određene mere.

  Prekinite sa uzimanjem leka Bronchicum pastile kada primetite bilo koji znak preosetljivosti.


  Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHICUM PASTILE


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Lek nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe, odštampanog na kartonskoj kutiji i blisteru. Rok upotrebe odnosi se na poslenji dan navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bronchicum pastile

Aktivna sastojak je timijan (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe Jedna komprimovana lozenga sadrži:

100 mg tečnog ekstrakta timijana – Thymi extractum fluidum (1:2-2,5);

ekstrakciono sredstvo: amonijak 10% (m/m), glicerol 85%, etanol 90% (V/V), voda (1:20:70:109)).


Ostali sastojci: stearinska kiselina; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; saharoza; mentol; akacija; povidon;cineol.


Informacija za dijabetičare:

Jedna komprimovana lozenga odgovara 0,07 BU (jedinica belog hleba).


Opšta napomena:

Zbog prirodnog porekla sastojaka može doći do promene izgleda površine komprimovane lozenge. To ne

utiče na kvalitet proizvoda.


Kako izgleda lek Bronchicum pastile i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne, mat, krem boje, mestimično išarane mrljama.

Kutija sa 20 komprimovanih lozengi (2 puta po 10 komada) u neprovidnom belom blisteru sa Alu-folijom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0754-12-001 od 09.10.2012.