Početna stranica Početna stranica

Somatuline Autogel
lanreotid

UPUTSTVO ZA LEKSomatuline Autogel, 60 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Somatuline Autogel, 90 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Somatuline Autogel, 120 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu


lanreotid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Somatuline Autogel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Somatuline Autogel

 3. Kako se primenjuje lek Somatuline Autogel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Somatuline Autogel

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Somatuline Autogel i čemu je namenjen

  Šta je lek Somatuline Autogel i kako deluje

  Lek Somatuline Autogel 60 mg, 90 mg, 120 mg sadrži aktivnu supstancu lanreotid u formulaciji sa produženim oslobađanjem.


  Lanreotid pripada grupi lekova pod nazivom analozi ”hormona koji sprečava rast”. Ovaj lek je sličan supstanci (hormonu) koji se naziva somatostatin i koji je široko distribuiran u oraganizmu.


  Ovaj lek smanjuje vrednosti nekih hormona u vašem organizmu, kao što je hormon rasta (GH) i insulinu sličan faktor rasta (IGF-1). Iinhibira oslobađanje nekih hormona u gastrointestinalnom traktu i crevnim sekretima. Pored toga, ovaj lek ima uticaj na neke napredne tipove tumora (takozvane neuroendokrine tumore) creva i pankreasa, tako što zaustavlja ili odlaže njihov rast.


  Čemu je namenjen lek Somatuline Autogel:

  Lek Somatuline Autogel se koristi za:

  • dugotrajnu terapiju akromegalije (stanje u kome se stvara previše hormona rasta)

  • olakšanje simptoma povezanih sa akromegalijom kao što su zamor, glavobolja, znojenje, bol u zglobovima, obamrlost šaka i stopala

  • olakšanje simptoma kao što su nadimanje stomaka (gasovi) i proliv, koji se ponekad javljaju kod pacijenata sa neuroendokrinim tumorima (NETs)

  • terapiju i kontrolu rasta nekih uznapredovalih tumora u crevima i pankreasu tzv. koji se ne mogu hirurški ukloniti (nazvani gastroenteropankreasni neuroendokrini tumori ili GEP-NET)


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Somatuline Autogel Lek Somatuline Autogel ne smete primati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na lanreotid, somatostatin ili lekove iz iste grupe (analoge somatostatina) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedeni u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite ovaj lek,. Kada uzimate lek Somatuline Autogel, posebno vodite računa:

  • Ukoliko imate dijabetes. Somatuline može da utiče na promenu nivoa šećera u krvi. U tom slučaju Vaš lekar može zahtevati redovno praćenje nivoa glukoze u krvi, kao i prilagođavanje doze antidijabetika tokom primene leka Somatuline Autogel.

  • Ukoliko imate kamen u žučnoj kesi. Somatuline može da pojača stvaranje kamena u žučnoj kesi. Tokom terapije potrebno je sprovoditi redovne periodične kontrole žučne kese.

  • Ukoliko imate probleme sa štitastom žlezdom. Somatuline može da utiče na blago smanjenje funkcije štitaste žlezde.

  • Ukoliko imate srčane probleme. Tokom terapije lekom Somatuline može doći do pojave sinusne bradikardije (usporavanja srčanog ritma). Ukoliko već imate bradikardiju, terapiju lekom Somatuline treba započeti uz poseban oprez.


  Primena kod dece


  Ne preporučuje se primena leka Somatuline Autogel kod dece.


  Drugi lekovi i Somatuline Autogel

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  Poseban oprez je potreban ukoliko se istovremeno primenjuju sledeći lekovi:


  • ciklosporin (lek koji smanjuje imunsku reakciju, i koji se primenjuje nakon transplantacije organa ili kod autoimunskih bolesti)

  • bromokriptin (agonist dopamina koji se koristi za lečenje tumora hipofize i Parkinsonove bolesti ili za prevenciju laktacije nakon porođaja)

  • insulin ili neki drugi lek za lečenje dijabetesa (lekovi koji snižavaju nivo glukoze u krvi)

  • lekovi koji izazivaju bradikardiju (lekovi koji usporavaju srčani ritam, kao što su beta-blokatori). U tom slučaju, vaš lekar može da odluči da promeni dozu ovih lekova.

  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Lek Somatuline Autogel možete uzimati samo ukoliko vam je zaista neophodan, a to će proceniti Vaš lekar.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Mala je verovatnoća da ovaj lek može da utiče na sposobnosti prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

  Međutim, prilikom primene leka Somatuline Autogel mogu se javiti neželjene reakcije kao što je vrtoglavica. Ukoliko osetite vrtoglavicu, nemojte da vozite niti rukujete mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Somatuline Autogel

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar Ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Preporučena doza


Terapija akromegalije i olakšanje simptoma akromegalije


Uobičajena doza je jedna injekcija svakih 28 dana. Vaš lekar može prilagoditi dozu injekcije za vas, koristeći jednu od tri raspoložive jačine leka Somatuline Autogel (60, 90 ili 120 mg).


Ukoliko je terapija dobro kontrolisana, vaš lekar vam može propisati jednu injekciju leka Somatuline Autogel 120 mg svakih 42 ili 56 dana.


Vaš lekar će takođe odlučiti o tome koliko dugo treba da primate lek.


Olakšanje simptoma (kao što su crvenilo i dijareja) povezanih sa neuroendokrinim tumorima Preporučena doza je jedna injekcija svakih 28 dana. Vaš lekar može prilagoditi dozu injekcije Vašim potrebama, koristeći jednu od tri raspoložive jačine leka Somatuline Autogel (60, 90 ili 120 mg).


Ukoliko se terapija dobro kontroliše, lekar Vam može propisati jednu injekciju leka Somatuline Autogel 120 mg svakih 42 ili 56 dana.


Vaš lekar će takođe odlučiti o tome koliko dugo treba da primate lek.


Terapija uznapredovalih tumora u crevima i pankreasu koji se ne mogu hirurški ukloniti (gastroenteropankreasni neuroendokrini tumori - GEP-NET)

Preporučena doza je 120 mg svakih 28 dana. Vaš lekar će odlučiti o tome koliko dugo treba da primate lek.


Način primene

Lek Somatuline Autogel treba primeniti kao duboku potkožnu injekciju.


Injekciju mora dati zdravstveni radnik ili osoba koja je prošla adekvatnu obuku (član porodice ili prijatelj) ili sam pacijent nakon adekvatne obuke sprovedene od strane zdravstvenog radnika.


Odluku o tome da pacijent ili druga obučena osoba vrše davanje injekcije, treba da donese lekar. Ako imate bilo kakvu dilemu kako da primenite ovu injekciju u bilo kom trenutku kontaktirajte svog lekara ili zdravstvenog radnika za savet ili dalju obuku.


Ukoliko injekciju primenjuje zdravstveni radnik ili osoba koja je prošla adekvatnu obuku (član porodice ili prijatelj), injekcija se primenjuje u gornji spoljni kvadrant gluteusa (videti sliku 5a).


Ukoliko injekciju primenjujete Vi, nakon adekvatne obuke, injekciju primenite u gornji spoljni deo butine (videti sliku 5b).


Instrukcije za primenu leka:


Upozorenje: Pažljivo pročitajte celo uputstvo pre početka primene leka. Injekcija se daje kao duboka supkutana injekcija koja zahteva posebnu tehniku koja se razlikuje od uobičajene supkutane injekcije.


Instrukcije koje slede objašnjavaju kako se injektuje lek Somatuline Autogel.


Lek Somatuline Autogel se nalazi u napunjenom injekcionom špricu spremnom za primenu, koji poseduje automatski zaštitni sistem. Igla se automatski povlači nakon kompletne primene proizvoda čime je onemogućena potencijalna povreda iglom.


image


 1. Izvadite lek Somatuline Autogel iz frižidera 30 minuta pre primene injekcije. Injektovanje hladnog leka može biti bolno. Ne otvarajte zaštitni zavareni omotač do neposredno pre primene injekcije.


  image


 2. Upozorenje: Pre otvaranja, proverite da li je zaštitni omotač oštećen i da li je rok upotrebe proizvoda u redu. Nemojte koristiti napunjen injekcioni špric:

  • Ukoliko ispustite ili oštetite napunjeni špric ili ako je napunjeni injekcioni špric ili zaštitni omotač oštećen na bilo koji način

  • Ukoliko je rok upotrebe proizvoda istekao; rok upotrebe je odštampan na spoljašnjem pakovanju i zaštitnom omotaču


   Ukoliko primetite bilo šta od gore navedenog obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 3. Operite ruke sapunom


 4. Otvorite zaštitni omotač duž ispekidane linije i izvadite napunjen injekcioni špric. Sadržaj napunjenog injekcionog šprica je polučvrst, izgleda kao gel sa viskoznim karakteristikama i bojom koja varira od bele do bledo žute. Prezasićeni rastvor može da sadrži mikro mehuriće koji mogu nestati prilikom injektovanja. Ove razlike su normalne i ne utiču na kvalitet proizvoda.


  image

  Nakon otvaranja zaštitinog omotača proizvod se mora odmah primeniti.


 5. Odaberite mesto na kojem ćete primeniti injekciju:

  5a. Ukoliko injekciju primenjuje zdravstveni radnik ili obučeni član porodice ili prijatelj: koristi se gornji spoljni kvadrant gluteusa

  5b. Ukoliko injekciju primenjujete sami: koristite gornji spoljni deo butine


  image


  Injekcije primenjujte naizmenično u levu i desnu stranu. Izbegavajte područja sa mladežom, ožiljkom, crveilom kože ili kožom koja izgleda neravno.


 6. Dezinfikujte kožu na mestu ubrizgavanja.

 7. Pre injektovanja, izvadite napunjen injekcioni špric iz njegovog ležišta. Odbacite ležište..


  image


 8. Uklonite poklopac sa igle povlačenjem i odbacite ga.


  image


 9. Izravnajte mesto primene palcem i kažiprstom ruke, držeći napunjen injekcioni špric drugom rukom, tako da zategnete kožu. Nemojte pritiskati kožu. Snažnim pravolinijskim potezom brzo ubodite iglu pod pravim uglom u odnosu na kožu (prependikularno), celom dužinom u kožu.


  Veoma je važno da se igla ubaci celom dužinom. Iglu ne možete videti ako je cela ubačena.

  Nemojte aspirirati (nemojte povlačiti).

  image


 10. Oslobodite mesto primene koje ste prethodno izravnali rukom. Gurnite klip stalnim i čvrstim pritiskom. Lek je gušći i teži za ubrizgavanje nego što bi se moglo očekivati Obično je potrebno 20 sekundi za primenu. Ubrizgajte punu dozu i pritisnite klip do kraja kako biste bili sigurni.


  image


  Napomena: Kontrolišite pritisak na klip svojim palcem kako biste izbegli aktivaciju automatskog zaštitnog sistema.


  image


 11. Držeći klip pritisnut u krajnjem položaju, izvucite iglu sa mesta ubrizgavanja.


  image


 12. Onda pustite klip. Igla će se automatski uvući u zaštitni poklopac i zaključati.


  image


 13. Blago pritisnite mesto primene suvim tupferom vate ili sterilnom gazom da biste sprečili krvarenje. Nemojte trljati, niti masirati mesto nakon primene.


 14. Iskorišćeni špric uklonite u skladu sa savetom lekara. Nemojte bacati iskorišćeni špric u kućni otpad.


 15. Iskorišćeni špric držati van domašaja i vidokruga dece.


Ako ste primili više leka Somatuline Autogel nego što treba

Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Somatuline Autogel nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru. Ukoliko ste uzeli preveliku dozu leka, može se javiti više neželjenih reakcija i one mogu biti ozbiljnije (videti poglavlje 4. Moguća neželjena dejstva).


Ako ste zaboravili da primite lek Somatuline Autogel

Ukoliko zaboravite da primenite lek, obavestite svog lekara i on će vas posavetovati kada da primenite sledeću injekciju.

Nikada ne primenjujte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da primenite lek!

Ne brinite ukoliko ste propustili da primenite lek. Tokom dugotrajne terapije, kao što je to slučaj sa lekom Somatuline Autogel, propuštena doza neće značajno uticati na uspešnost terapije.


Ako naglo prestanete da primate lek Somatuline Autogel

Prekid primene terapije leka Somatuline Autogel, bez prethodne odluke lekara, može dovesti u pitanje uspeh Vaše terapije. Konsultujte se sa lekarom pre prekida terapije.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:

  • neuobičajen osećaj žeđi i umora, suvoća usta – ovo mogu biti znaci povišenih nivoa šećera u krvi ili pojave dijabetesa

  • osećaj gladi, drhtavice, neuobičajeno znojenje ili osećaj konfuzije - ovo mogu biti znaci sniženih nivoa šećera u krvi.


   Učestalost ispoljavanja ovih neželjenih dejstava je česta i događa se kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek.


   Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite sledeće:

  • crvenilo ili otok lica, ili pojava tačkica ili osipa

  • osećaj težine u grudima, kratak ili čujan udah

  • osećaj nesvestice, koji može biti posledica pada krvnog pritiska.


   Ovo može biti rezultat alergijske reakcije.

   Učestalost ovih neželjenih dejstava nije poznata; ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka.


   Ostala neželjena dejstva:

   Obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava.


   Najčešće očekivane neželjene reakcije nakon primene lanreotida su poremećaji gastrointestinalnog sistema, problem sa žučnom kesom i reakcije na mestu primene injekcije. Neželjena dejstva koja su se javljala pri primeni leka Somatuline Autogel su navedena prema sledećoj učestalosti.


   Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • dijareja, retka stolica, bol u stomaku

   • kamen u žučnoj kesi i problemi sa žučnom kesom. Možete osetiti simptome kao što su jak i iznenadan bol u stomaku, groznica, žutica (žuta prebojenost kože i beonjača), jeza, gubitak apetita, svrab na koži.


    Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • gubitak telesne mase

   • nedostatak energije

   • usporen srčani rad

   • osećaj zamora

   • smanjen apetit

   • osećaj opšte slabosti

   • masnoće u stolici

   • vrtoglavica, glavobolja

   • gubitak kose i maljavosti po telu

   • bol u mišićima, ligamentima, tetivama i kostima

   • reakcije na mestu primene injekcije, kao što su bol, otvrdnuće kože ili svrab

   • poremećaj funkcionalnih laboratorijskih testova ispitivanja jetre i pankreasa i promene nivoa šećera u krvi

   • mučnina, povraćanje, otežano pražnjenje creva, gasovi, nadimanje i nelagodnost u stomaku, problemi sa varenjem

   • bilijarna dilatacija (uvećanje žučnih kanala između jetre i žučne kese i creva). Možete osetiti simptome kao što su bol u stomaku, mučnina, žutica i groznica.


    Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • naleti vrućine

   • poremećaj spavanja

   • promenjena boja stolice

   • poremećaj nivoa natrijuma i alkalnih fosfataza u krvi.


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

   • iznenadni, jak bol u donjem delu stomaka – ovo može biti znak zapaljenja pankreasa (pankreatitis)

   • apsces na mestu ubrizgavanja koji može biti ispunjen tečnošću kada se pritisne (crvenilo, bol, toplina i otok koji može biti povezan sa groznicom)

   • zapaljenje žučne kese – možete osetiti jak i iznenadni bol u gornjem desnom ili srednjem delu stomaka, bol se može proširiti na rame ili leđa, osetljivost abdomena, mučnina, povraćanje i visoka telesna temperatura.


   S obzirom na to da lek Somatuline Autogel može da izmeni nivo šećera u krvi, Vaš lekar će možda želeti da kontroliše nivoe šećera u Vašoj krvi, posebno na početku terapije.


   Slično tome, s obzirom da ovaj lek može izazvati probleme sa žučnom kesom, lekar može odlučiti da prati parametre vezane za žučnu kesu pri započinjanju terapije lekom Somatuline Autogel, a nakon prestanka terapije, povremeno.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Somatuline Autogel

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Somatuline Autogel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju, nakon oznake “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Nakon otvaranja zaštitnog omotača, lek treba odmah primeniti.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C ). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Nakon što se izvadi iz frižidera lek se može čuvati u zaštitnoj kesici na temperaturi do 40°C najduže 24 sata pre primene injekcije ili se može vratiti u frižider i čuvati do kasnije primene injekcije. Ovaj postupak se može ponoviti najviše tri puta tako da ukupno vreme čuvanja leka van frižidera na temperaturi do 40°C ne bude duže od 24 sata.

  Svaki špric se pakuje posebno.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Somatuline Autogel

Aktivna supstanca je: lanreotid (u obliku lanreotid-acetata)


Napunjeni injekcioni špric sadrži 60 mg lanreotida (u obliku lanreotid-acetata). Napunjeni injekcioni špric sadrži 90 mg lanreotida (u obliku lanreotid-acetata). Napunjeni injekcioni špric sadrži 120 mg lanreotida (u obliku lanreotid-acetata).


Pomoćne supstance su: voda za injekcije, sirćetna kiselina, glacijalna (za podešavanje pH vrednosti).


Kako izgleda lek Somatuline Autogel i sadržaj pakovanja


Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu. Bela do slabo žuta polučvrsta faza u injekcionom špricu.


Unutrašnje pakovanje sadrži napunjen špric (od polipropilena) sa automatskim zaštitnim sistemom koga čine klip sa štitnikom (od brom-butil gume) i igla od nerđajućeg čelika pokrivena plastičnom kapicom.


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan napunjen injekcioni špric pričvršćen za plastično ležište i upakovan u višeslojnu kesicu (polietilen teraftalat/aluminijum/polietilen laminat).


Pakovanje jedne doze od 60 mg, sa automatskim zaštitnim sistemom, u špricu od 0,5 mL sa iglom (1,2 mm x 20 mm).

Pakovanje jedne doze od 90 mg, sa automatskim zaštitnim sistemom, u špricu od 0,5 mL sa iglom (1,2 mm x 20 mm).

Pakovanje jednedoze od 120 mg, sa automatskim zaštitnim sistemom, u špricu od 0,5 mL sa iglom (1,2 mm x 20 mm).


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: PHARMASWISS D.O.O. BEOGRAD

Batajnički drum 5A, Beograd


Proizvođač:

IPSEN PHARMA BIOTECH

Parc d' Activities du Plateau de Signes, Chemin departemental n Che, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Somatuline Autogel, 60 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, broj dozvole: 515-01-01690-18-001 od 07.03.2019.

Somatuline Autogel, 90 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu,broj dozvole:

515-01-01691-18-001 od 06.03.2019.

Somatuline Autogel, 120 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu,broj dozvole: 515-01-01704-18-001 od 07.03.2019.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Somatuline Autogel je indikovan za:Doziranje i način primene


Akromegalija

Preporučena početna doza je 60 do 120 mg primenjena na svakih 28 dana. Na primer:


Plodnost, trudnoća i dojenje Trudnoća

Studije na životinjama nisu pokazale teratogene efekte lanreotida tokom organogeneze.

Podaci dobijeni na ograničenom broju trudnoća izloženih lanreotidu, ne ukazuju na neželjena dejstva lanreotida na trudnoću ili zdravlje fetusa/novorođenčeta. Do danas nisu dostupni drugi relevantni epidemiološki podaci.

S obzirom da se na osnovu studija na životinjama ne mogu uvek predvideti efekti kod ljudi, lanreotid treba koristiti tokom trudnoće samo ukoliko je neophodno.


Dojenje

Nije poznato da li se lanreotid izlučuje u majčino mleko.

Budući da se mnogi lekovi izlučuju u humano mleko, potreban je povećan oprez kada se lanreotid primenjuje tokom dojenja.


Fertilitet

Smanjen fertilitet je uočen kod ženki pacova usled inhibicije sekrecije GH pri dozama većim od terapijskih doza kod ljudi.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Somatuline Autogel ima blag ili umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama, ali je tokom primene lek Somatuline Autogel prijavljena vrtoglavica. Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju ovog leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Međutim, tokom upotrebe ovog leka zabeležena je vrtoglavica (videti odeljak Neželjena dejstva). Ukoliko pacijent oseti vrtoglavicu, ne treba da vozi niti rukuje mašinama.


Neželjena dejstva

Neželjena dejstva koja su se javljala kod pacijenata sa akromegalijom i GEP-NET lečenih lanreotidom u kliničkim studijama navedena su po klasama sistema organa u skladu sa sledećom klasifikacijom:


Veoma česta (1/10); česta (1/100 do < 1/10), povremena (1/1000 do < 1/100), nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Najčešće očekivane neželjene reakcije nakon primene lanreotida su gastrointestinalni poremećaji (najčešće su prijavljene dijareja i bol u stomaku, obično blagog ili umerenog intenziteta i prolaznog karaktera), holelitijaza (često bez simptoma) i reakcije na mestu primene injekcije (bol, čvorići i induracije).


Profil neželjenih reakcija je sličan kod svih indikacija.


Klasa sistema organa

veoma često (≥1/10)

često

(≥1/100 do <1/10)

povremeno (≥1/1000 do

<1/100)

postmarketinška bezbednosna saznanja (nepoznata učestalost)

Infekcije i infestacije

apsces na mestu ubrizgavanja

Poremećaji metabolizma i ishrane

hipoglikemija, smanjen apetit**, hiperglikemija, dijabetes melitus

Psihijatrijski poremećaji

nesanica*

Poremećaji nervnog sistema

vrtoglavica, glavobolja, letargija**

Kardiološki poremećaji

sinusna bradikardija*

Vaskularni poremećaji

naleti vrućine*

Gastrointestinaln i poremećaji

dijareja, retka stolica*, bol u abdomenu

mučnina, povraćanje, konstipacija, nadutost, distenzija abdomena, osećaj nelagodnosti u stomaku, dispepsija steatoreja**

obezbojavanje fecesa*

pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji

holelitijaza

bilijarna dilatacija *

holecistitis

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

bol u mišićno- koštanom sistemu**, mijalgija**

Poremećaji kože

i potkožnog tkiva

alopecija, hipotrihoza*


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

astenija, zamor, reakcije na mestu primene injekcije (bol, masa, induracija, čvorići, pruritus)

Ispitivanja

povećane vrednosti ALT*, odstupanje od normalnih vrednosti AST*, odstupanje od normalnih vrednosti ALT*, povećane vrednosti bilirubina*, povećane vrednosti glukoze u krvi*, povećane vrednosti glikoziliranog hemoglobina*, smanjena telesna masa, smanjene vrednosti enzima pankreasa**

povećane vrednosti AST*, povećane vrednosti alkalne fosfataze*, odstupanje od normalnih vrednosti bilirubina*, smanjene vrednosti natrijuma u

krvi*

Poremećaji imunskog sistema

alergijske reakcije (uključujući angioedem, anafilaksu, preoseljivost)

* na osnovu studija kod pacijenata sa akromegalijom

** na osnovu studija kod pacijenata sa GEP-NET Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


U slučaju predoziranja, terapija je simptomatska.


Lista pomoćnih supstanci


voda za injekcije

sirćetna kiselina, glacijalna (za podešavanje pH vrednosti)

Inkompatibilnost Nije primenljivo. Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja leka: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C ). Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka pogledati odeljak Rok upotrebe.


Nakon što se izvadi iz frižidera lek se može čuvati u zaštitnoj kesici na temperaturi do 40°C najduže 24 sata pre primene injekcije ili se može vratiti u frižider i čuvati do kasnije primene injekcije. Ovaj postupak se može ponoviti najviše tri puta tako da ukupno vreme čuvanja leka van frižidera na temperaturi do 40°C ne bude duže od 24 sata.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje sadrži napunjen špric (od polipropilena) sa automatskim zaštitnim sistemom koga čine klip sa štitnikom (od brom-butil gume) i igla od nerđajućeg čelika pokrivena plastičnom kapicom.


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan napunjen injekcioni špric pričvršćen za plastično ležište i upakovan u višeslojnu kesicu (polietilen teraftalat/aluminijum/polietilen laminat).


Pakovanje leka Somatuline Autogel, 60 mg, sadrži jedan napunjen injekcioni špric sa 0,5 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu i iglu (1,2 mm x 20 mm).

Pakovanje leka Somatuline Autogel, 90 mg, sadrži jedan napunjen injekcioni špric sa 0,5 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu i iglu (1,2 mm x 20 mm).

Pakovanje Somatuline Autogel, 120 mg, sadrži jedan napunjen injekcioni špric sa 0,5 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu i iglu (1,2 mm x 20 mm).


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu je spreman za upotrebu. Nakon prvog otvaranja proizvod treba upotrebiti odmah.

Za jednokratnu primenu.


Veoma je važno da se proizvod primeni u skladu sa uputstvima navedenim u Uputstvu za lek. Nemojte upotrebljavati proizvod ukoliko je zaštitna kesica oštećena ili otvorena.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.