Početna stranica Početna stranica

Bronchipret
timijan ( Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe, bršljan (Hedera helix L.), tečni ekstrakt lista

UPUTSTVO ZA LEK


Bronchipret, 1,50 g/10 g + 0,15 g/10 g, oralni rastvor


timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe; bršljan (Hedera helix L.), tečni ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Bronchipret i sadržaj pakovanja

Lek Bronchipret je svetlosmeđi, bistar rastvor.


Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 50 mL, (1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g)

Unutrašnje pakovanje leka je smeđa staklena boca (staklo tip III) sa 50 mL rastvora, sa nastavkom za sipanje (pourer) od polietilena, sa zatvaračem od polipropilena sa navojem i sigurnosnim prstenom (plastični sigurnosni zatvarač).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa 50 mL rastvora, providna merica za doziranje od polipropilena koja je graduisana (1,1 mL, 2,2 mL, 3,2 mL, 4,3 mL i 5,4 mL) i Uputstvo za lek.


Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 100 mL, (1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g)

Unutrašnje pakovanje leka je smeđa staklena boca (staklo tip III) sa 100 mL rastvora, sa nastavkom za sipanje (pourer) od polietilena, sa zatvaračem od polipropilena sa navojem i sigurnosnim prstenom (plastični sigurnosni zatvarač).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa 100 mL rastvora, providna merica za doziranje od polipropilena koja je graduisana (1,1 mL, 2,2 mL, 3,2 mL, 4,3 mL i 5,4 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

BIONORICA SRB D.O.O. BEOGRAD–VRAČAR, Njegoševa 11, Beograd - Vračar


Proizvođač:

BIONORICA SE, Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt in der Oberpfalz, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 50 mL, (1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g): 515-01-02085-19-001 od 20.02.2020.

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 100 mL, (1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g): 515-01-02088-19-001 od 20.02.2020.