Početna stranica Početna stranica

Venosan
fosfolipidi, escin

UPUTSTVO ZA LEK


Venosan, 100 ij/g + 10 mg/g + 10 mg/g, gel Pakovanje: ukupno 40g, tuba, 1 x 40 g


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Venosan, 100 ij/g + 10 mg/g + 10 mg/g, gel Heparin-natrijum, esencijalni fosfolipidi, escin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Venosan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Venosan, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Venosan

 3. Kako se upotrebljava lek Venosan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Venosan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VENOSAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Venosan gel se sastoji iz tri aktivne supstance: escina, esencijalnih fosfolipida i heparin-natrijuma.

  Escin je dobijen ekstrakcijom i sukcesivnim prečišćavanjem iz semena divljeg kestena, i za njega je poznato da poboljšava tonus zidova krvnih sudova, normalizuje njihovu propustljivost, pospešuje kapilarni krvotok i cirkulaciju limfe, kao i protok venske krvi.

  Esencijalni fosfolipidi smanjuju gustinu krvi uticajem na metabolizam masti, a sprečavanjem procesa taloženja trombocita i onemogućavaju nastajanje krvnih ugrušaka.

  Heparin-natrijum nakon lokalne primene onemogućava stvaranje malih krvnih ugrušaka u upaljenim ili povređenim područjima kože i krvnih sudova.


  Lek Venosan se primenjuje kao dodatna terapija kod:

  • Proširenih vena i pratećih simptoma (varices cruris i varikozni sindrom);

  • Promena na koži oko otvorene ranice na potkolenici kod pacijenata sa dugotrajnim proširenim venama (ulcus cruris);

  • Zapaljenja površinskih vena;

  • Stanja nakon zapaljenja vena koje je praćeno stvaranjem krvnog ugruška (post-tromboflebitičkog sindroma);

  • Povreda sa otocima usled udarca;

  • Promrzlina;

  • Smetnji venskog protoka pri dugom stajanju;

  • Uboda insekata.


   Ovaj lek je namenjen za primenu kod odraslih.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VENOSAN


  Lek Venosan ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci ili bilo koji drugi sastojak leka Venosan.

  • Ako imate otvorene rane, ekcem ili oštećenu kožu.


   Ne primenjujte Venosan ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom, pre primene ovog leka.


   Kada uzimate lek Venosan, posebno vodite računa:


  • Da se u tretmanu ranica ili rana na koži koje su posledica poremećenog venskog krvotoka (varikozne ulceracije) Venosan gel primenjuje samo na neoštećenu površinu kože (bez ulcerativnih promena).

  • Da kao i svaki drugi lek i Venosan nakon duže primene može izazvati alergijske reakcije.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Sistemske interakcije nisu registrovane. U dostupnoj literaturi nema podataka o interakcijama Venosan gela sa drugim lekovima.

   Venosan ne primenjujte istovremeno sa drugim lekovima koji se primenjuju spolja, na kožu.


   Uzimanje leka Venosan sa hranom ili pićima Uzimanje hrane ili pića ne utiče na delovanje leka. Primena leka Venosan u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Trudnoća

   Mada ne postoje podaci o toksičnim efektima preparata Venosan na majku i plod, preporučuje se primena ovog preparata u trudnoći samo ako je neophodno, tj. ako je korist za majku veća od mogućeg rizika za dete, posebno u poslednjem trimestru trudnoće.

   Dojenje

   Treba preduzeti mere opreza pri propisivanju leka Venosan kod žena koje doje.


   Uticaj leka Venosan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ovaj lek nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Venosan


   Venosan sadrži kao pomoćne supstance parahidroksibenzoate, koji mogu izazvati alergijske reakcije čak i odložene, i zbog toga se ne sme upotrbljavati kod pacijenata sklonih alergijskim reakcijama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VENOSAN


  Lek Venosan uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Venosan gel se blago nanosi u tankim slojevima 2-4 puta dnevno na bolna i otečena mesta, bez obzira na veličinu njihove površine.


  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle sedam dana, obavezno posetite Vašeg lekara.


  Ukoliko Vam je Venosan gel propisao lekar, lečenje ne sme trajati duže od 15 dana bez ponovnog lekarskog pregleda.


  Deca

  Lek nije namenjen za primenu kod dece.


  Način primene

  Lek se primenjuje dermalno (na kožu).


  Ako ste uzeli više leka Venosan nego što je trebalo


  Predoziranje lekom nije opisano u literaturi, ipak u slučaju prekomerne primene leka obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Venosan


  Ako ste zaboravili primeniti Venosan gel, nastavite njegovu primenu na preporučeni način, i u uobičajenim intervalima


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Venosan


  Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa Vašim lekarom oko obustavljanja terapije.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Venosan gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Lek se vrlo dobro podnosi i retko izaziva alergijske reakcije. Opisani su slučajevi pojave koprivnjače. U slučaju

  pojave nepodnošljivosti ili alergijske reakcije na Venosan treba odmah prekinuti njegovu primenu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK VENOSAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Venosan posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Venosan


Aktivne supstance su: heparin-natrijum, esencijalni fosfolipidi i escin. 1g Venosan gela sadrži:


Heparin-natrijum 100 i.j

Esencijalni fosfolipidi 10,0 mg

Escin 10,0 mg


Ostali sastojci su: izopropilalkohol; glicerol 85%; trietanolamin; baktericid MB (sadrži metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat); karbomer; kelnska voda; etarsko ulje ruzmarina; etarsko ulje lavande; i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Venosan i sadržaj pakovanja


Venosan je providan gel, svetlo žute boje, prijatnog mirisa.

Unutrašnje pakovanje: Aluminijumska tuba zatvorenog grla, zatvorena belim plastičnim zatvaračem sa nastavkom za perforaciju.Zatvarač sa nastavkom je izrađen od polipropilena i polietilena.


Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b

Proizvođač gotovog leka: Bosnalijek d.d, Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06944-13-002 od 09.10. 2014.