Početna stranica Početna stranica

Alpha D3
alfakalcidol

UPUTSTVO ZA LEKAlpha D3, 0,5 mikrograma, kapsule, meke Alpha D3, 1 mikrogram, kapsule, meke alfakalcidol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Alpha D3 i sadržaj pakovanja


Alpha D3, kapsula, meka, 0,5 mikrograma:

Ovalne, elastične, meke, neprovidne, želatinske kapsule, bledoružičaste boje, koje sa jedne strane imaju crnim mastilom odštampanu oznaku 0.5, ispunjene svetložutim uljanim rastvorom.


Alpha D3, kapsula, meka, 1 mikrogram:

Ovalne, elastične, meke, neprovidne, želatinske kapsule krem boje, koje sa jedne strane imaju crnim mastilom odštampanu oznaku 1.0, ispunjene svetložutim uljanim rastvorom.


Unutrašnje pakovanje leka je kontejner od polipropilena visoke gustine (HDPP) zatvoren zatvaračem sa indikatorom za prvo otvaranje od polietilena niske gustine (LDPE).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 plastični kontejner sa 30 kapsula, mekih i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:


TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Makenzijeva 24, Beograd - Vračar


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alpha D3, kapsule, meke, 30 x (0,5mcg): 515-01-00642-17-001 od 29.11.2017. Alpha D3, kapsule, meke, 30 x (1mcg): 515-01-00643-17-001 od 29.11.2017.